61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Srebrny Medal "Labor Omnia Vincit"
dla polskiego zdobywcy Korony Ziemi

08.02.2015

Medale „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”  są honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobom, które w sposób szczególny, dzięki determinacji i własnej pracy osiągnęły niecodzienne wyniki w dziedzinach w których działają, na przykład w nauce, twórczości, biznesie, działalności społecznej, etc. W dniu 3 lutego 2015 roku Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” wyróżniany został człowiek, który łącząc pracę zawodową przedsiębiorcy - menadżera z szeroką, wyczynową działalnością sportową, osiągnął sukcesy na miarę światową, przynosząc zaszczyt i sławę naszemu krajowi. (Na zdjęciu Ireneusz Szpot w chwile po dekoracji Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” prezentuje Dyplom Medalu nadanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Foto archiwum THC)

Człowiekiem tym jest Ireneusz Szpot, Poznaniak, właściciel firmy motoryzacyjnej "Szpot Sp. z o.o", od najmłodszych lat zafascynowany sportem wysokogórskim, biegami maratońskimi, kolarstwem. Człowiek, który w albumie swoich dokonań sportowych ma zapisane zdobycie w 2011 roku „Korony Ziemi” – Mount  Everest ( najwyższy szczyt górski naszej planety ), zdobycie najwyższych szczytów górskich na siedmiu kontynentach, zaliczył kilkadziesiąt prestiżowych biegów maratońskich w stolicach wielu państw, obecnie przygotowuje się do startu w triathlonie na Hawajach – wyjątkowo trudnej dyscyplinie sportowej.

Skromna, kameralna uroczystość uhonorowania Irenusza Szpota przyznanym Mu Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” odbyła się w siedzibie Jego firmy. Dekoracji laureata dokonał prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, któremu towarzyszył dyrektor biura Towarzystwa – mgr Edmund Dudziński. Irenusz Szpot  dziękując za wyróżnienie, mówił o jego pasji sportowej, fascynacji mierzenia się z własnymi możliwościami i przyrodą, podejmowania coraz to nowych wyzwań zarówno w sporcie jak i w codziennej działalności zawodowej.
 


"Celne Pióro" - dziennikarska nagroda
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

17.12.2014

… w roku 2014 została przyznana redaktorowi Sławomirowi Lechnie, wydawcy i redaktorowi naczelnemu gazety regionalnej „Nasz Głos Poznański”. Uroczystość wręczenia nagrody Laureatowi odbyła się w dniu 16 grudnia 2014 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w sali konferencyjnej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, na Morasku. Nagroda dziennikarska ustanowiona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest kolejnym uzupełnieniem działań Towarzystwa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w którym media i dziennikarze spełniają ważną i odpowiedzialną rolę. Redaktor Sławomir Lechna jest drugim kolejnym Laureatem tej nagrody przyznawanej dorocznie dziennikarzom i publicystom, którzy swoją działalnością zawodową w szczególny sposób przyczynili się do rzetelnego informowania społeczności lokalnej i regionalnej o biegu wydarzeń, do zwracania uwagi na potrzeby i postulaty społeczności, którzy wspomagali rozwój i kształtowanie się opinii.

Redaktor Sławomir Lechna jest poznańskim dziennikarzem z ponad dwudziestoletnim stażem w poznańskich mediach. Po zakończeniu pracy w gazecie „Głos Wielkopolski” od roku 2011 redaguje i wydaje dwutygodnik Nasz Głos Poznański i związany z nim portal internetowy. Wydawany przez redaktora Sławomira Lechnę w nakładzie 20 tys. ,,Nasz Głos Poznański” rozprowadzany jest jako czasopismo bezpłatne  na terenie Poznania i gmin powiatu poznańskiego, oraz dwóch gmin spoza tego powiatu, znajdując szybkie uznanie miejscowych odbiorców.

Kapituła nagrody „Celne Pióro” w której zasiadali dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierownik Zakładu Kultury Politycznej prof. Tadeusz Wallas, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich dr Andrzej Byrt, wieloletni były prezes Radia Merkury, a obecnie szef jego Rady Nadzorczej Piotr Frydryszek, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król oraz znany poznański dziennikarz dr Leszek Łuczak, jednogłośnie uznała, że „Celne Pióro” powinno trafić do redaktora Sławomira Lechny. (Na zdjęciu: prof. Tadeusz Wallas – z lewej , wręcza statuetkę „Celnego Pióra” redaktorowi Sławomirowi Lechnie, w głębi jest widoczny prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król ).

Uzasadnienie tej decyzji znalazło wyraz w wystąpieniach profesora Tadeusza Wallasa i prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla podczas wręczania nagrody Laureatowi. „Chcemy robić coś, co służy przyszłości całej Wielkopolski. Nagroda została przyznana za publicystykę promującą współcześnie postawy i wartości wywodzące się z ducha pracy organicznej, a także popularyzującą postać Hipolita Cegielskiego – mówił prof. Tadeusz Wallas. Dr Marian Król  gratulując  redaktorowi Sławomirowi Lechnie stwierdził: „Wyróżniamy pozytywne osoby, w Poznaniu, Wielkopolsce, ale także w Polsce. We współczesnym świecie, w którym tak pędzimy, potrzebujemy pozytywnych wzorców. Dzieci mają je w rodzicach, uczniowie w nauczycielach, studenci w profesorach… My szukamy wzorców, wskazujemy osoby, które mogą być wzorcem dla innych. Redaktor Sławomir Lechna budując nową gazetę „Nasz Głos Poznański” wszedł do grona takich właśnie wzorcowych osobistości”. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król - z lewej, z redaktorem Sławomirem Lechną prezentuję Dyplom nagrody i statuetkę „Celnego Pióra”).

W uroczystości wręczenia „Celnego Pióra” udział wzięli studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, profesorowie UAM oraz zaproszeni goście. Redaktor Sławomir Lechna podziękował za wyróżnienie mówiąc: „Dziękuję członkom kapituły za zauważenie i docenienie mojej pracy, misji, której podjąłem się przed  prawie 4 laty. Tworzę „Nasz Głos Poznański” – pozytywną gazetę, bez brudnej sensacji na okładce, skandali, wypadków, podchodów politycznych itd., prasę zauważającej pozytywne inicjatywy samorządów, przedsiębiorców, firm, stowarzyszeń, oraz mieszkańców. W czasach, gdy ludzie coraz rzadziej kupują gazety, my rozdajemy  je bezpłatnie, aby czytali i informowali się, aby w naszych konkursach zdobywali bilety na koncerty i do teatrów, oraz na inne wydarzenia. Spełniamy społeczną misję”.


Krzysztof Zanussi odebrał Złotego Hipolita

17.11.2014

Kiedy w dniu 25 października 2014 roku, w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, odbywała się uroczysta gala wręczania tegorocznym laureatom Honorowej Nagrody Złotego Hipolita oraz Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Statuetek Złotego Hipolita, wśród Dostojnych Laureatów zabrakło Krzysztofa Zanussiego, który właśnie wtedy przebywał zagranicą i nie zdołał przybyć do Poznania. Wybitny, zasłużony dla polskiej kultury reżyser i intelektualista  obiecał wówczas, że z największą radością odbierze nagrodę w innym terminie, natychmiast po powrocie do kraju. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 17 listopada 2014 roku, kiedy Krzysztof Zanussi zawitał do Poznania, serdecznie tu witamy przez przedstawicieli Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem na czele. (Na zdjęciu: miejsce uroczystości – Salonik Reprezentacyjny Urzędu Wojewody Wielkopolskiego. W środku Laureat Złotego Hipolita – Krzysztof Zanusii, z jego lewej strony Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, z prawej – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król.)

Aby wydarzeniu nadać odpowiednią oprawę, na kameralną uroczystość przekazania Krzysztofowi Zanussiemu Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek udostępnił reprezentacyjny salonik w gmachu Urzędu Wojewódzkiego i podjął się roli Gospodarza uroczystości. W obecności prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, przedstawicieli Towarzystwa oraz kilku zaproszonych osobistości, powitano Krzysztofa Zanussiego i po krótkiej laudacji wygłoszonej przez Edmunda Dudzińskiego – dyrektora biura Towarzystwa, prezydent dr Marian Król w towarzystwie Wojewody Wielkopolskiego, Piotra Florka przekazał Laureatowi należną Mu Honorowa Nagrodę Złotego Hipolita 2014 – Statuetkę Złotego Hipolita i Dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król przekazuje Krzysztofowi Zanussiemu Statuetkę Złotego Hipolita ).

Dostojny Laureat – Krzysztof Zanussi – w serdecznych słowach podziękował za wyróżnienie podkreślając, że Wielkopolskę darzy sentymentem, a idea pracy organicznej jest Mu bardzo bliska. Z kolei obecni przypominali piękny biogram Laureata, który będąc z wykształcenia fizykiem  i filozofem wybrał film jako swój zawód i pasję, poświęcając się tej pasji bez reszty. Zaistniał w polskiej i europejskiej kulturze jako wybitny reżyser filmowy, tworząc znaczące filmy kinowe,  ale także sprawdził się jako znakomity pisarz, kompetentny i lubiany wykładowca akademicki, znakomity teoretyk sztuki filmowej. Dziękując za wyróżnienie Nagrodą Złotego Hipolita Krzysztof Zanussi wspomniał tez o swoich obecnych planach twórczych wzbudzają wielkie zainteresowanie obecnych. (Na zdjęciu Krzysztof Zanussi w serdecznych słowach dziękował Wielkopolsce i Kapitule Złotego Hipolita za przyznane Mu wyróżnienie. )

Na zakończenie  Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, przekazał Krzysztofowi Zanussiemu, okolicznościowy upominek, na pamiątkę pobytu Laureata w Poznaniu i w siedzibie Wojewody Wielkopolskiego. A potem były bezpośrednie miłe rozmowy obecnych z Laureatem i wspólna  fotografia. (Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Andrzej Lisiecki – prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Krzysztof Zanussi – Złoty Hipolit 2014, Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski oraz Marek Przybylski - prezes Instytutu Edukacji Europejskiej (IEE).(gg)  Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem