61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
XXVI Edycja Konsumenckiego Konkursu
Jakości Produktów i Usług
 „Najlepsze w Polsce”

Godło
gospodarczego patriotyzmu…

24.11.2016


Pojęcie gospodarczego patriotyzmu – preferowanie przez konsumentów rodzimych produktów i rodzimych firm w celu wspierania rodzimej gospodarki  -  znane w wielu kulturach państw Europy i świata, upowszechnia w Polsce Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przez prowadzone od ponad 15 lat Konsumenckie Konkursy  Jakości Produktów i Usług, najpierw o godło „Dobre bo polskie”, teraz o godło „Najlepsze w Polsce”. Obecna XXVI Edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług  „Najlepsze w Polsce” dokonana we czwartek 24 listopada, w Poznaniu, w Sali Lubrańskiego, w gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jak zwykle zgromadziła przedstawicieli firm wyłonionych do otrzymania Certyfikatów Godła „Najlepsze w Polsce", a także reprezentantów środowiska gospodarczego, biznesowego, polityków, samorządowców i władz regionalnych.

Nowatorskim uzupełnieniem uroczystości XXVI Edycji Konkursu stało się połączenie tego wydarzenia z prezentacją grona Młodych Pozytywistów uznanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za przyszłe osobistości elity gospodarczej i naukowej. Tradycyjnie też podczas XXVI Edycji Konkursu  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało dwie wybitne osobistości Godnością Liderów Pracy Organicznej. Cała uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – dr Zofii Szalczyk. (Na zdjęciu główni uczestnicy Gali XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług "Najlepsze w Polsce" )

W XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług  „Najlepsze w Polsce’ laureatami okazały się następujące firmy: Spółdzielnia Mleczarska w Łapach; As-Babuni Sp. z o.o. - Niemce; Exactus Sp. z o.o. z Mosiny: Lavea Poland – Rydułtowy; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach: MB Motors Sp. z o.o. Autoryzowany Salon i Serwis Mercedes Benz z Poznania; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie;, Konspol Holding Sp. z o.o. z Nowego Sącza; Spółdzielnia Mleczarska z Wrześni; Tarczyński S.A. - Ujeździec Mały; Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne; Elisabeth Travel Agency – Pobiedziska; Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” – Pobiedziska. Wszystkie te firmy uzyskały Certyfikaty Godła „Najlepsze w Polsce”.

Statuetki Hipolita w Konkursie Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” otrzymały firmy:: Talex S.A. – Poznań, z okazji 25-lecia działalności firmy i za: wieloletnią kompleksową usługę w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania infrastruktury IT oraz w zakresie produkcji i rozwoju oprogramowania na światowym poziomie; Natalii Sp. z o.o. Drukarnia Etykiet – Rokietnica, z okazji 15-lecia działalności firmy i za największą i najnowocześniejszą produkcję etykiet wąskowstęgowych w Polsce dla branży: spożywczej, kosmetycznej, chemii gospodarczej i farmacji na europejskim poziomie, oraz TFP Sp. z o.o. – Dziećmierowo, z okazji 28-lecia działalności firmy i za: wysoką  jakość produkcji opakowań z tektury falistej i litej a także druku fleksograficznego i offsetowego – produkcji na najwyższym europejskim poziomie.

Ważnym momentem uroczystości XXVI Edycji Konkursu było – jak wspomniano wyżej -  wręczenie Statuetek Honorowego Hipolita i Godności „Lidera Pracy Organicznej” dwóm przedstawicielom wielkopolskiego   biznesu – wiceprezesom firmy  Ataner-Poznań: Wojciechowi Szałe i Pawłowi Szkudlarkowi.

Zgodnie z programem promowania przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego idei pracy organicznej wśród młodego pokolenia Polaków, zaproszonym przedstawicielom młodzieży wręczono Medale Młodego Pozytywisty wraz z tytułem Członka Klubu Młodych Pozytywistów. Wyróżnieni zostali: Agnieszka Żuchowska – prezes- Magufaktora - Mimonas – Poznań; Błażej Szymański  - dyrektor operacyjny Teletra – Comtrans  - Poznań i Michał Szott – wykładowca w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dziennikarz – Poznań. W tym miejscy pragniemy z satysfakcją poinformować, że tegorocznym sponsorem projektu „Młody Pozytywista” jest znana firma Promag S.A.

Przedstawicielom starszej generacji zasłużonych przyznano Srebrne Medale „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. Te jedne z wyróżnień Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowały postawę obywatelską i zawodową takich osobistości jak: Katarzyna Kaczmarek – nauczycielka historii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie; prof. dr Roman Budzinowski – dziekan Wydziału.Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Przemysław Kieliszewski – dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu; oraz dr inż. Jerzy Mazur – dyrektor Rolno-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda. (Opr.JG).


Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2016 –
rozdane Laureatom Godności
Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej…

06.11.2016

W sobotę, 5 listopada 2016 roku odbyła się w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, doroczna uroczystość uhonorowania kolejnych laureatów Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita” oraz Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, przyznawanej przez Kapitułę „Złotego Hipolita” działającą przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Uroczystość odbyła się w historycznej siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Sali Lubrańskiego, do której przybyli tegoroczni Laureaci - Prof. Waldemar Andrzejewski – były rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu; Prof. Mieczysław Dondajewski – były dyrygent Teatru Wielkiego w Poznaniu; Antoni Karwacki – działacz sportowy; Prof. Hanna Kóćka – Krenz – historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Prof. Wojciech Łączkowski – prawnik z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Ks. Stanisław Napierała – biskup kaliski-senior; Tadeusz Sznuk – redaktor radiowo-telewizyjny. Jan Kobuszewski – aktor - ze względu na stan zdrowia, niestety nie mógł przyjechać do Poznania.

Do Sali Lubrańskiego przybyli licznie zaproszeni Goście, przedstawiciele elity poznańskiej i wielkopolskiej, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, parlamentarzyści i naukowcy z poznańskich uczelni. Gościem honorowym była prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska–Doerffer. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego reprezentowali: Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, oraz członkowie zarządu Towarzystwa, i przedstawiciele Kapituły „Złotego Hipolita”, z jej przewodniczącym prof.. dr hab. Romanem Słowińskim - prezesem Oddziału PAN w Poznaniu, (Na zdjęciu: przybyłych na uroczystość Laureatów oraz gości powitał w imieniu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dyrektor Biura Towarzystwa – Edmund Dudziński.)

Przy zapełnionej Sali Lubrańskiego, kiedy Dostojni Laureaci Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita” zasiedli w fotelach, uroczystość rozpoczęto przedstawieniem sylwetek i omówieniem biogramów poszczególnych Laureatów. Aktu tego dokonał członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominik Górny. Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w towarzystwie przedstawiciela Kapituły „Złotego Hipolita”, jej przewodniczącego - prof.. dr hab. Romana Słowińskiego - prezesa Oddziału PAN w Poznaniu, przekazywał poszczególnym Laureatom desygnat Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita” – Statuetkę „Złotego Hipolita” oraz Dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. (Na zdjęciu moment przekazania Statuetki Złotego Hipolita Laureatce – prof. dr hab. Hannie Kóćka – Krenz. Od lewej Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, obok Laureatka ze Statuetką Złotego Hipolita w ręku i przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Roman Słowiński, prezes poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.)

Tegorocznie Laureaci powiększyli grono 113 Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej z lat poprzednich, stając się kolejnymi członkami polskiej elity wzorców osobowych, elity utrwalającej etos pracy i postaw moralnych. Tegoroczni Laureaci stali się też kontynuatorami tradycji zapoczątkowanej w roku 2001, kiedy podczas Audiencji Generalnej w Watykanie, Papież-Polak, Jan Paweł II z rąk Prezydenta Towarzystwa, dr Mariana Króla, przyjął w darze Statuetkę Złotego Hipolita, w uznaniu błogosławiąc idei tworzenia elity wzorców osobowych dla młodych pokoleń. (Na zdjęciu Dostojni Laureaci po wręczaniu im wyróżnień.)

Wśród dotychczasowych laureatów Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita”  są Osobistości ze świata kultury, sztuki, nauki, mediów, biznesu, duchowieństwa, polityki. Wszyscy oni w trwały sposób zapisali się w świadomości historycznej i społecznej współczesnych Polaków. Laureaci roku 2016 dołączyli do tego znakomitego grona. (Na zakończenie uroczystości Laureaci i goście wydarzenia zrobili sobie pamiątkową fotografię. W pierwszy rzędzie siedzą Laureaci w towarzystwie prawnuczki Hipolita Cegielskiego Zofii Cegielskiej-Doerffer – czwarta od lewej – w rzędzie drugim uczestnicy wydarzenia stoją w towarzystwie Prezydenta  Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla -  siódmy od lewej.


Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
 - Dr Marian Król z Małżonką
gościli na Gali Laureatów
 XV Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego
im. H. Wieniawskiego

28.10.2016

„Jestem bardzo wzruszona i zadowolona. To naprawdę wielki sukces i satysfakcja” powiedziała Veriko Tchumburidze, laureatka pierwszego miejsca w XV Edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego jaki odbył się w w Poznaniu. Gośćmi honorowymi Gali finałowej tego jednego z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie byli dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wraz z Małżonką Danutą. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego reprezentował także  Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa. Przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wysłuchali koncertu laureatów Konkursu: Veriko Tchumburidze (I nagroda), Bomsori Kim i Seiji Okamoto (II nagroda ex aequo), Luke Hsu (IV nagroda), Richard Lin (V nagroda), Maria Włoszczowska (VI nagroda), Ryosuke Suho (VII nagroda).( Na zdjęciu: od lewej – Danuta Król, Małżonka Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, obok - dr Marian Król i Veriko Tchumburidze – Laureatka XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego ).

Gala na zakończenie XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego była nie tylko okazją do wysłuchania gry znakomitych światowych skrzypków  z wielu państw świata, ale także do nawiązania znajomosci z Laureatami, interesujących z nimi rozmów, przybliżenia im wizerunku miasta Poznania, gdzie ten Konkurs właśnie odbył się. Oczywiście Gala była też okazją do zrobienia sobie pamiątkowych fotografii z Laureatami. (Na zdjęciu od lewej: Elzbieta Hofman - przedstawicielka elity poznańskiej, Danuta Król - artystka malarka, Małżonka dr. Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Laureatka Konkursu - Veriko Tchumburidze )

Bezpośrednio po oficjalnej części gali reprezentanci Towarzystwa spotkali się z Laureatami, dyrektorem Konkursu Andrzejem Wituskim oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa narodowego, prof. Piotrem Glińskim.  Uczestników konkursu oceniało jury złożone z 12 wspaniałych artystów, takich jak: Maksim Wiengierow (przewodniczący), Ilia Gringolts, Mayumi Seiler, Kyoko Takezawa, oraz pedagogów. Byli też laureaci poprzednich edycji Konkursu Wieniawskiego (Peter Zazofsky, Zachar Bron, Alena Bajewa). Przedstawicielami Polski byli: Konstanty Andrzej Kulka, Bartosz Bryła, Robert Kabara. Honorowym przewodniczącym jury został Krzysztof Penderecki. (Na zdjęciu: od lewej – prof. Zbigniew Młynarek,  Ryosuke  Suho, Laureat VII miejsca w Konkursie i Dominik Górny, przedstawiciel Towarzystwa im. Hiplota Cegielskiego ).

W siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego:

Pierwsza prezentacja
nowego wydania książki
o  Hipolicie Cegielskim…
.

Ta książka już w chwili jej wydania staje się ważnym dokumentem historycznym o dziejach kształtowania pracy organicznej w Wielkopolsce. Co ważne, mówi o tym, co dla jej idei jest istotne współcześnie – przyznali uczestnicy pierwszej prezentacji drugiego wydania monografii „Hipolit Cegielski” autorstwa Zdzisława Grota. Wydarzenie odbyło się 24 października br. w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczkę Hipolita Cegielskiego, prof. Adam Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Marcin Olifirowicz, kierownik Wydawnictwa Naukowego Instytutu technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badań w Radomiu, Jan Banaszak, Wiceprezes Zarządu Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w Radomiu.(Na zdjęciu nowe wydanie  książki o Hipolicie Cegielskim )

Nowe wydanie uzupełnione jest m.in. o artykuły popularnonaukowe prof. Rafała Dobka i prof. Anny Wolff-Powęskiej „Dekalog Pracy Organicznej XXI wieku”, tekst publicystyczny dr. Mariana Króla o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Podczas spotkania Kapituła „Honorowego Hipolita” działająca z ramienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowała swoimi wyróżnieniami następujące osobistości: prof. Adama Mazurkiewicza i Jana Banaszaka. Z kolei Marcin Olifirowicz udekorowany został prestiżowym Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża”.( Na zdjęciu od prawej – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego i dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, podczas prezentacji książki). 

Statuetki Liderom Pracy Organicznej wręczył i Medalem „Labor Omnia Vincit”  odznaczył Laureata – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Marian Król. Następnie Prezydent w towarzystwie: Zofii Cegielskiej-Doerffer, prawnuczki Hipolita Cegielskiego; Edmunda Dudzińskiego, dyrektora Biura Zarządu Towarzystwa  i Dominika Górnego, członka Zarządu Towarzystwa spotkali się z obecnymi na prezentacji osobistościami, dziękując za liczne przybycie. (Na zdjęciu Zofia Cegielska – Doerffer składa autograf na egzemplarzu książki o Jej  sławnym pradziadku). .Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem