61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Wicepremier, Minister Gospodarki
Janusz Piechociński wyróżniony
Srebrnym Medalem "Labor Omnia Vincit"

13.02.2015

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, organizacja grupująca środowisko wielkopolskich organiczników, od chwili zaistnienia upowszechniająca i umacniająca w społeczeństwie ideały pracy organicznej, jest już od długiego czasu postrzegana nie tylko przez inne organizacje społeczne, zawodowe i branżowe, komórki samorządowe i firmy, ale także przez władze państwowe, przez poszczególne resorty zajmujące się gospodarką, kulturą, zagadnieniami społecznymi.  jako ważny podmiot i w wielu przedsięwzięciach także  jako partner pozarządowy. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, dekoruje Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”. Foto archiwum THC )

Między innymi działalnością Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w obszarze promowania i wspierania polskiej przedsiębiorczości, żywo interesuje się Ministerstwo Gospodarki, osobiście szef tego resortu – Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. To właśnie życzliwe zainteresowanie Ministra Janusza Piechocińskiego stało się okazja do złożenia Mu w dniu 11 lutego br., wizyty przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, który tę wizytę poświęcił przekazaniu Ministrowi Januszowi Piechocińskiemu Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, wyróżnienia przyznanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu: Wicepremier Janusz Piechociński z Medalem „Labor Omnia Vincit”. Foto archiwum THC )

Wicepremier Janusz Piechociński z zadowoleniem przyjął wyróżnienie i z kolei sam, w uznaniu działalności pro gospodarczej i pro społecznej Towarzystwa, na ręce prezydenta  dr. Mariana Króla przekazał dla wyróżniającej się dużej grupy wielkopolskich organiczników okazjonalne  „Dyplomy  Ministra Gospodarki”  zawierające podziękowanie Ministra następującej treści: „ Z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki”. Taki sam Dyplom został przez Ministra Janusza Piechocińskiego nadany także Prezydentowi Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianowi Królowi. Podczas spotkania Wicepremier Janusz Piechociński  żywo interesował się projektami obecnie realizowanym prze Towarzystwo, z uwagą wysłuchał informacji o planach i zamierzeniach  Towarzystwa.  Z uznaniem odniósł się do promowania i wspierania przez Towarzystwo małej i średniej polskiej przedsiębiorczości w regionie wielkopolskim(gj)
 


Srebrny Medal "Labor Omnia Vincit"
dla polskiego zdobywcy Korony Ziemi

08.02.2015

Medale „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”  są honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobom, które w sposób szczególny, dzięki determinacji i własnej pracy osiągnęły niecodzienne wyniki w dziedzinach w których działają, na przykład w nauce, twórczości, biznesie, działalności społecznej, etc. W dniu 3 lutego 2015 roku Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” wyróżniany został człowiek, który łącząc pracę zawodową przedsiębiorcy - menadżera z szeroką, wyczynową działalnością sportową, osiągnął sukcesy na miarę światową, przynosząc zaszczyt i sławę naszemu krajowi. (Na zdjęciu Ireneusz Szpot w chwile po dekoracji Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” prezentuje Dyplom Medalu nadanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Foto archiwum THC)

Człowiekiem tym jest Ireneusz Szpot, Poznaniak, właściciel firmy motoryzacyjnej "Szpot Sp. z o.o", od najmłodszych lat zafascynowany sportem wysokogórskim, biegami maratońskimi, kolarstwem. Człowiek, który w albumie swoich dokonań sportowych ma zapisane zdobycie w 2011 roku „Korony Ziemi” – Mount  Everest ( najwyższy szczyt górski naszej planety ), zdobycie najwyższych szczytów górskich na siedmiu kontynentach, zaliczył kilkadziesiąt prestiżowych biegów maratońskich w stolicach wielu państw, obecnie przygotowuje się do startu w triathlonie na Hawajach – wyjątkowo trudnej dyscyplinie sportowej.

Skromna, kameralna uroczystość uhonorowania Irenusza Szpota przyznanym Mu Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” odbyła się w siedzibie Jego firmy. Dekoracji laureata dokonał prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, któremu towarzyszył dyrektor biura Towarzystwa – mgr Edmund Dudziński. Irenusz Szpot  dziękując za wyróżnienie, mówił o jego pasji sportowej, fascynacji mierzenia się z własnymi możliwościami i przyrodą, podejmowania coraz to nowych wyzwań zarówno w sporcie jak i w codziennej działalności zawodowej.
 


"Celne Pióro" - dziennikarska nagroda
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

17.12.2014

… w roku 2014 została przyznana redaktorowi Sławomirowi Lechnie, wydawcy i redaktorowi naczelnemu gazety regionalnej „Nasz Głos Poznański”. Uroczystość wręczenia nagrody Laureatowi odbyła się w dniu 16 grudnia 2014 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w sali konferencyjnej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, na Morasku. Nagroda dziennikarska ustanowiona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest kolejnym uzupełnieniem działań Towarzystwa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w którym media i dziennikarze spełniają ważną i odpowiedzialną rolę. Redaktor Sławomir Lechna jest drugim kolejnym Laureatem tej nagrody przyznawanej dorocznie dziennikarzom i publicystom, którzy swoją działalnością zawodową w szczególny sposób przyczynili się do rzetelnego informowania społeczności lokalnej i regionalnej o biegu wydarzeń, do zwracania uwagi na potrzeby i postulaty społeczności, którzy wspomagali rozwój i kształtowanie się opinii.

Redaktor Sławomir Lechna jest poznańskim dziennikarzem z ponad dwudziestoletnim stażem w poznańskich mediach. Po zakończeniu pracy w gazecie „Głos Wielkopolski” od roku 2011 redaguje i wydaje dwutygodnik Nasz Głos Poznański i związany z nim portal internetowy. Wydawany przez redaktora Sławomira Lechnę w nakładzie 20 tys. ,,Nasz Głos Poznański” rozprowadzany jest jako czasopismo bezpłatne  na terenie Poznania i gmin powiatu poznańskiego, oraz dwóch gmin spoza tego powiatu, znajdując szybkie uznanie miejscowych odbiorców.

Kapituła nagrody „Celne Pióro” w której zasiadali dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierownik Zakładu Kultury Politycznej prof. Tadeusz Wallas, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich dr Andrzej Byrt, wieloletni były prezes Radia Merkury, a obecnie szef jego Rady Nadzorczej Piotr Frydryszek, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król oraz znany poznański dziennikarz dr Leszek Łuczak, jednogłośnie uznała, że „Celne Pióro” powinno trafić do redaktora Sławomira Lechny. (Na zdjęciu: prof. Tadeusz Wallas – z lewej , wręcza statuetkę „Celnego Pióra” redaktorowi Sławomirowi Lechnie, w głębi jest widoczny prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król ).

Uzasadnienie tej decyzji znalazło wyraz w wystąpieniach profesora Tadeusza Wallasa i prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla podczas wręczania nagrody Laureatowi. „Chcemy robić coś, co służy przyszłości całej Wielkopolski. Nagroda została przyznana za publicystykę promującą współcześnie postawy i wartości wywodzące się z ducha pracy organicznej, a także popularyzującą postać Hipolita Cegielskiego – mówił prof. Tadeusz Wallas. Dr Marian Król  gratulując  redaktorowi Sławomirowi Lechnie stwierdził: „Wyróżniamy pozytywne osoby, w Poznaniu, Wielkopolsce, ale także w Polsce. We współczesnym świecie, w którym tak pędzimy, potrzebujemy pozytywnych wzorców. Dzieci mają je w rodzicach, uczniowie w nauczycielach, studenci w profesorach… My szukamy wzorców, wskazujemy osoby, które mogą być wzorcem dla innych. Redaktor Sławomir Lechna budując nową gazetę „Nasz Głos Poznański” wszedł do grona takich właśnie wzorcowych osobistości”. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król - z lewej, z redaktorem Sławomirem Lechną prezentuję Dyplom nagrody i statuetkę „Celnego Pióra”).

W uroczystości wręczenia „Celnego Pióra” udział wzięli studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, profesorowie UAM oraz zaproszeni goście. Redaktor Sławomir Lechna podziękował za wyróżnienie mówiąc: „Dziękuję członkom kapituły za zauważenie i docenienie mojej pracy, misji, której podjąłem się przed  prawie 4 laty. Tworzę „Nasz Głos Poznański” – pozytywną gazetę, bez brudnej sensacji na okładce, skandali, wypadków, podchodów politycznych itd., prasę zauważającej pozytywne inicjatywy samorządów, przedsiębiorców, firm, stowarzyszeń, oraz mieszkańców. W czasach, gdy ludzie coraz rzadziej kupują gazety, my rozdajemy  je bezpłatnie, aby czytali i informowali się, aby w naszych konkursach zdobywali bilety na koncerty i do teatrów, oraz na inne wydarzenia. Spełniamy społeczną misję”.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem