61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Walne Zebranie Członków
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
określiło kierunki działania na 2019 rok… 

29.05.2019

W sobotę, 25 maja 2019 roku w Poznaniu  odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskie, podczas którego dokonano oceny działalności Towarzystwa w roku 2018 oraz nakreślono program działań na rok 2019. Zarówno omówienie ubiegłorocznej działalności Towarzystwa, jak i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, spotkały się z pełnym uznaniem wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu członków Towarzystwa. Tak samo z aplauzem spotkała się podjęta Uchwała obejmująca dotychczasowe osiągnięcia Zarządu Towarzystwa pod kierownictwem Prezydenta dr Mariana Króla, jak i wyjątkowo bogaty plan działań na rok 2019. Z Uchwały tej wynika, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które obchodzi 20 rok swojej działalności, z roku na rok tę działalność poszerza i ubogaca o nowe projekty, rozwija sieć kontaktów i współpracy z organizacjami społecznymi  i instytucjami, rozbudowując i utrwalając zasady pracy organicznej w przeróżnych formach, upowszechniając wielkopolska legendę Hipolita Cegielskiego, jako wzorzec patriotycznej pracy dla wspólnego dobra.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nie ogranicza swojej działalności tylko do Wielkopolski, ale coraz wyraźniej upowszechnia ideały pracy organicznej na cały kraj, a nawet poza granice Polski, nagradzając Osobistości i instytucje oraz firmy akceptujące propozycje i projekty Towarzystwa. Takie wyróżnienia jak wyróżnienie Godnością Lidera Pracy organicznej, Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej powiązane ze Statuetkami Honorowego Hipolita i Złotego Hipolita, Medale „Labor Omnia Vincit” – srebrne i złote, Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego, patriotycznie nawiązujące do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, są już wyróżnieniami prestiżowymi.

Także podczas Walnego Zebrania wiele Osobistości zostało uhonorowanych wspomnianymi wyróżnieniami w uznaniu ich działalności. Oto lista Laureatów:

 Medal Młodego Pozytywisty
otrzymali: Maciej Łobza, Prezes Fundacji Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu, tłumacz z języka angielskiego, współorganizator konferencji Przedsiębiorców Katolickich „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”; Krzysztof Przybylski, przedsiębiorca, właściciel „Napiwek Pub” w Poznaniu, po zakończeniu studiów podjął działalność w obszarach IT.

Srebrny Medal Labor Omnia Vincit: Ireneusz Antkowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska; Prof. Ryszard Kowalczyk, kierownik zakładu dziennikarstwa UAM, profesor zwyczajny; Dr Dariusz Grzybek, Prezes Zarządu Fundacja Zakłady Kórnickie, Przewodniczący Rady Fundacji Uni–Terra; Przemysław Miłosz, Ambasador Fundacji Santander Bank Polska S.A.

Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego: Jest ich obecnie tylko 28 sztuk. Statuetka nazwana imieniem Paderewskiego stworzona została z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego chce w ten sposób upamiętnić postać tego wybitnego męża Stanu, artysty, Wielkiego Patrioty. Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego otrzymali: Ewa i Maksymilian Bukowian, przedsiębiorcy, FIRMA MAKROPOL. Pan Maksymilian Bukowian to Prezes Zarządu firmy; Prof. Andrzej Korzeniowski, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki.

Statuetka Honorowego Hipolita wraz z Godnością Lider Pracy Organicznej. Statuetka Honorowego Hipolita – prestiżowe wyróżnienie wiąże się z otrzymaniem godności „Lidera Pracy Organicznej”. Są już dwa tomy książki o nich, począwszy od 2002 roku, gdy pierwszym laureatem Statuetki został doktor Jan Kulczyk. Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 2019, Godność Lidera Pracy Organicznej otrzymali: Prof. dr hab. Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAeM w Poznaniu; Dr hab. med. Szczepan Cofta, dyrektor naczelny szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Słowiński, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Medale XX-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego otrzymali: Prof. Józef Orczyk; Andrzej Fromberg; Andrzej Stepczyński; Jan Wesołowski.

Na zakończenie Walnego Zebrania uczestnicy- członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dokonali wyboru nowych władz Towarzystwa na lata 2019 -2024.

Zarządem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wybrani zostali: dr Marian Król – prezydent THC; Prof. Tadeusz Wallas –  pierwszy wiceprezydent; Ryszard Szulc  –  wiceprezydent; Filip Suś  – wiceprezydent; Wojciech Jankowiak – wiceprezydent; Dominik Górny  –  sekretarz ; Marek Nowak  – członek Prezydium; Mariusz Paplaczyk  – członek Prezydium; Ireneusz Vowie  - członek Prezydium.

Członkowie Prezydium: Jacek Bielaczyk; Michał  Ciszak; Edmund Dudziński; Zdzisław Kowalski; Sławomir Lechna; Lesław Lenartowicz; Jacek Witkowski.

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Karoń – przewodniczący; Tadeusz Kuraś  – wiceprzewodniczący; Łukasz Dembski – sekretarz; Ireneusz  Antkowiak  – członek; Andrzej Stępczyński – członek.

Na zakończenie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, tradycyjnie, jak każdego roku, uczestnicy Zebrania - Laureaci wyróżnień zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolitas Cegielskiego - dr Marianem Królem oraz z członkami Zarządu THC.

Autor zdjęć: Hieronim Dymalski.


 


Złoty Medal Labor Omnia Vincit
od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
wyrazem uznania dla wielkiego Artysty…  

15.05.2019

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i całe środowisko wielkopolskich pozytywistów, z wielkim zaangażowaniem włączyło się w obchody 100 rocznicy powstania w Poznaniu Uniwersytetu, dzisiejszego dumnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ta wspaniała rocznica, to wielkie wydarzenie zarówno regionalne, jak i europejskie, bo przecież dzisiaj Uniwersytet Poznański to uczelnia, w której studiuje nie tylko polska młodzież, ale także młodzież z wielu innych krajów. Uniwersytet Poznański to także uczelnia, w której prowadzone są niezwykle ważne badania naukowe, w której tworzona jest nowoczesna, uznawana w świecie nauka .(Na zdjęciu Andrea Bocelli, światowej sławy artysta w czasie poznańskiego Koncertu z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Zdjęcie Artysty nasz grafik przyozdobił wizerunkiem Złotego Medalu Labor Omnia Vincit, jakim uhonorowało Go Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. To wysokie wyróżnienie wielkopolskich pozytywistów będzie dla Andrea Bocelliego nie tylko wyróżnieniem, ale i piękną pamiątką z pobytu w stolicy Wielkopolski).

W pewnym sensie ukoronowaniem licznych obchodów i uroczystości  związanych ze 100-leciem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, był wielki koncert zorganizowany  przez władze Uniwersytetu, koncert który zgromadzi na Stadionie Miejskim 25 tysięcy obywateli, którzy otrzymali prawdziwą ucztę muzyczną, przede wszystkim dzięki występowi Andrea Bocelli’go, światowego pieśniarza oraz całek plejady innych gwiazd, w tym międzynarodowy chór składający się z uczestników festiwalu „Universitas Cantat", Orkiestrą Teatru Muzycznego w Poznaniupod batutą Carlo Bernini’ego, piosenkarka popowa Ilaria Della Bidia, sopranistka Maria Aleida Rodriguez, flecista Andrea Griminelli, a także tancerze Maria Pawelec i Federico Zeno Bassanese. (Na zdjęciu moment spotkania Artysty z rektorami poznańskich uczelni. Andrea Bocelli –z  lewej, w rozmowie z Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Andrzejem Lesickim.).

Andrea Bocelli został przywitany przez poznańską publiczność owacją na stojąco, a następnie zaśpiewał ponad 20 utworów, największe arie operowe, oraz najsłynniejsze przeboje muzyki popularnej. Wyjątkową niespodzianką Koncertu  był utwór wykonany przez Artystę wspólnie z  jego  synem, Matteo Bocellim. Poznańska publiczność nie chciała pożegnać się z Artystą, a ten z kolei obdarował publiczność trzykrotnie bisami.

Na Stadionie w czasie Koncertu byli Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz rektorzy czterech świętujących uczelni UAM, UMP, UPP oraz AWF; prof. Andrzej Lesicki, prof. Andrzej Tykarski, prof. Jan Pikul oraz prof. Dariusz Wieliński. Obecni byli także reprezentanci Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które doceniając wielkiego Artystę, Jego cudowny talent i Jego wyjątkowa pracowitość jaka doprowadziła go do Mistrzostwa,  postanowiło uhonorować Andrea Bocelli’go, Złotym Medalem Labor Omnia Vincit. Artyście przyznane Mu wyróżnienie wręczyli wiceprezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – prof. dr hab. Tadeusz Wallas, oraz Sekretarz Towarzystwa – Dominik Górny. (Źródło: Biuro Prasowe UAM, inf. wł., foto Przemysław Stanula).    


Medal „Labor Omnia Vincit”
dla szwajcarskiego naukowca
historyka - profesora dr Mirosława Matyi
z Polish University Abroad w Londynie  

06.04.2019


Analizując naukowe dokonania profesora Mirosława Matyi i doceniająć Jego wielkie polskie zaangażowanie patriotyczne, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, wyróżnił profesora Mirosława Matyję z Polish University Abroad w Londynie przyznając Mu Medal „Labor Omnia Vincit”, nadawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Osobistościom  szczególnie zasłużonym dla kontynuowania i upowszechniania patriotycznych ideałów pracy organicznej, pozytywistycznych działań, służących dobru wspólnemu. Działań  obecnie upowszechniających się  już w skali globalnej. Działań służących ludzkości
.
Mirosław Matyja
– politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w Université de Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk humanistycznych w Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w dziedzinie nauk społecznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r. Mirosław Matyja jest profesorem w Polish University Abroad w Londynie, gdzie kieruje Zakładem Kultury Politycznej i Badan nad Demokracja. Autor i współautor 15 monografii i ponad 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Autor książek “Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?” (2018), „Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III RP” (2019), „Utopia or Chance. Direct Democracy in Switzerland, Poland, and Other Countries (2019) oraz “Ewolucja zamiast rewolucji” (2019). Mieszka i pracuje w Szwajcarii, żonaty, ma dwóch bliźniaczych synów. Zwolennik wprowadzenia instrumentow oddolno-demokratycznych w polskim systemie politycznym na zasadzie "przez obywateli dla obywateli".

Ostatnio prof. Mirosław Matyja opublikował fundamentalną książkę historyczną o tle politologicznym pod tytułem „Polska semidemokracja”, wydaną w kwietniu 2018 r. przez wydawnictwo PAFERE. Książka ta, wydana także w języku angielskim, na rynku zagranicznych publikacji historycznych i politologicznych stała się bestsellerem, a obecnie opublikował nową pozycję pod tytułem „Ewolucja zamiast Rewolucji”, która również przełożona na język angielski będzie kolejnym bestsellerem. (opr.AS)
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem