61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
uroczyście odsłonił w Poznaniu
Pomnik Ignacego J. Paderewskiego

10.05.2015


Dzień 6 maja 2015 roku, w historii stolicy Wielkopolski, Poznaniu, zapisał się jako dzień ważnego wydarzenia patriotycznego. W tym bowiem dniu, o godzinie 15.00 przed budynkiem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, zebrali się obywatele Poznania oraz włodarze miasta i województwa, aby uczestniczyć w ceremonii odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wzniesionego tuż przy siedzibie uczelni Jego imienia. Idea wzniesienia Pomnika tego historycznego, wielkiego Męża Stanu, polityka i światowego artysty, pierwszego premiera Polski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, zrodziła się w roku 2009 jako inicjatywa obywatelska podjęta przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i natychmiast wsparta przez przedstawicieli elity poznańskiej. (Na zdjęciu: Prezydent Rzeczypospolitej – Bronisław Komorowski, w towarzystwie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr |Mariana Króla, osłania Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego ).

W Komitecie Organizacyjnym i wśród Osobistości honorowo patronujących przygotowaniom do wybudowania Pomnika znaleźli się między innymi Kardynałowie, politycy, parlamentarzyści, wybitni twórcy kultury. Budowę Pomnika wsparli też liczni obywatele oraz sfera gospodarcza, którzy stali się fundatorami tego dzieła. Honorowy Patronat nad uroczystościami odsłonięcia pomnika przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.

W dniu 6 maja 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przybył do Poznania, serdecznie witany przez uczestników tej patriotycznej uroczystości, aby dokonać aktu odsłonięcia Pomnika. Ceremonię otworzył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, który powitał Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wszystkich zebranych interesującym wystąpieniem. (Na zdjęciu: przybyłego do Poznania Prezydenta Rzeczypospolitej - Bronisława Komorowskiego witają przed budynkiem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, od lewej: Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego J. Paderewskiego – Adam Szejnfeld, Rektor Akademii Muzycznej – prof. dr Halina Lorkowska, oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak).

Oto treść tego wystąpienia:

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!
Dostojni Goście!

Inaugurując ceremonię odsłonięcia w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego – w imieniu władz Wielkopolski oraz władz  miasta Poznania, serdecznie witam Pana Bronisława Komorowskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Witam także delegata ks. arcybiskupa – Metropolity Poznańskiego, wielkopolskich parlamentarzystów, rektorów wyższych poznańskich uczelni, przedstawicieli młodzieży, służb mundurowych, witam poczty sztandarowe, dziennikarzy, organizatorów i fundatorów budowy Pomnika.

Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej, patriotycznej uroczystości.

Szanowni Państwo

Rozpocznę od przypomnienia historycznej wypowiedzi Ignacego Jana Paderewskiego, który swoją działalność polityczną uzasadnił słowami: „Uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją Ojczyznę”. W tych słowach zawarta jest filozofia życia naszego dzisiejszego bohatera, Wielkiego patrioty i wspaniałego Polaka.

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!

Dzisiaj, obok Pana Prezydenta na poznańskim Placu, zebrali się obywatele, którym pragnę w Pana obecności powiedzieć – Dziękuję! To dzięki Waszemu wsparciu moralnemu i materialnemu, odsłaniamy Pomnik wielkiego Polaka,  Ignacego Jana Paderewskiego.

Szanowni Państwo!

W tym obywatelskim przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 2500 fundatorów w tym ponad 1000 młodzieży. To dzięki nim mogliśmy wykonać to piękne dzieło, którego autorem jest poznański artysta rzeźbiarz - Rafał Nowak.

Panie Prezydencie!

Jesteśmy dumni z faktu, że w budowę Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego nie korzystaliśmy  funduszy samorządowych czy rządowych. To my sami – obywatele -  z własnych środków sfinansowaliśmy budowę tego Pomnika. Wszystkim fundatorom przekazuję jeszcze raz wyrazy szacunku i podziękowania.

Podziękowania kieruję  zwłaszcza do głównych fundatorów. Szczególne podziękowania kieruję do obecnych tutaj: Ryszarda Szulca i Tomasza Nowaczyka. Serdecznie dziękuję  przewodniczącemu Komitetu Honorowego  Adamowi Szejnfeldowi – za duży wkład pracy merytorycznej i organizacyjnej.

 Szanowni Państwo!

Dla nas – Wielkopolan - Paderewski jest szczególnie bliski. Wszyscy dobrze pamiętamy z historii, Jego  przyjazd do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 roku i emocje, jakie wtedy towarzyszyły obywatelom Poznania. To wówczas, dzięki płomiennemu, patriotycznemu przemówieniu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznaniaków, dokonał się obywatelski zryw – wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Dzisiaj tym pomnikiem, który nam, mieszkańcom Poznania, będzie towarzyszyć codziennie – spłacamy historyczny dług wobec Wielkiego Polaka, w 155 rocznicę Jego urodzin.

Jestem dumny z faktu, że nasze pokolenie: synów, wnuków i prawnuków Powstańców Wielkopolskich tym Pomnikiem dziękują – Wielkiemu Polakowi oraz wszystkim uczestnikom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!

Dziękujemy za dzisiejszy przyjazd do Poznania. Dziękujemy za honorowy Patrona oraz odsłonięcie  za chwilę, Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Życzymy Panu Prezydentowi, pomyślności i szczęścia w nadchodzących dniach, a w dalszych latach skutecznej i dobrej służby dla naszej Ojczyzny – Polski. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wystąpieniem otwiera uroczystość odsłonięcia Pomnika Ignacego J. Paderewskiego).

Po wystąpieniu dr Mariana Króla do zebranych przemówił Przewodniczący Honorowego Komitetu Budowy Pomnika, poseł do Parlamentu Europejskiego – Adam Szejnfeld, dziękując Prezydentowi Rzeczypospolitej za przybycie do Poznania, aby odsłonić Pomnik Ignacego J. Paderewskiego, omówił znaczenie Pomnika jako przypomnienie społeczeństwu znaczenia współczesnego patriotyzmu, który powinien przejawiać się pracą dla kraju. (Na zdjęciu: przemawia Przewodniczący Honorowego Komitetu Budowy Pomnika, poseł do Parlamentu Europejskiego – Adam Szejnfeld )

Następnie głos zabrał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, który nawiązując do postaci Ignacego Paderewskiego w serdecznych słowach wyraził uznanie inicjatorom budowy Pomnika oraz obywatelom, którzy licznie budowę pomnika wsparli. Następnie wraz z inicjatorem budowy Pomnika– dr Marianem Królem, Prezydent Bronisław Komorowski dokonał aktu odsłonięcia Pomnika, zdejmując ze spiżowej postaci symboliczną biało-czerwona szarfę. Wśród oklasków Prezydent Rzeczypospolitej podszedł następnie do zebranej publiczności, wymieniał z uczestnikami uroczystości uściski dłoni, pozdrowienia. (Na zdjęciu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski wygłasza przemówienie do uczestników ceremonii odsłaniania w Poznaniu Pomnika Ignacego J. Paderewskiego).

Podczas ceremonii odsłaniania Pomnika nie zabrakło oczywiście także ważnego akcentu religijnego. Zanim Pomnik został odsłonięty, obecny na uroczystości delegat Metropolity Poznańskiego – arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, ksiądz Prałat Jan Stanisławski dokonał wzruszającego aktu poświęcenia Pomnika, oraz zawartego w nim przesłania dla patriotycznej służby dla Ojczyzny, Ks Prałat Jan Stanisławski, wielki patriota i sympatyk Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, od samego początku podjęcia prac nad budową Pomnika Ignacego J. Paderewskiego, serdecznie wspierał tę ideę swoim autorytetem duszpasterza i Wielkopolanina.(Na zdjęciu: ksiądz Prałat Jan Stanisławski w momencie modlitwy przez aktem poświęcenia Pomnika ).


Uroczystość, która jak już wspomniano wyżej była dla obywateli stolicy Wielkopolski – Poznania, ważnym patriotycznym wydarzeniem, przypomnieniem postaci Ignacego Paderewskiego i roli jaka odegrał w historii Polski i Poznania, zakończyło pamiątkowe wspólne zdjęcie głównych uczestników uroczystość zebranych pod Pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego, z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i…Ignacym Paderewskim, w którego postać wcielił się specjalnie na tę uroczystość Edmund Dudziński, który od wielu lat, zawsze w dniu 26 grudnia każdego roku aktorsko przypomina przyjazd Paderewskiego do Poznania, co jak wiadomo z historii zaowocowało wznieceniem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. (Na zdjęciu: pod Pomnikiem wspólna fotografia uczestników uroczystości. W środku – od lewej: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i …Ignacy Jan Paderewski w którego postać wcielił się Edmund Dudziński). jg - (zdjęcia: serwis prasowy Kancelarii Prezydenta RP, foto Galowski i archiwum) 
 


W dniu 6 maja o godzinie 15 w Poznaniu
Prezydent RP Bronisław Komorowski
odsłoni wzniesiony Pomnik
Ignacego Jana Paderewskiego

22.04.2015

W dniu 6 maja 2015 roku w Poznaniu, na Placu Stefana Stuligrosza, przed frontonem budynku Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, o godzinie 15.00 dokona się wielka, patriotyczna uroczystość odsłonięcia ustawionego tam Pomnika Patrona Uczelni – Ignacego Jana Paderewskiego. Odsłonięcia dokona Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, który objął Honorowy Patronat nad oczekiwaną uroczystością i aktem odsłonięcia Pomnika.

Kiedy w roku 2009 zrodził się obywatelski projekt, aby w Poznaniu wybudować Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, zwrócono się do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o podjęcie się roli organizatora i realizatora tego patriotycznego przedsięwzięcia mającego uhonorować pamięć wybitnego Polaka, patrioty, Męża Stanu, I premiera II RP i artysty rangi światowej.  Wielkiej historycznej Postaci polityka szczególnie związanego z Poznaniem, w którym w grudniu roku 1918 po przyjeździe do tej stolicy Wielkopolski, stał się inspiracją do wybuchu w dniu 27 grudnia 1918 roku zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Aby zrealizować obywatelską propozycję wybudowania Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego już w następnym, 2009 roku, pod auspicjami Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, rozpoczęto intensywne działania mające na celu spełnienie oczekiwań społeczeństwa, które bez wahania  spontanicznie  poparło inicjatywę budowy Pomnika, czego dowodem stała się akcesja do Komitetu Budowy wybitnych Osobistości polskiej i wielkopolskiej elity.

W Komitecie tym znaleźli się Janusz Piechociński – Wicepremier i Minister Gospodarki,  ks. Zenon Kardynał Grocholewski – Prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej przy Stolicy Apostolskiej,, ks. Arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski i Metropolita Gnieźnieński, prof. Stefan Stuligrosz –  wybitny kompozytor i dyrygent, ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk – Prymas Polski, Senior, Tadeusz Mazowiecki – Pierwszy Premier III RP, ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, dr Hanna Suchocka – Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i prof. dr hab. Bronisław Marciniak - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przewodniczącym Honorowego Komitetu Budowy Pomnika został poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Adam Szejnfeld.

Równocześnie ogół obywateli miasta Poznania, regionu wielkopolskiego, ale także z całej Polski i z zagranicy aktywnie włączył się w zbiórkę funduszy na budowę Pomnika, Ideą było wybudowanie Pomnika wyłącznie ze środków obywateli – darczyńców indywidualnych oraz prywatnych firm i korporacji. Tak też się stało. Na liście darczyńców indywidualnych zapisało się ponad 1300 obywateli, a na liście darczyńców korporacyjnych ponad 150 podmiotów.

Dzisiaj, w szóstym roku intensywnych prac Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dzięki szczególnemu zaangażowaniu Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, może On wraz z Przewodniczącym Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego – posłem Adamem Szejnfeldem i Rektorem Akademii Muzycznej w Poznaniu – prof. dr Haliną Lorkowską - Zaprosić wszystkich obywateli na uroczystość odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

             

 

 


Zapraszamy wszystkich obywateli     
na uroczystość odsłonięcia
Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego,
która odbędzie się 6 maja 2015 roku (środa) o godz. 15.00
w Poznaniu, na placu Stefana Stuligrosza (przed Akademią Muzyczną).

                                    


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
serdecznie gościło Jego Eminencję
ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego

16.04.2015

Kiedy w roku 2001, w dniu 1 sierpnia, delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, któremu towarzyszyli Tadeusz hr. Stocki i ks. Janusz Rakoczy, podczas jubileuszowej, tysięcznej audiencji, pokłoniła się Ojcu Świętemu, papieżowi Polakowi – Janowi Pawłowi II przekazując Jego Świątobliwości w darze specjalną Statuetkę Złotego Hipolita, zainicjowany został wielki projekt organiczników wielkopolskich – kreowanie nowoczesnych wzorców osobowych pracy organicznej.  Pracy, którą należy określać jako współczesną świecką liturgię rozumianą w jej starogreckim znaczeniu „działania na rzecz ludzi”. Tak, więc ten dzień, 1 sierpnia Roku Pańskiego 2001, gdy Ojciec Święty pobłogosławił Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego, stał się wielkim i pięknym początkiem gromadzenia Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, laureatów Honorowej Nagrody Złotego Hipolita. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król przekazuje w darze Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II specjalną, przygotowaną dla Ojca Świętego Statuetkę Złotego Hipolita, desygnat wielkiego projektu odnawiania i utrwalania etosu pracy organicznej, tak bliskiej Jego Świątobliwości. W tle członek delegacji Towarzystwa – ks. Janusz Rakoczy. Foto archiwum THC )

Już w dniu 2 sierpnia Roku Pańskiego 2001 w środowisku wielkopolskich organiczników zgromadzonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, powitany został pierwszy Laureat, rodowity Wielkopolanin, urzędujący w Watykanie, Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej. – Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski. Kapituła Złotego Hipolita właśnie Jego Eminencji, jako pierwszej Osobie w historii tej Honorowej Nagrody dla wzorców pracy organicznej, patriotyzmu i szlachetnego przywiązania do uniwersalnych wartości moralnych, przyznała Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Statuetkę Złotego Hipolita w uznaniu zasług Kardynała w krzewieniu i utrwalaniu edukacji katolickiej, w której etos pracy zajmuje niezwykle ważne miejsce.

Bardzo osobista, kameralna uroczystość przekazania Jego Eminencji, ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu specjalnego Dyplomu nadania Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Statuetki Złotego Hipolita 2001 odbyła się w prywatnym rzymskim apartamencie Kardynała, gdzie Jego Eminencja podjął Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla oraz Tadeusza hr. Stockiego. Jego Eminencja, ks. Kardynał z wielkim zadowoleniem przyjął wyróżnienie i szczerze zainteresował się działalnością Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, podejmowanym projektami Towarzystwa i jego rozwojem. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w prywatnym rzymskim apartamencie Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego, wręcza Kardynałowi Dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Statuetkę Złotego Hipolita 2001.)

Od tamtego pamiętnego dnia Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski jest wielkim i cennym przyjacielem wielkopolskich organiczników, w okresie minionych lat zawsze interesował się działalnością Towarzystwa, wspierał moralnie ważne realizowane projekty prospołeczne Towarzystwa, podczas pobytów w Polsce, w Poznaniu, zwykle spotykał się z zarządem Towarzystwa i jego członkami, brał udział w odbywających się wydarzeniach. Z czasem Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski został Honorowym Członkiem Towarzystwa, a także przyjął Honorowy Patronat nad budową w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, wcześniej wszedł do Komitet Budowy w stolicy Wielkopolski pomnika Hipolita Cegielskiego, żywo interesował się również przebiegiem Roku Hipolita Cegielskiego 2013. Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski nadal ma bliski, przyjazny kontakt z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego.   

We wtorek, 14 kwietnia 2015 roku, podczas kolejnego pobytu w Poznaniu, Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski przyjął zaproszenie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr. Mariana Króla i gościł w Towarzystwie. Na spotkanie z Kardynałem przybyli członkowie Zarządu Towarzystwa, oraz zaproszeni na życzenie Kardynała przedstawiciele niektórych stowarzyszeń społecznych zbliżonych programowo do  Towarzystwa i które Kardynał chciał poznać. Spotkanie z Jego Eminencją upłynęło jak zwykle w serdecznej, miłej atmosferze. Kardynał opowiedział o działalności uniwersytetów katolickich w świecie, mówił o problemach edukacji katolickiej i jej znaczeniu, sam z kolei interesując się projektami realizowanymi przez Towarzystwo. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król w rezydenci Towarzystwa w Poznaniu, w Sali im. Hipolita Cegielskiego serdecznie wita Dostojnego Gościa, Wielkiego Przyjaciela polskich organiczników – Jego Eminencję ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego.)

Z okazji wizyty Kardynała w siedzibie Towarzystwa, w uznaniu całokształtu Jego działalności, Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król odznaczył Jego Eminencję Złotym Medalem Honorowym „Verba Docent Exempla Trahunt” („Słowa uczą, przykłady pociągają”), Także przedstawiciele organizacji społecznych będący na spotkaniu przekazali Kardynałowi pamiątkowe odznaki oraz zaprosili Kardynała do przyjęcia Honorowego Członkostwa w ich organizacjach. Wizytę Jego Eminencji w Towarzystwie zakończyły rozmowy Kardynała z obecnymi, składanie przez Kardynała pamiątkowych autografów, oraz spotkanie przy kawie w Gabinecie Prezydenta Towarzystwa. (Na zdjęciu: Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski w gabinecie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla składa okazjonalne autografy dla uczestników spotkania. Obok Kardynała Prezydent dr Marian Król z zadowoleniem towarzyszy tej wyjątkowej procedurze..)

Jak dowiedzieliśmy się, 31 marca 2015 roku papież Franciszek przyjął rezygnację Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego ze stanowiska Prefekta Kongregacji Do Spraw Edukacji Katolickiej, w związku z ukończeniem przez Kardynała w październiku 2014 roku 75 lat, i tym samym z osiągnięciem wieku emerytalnego, co  zgodnie z przepisami kanonicznymi powoduje konieczność złożenia  na ręce papieża dymisji z urzędu. Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, formalnie więc na emeryturze – jak zapowiada -  nadal będzie czynny w obszarze swoich zainteresowań, tylko jak stwierdził żartobliwie – nie będzie musiał codziennie chodzić do biura. (Na zdjęciu: W Sali im. Hipolita Cegielskiego, w rezydencji Towarzystwa w Poznaniu,  pamiątkowa zbiorowa fotografia uczestników spotkania z Dostojnym Gościem).

Jego Eminencji, ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, Honorowemu Członkowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Laureatowi Złotego Hipolita 2001, życzymy w nowym etapie Jego życia wielu Łask Bożych, zdrowia i sił. Z radością oczekiwać też będziemy na kolejną wizytę Kardynała w Poznaniu i w naszym Towarzystwie. (ggj)

 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem