61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król laureatem  plebiscytu
"Medialna 5. Wielkopolski"

29.11.2015

25 listopada 2015 roku w siedzibie Collegium Da Vinci w Poznaniu odbyło się zakończenie plebiscytu zorganizowanego przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej na najbardziej przyjazne dla przedstawicieli mediów, dziennikarzy, osobistości publiczne i instytucje, organizacje i firmy. Zadaniem plebiscytu było wyłonienie „ Medialnej 5. Wielkopolski” – wskazanie jak dla pracy dziennikarzy i dla obiegu informacji w społeczeństwie ważne jest otwarcie na pytania płynące od społeczeństwa, jak ważne jest też finansowe wspieranie niezależnych mediów kierowaniem do nich reklam, sponsorowanych artykułów. (Na zdjęciu od lewej: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król odbiera przyznany Mu Dyplom z rąk Dominika Górnego  członka Oddziału SDRP  - w obecności Stefana Kosteckiego – drugi z lewej).

– Jak doskonale wiemy dla opinii publicznej jest niezmiernie ważne aby osoby, firmy oraz instytucje, do których zwracają się dziennikarze, były im życzliwe i skłonne do współpracy. Postanowiliśmy więc wybierać pięć osób, z którymi dziennikarzom najlepiej współpracowało się w kończącym się  roku. Wybieramy też Redaktora Roku, w którym najwyżej cenimy dziennikarski profesjonalizm oraz przestrzeganie etycznych kanonów zawodu – powiedział prowadzący Galę „Medialnej 5. Wielkopolski” redaktor Dominik Górny.Uroczystość wręczenia statuetek wraz z dyplomami odbyła się w siedzibie Collegium Da Vinci, a sponsorem wydarzenia były  firmy Auto Salon Polody i Press-Service Monitoring Mediów. Statuetki wykonał artysta-rzeźbiarz, Kazimierz Rafalik.


Laureatami plebiscytu zostali: prezes firmy KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. dr Szczepan Gawłowski, a statuetkę w imieniu prezesa Gawłowskiego odebrał Ireneusz Antkowiak – dyrektor w firmie KREISEL); prezes Polskiej Akademii Mody Stefan Kostecki, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król i wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP mecenas Zbigniew Standar, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa. Podczas Gali wręczono również Nagrodę „Redaktor Roku” Ryszardowi Ćwirlejowi, zastępcy redaktora naczelnego Radia Merkury. (Na zdjęciu pamiątkowym od lewej:  red. Ryszard Ćwirlej, Ireneusz Antkowiak, KREISEL, Zbigniew Standar, dr. Marian Król, Dominik Górny, Natalia Piechowiak, Stefan Kostecki.). 

Ceremonię uświetnił recital Natalii Piechowiak, która zaśpiewała utwory m.in. Edith Piaf oraz piosenka „Stay here one Day” w wykonaniu Dominika Górnego z repertuaru zespołu autorskiego „Delikatni”.

Fot. Hieronim Dymalski  i Sławomir Lechna


XV Edycja Nagrody Złotego Hipolita
Powitaliśmy Dostojnych Laureatów 2015
- Wybitne Osobistości Pracy Organicznej...

26.10.2015


W sobotę, 24 października 2015 roku, w Poznaniu, w historycznej Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dokonała się doroczna, już XV Edycja Honorowej Nagrody Złotego Hipolita. W tym roku Kapituła Złotego Hipolita powołana w Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego do Honorowej Nagrody Złotego Hipolita nominowała następujące  Wybitne Osobistości Pracy Organicznej: Dr Józefa Zycha – marszałka Sejmu RP w latach 1995-1997; Ks. Arcybiskupa prof. Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Łódzkiego; Prof. dr Marię Siemionow – chirurga – transplantologa pracującą w USA; Prof. dr hab.  Franciszka Ziejkę – b. rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zygmunta Nowaka – architekta, realizatora Szybkiego Tramwaju w Poznaniu; Prof. Norberta  Skupniewicza -  artystę malarza; Prof. dr hab. Wlodzimierza Fiszera – b. rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Na uroczystość poznańską przybyli Laureaci: dr Józef Zych, Zygmunt Nowak, prof. Norbert Skupniewicz i prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer. Jego Ekscelencja, ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski  przebywał w Watykanie, prof. dr hab. Franciszka Ziejkę w Krakowie zatrzymał złu stan zdrowia, natomiast prof. dr Maria Siemionow Honorową Nagrodę Złotego Hipolita 2015 odebrała z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i Przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józefa Orczyka, podczas Jej pobytu w Polsce, w dniu 4 września 2015 roku, podczas kameralnej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.( Na zdjęciu: fragment Statuetki Złotego Hipolita. Statuetka ta, związana z nadawaniem Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej od roku 2001 kiedy została wręczona po raz pierwszy, stała się desygnatem wyróżnienia, Do roku 2015 takie Statuetki otrzymało juz 112 Osobistości stanowiących wzorzez wzorców pracy organicznej.)

Uroczystość XV Edycji Nagrody Złotego Hipolita, mimo że nie wszyscy Laureaci byli na niej obecni, miała bardzo podniosły i miły przebieg. Salę Lubrańskiego wypełnili licznie przedstawiciele elity wielkopolskiej, a wśród nich między innymi rektorzy wyższych uczelni, naukowcy, Laureaci Nagrody Złotego Hipolita z lat ubiegłych, posłowie na Sejm i euro parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz miasta Poznania, reprezentacji organizacji społecznych, młodzież. Nie zabrakło też przedstawicieli mediów – prasy, radia i TV żywo zainteresowanych  przebiegiem uroczystości. Gospodarzami byli oczywiście: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, inicjator ustanowienia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita i depozytariusz błogosławieństwa Jana Pawła II dla tej nagrody, jakie otrzymał w roku 2001 w Watykanie od Papieża Polaka, oraz Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita 2015 – prof. dr hab. Józef Orczyk. Honorowym Gościem uroczystości była Prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska – Doerffer. (Na zdjęciu: od prawej – Prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska-Doerffer, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Małżonka dr Mariana Króla – Danuta Król, wybitna artystka malarka, oraz Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk.)

Uroczystość miała bardzo piękną i wzruszająca oprawę. Zanim Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk przystąpili do wręczania Lauretom wyróżnień i Statuetek Złotego Hipolita, przybyli wysłuchali krótkiego recitalu pieśni do utworów Ignacego J. Paderewskiego i Fryderyka Chopina w wykonaniu znakomitego śpiewaka Macieja Boberka przy akompaniamencie  Barbary Kaszuby, następnie zostali serdecznie, imiennie  powitani przez dystyngowanego Edmunda Dudzińskiego – dyrektora Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który oddal głos Przewodniczącemu Kapituły Złotego Hipolita. Wystąpienie prof. dr hab. Józefa Orczyka wprowadziło zebranych w atmosferę uroczystości, kiedy w krótkim wykładzie omówił współczesne znaczenie pracy organicznej.

Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk, kolejno wręczali Laureatom przyznane im Statuetki Złotego Hipolita oraz Dyplomy nadania Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej. Po dekoracji każdy z Laureatów, dziękując za wyróżnienie opowiedział kilka słów o sobie o swojej pracy. Następnie zaczęły się gratulacje dla Laureatów, wśród których wyróżniły się wypowiedzi wicewojewody wielkopolskiego – Doroty Kinal oraz euro parlamentarzysty Adama Szejnfelda. Laureaci otrzymali też listy gratulacyjne między innymi od władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.( Na zdjęciu: moment wręczenia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, Nestorowi polskiego parlamentaryzmu – dr Józefowi Zychowi, Od lewej – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Dostojny Laureat – dr Józef Zych i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk).

Uroczystość zakończyło wykonanie przez Macieja Boberka znanych arii operowych, oklaski dla Laureatów i wspólne zdjęcie pamiątkowe.

(Zdjęcia: Ryszard Galowski).


Pierwsza w roku 2015
Honorowa Nagroda Złotego Hipolita
dla prof. dr Marii Siemionow z USA

05.09.2015

W piątek, 4 września 2015 roku, w Poznaniu, w gościnnym saloniku Wojewody Wielkopolskiego odbyła się kameralna uroczystość wręczenia pierwszej w tym roku Honorowej Nagrody Złotego Hipolita oraz Dyplomu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, Pani profesor dr med. Marii Siemionow, polskiej wybitnej specjalistce w zakresie transplantologii, pracującej w Stanach Zjednoczonych, w Uniwersytecie Illinois w Chicago, USA. Ta rozsławiona dzisiaj w świecie Dama nowoczesnej chirurgii przeszczepów, która dokonała w Stanach Zjednoczonych niezwykłego przeszczepu całej twarzy oszpeconej kobiecie, przyjechała z wizytą do Poznania, swojego rodzinnego miasta, w którym studiowała medycynę i w którym dzisiaj w każdym roku akademickim swoją wiedzę przekazuje studentom poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej pobyt w Poznaniu, Kapituła Złotego Hipolita 2015¸ działająca w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, zdecydowała się wykorzystać, aby dokonać ceremonii wręczenia Pani Profesor – wcześniej nominowanej do wyróżnienia tegoroczna nagrodą – Statuetki Złotego Hipolita oraz Dyplomu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej właśnie teraz. (Na zdjęciu moment wręczenia Dostojnej Laureatce Honorowej Nagrody Złotego Hipoliya. Od prawej: Wicewojewoda Wielkopolski – Pani Dorota Kinal, Laureatka – Pani prof. dr hab. Maria Siemionow, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk.)

Uroczystość, dla uwypuklenia jej rangi odbyła się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, w Saloniku Reprezentacyjnym Wojewody, do którego przybyli: tegoroczna laureatka Złotego Hipolita – prof. dr Maria Siemionow z małżonkiem, prof. dr Włodzimierzem Siemionowem, prof. dr Jacek Wysocki – rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prof. dr Józef Orczyk – przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita 2015, prof. dr Michał Umbreit – członek Kapituły Złotego Hipolita, Jerzy A. Gołębiewski – członek Kapituły Złotego Hipolita 2015, Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz mgr Edmund Dudziński – dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Gospodarzami miejsca uroczystości byli: Wicewojewoda Wielkopolska – Pani Dorota Kinal oraz dyrektor Gabinetu Wojewody – dr Andrzej Plesiński. (Na zdjęciu: Wybitna Osobistość Pracy Organicznej. Laureatka Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2015 – Pani prof. dr hab. Maria Siemionow.)

Po powitaniu przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla Dostojnej Laureatki oraz osobistości  przybyłych na uroczystość i przedstawieniu Pani prof. Marii Siemionow członków Kapituły Złotego Hipolita, głos zabrał prof. dr Michał Umbreit, który wygłosił na rzecz Laureatki laudację, w jakiej przedstawił dokonania prof. Marii Siemionow, jej imponujący dorobek naukowy stanowiący współcześnie ważny wkład w medycynę światową, Jej rolę i udział w nowatorskiej transplantologii. .(Na zdjęciu: prof. dr hab. Michał Umbreit wygłasza Laudację na cześć Pani Prof. dr hab. Marii Siemionow )

Następnie prezydent Towarzystwa – dr Marian Król w towarzystwie Wicewojewody Wielkopolskiego - Pani Doroty Kinal i przewodniczącego  Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr Józefa Orczyka dokonał aktu wręczenia Pani Profesor przyznanej Jej nagrody. Profesor Maria Siemionow nie kryjąc wzruszenia w serdecznych słowach podziękowała za wyróżnienie. Były gratulacje i serdeczne słowa. Pani Wicewojewoda Dorota Kinal odczytała List Gratulacyjny do Wojewody Wielkopolskiego a gratulując Laureatce wyróżnienia, zadziwiła wszystkich obecnych niezwykłą znajomością dokonań naukowych i lekarskich  prof. Marii Siemionow, co zostało przyjęte oklaskami. ( Fotografia pamiątkowa: od lewej stoją prof. dr hab. Michał Umbreit, prof. dr hab. Józef Orczyk, Laureatka – prof. dr hab. Maria Siemionow, dr Marian Król i mgr Edmund Dudziński.)

Uroczystość zakończyła wspólna fotografia. Dodać jeszcze trzeba, że ceremonia zgromadziła liczne grono przedstawicieli mediów, prasy i TV.(jj)
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem