61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński
ks. Arcybiskup Wojciech Polak uznany
Liderem Pracy Organicznej

16.12.2015


Dzień 15 grudnia 2015 roku, w historii Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w historii miasta Gniezna i w historii Urzędu Prymasa Polski zapisany został jako ważnie wydarzenie kulturowe i społeczne. W tym bowiem dniu Jego Eminencja, ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski – Wojciech Polak przyjął w Pałacu Prymasowskim delegację Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, aby odebrać Dyplom i Honorową Statuetkę Hipolita potwierdzające, że Jego Eminencja uznany został przez środowisko organiczników wielkopolskich jako Lider Pracy Organicznej. (Na zdjęciu: W chwilę po wręczeniu Jego Eminencji, Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski insygnium Godności Lidera Pracy Organicznej – Statuetki Honorowego Hipolita. Od lewej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Jego Eminencja Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski – Wojciech Polak oraz Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska – Doerffer. Foto: Andrzej Tonicki ).

Środowisko to uznało, a Kapituła Honorowego Hipolita potwierdziła, że Posługa Ewangeliczna, w szerokim rozumieniu jej zakresu jest w pełni zgodna z filozofią pracy organicznej, albowiem formuje i wychowuje człowieka do dobrego życia, działalności na rzecz wspólnoty, skutecznej obrony uniwersalnych wartości przed wszelkimi zagrożeniami, oraz tworzenia bezpieczeństwa  ekonomicznego rodziny i narodu jako całości. Takie uzasadnienie uhonorowania Jego Eminencji Prymasa Polski, Arcybiskupa Wojciecha Polaka godnością Lidera Pracy Organicznej otworzyło więc nowy obszar zainteresowania środowiska organiczników  polskim duchowieństwem i Posługą Pasterską naszych kapłanów, realizujących  zadania wynikające z programu edukacji katolickiej.

Do Pałacu Prymasowskiego, rezydencji Prymasa Polski w Gnieźnie, w dniu 15 grudnia 2015 roku przybyła delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w składzie: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Zofia Cegielska – Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Honorowa Członkini Towarzystwa, Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa, Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa i Jan Wesołowski – działacz społeczny Towarzystwa. Do delegacji dołączyli: Prof. dr hab. Józef Garbarczyk – rektor PWST im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,  Tomasz Budasz – Prezyden miasta Gniezna, oraz Starościna Powiatu Gnieźnieńskiego – Beata Tarczyńska. (Na zdjęciu: Jego Eminencja, Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski – Wojciech  Polak z zainteresowaniem ogląda  w towarzystwie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej. Foto: Andrzej Tonicki.)

Delegacja została serdecznie powitana przez Jego Eminencję, Prymasa Polski – Arcybiskupa Wojciecha Polaka, który nie ukrywał, że z zadowoleniem widzi tak reprezentatywne grono. Po powitaniu, w saloniku Prymasa Polski odbyła się kameralna uroczystość przekazania Jego Eminencji przyznanego wyróżnienia, poprzedzona laudacją, przypomnieniem bogatego życiorysu tego Dostojnika Kościoła Powszechnego i Jego zasług dla Kościoła i Polski. Wręczenia Prymasowi Polski Statuetki Honorowego Hipolita dokonał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, jednocześnie gratulując Laureatowi i dziękując za to wszystko, co Prymas Polski czyni realizując Posługę Prymasowską. Jego Eminencja nie ukrywał zadowolenia z otrzymanej Godności Lidera Pracy Organicznej i w serdecznych słowach za wyróżnienie podziękował. (Na zdjęciu: od lewej stoją: prof. dr hab. Józef Garbarczyk - rektor PWST im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Beata Tarczyńska - Starościna Powiatu Gnieźnieńskiego, Jego Eminencja Arcybiskup, Metropolita. Gnieźnieński, Prymas Polski - Wojciech Polak, Zofia Cegielska-Doerffer - prawnuczka Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz Edmund Dudziński - dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W drugim rzędzie stoją: Jan Wesołowski - działacz społeczny Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Tomasz Budasz - Prezydent miasta Gniezna, oraz Dominik Górny - członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto: Andrzej Tonicki.)

Kameralną uroczystość zakończyła rozmowa uczestników delegacji z Prymasem Polski oraz wspólna pamiątkowa fotografia.(g)


Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król laureatem  plebiscytu
"Medialna 5. Wielkopolski"

29.11.2015

25 listopada 2015 roku w siedzibie Collegium Da Vinci w Poznaniu odbyło się zakończenie plebiscytu zorganizowanego przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej na najbardziej przyjazne dla przedstawicieli mediów, dziennikarzy, osobistości publiczne i instytucje, organizacje i firmy. Zadaniem plebiscytu było wyłonienie „ Medialnej 5. Wielkopolski” – wskazanie jak dla pracy dziennikarzy i dla obiegu informacji w społeczeństwie ważne jest otwarcie na pytania płynące od społeczeństwa, jak ważne jest też finansowe wspieranie niezależnych mediów kierowaniem do nich reklam, sponsorowanych artykułów. (Na zdjęciu od lewej: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król odbiera przyznany Mu Dyplom z rąk Dominika Górnego  członka Oddziału SDRP  - w obecności Stefana Kosteckiego – drugi z lewej).

– Jak doskonale wiemy dla opinii publicznej jest niezmiernie ważne aby osoby, firmy oraz instytucje, do których zwracają się dziennikarze, były im życzliwe i skłonne do współpracy. Postanowiliśmy więc wybierać pięć osób, z którymi dziennikarzom najlepiej współpracowało się w kończącym się  roku. Wybieramy też Redaktora Roku, w którym najwyżej cenimy dziennikarski profesjonalizm oraz przestrzeganie etycznych kanonów zawodu – powiedział prowadzący Galę „Medialnej 5. Wielkopolski” redaktor Dominik Górny.Uroczystość wręczenia statuetek wraz z dyplomami odbyła się w siedzibie Collegium Da Vinci, a sponsorem wydarzenia były  firmy Auto Salon Polody i Press-Service Monitoring Mediów. Statuetki wykonał artysta-rzeźbiarz, Kazimierz Rafalik.


Laureatami plebiscytu zostali: prezes firmy KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. dr Szczepan Gawłowski, a statuetkę w imieniu prezesa Gawłowskiego odebrał Ireneusz Antkowiak – dyrektor w firmie KREISEL); prezes Polskiej Akademii Mody Stefan Kostecki, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król i wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP mecenas Zbigniew Standar, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa. Podczas Gali wręczono również Nagrodę „Redaktor Roku” Ryszardowi Ćwirlejowi, zastępcy redaktora naczelnego Radia Merkury. (Na zdjęciu pamiątkowym od lewej:  red. Ryszard Ćwirlej, Ireneusz Antkowiak, KREISEL, Zbigniew Standar, dr. Marian Król, Dominik Górny, Natalia Piechowiak, Stefan Kostecki.). 

Ceremonię uświetnił recital Natalii Piechowiak, która zaśpiewała utwory m.in. Edith Piaf oraz piosenka „Stay here one Day” w wykonaniu Dominika Górnego z repertuaru zespołu autorskiego „Delikatni”.

Fot. Hieronim Dymalski  i Sławomir Lechna


XV Edycja Nagrody Złotego Hipolita
Powitaliśmy Dostojnych Laureatów 2015
- Wybitne Osobistości Pracy Organicznej...

26.10.2015


W sobotę, 24 października 2015 roku, w Poznaniu, w historycznej Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dokonała się doroczna, już XV Edycja Honorowej Nagrody Złotego Hipolita. W tym roku Kapituła Złotego Hipolita powołana w Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego do Honorowej Nagrody Złotego Hipolita nominowała następujące  Wybitne Osobistości Pracy Organicznej: Dr Józefa Zycha – marszałka Sejmu RP w latach 1995-1997; Ks. Arcybiskupa prof. Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Łódzkiego; Prof. dr Marię Siemionow – chirurga – transplantologa pracującą w USA; Prof. dr hab.  Franciszka Ziejkę – b. rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zygmunta Nowaka – architekta, realizatora Szybkiego Tramwaju w Poznaniu; Prof. Norberta  Skupniewicza -  artystę malarza; Prof. dr hab. Wlodzimierza Fiszera – b. rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Na uroczystość poznańską przybyli Laureaci: dr Józef Zych, Zygmunt Nowak, prof. Norbert Skupniewicz i prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer. Jego Ekscelencja, ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski  przebywał w Watykanie, prof. dr hab. Franciszka Ziejkę w Krakowie zatrzymał złu stan zdrowia, natomiast prof. dr Maria Siemionow Honorową Nagrodę Złotego Hipolita 2015 odebrała z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i Przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józefa Orczyka, podczas Jej pobytu w Polsce, w dniu 4 września 2015 roku, podczas kameralnej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.( Na zdjęciu: fragment Statuetki Złotego Hipolita. Statuetka ta, związana z nadawaniem Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej od roku 2001 kiedy została wręczona po raz pierwszy, stała się desygnatem wyróżnienia, Do roku 2015 takie Statuetki otrzymało juz 112 Osobistości stanowiących wzorzez wzorców pracy organicznej.)

Uroczystość XV Edycji Nagrody Złotego Hipolita, mimo że nie wszyscy Laureaci byli na niej obecni, miała bardzo podniosły i miły przebieg. Salę Lubrańskiego wypełnili licznie przedstawiciele elity wielkopolskiej, a wśród nich między innymi rektorzy wyższych uczelni, naukowcy, Laureaci Nagrody Złotego Hipolita z lat ubiegłych, posłowie na Sejm i euro parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz miasta Poznania, reprezentacji organizacji społecznych, młodzież. Nie zabrakło też przedstawicieli mediów – prasy, radia i TV żywo zainteresowanych  przebiegiem uroczystości. Gospodarzami byli oczywiście: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, inicjator ustanowienia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita i depozytariusz błogosławieństwa Jana Pawła II dla tej nagrody, jakie otrzymał w roku 2001 w Watykanie od Papieża Polaka, oraz Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita 2015 – prof. dr hab. Józef Orczyk. Honorowym Gościem uroczystości była Prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska – Doerffer. (Na zdjęciu: od prawej – Prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska-Doerffer, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Małżonka dr Mariana Króla – Danuta Król, wybitna artystka malarka, oraz Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk.)

Uroczystość miała bardzo piękną i wzruszająca oprawę. Zanim Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk przystąpili do wręczania Lauretom wyróżnień i Statuetek Złotego Hipolita, przybyli wysłuchali krótkiego recitalu pieśni do utworów Ignacego J. Paderewskiego i Fryderyka Chopina w wykonaniu znakomitego śpiewaka Macieja Boberka przy akompaniamencie  Barbary Kaszuby, następnie zostali serdecznie, imiennie  powitani przez dystyngowanego Edmunda Dudzińskiego – dyrektora Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który oddal głos Przewodniczącemu Kapituły Złotego Hipolita. Wystąpienie prof. dr hab. Józefa Orczyka wprowadziło zebranych w atmosferę uroczystości, kiedy w krótkim wykładzie omówił współczesne znaczenie pracy organicznej.

Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk, kolejno wręczali Laureatom przyznane im Statuetki Złotego Hipolita oraz Dyplomy nadania Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej. Po dekoracji każdy z Laureatów, dziękując za wyróżnienie opowiedział kilka słów o sobie o swojej pracy. Następnie zaczęły się gratulacje dla Laureatów, wśród których wyróżniły się wypowiedzi wicewojewody wielkopolskiego – Doroty Kinal oraz euro parlamentarzysty Adama Szejnfelda. Laureaci otrzymali też listy gratulacyjne między innymi od władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.( Na zdjęciu: moment wręczenia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, Nestorowi polskiego parlamentaryzmu – dr Józefowi Zychowi, Od lewej – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Dostojny Laureat – dr Józef Zych i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk).

Uroczystość zakończyło wykonanie przez Macieja Boberka znanych arii operowych, oklaski dla Laureatów i wspólne zdjęcie pamiątkowe.

(Zdjęcia: Ryszard Galowski).Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem