61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Pierwsza Dama
Poznańskiej Elity Obywatelskiej
Zofia Cegielska – Doerffer
ukończyła 91 lat…

26.08.2017

21 sierpnia 2017 roku, Pani Zofia Cegielska – Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, ukończyła 91 rok życia. Dzień tej pięknej rocznicy urodzin był świętem nie tylko dla Dostoj-nej Jubilatki, ale dla całego środowiska organiczników wielkopolskich, zrzeszonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, którego Pani Zofia Cegielska – Doerffer jest Honorową Członkinią i jedną z najbardziej zaangażowanych postaci, biorąc udział w wielu wydarzeniach, konkursach i organizowanych przez Towarzystwo wizytacjach na przykład szkół noszących imię Jej sławnego pradziadka. (Na zdjęciu Dostojna Jubilatka, Pani Zofia Cegielska - Doerffer, w otoczeniu  Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla - z prawej i dyrektora Biura Towarzystwa - Edmunda Dudzińskiego – z lewej)
 

Zwykle kolejne rocznice urodzin Pani Zofii Cegielskiej – Doerffer świętowaliśmy w sie-dzibie naszego Towarzystwa, w tym roku, z kwiatami i życzeniami delegacja Towarzystwa w osobach Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiefo – dr Mariana Króla, dyrektora Biura Zarządu Towarzystwa – Edmunda Dudzińskiego oraz członka Zarządu Towarzystwa – Domini8ka Górnego, udała się do domu Jubilatki, aby nie narażać  Jej na trudy dojazdu do siedziby Towarzystwa przez miasto wypełnione smogiem.

Przyjęci radośnie przez Jubilatkę delegacji Towarzystwa złożyli Pani Zofii serdeczne życze-nia zdrowia i długich lat życia dla Poznania, dla legendy o Jej sławnym pradziadku, wielkim Polaku i wielkim Człowieku. (Na zdjęciu Dostojna Jubilatka w otoczeniu prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla – z prawej i członka Zarządu Towarzystwa  - Dominika Górnego – z lewej.)

Do życzeń składanych Jubiatce dołącza się także nasza redakcja.” Pani Zofio zdrowia., sił i jak najdłuższego życia”….

Oto sylwetka Zofii Cegielskiej - Doerffer

Zofia Cegielska - Doerffer - w prostej linii prawnuczka Hipolita Cegielskiego (ur. 21.08.1926r). Rodowita poznanianka, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Poznań-skiego. Przez całe życie zawodowe związana z Poznaniem. Zamiłowana turystka przez wiele lat zajmowała się też pilotowaniem wycieczek krajowych i zagranicznych. Obecnie na emeryturze. Nadal jednak czynna społecznie, bierze też aktywny udział w utrwalaniu pozytywistycznej legendy Hipolita Cegielskiego, m.in. spotykając się z młodzieżą szkolną. Pani Zofia Cegielska - Doerffer jest Honorową Członkinią Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.


Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
Metropolita Lwowa gościem
organiczników wielkopolskich

01.08.2017

Przyjazd do Wielkopolski Arcybiskupa Lwowa ks. Mieczysława Mokrzyckiego był niezwykle radosny w wymiarze religijnym dla dwóch parafii: Św. Andrzeja w Kleczewie i Św. Anny w Poznaniu. Metropolita lwowski 26 lipca z okazji od-pustu wprowadził do kościołów obu parafii relikwie świętego Jana Pawła II– Są to relikwie I stopnia – zapewnia rzecznik Archidiecezji Lwowskiej, ks. Andrzej Legowicz. Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że aktu przekazania relikwii Świętego Papieża dokonał jego osobisty sekretarz. ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który  obok kard. Stanisława Dziwisza, przez 9 lat był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II, a po jego śmierci przez dwa lata pełnił funk-cję osobistego sekretarza Benedykta XVI.(Na zdjęciu moment powitania JE ks Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego przez Prezydenta Towarzystwa im. Hi-polita Cegielskiego – dr Mariana Króla, podczas spotkania z grupą organiczni-ków wielkopolskich.)

W Poznaniu przed uroczystościami religijnymi Metropolita Lwowski spotkał się z członkami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz przedstawicielami środowisk gospodarczych i samorządowych, które reprezentował członek zarzą-du powiatu Piotr Zalewski. Zarząd Towarzystwa uhonorował ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. Prezydent Towarzystwa dr Marian Król stwierdził, że jest to wyróżnienie za ogromny wkład pracy w odradzanie Kościoła Katolickiego na Ukrainie, wokół którego gromadzi się rzesza wiernych polskiego pochodzenia, za organizowanie domu stałego pobytu dla ludzi starszych oraz prowadzenie stołówki dla osób potrzebujących pomocy.(Na zdjęciu chwila po dekoracji Jego Ekscelencji Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit. Dr Marian Król gratuluje Arcybiskupowi wyróżnienia, ten zaś dziękuje za wyróżnienie/)

– Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tak pięknego wyróżnienia i cieszę się, że zostałem przyjęty do waszej wspólnoty – powiedział Dostojny Laureat za-szczytnego wyróżnienia.

W dalszej części spotkania nie mogło zabraknąć pytań o współpracę z św. Janem Pawłem II i Papieżem Benedyktem XVI. Wyjątkowy gość odpowiadał szczerze i niezwykle interesująco. Równie chętnie poruszał problemy i potrzeby ludzi na Ukrainie. Szybko można było zauważyć, że jest bardzo wrażliwy na niedostatek ludzi starszych i zdeterminowany w niesieniu szeroko rozumianej pomocy po-trzebującym rodzinom. Wspomniał również o dwóch jubileuszach: 25-leciu odnowienia struktur administracyjnych oraz 15-leciu wizyty św. Jana Pawła II we Lwowie. Jako wotum wdzięczności podjęta została decyzja o budowie Centrum Świętego Jana Pawła II, którego celem będzie wspieranie tradycyjnej katolickiej rodziny, jej godności w aspekcie papieskiego nauczania. Będzie to również miejsce konferencyjne w szeroko pojętym programie katechizacji dorosłych i dzieci. Prowadzone będą kursy dla małżeństw, Centrum będzie zajmowało się działalnością pro life, naprotechnolgią (leczeniem niepłodności). Działać będzie przedszkole i planowana jest izba pamięci św. Jana Pawła II.(Na zdjęciu archiwalnym, Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki na pokładzie samolotu z Janem Pawłem II, udającym się w kolejną pielgrzymkę )

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz przedsiębiorcy zadeklarowali pomoc w najpilniejszych potrzebach lwow-skiej wspólnoty. Arcybiskup nie ukrywał, że przekazanie mebli do domu opieki, środków czystości, żywności, etc., byłoby wielkim wsparciem, ponieważ eme-ryci muszą żyć za ok. 50 euro miesięcznie

– Beneficjentami tej pomocy w dużej mierze będą osoby, które z pochodzenia są Polakami – podkreślił Arcybiskup.
                                                                                                                                                                                                                  Dominik Górny

Oto sylwetka Metropolity Lwowskiego:


Mieczysław Mokrzycki (ur. 29 marca 1961 w Majdanie Lipowieckim) – polski duchowny rzymskokatolicki, sekretarz papieski w latach 1996–2007, biskup koadiutor lwowski w latach 2007–2008, arcybiskup metropolita lwowski od 2008, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy.Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu i Cieszanowie uczył się w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach. Po maturze studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 września 1987 z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainie. W 1996 uzyskał stopień naukowy doktora na rzymskim Uniwersytecie Angelicum. Pracował jako wikariusz parafialny, sekretarz biskupa, a następnie był urzędnikiem w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 1996 został osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci w 2005 został sekretarzem papieża Benedykta XVI.

16 lipca 2007 został mianowany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji lwow-skiej. Święcenia biskupie przyjął 29 września 2007 w Watykanie. Głównym konsekratorem był papież Benedykt XVI, zaś współkonsekratorami kardynało-wie Tarcisio Bertone i Marian Jaworski. Sprawowanie urzędu arcybiskupa ar-chidiecezji, w związku z przyjęciem przez Benedykta XVI rezygnacji Mariana Jaworskiego, rozpoczął 21 października 2008, a ingres do katedry we Lwowie odbył 22 listopada 2008.
 


XIX Walne Zebranie THC
Wyróżnienia dla Liderów Pracy Organicznej

27.06.2017

„Dziękuję za krzewienie idei pracy organicznej Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego. To, co państwo robią jest wspaniałe” – powiedziała dr. Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która została uhonorowana Statuetką Honorowego Hipolita i Godnością „Lider Pracy Organicznej”. Uroczystość odbyła się 27 maja br. podczas XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Towarzystwa w Poznaniu. Wydarzenie było okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków i sympatyków Towarzystwa, którzy na co dzień kreują trwałe wartości pracy organicznej – tak w środowiskach lokalnych jak i ogólnopolskich. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Odznak Honorowych Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. (Zbiorowa pamiątkowa fotografia z Panią Zofią Cegielską-Doerffer – prawnuczką Hipolita Cegielskiego ).

Odznaki, w imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w towarzystwie dr. Mariana Króla, Prezydenta THC, który rekomendował kandydatów do nagrody. Laureatami zostali: Lesław Kazimierz Lenartowicz, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. im. Jana Pawła II; Marek Grzegorz Nowak, dyplomowany nauczyciel, opiekun Klubu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Prestiżowe Statuetki Honorowego Hipolita, przyznawane od 2002 roku, przyjęli wspomniana już dr Zofia Szalczyk oraz Jego Magnificencja Rektor, Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr. hab. Andrzej Lesicki, który wygłosił okolicznościową prelekcję o perspektywach rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Do grona osobistości uhonorowanych Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża” dołączyli: prof. nadzwyczajna Hanna Mizgajska-Wiktor, kierownik Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, a także Maciej Kozik, Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Podkreślono, że ich działalność jest dowodem tego, że w nowej epoce praca organiczna przesuwa się często z obszaru gospodarczego w przestrzeń intelektualnej aktywności człowieka, z produkcji materialnej w obszar zarządzania i organizowania. Co więcej, w przestrzeń szeroko rozumianej polityki społecznej, edukacji i nauki. Działalność naszych medalistów przyczynia się do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju regionu i kraju.(Na zdjęciu: od lewej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król z Liderem Pracy Organicznej - rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza + prof. dr hab. Andrzejem Lesickim oraz z Zofią Cegielską-Doerffer - prawnuczka Hipolita Cegielskiego. )

Ważną częścią zebrania było wręczenie wyróżnień w ramach XXVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce”. Statuetkę Hipolita otrzymali: Firma Mielcarz J. Gospodarstwo Zielarskie z Dobrzycy, współwłaściciele to państwo Jolanta i Jerzy Mielcarz oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach za wysoką jakość budownictwa mieszkaniowego. Statuetkę odebrali: Ryszard Jaroniec, Prezes Spółdzielni i Czesław Orlik, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wszyscy Laureaci XXVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów Najlepsze w Polsce prezentują się następująco: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL”  Zbigniew Zubala z Dębna – za: Humus Active; Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie – za: wysokiej klasy usługi bankowe dla ludności, instytucji i przedsiębiorstw, w tym pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielana w ramach inicjatywy JEREMIE; COL-WAY M.Turek, J.Zych Spółka Jawna z Koleczkowa – za: sieć sprzedaży produktów Colway w oparciu o marketing partnerski; e-file sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania za: program e-pity; TRIPLEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa z Wrocławia za: wysoką jakość pokazów ogni sztucznych i iluminacji pirotechnicznych na poziomie europejskim; Biblioteka Publiczna w Swarzędzu za: krzewienie czytelnictwa i animacje kultury; DOM POLSKI – Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie za: kultywowanie tradycji lokalnych i patriotycznych; GRASO MODA Sp. z o.o. z  Poznania za: spodnie męskie Sempre; Zakład Metalowy „AGROMASZ” z Mrągowa za: ładowacze czołowe; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z Poznania za: upowszechnianie czytelnictwa i animowanie kultury na terenie województwa wielkopolskiego; Ecor Product Sp. z o.o. ze Stęszewa k/Poznania za:  innowacje i wysoką jakość w produkcji opakowań; Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej w Śremie -Za: projekty kulturalne, ekologiczne, historyczne oraz dydaktyczne realizowane w 130.roku działalności Towarzystwa.

Laureaci medalu Młodego Pozytywisty udowodnili, że nie tylko muzyka, ale praca organiczna łączy pokolenia. A byli to: Grzegorz Szewczyk, koordynator działań społecznych i obywatelskich; Magdalena Rusnok, specjalista ds. literatury, bibliotekarz-instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu; Arkadiusz Borkowski, mgr inż. budownictwa, Prezes Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”.

Wydarzenie zakończyły rozmowy kuluarowe o trwałych wartościach społecznych i ideowych w Wielkopolsce. 

Dominik GórnyWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem