61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Krzysztof Zanussi odebrał Złotego Hipolita

17.11.2014

Kiedy w dniu 25 października 2014 roku, w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, odbywała się uroczysta gala wręczania tegorocznym laureatom Honorowej Nagrody Złotego Hipolita oraz Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Statuetek Złotego Hipolita, wśród Dostojnych Laureatów zabrakło Krzysztofa Zanussiego, który właśnie wtedy przebywał zagranicą i nie zdołał przybyć do Poznania. Wybitny, zasłużony dla polskiej kultury reżyser i intelektualista  obiecał wówczas, że z największą radością odbierze nagrodę w innym terminie, natychmiast po powrocie do kraju. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 17 listopada 2014 roku, kiedy Krzysztof Zanussi zawitał do Poznania, serdecznie tu witamy przez przedstawicieli Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem na czele. (Na zdjęciu: miejsce uroczystości – Salonik Reprezentacyjny Urzędu Wojewody Wielkopolskiego. W środku Laureat Złotego Hipolita – Krzysztof Zanusii, z jego lewej strony Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, z prawej – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król.)

Aby wydarzeniu nadać odpowiednią oprawę, na kameralną uroczystość przekazania Krzysztofowi Zanussiemu Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek udostępnił reprezentacyjny salonik w gmachu Urzędu Wojewódzkiego i podjął się roli Gospodarza uroczystości. W obecności prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, przedstawicieli Towarzystwa oraz kilku zaproszonych osobistości, powitano Krzysztofa Zanussiego i po krótkiej laudacji wygłoszonej przez Edmunda Dudzińskiego – dyrektora biura Towarzystwa, prezydent dr Marian Król w towarzystwie Wojewody Wielkopolskiego, Piotra Florka przekazał Laureatowi należną Mu Honorowa Nagrodę Złotego Hipolita 2014 – Statuetkę Złotego Hipolita i Dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król przekazuje Krzysztofowi Zanussiemu Statuetkę Złotego Hipolita ).

Dostojny Laureat – Krzysztof Zanussi – w serdecznych słowach podziękował za wyróżnienie podkreślając, że Wielkopolskę darzy sentymentem, a idea pracy organicznej jest Mu bardzo bliska. Z kolei obecni przypominali piękny biogram Laureata, który będąc z wykształcenia fizykiem  i filozofem wybrał film jako swój zawód i pasję, poświęcając się tej pasji bez reszty. Zaistniał w polskiej i europejskiej kulturze jako wybitny reżyser filmowy, tworząc znaczące filmy kinowe,  ale także sprawdził się jako znakomity pisarz, kompetentny i lubiany wykładowca akademicki, znakomity teoretyk sztuki filmowej. Dziękując za wyróżnienie Nagrodą Złotego Hipolita Krzysztof Zanussi wspomniał tez o swoich obecnych planach twórczych wzbudzają wielkie zainteresowanie obecnych. (Na zdjęciu Krzysztof Zanussi w serdecznych słowach dziękował Wielkopolsce i Kapitule Złotego Hipolita za przyznane Mu wyróżnienie. )

Na zakończenie  Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, przekazał Krzysztofowi Zanussiemu, okolicznościowy upominek, na pamiątkę pobytu Laureata w Poznaniu i w siedzibie Wojewody Wielkopolskiego. A potem były bezpośrednie miłe rozmowy obecnych z Laureatem i wspólna  fotografia. (Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Andrzej Lisiecki – prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Krzysztof Zanussi – Złoty Hipolit 2014, Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski oraz Marek Przybylski - prezes Instytutu Edukacji Europejskiej (IEE).(gg)  


Nagrody "Złotego Hipolita" 2014 rozdane

05.11.2014

Aby kształtować społeczeństwo obywatelskie z narodu, członkowie tego narodu muszą mieć odniesienie do wzorców osobowych, do przykładów z działania poprzednich, ale i współczesnych im pokoleń. To czerpanie z doświadczeń poprzedników dopiero otwiera pola dla spełniania się potrzeb i aspiracji poszczególnych członków społeczeństwa. Jak przypomina ludowe porzekadło, nie uprawia się bowiem róż na ugorach. Historyczne doświadczenia Polaków, szczególnie doświadczenia II wojny światowej, okupacji niemieckiej, a następnie egzystencja przez kilkadziesiąt lat w systemie totalitarnym, to wszystko poczyniło wielkie spustoszenie w tym, co stanowi o społeczeństwie obywatelskim: w elicie liderów społecznych, w elicie znakomitości, które pragnie się naśladować
 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które jest środowiskiem intelektualistów, już w latach dziewięćdziesiątych zauważyło ten brak liderów i wzorców osobowych i ustanowiło – aby te wzorce ujawnić i odbudować – Honorową Nagrodę Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, której desygnatem jest Statuetka Złotego Hipolita, przedstawiającą symbolicznie patrona Towarzystwa, XIX-wiecznego wizjonera społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowanego dla wspólnego dobra przez pracę, przez wartości patriotyczne i przez uniwersalne wartości moralne.

Kiedy w dniu 1 sierpnia 2001 roku w Watykanie, podczas jubileuszowej audiencji generalnej Ojca Świętego, dzisiaj wyniesionego na ołtarze, świętego Jana Pawła II, delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z jego prezydentem, dr Marianem Królem, przekazała papieżowi Polakowi w darze pierwszą Statuetkę Złotego Hipolita, informując Jego Świątobliwość o inicjowanym projekcie Honorowej Nagrody dla Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej – wzorców dla tworzącego się nowego polskiego społeczeństwa, Ojciec Święty, Jan Paweł II pobłogosławił temu wielkiemu, nowatorskiemu w polskich warunkach projektowi.

Od roku 2001 Kapituła Złotego Hipolita, każdorocznie powoływana do kolejnych edycji nagrody, a składająca się zawsze z najbardziej wybitnych i zaangażowanych społecznie osobistości wielkopolskich, do roku 2013 włącznie, wskazała społeczeństwu 97 Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, a wśród nich naukowców, społeczników, duchownych, pisarzy, kompozytorów, ludzi kultury i sztuki. Rok 2014 zamyka się gronem 105 Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej – Elity Elit polskich – laureatów „Złotego Hipolita”.

W czasie uroczystej Gali Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2014, jaka odbyła się w dniu 25 października 2014 roku w Poznaniu, w historycznej Białej Sali Urzędu miasta Poznania, z udziałem kilkuset przedstawicieli elity wielkopolskiej, Wybitnymi Osobistościami Pracy Organicznej zostali: Elżbieta Dzikowska – dziennikarka, podróżniczka; Dr Jan Kulczyk – przedsiębiorca; Dr Włodzimierz Łęcki – publicysta, działacz turystyczny; Prof. Bogdan Marciniec – chemik, profesor akademicki; O. Eustachy Rakoczy – wieloletni przeor zakonu Paulinów; Wojciech Siudmak – artysta malarz; Krzysztof Zanussi – reżyser, scenarzysta filmowy; Prof. Andrzej Zoll – prawnik, profesor akademicki.

Dostojnym Laureatom serdecznie z szacunkiem gratulujemy wyróżnień. Nagroda Złotego Hipolita i Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, jest nagrodą wyjątkowo cenioną, nagrodą wysoce prestiżową w kraju i zagranicą, a jej Laureaci z dumą legitymują się Złotym Hipolitem. Tym najwyższym społecznym i  środowiskowym wyróżnieniem za pracę na rzecz społeczeństwa, za twórczy patriotyzm i niezłomną wierność uniwersalnym zasadom moralnym. Młode pokolenia Polaków w dniu 25 października 2014 roku otrzymało nowe znakomite wzorce osobowe, z których doświadczeń może i powinno  korzystać, dla własnego rozwoju.


Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak
przyjął wizytę dr Mariana Króla

25.09.2014

23 września 2014 roku,  w Pałacu Prymasowskim w Gnieźnie, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król, złożył kurtuazyjną wizytę Prymasowi Polski, arcybiskupowi dr Wojciechowi Polakowi. Celem tej wizyty było poinformowanie Jego Eminencji o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, o realizowanych przez tę organizację środowiskową projektach i przedsięwzięciach, oraz zainicjowanie tradycyjnych kontaktów z nowym Prymasem Polski. Tradycja tych kontaktów sięga samych początków działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i była niezwykle owocna w okresach Posługi Prymasowskiej śp. Jego Eminencji Prymasa Polski  Józefa Glempa, oraz Posług Prymasowskich Ich Eminencji kolejnych Prymasów Polski – seniorów, Henryka Muszyńskiego i Józefa Kowalczyka. (Na zdjęciu: Jego Eminencja, arcybiskup dr Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński przyjmuje od Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla Medal Pamiątkowy wybity z okazji Roku Hipolita Cegielskiego, oraz dyplom do tego Medalu. Foto archiwum THC )

Prymas Polski, arcybiskup dr Wojciech Polak z zainteresowaniem przyjął do wiadomości informacje o Towarzystwie, o osobistościach tworzących środowisku Towarzystwo, oraz o całej, piętnastoletniej działalności Towarzystwa. Jego Eminencja z zadowoleniem odnotował też fakt, że Towarzystwo jest silnie związane z tradycją polskiego patriotyzmu i tradycją Kościoła, że w Kościele widzi swoje oparcie i źródło inspiracji do dalszej działalności pro społecznej.

Prymas Polski wyraził swoje poparcie dla działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i tym samym otworzył nowy rozdział kontaktów środowiska organiczników wielkopolskich ze stolicą prymasowską. Z uznaniem Prymas Polski  odniósł się do faktu wybudowania w Poznaniu z inicjatywy Towarzystwa pomnika Hipolita Cegielskiego, do dokonanych zeszłorocznych obchodów Roku Hipolita Cegielskiego, a także uznał ideę wybudowania pomnika Ignacego Jana Paderewskiego - który ma stanąć w Poznaniu w roku 2015 - za ideę cenną i słuszną, przypominająca niezwykle ważne dziedzictwo polskiego patriotyzmu i polskiej kultury. ( Na zdjęciu na zakończenie spotkania:  Jego Eminencja, Prymas Polski, arcybiskup dr Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński w otoczeniu Jana Wesołowskiego – z lewej, oraz dr Mariana Króla. Foto archiwum THC)

Spotkanie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla i towarzyszącego mu działacza Towarzystwa – Jana Wesołowskiego z Jego Eminencją, Prymasem Polski,  arcybiskupem dr Wojciechem Polakiem upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Na zakończenie spotkania dr Marian Król przekazał Jego Eminencji pamiątkowy Medal wybity z okazji 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego, którą to rocznicę Polska obchodziła w roku 2013. Prymas Polski, Jego Eminencja arcybiskup dr Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, przekazał na ręce dr Mariana Króla pozdrowienia dla całego środowiska Towarzystwa i zapewnił o swoim modlitewnym wsparciu dla jego działalności.(g).Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem