61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Medal „Labor Omnia Vincit”
dla szwajcarskiego naukowca
historyka - profesora dr Mirosława Matyi
z Polish University Abroad w Londynie  Analizując naukowe dokonania profesora Mirosława Matyi i doceniająć Jego wielkie polskie zaangażowanie patriotyczne, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, wyróżnił profesora Mirosława Matyję z Polish University Abroad w Londynie przyznając Mu Medal „Labor Omnia Vincit”, nadawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Osobistościom  szczególnie zasłużonym dla kontynuowania i upowszechniania patriotycznych ideałów pracy organicznej, pozytywistycznych działań, służących dobru wspólnemu. Działań  obecnie upowszechniających się  już w skali globalnej. Działań służących ludzkości.   .Więcej

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Stefana Mikołajczaka – Wielkopolanina
Pierwszego Marszałka
Województwa Wielkopolskiego…

 


…który w wieku 68 lat, po ciężkiej i długiej chorobie zmarł w Poznaniu, w dniu 1 kwietnia 2019 roku. Odszedł Człowiek wielkiego formatu, zasłużony działacz społeczny, państwowy i samorządowy, organizator nowego samorządu województwa wielkopolskiego, znakomity Marszałek Województwa Wielkopolskiego (1998–2005), Człowiek przyjazny ludziom, troskliwy i twórczy, inicjator nowatorskich projektów unowocześniania całego regionu, Człowiek niezwykłej pracowitości i rzetelności, zawsze gotów wspierać każdą inicjatywę służącą budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 Odszedł Człowiek pracy organicznej, sympatyk i praktycznie zwolennik społecznego ruchu pozytywistów wielkopolskich, zasłużony dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego nasz Wielki Przyjaciel, Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Lider Pracy Organicznej 2005..

Jego odejście jest wielką szkodą dla elity wielkopolskiej i wszystkich tych, którzy mieli zaszczyt poznać Go, współpracować z Nim, cieszyć się z Jego udziału w wydarzeniach o znaczeniu i charakterze społecznym tych, którzy korzystali z Jego rad, wparcia i uznania. Odszedł Człowiek wielkich wartości moralnych, patriota – odszedł Człowiek!  Więcej

Prof. dr Księżna Ingrid Detter de Frankopan
światowej sławy naukowiec - specjalistka
w zakresie prawa międzynarodowego
w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego…  


„Praca organiczna jest budującą siłą działania i rozwoju narodów. Bardzo sobie cenię Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, z którym od wielu lat utrzymuję dobre kontakty. Jego wkład w kulturę jest nie do przecenienia” – powiedziała Księżna Ingrid Detter de Frankopan, członkini Królewskiej Rodziny Brytyjskiej, która 25 marca br. złożyła kwiaty pod Pomnikiem Hipolita Cegielskiego. Był to jeden z najważniejszych punktów oficjalnego programu pobytu Księżnej w Poznaniu.

„Wznieśliśmy Pomnik Cegielskiego pracą i zaangażowaniem wszystkich Wielkopolan. Wizyta Księżnej De Frankopan w Poznaniu i jej gest złożenia kwiatów pod tym pomnikiem, podkreśla jak ważnym elementem kultury jest Nasze wspólne dzieło” – mówi dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa. Z kolei Dominik Górny, Sekretarz Zarządu dodaje – „Legenda Hipolita Cegielskiego spotyka się z Księżną w stolicy Wielkopolski nie bez przyczyny. Nasza mała ojczyzna i to, co wspólnie robimy dla dobra regionu, może mieć znaczenie międzynarodowe. Przepełniony szacunkiem, stosunek Księżnej do Wielkopolskich Tradycji, w dobitny sposób to podkreśla”. (Na zdjęciu spotkanie z Księżną pod Pomnikiem Hipolita Cegielskiego)  Więcej


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem