61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Medal „Labor Omnia Vincit”
dla  prof. dr hab, Grzegorza W. Kołodki…

O perspektywach rozwoju
polskiej gospodarki –
spotkanie ekonomiczne
z udziałem dr Mariana Króla.


Tegoroczne styczniowe spotkanie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału tradycyjnie odbyło się na zaproszenie Prezydenta Klubu – dr. Szczepana Gawłowskiego, Prezesa KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. w siedzibie tej firmy w Poznaniu. Gośćmi specjalnymi spotkania o rekordowej, blisko stuosobowej frekwencji, byli dwaj wybitni ekonomiści: prof. zw. dr hab. Grzegorz W. Kołodko oraz prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, którzy w ciekawych wystąpieniach przedstawili perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. (Na zdjęciu od lewej: Prezydent Towarzystwa im/ Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król z prof. dr hab. Grzegorzem W. Kołodko podczas omawianego spotkania ekonomistów. ).

Rozpoczynając spotkanie Prezydent Szczepan Gawłowski serdecznie powitał przybyłych na spotkanie Gości specjalnych, przypominając ich najważniejsze dokonania. Wśród znamienitych Gośćmi byli także: Marzena Wodzińska – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Waldemar Witkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz zasłużony Poznaniak - Adam Smorawiński. Poza Członkami Wielkopolskiego Klubu Kapitału w spotkaniu uczestniczyli także Członkowie Rotary Club Poznań.Więcej

Szanowni Członkowie
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Szanowni Sympatycy naszego Towarzystwa,
pozytywiści i organicznicy wielkopolscy…


Drodzy Przyjaciele!

Tą drogą pragnę podzielić się z Wami informacją, że nasze Towarzystwo przez wiele lat rezydujące w dzierżawionym budynku w Poznaniu, przy ul. Garncarskiej 8, z dniem 1 lutego 2017 roku zmienia swoją siedzibę na bardziej odpowiadającą nowej organizacji pracy Towarzystwa i nowym naszym zadaniom. Nowa siedziba Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego znajduje się w biurowcu, w Poznaniu 61- 823, przy ul. Piekary 17 na VIII piętrze. Po niezbędnej adaptacji, nowa siedziba Towarzystwa będzie dostępna już od 15 lutego 2017 dla wszystkich naszych Członków, Przyjaciół i Interesantów. Pragnę dodać, że wszystkie dotychczasowe numery telefoniczne, numer fax Towarzystwa oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.Więcej

Nowatorska inicjatywa
organiczników wielkopolskich


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili powstania tej organizacji wielkopolskich organiczników z wielkim zaangażowaniem wspiera wszelkie przejawy przedsiębiorczości Polaków, czego dowodem były i są między innymi  zorganizowane przez Towarzystwo Konsumenckie Konkursy Jakości Produktów i Usług najpierw o Certyfikat „Dobre bo Polskie”, a następnie, po  wejściu Polski do Unii Europejskiej o Certyfikat „Najlepsze w Polsce”. Takie wyróżnienia certyfikatami w dorocznych edycjach konkursów otrzymało już kilkaset firm i kilkaset produktów i usług, a godło znaku „Najlepsze w Polsce” stało się prestiżowym wyróżnikiem.

Wraz z postępującymi zmianami w sferze gospodarki i rynku, w Polsce, w Europie i świecie, koncentracją wielkiego kapitału i bezpardonową „grą rynkową” międzynarodowych, a często ponadnarodowych korporacji, polscy drobni i mali przedsiębiorcy musieli zmierzać się z coraz trudniejszymi warunkami ekonomicznymi funkcjonowania, z gigantyczną konkurencją i dyktatem wielkich graczy rynkowych – supermarketów, oraz sieci tak zwanych galerii handlowych prowadzonych przez zagranicznych inwestorów. Bardzo często polscy przedsiębiorcy w takich sytuacjach pozostawali bezradni. Pozostawieni sami sobie, bez zaplecza kapitałowego, bez zaplecza prawnego i bez zaplecza poważnego lobbingu na ich rzecz w instytucjach państwowych, samorządowych i organach parlamentu.

Wiele organizacji powstałych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, nakierowanych na sferę gospodarczą, głównie biznesu, dawno już wyczerpało swój zapał, a często zniknęło w ogóle. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego natomiast wierne swojemu statutowi organizacji prospołecznej nie zapomniało o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości i od co najmniej dwóch lat przygotowywało nową formułę tego wspierania. Tak w konsekwencji zrodziła się i zmaterializowała idea Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, jako organizacji służącej wszechstronnie przedsiębiorcom, właśnie w takich obszarach jak szeroko rozumiane doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne, w zakresie lobbingu, negocjacji biznesowych, przedsięwzięć innowacyjnych. Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego nawiązał robocze kontakty z poznańskimi wyższymi uczelniami, aby zapewnić sobie znakomitą kadrę wolontariuszy- konsultantów naukowych z wielu dziedzin..( Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z prawej, wręcza Ireneuszowi Vowie akt powołania go na funkcję przewodniczącego Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego ) Więcej


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem