61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
serdecznie gościło Jego Eminencję
ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego

16.04.2015

Kiedy w roku 2001, w dniu 1 sierpnia, delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, któremu towarzyszyli Tadeusz hr. Stocki i ks. Janusz Rakoczy, podczas jubileuszowej, tysięcznej audiencji, pokłoniła się Ojcu Świętemu, papieżowi Polakowi – Janowi Pawłowi II przekazując Jego Świątobliwości w darze specjalną Statuetkę Złotego Hipolita, zainicjowany został wielki projekt organiczników wielkopolskich – kreowanie nowoczesnych wzorców osobowych pracy organicznej.  Pracy, którą należy określać jako współczesną świecką liturgię rozumianą w jej starogreckim znaczeniu „działania na rzecz ludzi”. Tak, więc ten dzień, 1 sierpnia Roku Pańskiego 2001, gdy Ojciec Święty pobłogosławił Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego, stał się wielkim i pięknym początkiem gromadzenia Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, laureatów Honorowej Nagrody Złotego Hipolita. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król przekazuje w darze Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II specjalną, przygotowaną dla Ojca Świętego Statuetkę Złotego Hipolita, desygnat wielkiego projektu odnawiania i utrwalania etosu pracy organicznej, tak bliskiej Jego Świątobliwości. W tle członek delegacji Towarzystwa – ks. Janusz Rakoczy. Foto archiwum THC )

Już w dniu 2 sierpnia Roku Pańskiego 2001 w środowisku wielkopolskich organiczników zgromadzonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, powitany został pierwszy Laureat, rodowity Wielkopolanin, urzędujący w Watykanie, Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej. – Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski. Kapituła Złotego Hipolita właśnie Jego Eminencji, jako pierwszej Osobie w historii tej Honorowej Nagrody dla wzorców pracy organicznej, patriotyzmu i szlachetnego przywiązania do uniwersalnych wartości moralnych, przyznała Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Statuetkę Złotego Hipolita w uznaniu zasług Kardynała w krzewieniu i utrwalaniu edukacji katolickiej, w której etos pracy zajmuje niezwykle ważne miejsce.

Bardzo osobista, kameralna uroczystość przekazania Jego Eminencji, ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu specjalnego Dyplomu nadania Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Statuetki Złotego Hipolita 2001 odbyła się w prywatnym rzymskim apartamencie Kardynała, gdzie Jego Eminencja podjął Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla oraz Tadeusza hr. Stockiego. Jego Eminencja, ks. Kardynał z wielkim zadowoleniem przyjął wyróżnienie i szczerze zainteresował się działalnością Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, podejmowanym projektami Towarzystwa i jego rozwojem. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w prywatnym rzymskim apartamencie Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego, wręcza Kardynałowi Dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Statuetkę Złotego Hipolita 2001.)

Od tamtego pamiętnego dnia Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski jest wielkim i cennym przyjacielem wielkopolskich organiczników, w okresie minionych lat zawsze interesował się działalnością Towarzystwa, wspierał moralnie ważne realizowane projekty prospołeczne Towarzystwa, podczas pobytów w Polsce, w Poznaniu, zwykle spotykał się z zarządem Towarzystwa i jego członkami, brał udział w odbywających się wydarzeniach. Z czasem Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski został Honorowym Członkiem Towarzystwa, a także przyjął Honorowy Patronat nad budową w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, wcześniej wszedł do Komitet Budowy w stolicy Wielkopolski pomnika Hipolita Cegielskiego, żywo interesował się również przebiegiem Roku Hipolita Cegielskiego 2013. Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski nadal ma bliski, przyjazny kontakt z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego.   

We wtorek, 14 kwietnia 2015 roku, podczas kolejnego pobytu w Poznaniu, Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski przyjął zaproszenie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr. Mariana Króla i gościł w Towarzystwie. Na spotkanie z Kardynałem przybyli członkowie Zarządu Towarzystwa, oraz zaproszeni na życzenie Kardynała przedstawiciele niektórych stowarzyszeń społecznych zbliżonych programowo do  Towarzystwa i które Kardynał chciał poznać. Spotkanie z Jego Eminencją upłynęło jak zwykle w serdecznej, miłej atmosferze. Kardynał opowiedział o działalności uniwersytetów katolickich w świecie, mówił o problemach edukacji katolickiej i jej znaczeniu, sam z kolei interesując się projektami realizowanymi przez Towarzystwo. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król w rezydenci Towarzystwa w Poznaniu, w Sali im. Hipolita Cegielskiego serdecznie wita Dostojnego Gościa, Wielkiego Przyjaciela polskich organiczników – Jego Eminencję ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego.)

Z okazji wizyty Kardynała w siedzibie Towarzystwa, w uznaniu całokształtu Jego działalności, Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król odznaczył Jego Eminencję Złotym Medalem Honorowym „Verba Docent Exempla Trahunt” („Słowa uczą, przykłady pociągają”), Także przedstawiciele organizacji społecznych będący na spotkaniu przekazali Kardynałowi pamiątkowe odznaki oraz zaprosili Kardynała do przyjęcia Honorowego Członkostwa w ich organizacjach. Wizytę Jego Eminencji w Towarzystwie zakończyły rozmowy Kardynała z obecnymi, składanie przez Kardynała pamiątkowych autografów, oraz spotkanie przy kawie w Gabinecie Prezydenta Towarzystwa. (Na zdjęciu: Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski w gabinecie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla składa okazjonalne autografy dla uczestników spotkania. Obok Kardynała Prezydent dr Marian Król z zadowoleniem towarzyszy tej wyjątkowej procedurze..)

Jak dowiedzieliśmy się, 31 marca 2015 roku papież Franciszek przyjął rezygnację Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego ze stanowiska Prefekta Kongregacji Do Spraw Edukacji Katolickiej, w związku z ukończeniem przez Kardynała w październiku 2014 roku 75 lat, i tym samym z osiągnięciem wieku emerytalnego, co  zgodnie z przepisami kanonicznymi powoduje konieczność złożenia  na ręce papieża dymisji z urzędu. Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, formalnie więc na emeryturze – jak zapowiada -  nadal będzie czynny w obszarze swoich zainteresowań, tylko jak stwierdził żartobliwie – nie będzie musiał codziennie chodzić do biura. (Na zdjęciu: W Sali im. Hipolita Cegielskiego, w rezydencji Towarzystwa w Poznaniu,  pamiątkowa zbiorowa fotografia uczestników spotkania z Dostojnym Gościem).

Jego Eminencji, ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, Honorowemu Członkowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Laureatowi Złotego Hipolita 2001, życzymy w nowym etapie Jego życia wielu Łask Bożych, zdrowia i sił. Z radością oczekiwać też będziemy na kolejną wizytę Kardynała w Poznaniu i w naszym Towarzystwie. (ggj)

 


Złożenie Aktu Erekcyjnego pod cokół
Pomnika Ignacego J. Paderewskiego

03.04.2015

We środę, 1 kwietnia 2015 roku, w Poznaniu, na Placu Stefana Stuligrosza, przed budynkiem Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego,  odbyła się podniosła uroczystość położenia :”Kamienia Węgielnego” – tubusa z Aktem Erekcyjnym w miejscu na którym stanie cokół pod Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, a następnie wzniesiona będzie spiżowa statua tego Wielkiego Polaka, historycznego Męża Stanu i światowego artysty. Uroczystość zgromadziła licznie przybyłych osobistości, wśród których byli między innymi Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Wozniak, Rektor Akademii Muzycznej – prof. dr Halina Lorkowska, Ks. Prałat Jan Stanisławski – reprezentujący Metropolitę Poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przedstawiciele Urzędu Wojewody, reprezentanci władz miasta stołecznego Poznania, rektorzy uniwersytetów poznańskich, przedstawiciele licznych organizacji społecznych, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi. Wśród zaproszonych gości obecna była też Prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska-Doerffer. (Na zdjęciu: Akt Erekcyjny wzniesienia w Poznaniu Pomnika Ignacego J. Paderewskiego. Foto Archiwum THC ).

Przybyłych na uroczystość, zgromadzonych w westybulu Akademii Muzycznej, powitał reprezentujący Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, inicjatora i realizatora budowy Pomnika Ignacego J. Paderewskiego  – Prezydent Towarzystwa dr Marian Król. W okolicznościowym wystąpieniu powiedział On między innymi, że „Poznaniacy i Wielkopolanie mają moralne zobowiązanie wobec Ignacego Jana Paderewskiego za to, że on w 1918 roku, po przyjeździe do Poznania, swoją obecnością i wystąpieniami do obywateli  stolicy Wielkopolski dal impuls do rozpoczęcia  zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”. Zabierający z kolei głos Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, zwrócił uwagę na fakt, że budowa Pomnika Ignacego J. Paderewskiego w całości została sfinansowana ze składek społecznych. Na Pomnik złożyło się ponad 1300 obywateli i ponad 140 podmiotów gospodarczych. Na realizację tego projektu nie wydano ani jednej złotówki ze środków publicznych, co jest godnym uznania ewenementem. (Na zdjęciu: przybyłe na uroczystość Osobistości powitał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król reprezentując Towarzystwo – realizatora obywatelskiej inicjatywy budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego J. Paderewskiego. Foto: Paweł F. Matysiak ).

Po kolejnych okolicznościowych wystąpieniach zebranym ukazano tubus z Aktem Erekcyjnym, następnie odczytano jego treść i po chwili Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Rektor Akademii Muzycznej – prof. dr Halina Lorkowska,  oraz inne osobistości udały się przed budynek, aby do przygotowanego wcześnie miejsca złożyć tubus z Aktem Erekcyjnym. ( Na zdjęciu: wśród obecnych Osobistości byli, od lewej: Prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska Doerffer, Rektor Akademii Muzycznej – prof. dr Halina Lorkowska, oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. Foto: Paweł F. Matysiak ).

Uroczystość odsłonięcia wzniesionego Pomnika Ignacego J. Paderewskiego odbędzie się – jak informują realizatorzy tego przedsięwzięcia – w miesiącu maju. Będzie to ważne, patriotyczne wydarzenie dla obywateli miasta Poznania, dla Wielkopolski i całego społeczeństwa. Tym większe, że Honorowy Patronat nad uroczystością odsłonięcia Pomnika objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski. Pomnik Ignacego J. Paderewskiego usytuowany będzie na cokole o wysokości 140 centymetrów, a sama postać spiżowa  będzie miała  wysokość około 350 centymetrów. Na frontonie pomnika znajdować się będzie napis: Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941), zaś  z tyłu cokołu, na jego powierzchni,  umieszczone będą podziękowania dla głównych fundatorów. ( Na zdjęciu: tak będzie wyglądać pomnikowa postać Ignacego J. Paderewskiego, kiedy będzie odsłonięta w maju 2015 roku. Foto: Archiwum THC ). g.
 


Prezydent RP Bronisław Komorowski
objął Patronat Honorowy
nad uroczystością odsłonięcia
Pomnika Ignacego J.Paderewskiego

26.03.2015


Wszyscy obywatele zaangażowani w realizację budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego z wielką satysfakcją powitali decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego o objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta RP uroczystości i odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej uświetnia dzieło podarowania miastu Poznań w spiżowej postaci wizerunku Wielkiego Męża Stanu, Patrioty i światowej sławy Artysty, który tak wiele zrobił dla Polski, dla odzyskania w 1918 roku przez Polskę niepodległości. Wraz z odsłonięciem w stolicy Wielkopolski pomnika Ignacego Jana Paderewskiego historia wzbogaci się o nowy, wielkiego znaczenia fakt patriotyczny. Oto po raz pierwszy w historii związanej w Osobą Męża Stanu - Ignacego Jana Paderewskiego, Jego Pomnik odsłaniać będzie współczesny polski Mąż Stanu – Prezydent Rzeczypospolitej – Bronisław Komorowski. Dla Polaków to zaszczyt i honor.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego jest wyjątkowym dziełem obywatelskim. Powstał z obywatelskiej inicjatywy i ufundowany został wyłącznie z darowizn ponad 1200 obywateli i ponad 140 firm. W realizację budowy Pomnika zaangażowanych było wielu ludzi nauki, kultury i sztuki. Budowę swoim autorytetem moralnie wspierały wybitne osobistości, a wśród nich Prymasi Polski, kardynałowie, naukowcy i politycy. Teraz, kiedy zbliża się chwila odsłonięcia Pomnika, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które wzięło na siebie cały trud organizacyjny tego obywatelskiego projektu, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy byli pomocni w jego realizacji.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem