61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
uznany Liderem Pracy Organicznej 

13.06.2015

Godność Lidera Pracy Organicznej przyznawana od wielu lat przez Kapitułę Honorowego Hipolita działającą przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego jest wysoko cenionym wyróżnieniem osób, którzy legitymują się skutecznym działaniem w obszarze swojej pracy zawodowej, społecznej, wyróżnieniem, które wskazuje wzory osobowe godne naśladowania i utrwalania w codziennej praktyce. Wśród osobistości dotychczas wyróżnionych godnością Lidera Pracy Organicznej są naukowcy, działacze społeczni, menedżerowie, samorządowcy, a nawet kapłani. (Na zdjęciu: moment wręczenia Marszałkowi Markowi Woźniakowi Dyplomu Lidera Pracy Organicznej i Statuetki Honorowego Hipolita. Od lewej – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Laureat – Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz przewodniczący Kapituły Honorowego Hipolita – prof. dr hab. Marian Gorynia – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.)

W dniu 19 maja 2015 roku, w siedzibie Urzędy Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  odbyła się wyjątkowa, kameralna uroczystość nadania Godności Lidera Pracy Organicznej Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – Markowi Wozniakowi. W uroczystości udział wzięli Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, przewodniczący Kapituły Honorowego Hipolita – prof. dr hab. Marian Gorynia – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jacek Jaśkiewicz – Prezydent miasta Poznania, prof. dr hab. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Bronisław Marciniak – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Edmund Dudziński – dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Tomasz Grudziak – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dominik Górny z  Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.  (Na zdjęciu: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak z dumą prezentuje otrzymaną Statuetkę Honorowego Hipolita).

Jak zwykle, na początku ceremonii wręczenia Laureatowi Dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej i Statuetki Honorowego Hipolita, laudację wygłosił przewodniczący Kapituły Honorowego Hipolita – prof. dr hab. Marian Gorynia, podkreślając zasługi Marszałka Marka Woźniaka jako samorządowca, gospodarza Województwa Wielkopolskiego, ale także jako uznanego, od wielu lat reprezentanta polskich województwa w Radzie Regionów Unii Europejskiej. Następnie prof. dr hab. Marian Gorynia oraz Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dokonali aktu wręczenia Laureatowi  Dyplomu i Statuetki Honorowego Hipolita. Marszałek Marek Woźniak serdecznie podziękował za wyróżnienie, wspomniał o aktualnych sprawach dotyczących województwa, jakimi właśnie zajmuje się, krótko też omówił znaczenie i rolę jaką spełnia w Radzie Regionów Unii Europejskiej. (Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości pozowali do pamiątkowej fotografii. W środku Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król z Laureatem – Liderem Pracy Organicznej, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego - Markiem Woźniakiem)/

Uroczystość zakończyły gratulacje dla Laureata i nieformalne rozmowy przy kawie.(ggj)

Oto sylwetka Marszałka Marka Woźniaka:


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, rodowity Wielkopolanin, urodził się 5 marca 1960 roku w Kaliszu. Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii macierzystego Uniwersytetu. Karierę samorządowca Marek Woźniak rozpoczynał od podstaw. Od lipca 1998 roku Marek Woźniak kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie w latach 1994 - 1998 był Radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. W październiku 2005 roku Marek Woźniak objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W wyborach samorządowych w listopadzie 2010 roku został radnym IV kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (28 592). Po raz trzeci wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego (kadencje: 10.2005 r. - 11.2006 r., 11.2006 r. - 12.2010 r. oraz 12.2010 r. do chwili obecnej). Od lutego 2006 roku Marek Woźniak jest Członkiem Komitetu Regionów w Brukseli. W kadencji 2006-2010 uczestniczył w pracach dwóch Komisji: Kultury, Edukacji i Badań Naukowych EDUC oraz Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej RELEX. W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i Członka Prezydium Komitetu Regionów. W nowej kadencji Komitetu Regionów 2010-2015 Marszałek Marek Woźniak ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej. W 2010 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej COTER, a od 26 września 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego komisji.

Ponadto, Marszałek Woźniak uczestniczy w pracach Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), której zakres działań obejmuje również Partnerstwo Wschodnie. W dniu 2 grudnia 2010 roku Marszałek Marek Woźniak został wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów. (Wszystkie zdjęcia Archiwum THC )
 


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
uroczyście odsłonił w Poznaniu
Pomnik Ignacego J. Paderewskiego

10.05.2015


Dzień 6 maja 2015 roku, w historii stolicy Wielkopolski, Poznaniu, zapisał się jako dzień ważnego wydarzenia patriotycznego. W tym bowiem dniu, o godzinie 15.00 przed budynkiem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, zebrali się obywatele Poznania oraz włodarze miasta i województwa, aby uczestniczyć w ceremonii odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wzniesionego tuż przy siedzibie uczelni Jego imienia. Idea wzniesienia Pomnika tego historycznego, wielkiego Męża Stanu, polityka i światowego artysty, pierwszego premiera Polski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, zrodziła się w roku 2009 jako inicjatywa obywatelska podjęta przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i natychmiast wsparta przez przedstawicieli elity poznańskiej. (Na zdjęciu: Prezydent Rzeczypospolitej – Bronisław Komorowski, w towarzystwie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr |Mariana Króla, osłania Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego ).

W Komitecie Organizacyjnym i wśród Osobistości honorowo patronujących przygotowaniom do wybudowania Pomnika znaleźli się między innymi Kardynałowie, politycy, parlamentarzyści, wybitni twórcy kultury. Budowę Pomnika wsparli też liczni obywatele oraz sfera gospodarcza, którzy stali się fundatorami tego dzieła. Honorowy Patronat nad uroczystościami odsłonięcia pomnika przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.

W dniu 6 maja 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przybył do Poznania, serdecznie witany przez uczestników tej patriotycznej uroczystości, aby dokonać aktu odsłonięcia Pomnika. Ceremonię otworzył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, który powitał Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wszystkich zebranych interesującym wystąpieniem. (Na zdjęciu: przybyłego do Poznania Prezydenta Rzeczypospolitej - Bronisława Komorowskiego witają przed budynkiem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, od lewej: Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego J. Paderewskiego – Adam Szejnfeld, Rektor Akademii Muzycznej – prof. dr Halina Lorkowska, oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak).

Oto treść tego wystąpienia:

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!
Dostojni Goście!

Inaugurując ceremonię odsłonięcia w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego – w imieniu władz Wielkopolski oraz władz  miasta Poznania, serdecznie witam Pana Bronisława Komorowskiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Witam także delegata ks. arcybiskupa – Metropolity Poznańskiego, wielkopolskich parlamentarzystów, rektorów wyższych poznańskich uczelni, przedstawicieli młodzieży, służb mundurowych, witam poczty sztandarowe, dziennikarzy, organizatorów i fundatorów budowy Pomnika.

Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej, patriotycznej uroczystości.

Szanowni Państwo

Rozpocznę od przypomnienia historycznej wypowiedzi Ignacego Jana Paderewskiego, który swoją działalność polityczną uzasadnił słowami: „Uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją Ojczyznę”. W tych słowach zawarta jest filozofia życia naszego dzisiejszego bohatera, Wielkiego patrioty i wspaniałego Polaka.

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!

Dzisiaj, obok Pana Prezydenta na poznańskim Placu, zebrali się obywatele, którym pragnę w Pana obecności powiedzieć – Dziękuję! To dzięki Waszemu wsparciu moralnemu i materialnemu, odsłaniamy Pomnik wielkiego Polaka,  Ignacego Jana Paderewskiego.

Szanowni Państwo!

W tym obywatelskim przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 2500 fundatorów w tym ponad 1000 młodzieży. To dzięki nim mogliśmy wykonać to piękne dzieło, którego autorem jest poznański artysta rzeźbiarz - Rafał Nowak.

Panie Prezydencie!

Jesteśmy dumni z faktu, że w budowę Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego nie korzystaliśmy  funduszy samorządowych czy rządowych. To my sami – obywatele -  z własnych środków sfinansowaliśmy budowę tego Pomnika. Wszystkim fundatorom przekazuję jeszcze raz wyrazy szacunku i podziękowania.

Podziękowania kieruję  zwłaszcza do głównych fundatorów. Szczególne podziękowania kieruję do obecnych tutaj: Ryszarda Szulca i Tomasza Nowaczyka. Serdecznie dziękuję  przewodniczącemu Komitetu Honorowego  Adamowi Szejnfeldowi – za duży wkład pracy merytorycznej i organizacyjnej.

 Szanowni Państwo!

Dla nas – Wielkopolan - Paderewski jest szczególnie bliski. Wszyscy dobrze pamiętamy z historii, Jego  przyjazd do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 roku i emocje, jakie wtedy towarzyszyły obywatelom Poznania. To wówczas, dzięki płomiennemu, patriotycznemu przemówieniu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznaniaków, dokonał się obywatelski zryw – wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Dzisiaj tym pomnikiem, który nam, mieszkańcom Poznania, będzie towarzyszyć codziennie – spłacamy historyczny dług wobec Wielkiego Polaka, w 155 rocznicę Jego urodzin.

Jestem dumny z faktu, że nasze pokolenie: synów, wnuków i prawnuków Powstańców Wielkopolskich tym Pomnikiem dziękują – Wielkiemu Polakowi oraz wszystkim uczestnikom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej!

Dziękujemy za dzisiejszy przyjazd do Poznania. Dziękujemy za honorowy Patrona oraz odsłonięcie  za chwilę, Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Życzymy Panu Prezydentowi, pomyślności i szczęścia w nadchodzących dniach, a w dalszych latach skutecznej i dobrej służby dla naszej Ojczyzny – Polski. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wystąpieniem otwiera uroczystość odsłonięcia Pomnika Ignacego J. Paderewskiego).

Po wystąpieniu dr Mariana Króla do zebranych przemówił Przewodniczący Honorowego Komitetu Budowy Pomnika, poseł do Parlamentu Europejskiego – Adam Szejnfeld, dziękując Prezydentowi Rzeczypospolitej za przybycie do Poznania, aby odsłonić Pomnik Ignacego J. Paderewskiego, omówił znaczenie Pomnika jako przypomnienie społeczeństwu znaczenia współczesnego patriotyzmu, który powinien przejawiać się pracą dla kraju. (Na zdjęciu: przemawia Przewodniczący Honorowego Komitetu Budowy Pomnika, poseł do Parlamentu Europejskiego – Adam Szejnfeld )

Następnie głos zabrał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, który nawiązując do postaci Ignacego Paderewskiego w serdecznych słowach wyraził uznanie inicjatorom budowy Pomnika oraz obywatelom, którzy licznie budowę pomnika wsparli. Następnie wraz z inicjatorem budowy Pomnika– dr Marianem Królem, Prezydent Bronisław Komorowski dokonał aktu odsłonięcia Pomnika, zdejmując ze spiżowej postaci symboliczną biało-czerwona szarfę. Wśród oklasków Prezydent Rzeczypospolitej podszedł następnie do zebranej publiczności, wymieniał z uczestnikami uroczystości uściski dłoni, pozdrowienia. (Na zdjęciu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski wygłasza przemówienie do uczestników ceremonii odsłaniania w Poznaniu Pomnika Ignacego J. Paderewskiego).

Podczas ceremonii odsłaniania Pomnika nie zabrakło oczywiście także ważnego akcentu religijnego. Zanim Pomnik został odsłonięty, obecny na uroczystości delegat Metropolity Poznańskiego – arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, ksiądz Prałat Jan Stanisławski dokonał wzruszającego aktu poświęcenia Pomnika, oraz zawartego w nim przesłania dla patriotycznej służby dla Ojczyzny, Ks Prałat Jan Stanisławski, wielki patriota i sympatyk Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, od samego początku podjęcia prac nad budową Pomnika Ignacego J. Paderewskiego, serdecznie wspierał tę ideę swoim autorytetem duszpasterza i Wielkopolanina.(Na zdjęciu: ksiądz Prałat Jan Stanisławski w momencie modlitwy przez aktem poświęcenia Pomnika ).


Uroczystość, która jak już wspomniano wyżej była dla obywateli stolicy Wielkopolski – Poznania, ważnym patriotycznym wydarzeniem, przypomnieniem postaci Ignacego Paderewskiego i roli jaka odegrał w historii Polski i Poznania, zakończyło pamiątkowe wspólne zdjęcie głównych uczestników uroczystość zebranych pod Pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego, z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i…Ignacym Paderewskim, w którego postać wcielił się specjalnie na tę uroczystość Edmund Dudziński, który od wielu lat, zawsze w dniu 26 grudnia każdego roku aktorsko przypomina przyjazd Paderewskiego do Poznania, co jak wiadomo z historii zaowocowało wznieceniem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. (Na zdjęciu: pod Pomnikiem wspólna fotografia uczestników uroczystości. W środku – od lewej: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i …Ignacy Jan Paderewski w którego postać wcielił się Edmund Dudziński). jg - (zdjęcia: serwis prasowy Kancelarii Prezydenta RP, foto Galowski i archiwum) 
 


W dniu 6 maja o godzinie 15 w Poznaniu
Prezydent RP Bronisław Komorowski
odsłoni wzniesiony Pomnik
Ignacego Jana Paderewskiego

22.04.2015

W dniu 6 maja 2015 roku w Poznaniu, na Placu Stefana Stuligrosza, przed frontonem budynku Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, o godzinie 15.00 dokona się wielka, patriotyczna uroczystość odsłonięcia ustawionego tam Pomnika Patrona Uczelni – Ignacego Jana Paderewskiego. Odsłonięcia dokona Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, który objął Honorowy Patronat nad oczekiwaną uroczystością i aktem odsłonięcia Pomnika.

Kiedy w roku 2009 zrodził się obywatelski projekt, aby w Poznaniu wybudować Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, zwrócono się do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o podjęcie się roli organizatora i realizatora tego patriotycznego przedsięwzięcia mającego uhonorować pamięć wybitnego Polaka, patrioty, Męża Stanu, I premiera II RP i artysty rangi światowej.  Wielkiej historycznej Postaci polityka szczególnie związanego z Poznaniem, w którym w grudniu roku 1918 po przyjeździe do tej stolicy Wielkopolski, stał się inspiracją do wybuchu w dniu 27 grudnia 1918 roku zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Aby zrealizować obywatelską propozycję wybudowania Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego już w następnym, 2009 roku, pod auspicjami Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, rozpoczęto intensywne działania mające na celu spełnienie oczekiwań społeczeństwa, które bez wahania  spontanicznie  poparło inicjatywę budowy Pomnika, czego dowodem stała się akcesja do Komitetu Budowy wybitnych Osobistości polskiej i wielkopolskiej elity.

W Komitecie tym znaleźli się Janusz Piechociński – Wicepremier i Minister Gospodarki,  ks. Zenon Kardynał Grocholewski – Prefekt Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej przy Stolicy Apostolskiej,, ks. Arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski i Metropolita Gnieźnieński, prof. Stefan Stuligrosz –  wybitny kompozytor i dyrygent, ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk – Prymas Polski, Senior, Tadeusz Mazowiecki – Pierwszy Premier III RP, ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, dr Hanna Suchocka – Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i prof. dr hab. Bronisław Marciniak - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przewodniczącym Honorowego Komitetu Budowy Pomnika został poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Adam Szejnfeld.

Równocześnie ogół obywateli miasta Poznania, regionu wielkopolskiego, ale także z całej Polski i z zagranicy aktywnie włączył się w zbiórkę funduszy na budowę Pomnika, Ideą było wybudowanie Pomnika wyłącznie ze środków obywateli – darczyńców indywidualnych oraz prywatnych firm i korporacji. Tak też się stało. Na liście darczyńców indywidualnych zapisało się ponad 1300 obywateli, a na liście darczyńców korporacyjnych ponad 150 podmiotów.

Dzisiaj, w szóstym roku intensywnych prac Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dzięki szczególnemu zaangażowaniu Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, może On wraz z Przewodniczącym Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego – posłem Adamem Szejnfeldem i Rektorem Akademii Muzycznej w Poznaniu – prof. dr Haliną Lorkowską - Zaprosić wszystkich obywateli na uroczystość odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

             

 

 


Zapraszamy wszystkich obywateli     
na uroczystość odsłonięcia
Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego,
która odbędzie się 6 maja 2015 roku (środa) o godz. 15.00
w Poznaniu, na placu Stefana Stuligrosza (przed Akademią Muzyczną).

                                    Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem