61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Nie żyje dr Jan Kulczyk
przedsiębiorca, wizjoner biznesu, filantrop

29.07.2015

Całym środowiskiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wstrząsnęła wiadomość, że w nocy z wtorku – 28 lipca, na środę – 29 lipca, w wyniku powikłań pooperacyjnych po operacji serca, w wieku 65 lat, w Wiedniu zmarł dr Jan Kulczyk, Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  Pierwszy Lider Pracy Organicznej 2002, Laureat Srebrnego  Medalu „Labor Omnia Vincit”, Wybitna Osobistość Pracy Organicznej Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita  2014. Nagła, nieoczekiwana śmierć tego wybitnego polskiego przedsiębiorcy, twórcy wielkich przedsięwzięć gospodarczych i biznesowych, wizjonera biznesu, filantropa i patrioty, jest szokiem dla Jego rodziny, dla Jego przyjaciół, dla całej polskiej sfery biznesu. Dla wszystkich członków i przyjaciół Towarzystwo. Towarzystwo  im. Hipolita Cegielskiego żegna dr Jana Kulczyka jako wybitnego orędownika  pracy organicznej, wspaniałego Przyjaciela  naszego Towarzystwa wspierającego wiele, realizowanych przez nas projektów obywatelskich na rzecz społeczeństwa, a zwłaszcza na rzecz młodego pokolenia Polaków.

Odszedł Człowiek, który stał się symbolem polskiego sukcesu ekonomicznego, symbolem nowoczesnej przedsiębiorczości w skali globalnej, symbolem współczesnego patriotyzmu gospodarczego. Odszedł Człowiek – Nasz Janusz -  którego zawsze mieliśmy prawo nazywać Wielkim Przyjacielem naszego Towarzystwa.

Będzie nam Ciebie, doktorze Janie Kulczyku bardzo brakować. Będzie Ciebie brakować Polsce! Cześć Twojej Pamięci!

Rodzinie Zmarłego dr Jana Kulczyka przekazujemy tą drogą wyrazy serdecznego, głębokiego współczucia.

Media światowe piszą o Zmarłym:
 
Jan Kulczyk urodził się w Bydgoszczy w 1950 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zdobył też tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Pierwsze kroki w biznesie stawiał w 1981 roku. Dzięki kapitałowi, który otrzymał od ojca Henryka założył polonijną firmę Interkulpol. Kilka lat później w 1988 roku zainwestował w branżę motoryzacyjną i został oficjalnym dealerem koncernu Volkswagen w Polsce. Stworzył w ten sposób pierwszą nad Wisłą sieć dystrybucji aut tej marki. W 1991 roku założył Kulczyk Holding, który od 2007 roku wszedł w skład Kulczyk Investment. Przedsiębiorstwo zajmuje się inwestycjami w branży energetycznej, naftowej, gazowej, motoryzacyjnej, browarniczej oraz nieruchomości.

W ostatnich latach Jan Kulczyk był najbardziej aktywnym biznesmenem na arenie międzynarodowej. Inwestował w Europie, Ameryce Południowej oraz Afryce. Na Czarnym Lądzie jego wizytówką był notowany na giełdzie w Londynie Ophir Energy, który specjalizuje się w poszukiwaniach węglowodorów na dnie morza.

Kulczyk odegrał ważną rolę w transformacji polskiej gospodarki. Brał udział w największych transakcjach oraz przekształceniach własnościowych w Polsce, inicjował i realizował duże projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Biznesmen był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiej Rady Biznesu, przewodniczył Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej. Był również prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. W 2014 r. zainicjował Radę Polskich Inwestorów w Afryce. Był członkiem elitarnej międzynarodowej rady doradców think tanku Atlantic Council.

Jan Kulczyk był również filantropem i mecenasem kultury i sportu. Został laureatem prestiżowej nagrody Kisiela (1992 r.), Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Medalu Ojców Paulinów za szczególne zasługi dla Jasnej Góry. Był również laureatem nagrody „Mecenas Kultury 2012” przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako pierwszy przedsiębiorca na świecie został uhonorowany przez rząd nigeryjski tytułem „Przyjaciela Nigerii”. Jako sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej, wspierał inicjatywy jednoczącej środowiska biznesowe, polityczne i sportowe na rzecz rozwoju sportu.

Jan Kulczyk był jednym z największych polskich przedsiębiorców. Biznesmen od lat znajdował się na szczycie rankingu najbogatszych Polaków. Jego majątek szacowany był na ponad 15 mld złotych. ( Źródło: Internet, Agencje Prasowe, TVN24 


Honorowe wyróżnienie dla redakcji
"Przewodnika Katolickiego"
w rocznicę 120 lat jego istnienia...

07.07.2015

Środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego od chwili swego zaistnienie z wielką uwagą obserwuje i wspiera wszelkie działania społeczne w różnych obszarach życia, noszące charakter pracy organicznej. Misją Towarzystwa jest bowiem powszechne przywrócenie etosu pracy organicznej, czyli pracy skutecznej, patriotycznej, dobrze zorganizowanej, służącej społeczeństwu w jego rozwoju i przeobrażaniu się w społeczeństwo obywatelskie, a to w warunkach polskich oznacza społeczeństwo oparte o uniwersalne wartości chrześcijańskie i wielowiekową tradycję kultury narodowej i patriotyzmu.

Działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. misja Towarzystwa, zyskała i nadal stale pozyskuje nowe dowody na to, że ideały pracy organicznej zakorzeniają się skutecznie w wielu środowiskach społecznych, w organizacjach, w instytucjach i podmiotach gospodarczych. Praca organiczna znajduje zwolenników i rzeczników wśród ludzi kultury, sztuki, nauki, mediów.’

Od wielu lat obserwując dzieje wydawnicze „Przewodnika Katolickiego”, czasopisma o tradycji sięgającej roku 1895, przyjmując treści upowszechniane przez redakcje tego czasopisma i zawartą w tych treściach misję ewangelizacyjną, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego postanowiło wyróżnić  redakcję „Przewodnika Katolickiego” honorową nagrodą – „Statuetką Hipolita” za „Upowszechnianie wartości patriotycznych, zachowanie etosu dziedzictwa duchowego w życiu społecznym i obywatelskim - w 120. rocznicę istnienia najstarszego polskiego tygodnika społeczno-religijnego”.

Kameralna uroczystość przekazania tego wyróżnienia odbyła się w siedzibie redakcji „Przewodnika Katolickiego” w Poznaniu, w dniu 23 czerwca 2015 roku z udziałem Prezydenta Towarzystwa  im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego” – ks. dr Mirosława Tykfera, oraz członka zarządu Towarzystwa – Dominika Górnego. Statuetkę Hipolita ks. dr. Mirosławowi Tykferowi  przekazał osobiście Prezydent dr Marian Król, gratulując tego wyróżnienia i życząc dalszej twórczej pracy, skutecznego realizowania misji zapoczątkowanej przed 120 laty, a współcześnie rozwijanej i przystosowywanej do realiów i wyzwań nowej epoki. Redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” – ks. dr Mirosław Tykfer wyraził wdzięczność za docenienie pracy i misji kierowanego przez niego czasopisma, które staje się coraz bardziej powszechne, głównie w środowiskach ludzi młodych, poszukujących własnej drogi życiowej, dojrzałej prawdy, niezafałszowanych wartości i szlachetnych wzorców osobowych.(Na  zdjęciu: moment przekazania przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Mariana Króla Honorowego Wyróżnienia dla ":Przewodnika Katolickiego" na ręce redaktora naczelnego czasopisma - ks. dr Mirosława Tykfera. Z lewej uczestnik uroczystości, członek zarządu Towarzystwa - Dominik Górny.. Foto archiwum.).
 


Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
uznany Liderem Pracy Organicznej 

13.06.2015

Godność Lidera Pracy Organicznej przyznawana od wielu lat przez Kapitułę Honorowego Hipolita działającą przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego jest wysoko cenionym wyróżnieniem osób, którzy legitymują się skutecznym działaniem w obszarze swojej pracy zawodowej, społecznej, wyróżnieniem, które wskazuje wzory osobowe godne naśladowania i utrwalania w codziennej praktyce. Wśród osobistości dotychczas wyróżnionych godnością Lidera Pracy Organicznej są naukowcy, działacze społeczni, menedżerowie, samorządowcy, a nawet kapłani. (Na zdjęciu: moment wręczenia Marszałkowi Markowi Woźniakowi Dyplomu Lidera Pracy Organicznej i Statuetki Honorowego Hipolita. Od lewej – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Laureat – Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz przewodniczący Kapituły Honorowego Hipolita – prof. dr hab. Marian Gorynia – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.)

W dniu 19 maja 2015 roku, w siedzibie Urzędy Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  odbyła się wyjątkowa, kameralna uroczystość nadania Godności Lidera Pracy Organicznej Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – Markowi Wozniakowi. W uroczystości udział wzięli Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, przewodniczący Kapituły Honorowego Hipolita – prof. dr hab. Marian Gorynia – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jacek Jaśkiewicz – Prezydent miasta Poznania, prof. dr hab. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Bronisław Marciniak – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Edmund Dudziński – dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Tomasz Grudziak – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dominik Górny z  Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.  (Na zdjęciu: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak z dumą prezentuje otrzymaną Statuetkę Honorowego Hipolita).

Jak zwykle, na początku ceremonii wręczenia Laureatowi Dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej i Statuetki Honorowego Hipolita, laudację wygłosił przewodniczący Kapituły Honorowego Hipolita – prof. dr hab. Marian Gorynia, podkreślając zasługi Marszałka Marka Woźniaka jako samorządowca, gospodarza Województwa Wielkopolskiego, ale także jako uznanego, od wielu lat reprezentanta polskich województwa w Radzie Regionów Unii Europejskiej. Następnie prof. dr hab. Marian Gorynia oraz Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dokonali aktu wręczenia Laureatowi  Dyplomu i Statuetki Honorowego Hipolita. Marszałek Marek Woźniak serdecznie podziękował za wyróżnienie, wspomniał o aktualnych sprawach dotyczących województwa, jakimi właśnie zajmuje się, krótko też omówił znaczenie i rolę jaką spełnia w Radzie Regionów Unii Europejskiej. (Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości pozowali do pamiątkowej fotografii. W środku Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król z Laureatem – Liderem Pracy Organicznej, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego - Markiem Woźniakiem)/

Uroczystość zakończyły gratulacje dla Laureata i nieformalne rozmowy przy kawie.(ggj)

Oto sylwetka Marszałka Marka Woźniaka:


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, rodowity Wielkopolanin, urodził się 5 marca 1960 roku w Kaliszu. Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii macierzystego Uniwersytetu. Karierę samorządowca Marek Woźniak rozpoczynał od podstaw. Od lipca 1998 roku Marek Woźniak kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie w latach 1994 - 1998 był Radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. W październiku 2005 roku Marek Woźniak objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W wyborach samorządowych w listopadzie 2010 roku został radnym IV kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (28 592). Po raz trzeci wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego (kadencje: 10.2005 r. - 11.2006 r., 11.2006 r. - 12.2010 r. oraz 12.2010 r. do chwili obecnej). Od lutego 2006 roku Marek Woźniak jest Członkiem Komitetu Regionów w Brukseli. W kadencji 2006-2010 uczestniczył w pracach dwóch Komisji: Kultury, Edukacji i Badań Naukowych EDUC oraz Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej RELEX. W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i Członka Prezydium Komitetu Regionów. W nowej kadencji Komitetu Regionów 2010-2015 Marszałek Marek Woźniak ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej. W 2010 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej COTER, a od 26 września 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego komisji.

Ponadto, Marszałek Woźniak uczestniczy w pracach Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), której zakres działań obejmuje również Partnerstwo Wschodnie. W dniu 2 grudnia 2010 roku Marszałek Marek Woźniak został wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów. (Wszystkie zdjęcia Archiwum THC )
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem