61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Pierwsza w roku 2015
Honorowa Nagroda Złotego Hipolita
dla prof. dr Marii Siemionow z USA

05.09.2015

W piątek, 4 września 2015 roku, w Poznaniu, w gościnnym saloniku Wojewody Wielkopolskiego odbyła się kameralna uroczystość wręczenia pierwszej w tym roku Honorowej Nagrody Złotego Hipolita oraz Dyplomu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, Pani profesor dr med. Marii Siemionow, polskiej wybitnej specjalistce w zakresie transplantologii, pracującej w Stanach Zjednoczonych, w Uniwersytecie Illinois w Chicago, USA. Ta rozsławiona dzisiaj w świecie Dama nowoczesnej chirurgii przeszczepów, która dokonała w Stanach Zjednoczonych niezwykłego przeszczepu całej twarzy oszpeconej kobiecie, przyjechała z wizytą do Poznania, swojego rodzinnego miasta, w którym studiowała medycynę i w którym dzisiaj w każdym roku akademickim swoją wiedzę przekazuje studentom poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej pobyt w Poznaniu, Kapituła Złotego Hipolita 2015¸ działająca w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, zdecydowała się wykorzystać, aby dokonać ceremonii wręczenia Pani Profesor – wcześniej nominowanej do wyróżnienia tegoroczna nagrodą – Statuetki Złotego Hipolita oraz Dyplomu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej właśnie teraz. (Na zdjęciu moment wręczenia Dostojnej Laureatce Honorowej Nagrody Złotego Hipoliya. Od prawej: Wicewojewoda Wielkopolski – Pani Dorota Kinal, Laureatka – Pani prof. dr hab. Maria Siemionow, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk.)

Uroczystość, dla uwypuklenia jej rangi odbyła się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, w Saloniku Reprezentacyjnym Wojewody, do którego przybyli: tegoroczna laureatka Złotego Hipolita – prof. dr Maria Siemionow z małżonkiem, prof. dr Włodzimierzem Siemionowem, prof. dr Jacek Wysocki – rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prof. dr Józef Orczyk – przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita 2015, prof. dr Michał Umbreit – członek Kapituły Złotego Hipolita, Jerzy A. Gołębiewski – członek Kapituły Złotego Hipolita 2015, Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz mgr Edmund Dudziński – dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Gospodarzami miejsca uroczystości byli: Wicewojewoda Wielkopolska – Pani Dorota Kinal oraz dyrektor Gabinetu Wojewody – dr Andrzej Plesiński. (Na zdjęciu: Wybitna Osobistość Pracy Organicznej. Laureatka Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2015 – Pani prof. dr hab. Maria Siemionow.)

Po powitaniu przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla Dostojnej Laureatki oraz osobistości  przybyłych na uroczystość i przedstawieniu Pani prof. Marii Siemionow członków Kapituły Złotego Hipolita, głos zabrał prof. dr Michał Umbreit, który wygłosił na rzecz Laureatki laudację, w jakiej przedstawił dokonania prof. Marii Siemionow, jej imponujący dorobek naukowy stanowiący współcześnie ważny wkład w medycynę światową, Jej rolę i udział w nowatorskiej transplantologii. .(Na zdjęciu: prof. dr hab. Michał Umbreit wygłasza Laudację na cześć Pani Prof. dr hab. Marii Siemionow )

Następnie prezydent Towarzystwa – dr Marian Król w towarzystwie Wicewojewody Wielkopolskiego - Pani Doroty Kinal i przewodniczącego  Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr Józefa Orczyka dokonał aktu wręczenia Pani Profesor przyznanej Jej nagrody. Profesor Maria Siemionow nie kryjąc wzruszenia w serdecznych słowach podziękowała za wyróżnienie. Były gratulacje i serdeczne słowa. Pani Wicewojewoda Dorota Kinal odczytała List Gratulacyjny do Wojewody Wielkopolskiego a gratulując Laureatce wyróżnienia, zadziwiła wszystkich obecnych niezwykłą znajomością dokonań naukowych i lekarskich  prof. Marii Siemionow, co zostało przyjęte oklaskami. ( Fotografia pamiątkowa: od lewej stoją prof. dr hab. Michał Umbreit, prof. dr hab. Józef Orczyk, Laureatka – prof. dr hab. Maria Siemionow, dr Marian Król i mgr Edmund Dudziński.)

Uroczystość zakończyła wspólna fotografia. Dodać jeszcze trzeba, że ceremonia zgromadziła liczne grono przedstawicieli mediów, prasy i TV.(jj)
 


Nie żyje dr Jan Kulczyk
przedsiębiorca, wizjoner biznesu, filantrop

29.07.2015

Całym środowiskiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wstrząsnęła wiadomość, że w nocy z wtorku – 28 lipca, na środę – 29 lipca, w wyniku powikłań pooperacyjnych po operacji serca, w wieku 65 lat, w Wiedniu zmarł dr Jan Kulczyk, Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  Pierwszy Lider Pracy Organicznej 2002, Laureat Srebrnego  Medalu „Labor Omnia Vincit”, Wybitna Osobistość Pracy Organicznej Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita  2014. Nagła, nieoczekiwana śmierć tego wybitnego polskiego przedsiębiorcy, twórcy wielkich przedsięwzięć gospodarczych i biznesowych, wizjonera biznesu, filantropa i patrioty, jest szokiem dla Jego rodziny, dla Jego przyjaciół, dla całej polskiej sfery biznesu. Dla wszystkich członków i przyjaciół Towarzystwo. Towarzystwo  im. Hipolita Cegielskiego żegna dr Jana Kulczyka jako wybitnego orędownika  pracy organicznej, wspaniałego Przyjaciela  naszego Towarzystwa wspierającego wiele, realizowanych przez nas projektów obywatelskich na rzecz społeczeństwa, a zwłaszcza na rzecz młodego pokolenia Polaków.

Odszedł Człowiek, który stał się symbolem polskiego sukcesu ekonomicznego, symbolem nowoczesnej przedsiębiorczości w skali globalnej, symbolem współczesnego patriotyzmu gospodarczego. Odszedł Człowiek – Nasz Janusz -  którego zawsze mieliśmy prawo nazywać Wielkim Przyjacielem naszego Towarzystwa.

Będzie nam Ciebie, doktorze Janie Kulczyku bardzo brakować. Będzie Ciebie brakować Polsce! Cześć Twojej Pamięci!

Rodzinie Zmarłego dr Jana Kulczyka przekazujemy tą drogą wyrazy serdecznego, głębokiego współczucia.

Media światowe piszą o Zmarłym:
 
Jan Kulczyk urodził się w Bydgoszczy w 1950 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zdobył też tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Pierwsze kroki w biznesie stawiał w 1981 roku. Dzięki kapitałowi, który otrzymał od ojca Henryka założył polonijną firmę Interkulpol. Kilka lat później w 1988 roku zainwestował w branżę motoryzacyjną i został oficjalnym dealerem koncernu Volkswagen w Polsce. Stworzył w ten sposób pierwszą nad Wisłą sieć dystrybucji aut tej marki. W 1991 roku założył Kulczyk Holding, który od 2007 roku wszedł w skład Kulczyk Investment. Przedsiębiorstwo zajmuje się inwestycjami w branży energetycznej, naftowej, gazowej, motoryzacyjnej, browarniczej oraz nieruchomości.

W ostatnich latach Jan Kulczyk był najbardziej aktywnym biznesmenem na arenie międzynarodowej. Inwestował w Europie, Ameryce Południowej oraz Afryce. Na Czarnym Lądzie jego wizytówką był notowany na giełdzie w Londynie Ophir Energy, który specjalizuje się w poszukiwaniach węglowodorów na dnie morza.

Kulczyk odegrał ważną rolę w transformacji polskiej gospodarki. Brał udział w największych transakcjach oraz przekształceniach własnościowych w Polsce, inicjował i realizował duże projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Biznesmen był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiej Rady Biznesu, przewodniczył Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej. Był również prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. W 2014 r. zainicjował Radę Polskich Inwestorów w Afryce. Był członkiem elitarnej międzynarodowej rady doradców think tanku Atlantic Council.

Jan Kulczyk był również filantropem i mecenasem kultury i sportu. Został laureatem prestiżowej nagrody Kisiela (1992 r.), Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Medalu Ojców Paulinów za szczególne zasługi dla Jasnej Góry. Był również laureatem nagrody „Mecenas Kultury 2012” przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako pierwszy przedsiębiorca na świecie został uhonorowany przez rząd nigeryjski tytułem „Przyjaciela Nigerii”. Jako sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej, wspierał inicjatywy jednoczącej środowiska biznesowe, polityczne i sportowe na rzecz rozwoju sportu.

Jan Kulczyk był jednym z największych polskich przedsiębiorców. Biznesmen od lat znajdował się na szczycie rankingu najbogatszych Polaków. Jego majątek szacowany był na ponad 15 mld złotych. ( Źródło: Internet, Agencje Prasowe, TVN24 


Honorowe wyróżnienie dla redakcji
"Przewodnika Katolickiego"
w rocznicę 120 lat jego istnienia...

07.07.2015

Środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego od chwili swego zaistnienie z wielką uwagą obserwuje i wspiera wszelkie działania społeczne w różnych obszarach życia, noszące charakter pracy organicznej. Misją Towarzystwa jest bowiem powszechne przywrócenie etosu pracy organicznej, czyli pracy skutecznej, patriotycznej, dobrze zorganizowanej, służącej społeczeństwu w jego rozwoju i przeobrażaniu się w społeczeństwo obywatelskie, a to w warunkach polskich oznacza społeczeństwo oparte o uniwersalne wartości chrześcijańskie i wielowiekową tradycję kultury narodowej i patriotyzmu.

Działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. misja Towarzystwa, zyskała i nadal stale pozyskuje nowe dowody na to, że ideały pracy organicznej zakorzeniają się skutecznie w wielu środowiskach społecznych, w organizacjach, w instytucjach i podmiotach gospodarczych. Praca organiczna znajduje zwolenników i rzeczników wśród ludzi kultury, sztuki, nauki, mediów.’

Od wielu lat obserwując dzieje wydawnicze „Przewodnika Katolickiego”, czasopisma o tradycji sięgającej roku 1895, przyjmując treści upowszechniane przez redakcje tego czasopisma i zawartą w tych treściach misję ewangelizacyjną, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego postanowiło wyróżnić  redakcję „Przewodnika Katolickiego” honorową nagrodą – „Statuetką Hipolita” za „Upowszechnianie wartości patriotycznych, zachowanie etosu dziedzictwa duchowego w życiu społecznym i obywatelskim - w 120. rocznicę istnienia najstarszego polskiego tygodnika społeczno-religijnego”.

Kameralna uroczystość przekazania tego wyróżnienia odbyła się w siedzibie redakcji „Przewodnika Katolickiego” w Poznaniu, w dniu 23 czerwca 2015 roku z udziałem Prezydenta Towarzystwa  im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego” – ks. dr Mirosława Tykfera, oraz członka zarządu Towarzystwa – Dominika Górnego. Statuetkę Hipolita ks. dr. Mirosławowi Tykferowi  przekazał osobiście Prezydent dr Marian Król, gratulując tego wyróżnienia i życząc dalszej twórczej pracy, skutecznego realizowania misji zapoczątkowanej przed 120 laty, a współcześnie rozwijanej i przystosowywanej do realiów i wyzwań nowej epoki. Redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” – ks. dr Mirosław Tykfer wyraził wdzięczność za docenienie pracy i misji kierowanego przez niego czasopisma, które staje się coraz bardziej powszechne, głównie w środowiskach ludzi młodych, poszukujących własnej drogi życiowej, dojrzałej prawdy, niezafałszowanych wartości i szlachetnych wzorców osobowych.(Na  zdjęciu: moment przekazania przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Mariana Króla Honorowego Wyróżnienia dla ":Przewodnika Katolickiego" na ręce redaktora naczelnego czasopisma - ks. dr Mirosława Tykfera. Z lewej uczestnik uroczystości, członek zarządu Towarzystwa - Dominik Górny.. Foto archiwum.).
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem