61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Kapituła „Złotego Hipolita” 2018
zainicjowała swoje tegoroczne obrady… 


"Cieszę się, że możemy się spotkać na pierwszym w tym roku spotkaniu Kapituły Statuetki Złotego Hipolita 2018 – najwyższego wyróżnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego” – powiedziała dr. Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a zarazem nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Statuetki Złotego Hipolita 2018. Następnie Dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa, powitał poszczególnych członków tego prestiżowego gremium. W tym roku Kapituła będzie obradowała w składzie: dr Zofia Szalczyk – przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Renata Borowska-Juszczyńska – dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego w Poznaniu; prof. Roman Budzinowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; Dominik Górny – poeta, dziennikarz, twórca; Katarzyna Kamińska – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu; dr Marian Król – Prezydent THC; Sławomir Lechna – redaktor naczelny czasopisma „Nasz Głos Poznański”; Agata Ławniczak – dyrektor naczelna TVP Poznań; prof. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej; Andrzej Nowak – architekt Miasta Poznania w latach 2007 – 2016 oraz Lucyna Woch – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.. Razem 8 wybitnych Osobistości, reprezentantów elity poznańskiej. (Na zdjęciu skład Kapituły Złotego Hipolita 2018 )Więcej

Jubileusz 20–lecia
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


W sobotę, 26 maja 2018 roku, w Poznaniu, w Auli Lubrańskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dokonała się uroczystość Jubileuszu 20 lat istnienia i działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – patriotycznej organizacji wielkopolskich pozytywistów, organiczników. Uroczystość zainaugurowało premierowe wykonanie pieśni „Labor Omnia Vincit” – hymnu 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przez chór męski Arion CK Zamek. Następnie przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Szczepan Gawłowski, w asyście członków założycieli Towarzystwa: Edmunda Dudzińskiego, Jerzego Szyło, Krzysztofa Karonia oraz Marka Nowaka, wprowadził do Auli sztandar organizacyjny THC. (Na zdjęciu moment przekazania Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Prezydentowi Towarzystwa - dr  Marianowi Królowi. Od lewej na zdjęciu: Członkowie Założyciele THC - Edmund Dudziński i Jerzy Szyło, Sztandar wręcza Prezydentowi dr Szczepan Gawłowski ).

Sztandar przejął Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, a następnie symbolicznie przekazał go przedstawicielom młodego pokolenia organiczników wielkopolskich: Łukaszowi Dembskiemu, Filipowi Susiowi i Dominikowi Górnemu. (Na zdjęciu moment przekazania Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przedstawicielom młodej generacji organiczników wielkopolskich, członkom Klubu Młodych Pozytywistów jaki istnieje przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Sztandar przekazuje Prezydenbt Towarzystwa - dr Marian Król, z lewej, a Sztandar odbiera i składa na jego obrzeżu symboliczny pocałunek wierności lider Młodych Pozytywistów i członek Zarządu Towarzystwa - Dominik Górny. )

Po uroczystym wbiciu gwoździ w drzewiec sztandaru, dokonało się uhonorowanie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”; Kombatanckim Certyfikatem Pamięci oraz medalem Deutsch-Polnische Geprüfte Qualität – „Polsko-Niemiecka Najwyższa Jakość”. Sztandar THC udekorowano Wielkim Krzyżem Zasługi nadanym przez Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska.Więcej

Statuetka Honorowego Hipolita
dla prezesa "Mlekovity"... 


„Nagroda za pracę organiczną to niezwykle ważna nagroda. Cieszy mnie, że moje wysiłki na rzecz umacniania jakości polskich wyrobów z mleka zostały docenione” – powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita”. Było to podziękowanie za wyróżnienie Statuetką Honorowego Hipolita wraz z Godności „Lidera Pracy Organicznej”. Statuetka została przyznana przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie wręczył prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Kapituły, a dyplom Mariusz Paplaczyk, Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich. Gratulacje złożyli osobiście: Waldemar Witkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Piotr Zalewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, reprezentujący Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego, Filip Suś, Prezes Polsko-Afrykańskiej Izby Handlowej i Michał Ciszak, przedsiębiorca. Laudację wygłosił Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, reprezentujący dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa. (Na zdjęciu prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący Kapituły – z lewej, wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita Dariuszowi Sapińskiemu – prezesowi Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita” )    Więcej


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem