61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Nowatorska inicjatywa
organiczników wielkopolskich


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili powstania tej organizacji wielkopolskich organiczników z wielkim zaangażowaniem wspiera wszelkie przejawy przedsiębiorczości Polaków, czego dowodem były i są między innymi  zorganizowane przez Towarzystwo Konsumenckie Konkursy Jakości Produktów i Usług najpierw o Certyfikat „Dobre bo Polskie”, a następnie, po  wejściu Polski do Unii Europejskiej o Certyfikat „Najlepsze w Polsce”. Takie wyróżnienia certyfikatami w dorocznych edycjach konkursów otrzymało już kilkaset firm i kilkaset produktów i usług, a godło znaku „Najlepsze w Polsce” stało się prestiżowym wyróżnikiem.

Wraz z postępującymi zmianami w sferze gospodarki i rynku, w Polsce, w Europie i świecie, koncentracją wielkiego kapitału i bezpardonową „grą rynkową” międzynarodowych, a często ponadnarodowych korporacji, polscy drobni i mali przedsiębiorcy musieli zmierzać się z coraz trudniejszymi warunkami ekonomicznymi funkcjonowania, z gigantyczną konkurencją i dyktatem wielkich graczy rynkowych – supermarketów, oraz sieci tak zwanych galerii handlowych prowadzonych przez zagranicznych inwestorów. Bardzo często polscy przedsiębiorcy w takich sytuacjach pozostawali bezradni. Pozostawieni sami sobie, bez zaplecza kapitałowego, bez zaplecza prawnego i bez zaplecza poważnego lobbingu na ich rzecz w instytucjach państwowych, samorządowych i organach parlamentu.

Wiele organizacji powstałych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, nakierowanych na sferę gospodarczą, głównie biznesu, dawno już wyczerpało swój zapał, a często zniknęło w ogóle. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego natomiast wierne swojemu statutowi organizacji prospołecznej nie zapomniało o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości i od co najmniej dwóch lat przygotowywało nową formułę tego wspierania. Tak w konsekwencji zrodziła się i zmaterializowała idea Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, jako organizacji służącej wszechstronnie przedsiębiorcom, właśnie w takich obszarach jak szeroko rozumiane doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne, w zakresie lobbingu, negocjacji biznesowych, przedsięwzięć innowacyjnych. Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego nawiązał robocze kontakty z poznańskimi wyższymi uczelniami, aby zapewnić sobie znakomitą kadrę wolontariuszy- konsultantów naukowych z wielu dziedzin..( Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z prawej, wręcza Ireneuszowi Vowie akt powołania go na funkcję przewodniczącego Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego ) Więcej

XXVI Edycja Konsumenckiego Konkursu
Jakości Produktów i Usług
 „Najlepsze w Polsce”

Godło
gospodarczego patriotyzmu…


Pojęcie gospodarczego patriotyzmu – preferowanie przez konsumentów rodzimych produktów i rodzimych firm w celu wspierania rodzimej gospodarki  -  znane w wielu kulturach państw Europy i świata, upowszechnia w Polsce Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przez prowadzone od ponad 15 lat Konsumenckie Konkursy  Jakości Produktów i Usług, najpierw o godło „Dobre bo polskie”, teraz o godło „Najlepsze w Polsce”. Obecna XXVI Edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług  „Najlepsze w Polsce” dokonana we czwartek 24 listopada, w Poznaniu, w Sali Lubrańskiego, w gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jak zwykle zgromadziła przedstawicieli firm wyłonionych do otrzymania Certyfikatów Godła „Najlepsze w Polsce", a także reprezentantów środowiska gospodarczego, biznesowego, polityków, samorządowców i władz regionalnych.

Nowatorskim uzupełnieniem uroczystości XXVI Edycji Konkursu stało się połączenie tego wydarzenia z prezentacją grona Młodych Pozytywistów uznanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za przyszłe osobistości elity gospodarczej i naukowej. Tradycyjnie też podczas XXVI Edycji Konkursu  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało dwie wybitne osobistości Godnością Liderów Pracy Organicznej. Cała uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – dr Zofii Szalczyk. (Na zdjęciu główni uczestnicy Gali XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług "Najlepsze w Polsce" )Więcej

Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2016 –
rozdane Laureatom Godności
Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej…


W sobotę, 5 listopada 2016 roku odbyła się w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, doroczna uroczystość uhonorowania kolejnych laureatów Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita” oraz Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, przyznawanej przez Kapitułę „Złotego Hipolita” działającą przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Uroczystość odbyła się w historycznej siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Sali Lubrańskiego, do której przybyli tegoroczni Laureaci - Prof. Waldemar Andrzejewski – były rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu; Prof. Mieczysław Dondajewski – były dyrygent Teatru Wielkiego w Poznaniu; Antoni Karwacki – działacz sportowy; Prof. Hanna Kóćka – Krenz – historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Prof. Wojciech Łączkowski – prawnik z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Ks. Stanisław Napierała – biskup kaliski-senior; Tadeusz Sznuk – redaktor radiowo-telewizyjny. Jan Kobuszewski – aktor - ze względu na stan zdrowia, niestety nie mógł przyjechać do Poznania.

Do Sali Lubrańskiego przybyli licznie zaproszeni Goście, przedstawiciele elity poznańskiej i wielkopolskiej, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, parlamentarzyści i naukowcy z poznańskich uczelni. Gościem honorowym była prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska–Doerffer. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego reprezentowali: Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, oraz członkowie zarządu Towarzystwa, i przedstawiciele Kapituły „Złotego Hipolita”, z jej przewodniczącym prof.. dr hab. Romanem Słowińskim - prezesem Oddziału PAN w Poznaniu, (Na zdjęciu: przybyłych na uroczystość Laureatów oraz gości powitał w imieniu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dyrektor Biura Towarzystwa – Edmund Dudziński.)Więcej


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem