61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Wmurowanie Aktu Erekcyjnego
pod pomnik Ignacego J. Paderewskiego

23.03.2015

Realizacja obywatelskiej, patriotycznej inicjatywy wybudowania w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, którą podjęło Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, weszła w końcowe stadium. Już w dniu 1 kwietnia 2015 roku, o godzinie 13.00 przed budynkiem poznańskiej Akademii Muzycznej, przy Placu Stefana Stuligrosza, dokonane będzie wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod cokół na którym wzniesiony będzie pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Miejsce usytuowania tego pomnika nie jest przypadkowe i wynika z faktu, że poznańska Akademia Muzyczna nosi imię tego wielkiego polskiego patrioty, męża stanu i pianisty światowej sławy w Jego epoce.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, którego projektowanie i wykonanie trwało kilka lat, sfinansowany został w całości ze środków społecznych, pochodzących od darczyńców indywidualnych oraz korporacyjnych, których imienne listy publikuje portal poświęcony sprawie budowy pomnika – www.pomnik-paderewskiego.pl. Idei wybudowania tego pomnika patronowały wybitne osobistości: politycy i hierarchowie Kościoła, naukowcy i działacze samorządowi, ludzie kultury i społecznicy. Wszystkich połączyła idea oddania – przez wystawienie pomnika – hołdu postaci Ignacego Jana Paderewskiego, który zasłużony dla Polski, w szczególny sposób zasłużył się Wielkopolsce i Poznaniowi, kiedy przybywając do tego miasta w dniu 26 grudnia 1918 roku zainicjował wielkie uniesienie patriotyczne Poznańczyków, co z kolei stało się iskrą wywołującą zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

Wmurowanie Aktu Erekcyjnegp pod cokół pomnika Ignacego Jana Paderewskiego będzie wielkim i ważnym wydarzeniem przygotowującym miasto stołeczne Poznań, do powitania w spiżowej postaci Wielkiego Polaka, aby pozostał w wielkopolskiej stolicy na zawsze.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego oraz Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, serdecznie zapraszają wszystkich do udziału w uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego. Niech ten moment zapisze się w historii Poznania jako wydarzenie patriotyczne i społeczne.

Do zobaczenie a w dniu 1 kwietnia 2015 roku, o godzinie 13.00
przy Placu Stefana Stuligrosza, przed Akademią Muzyczną!


Spotkanie z Bronisławem Komorowskim
prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

13.03.2015

Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego w stolicy Wielkopolski – Poznaniu, jest zawsze ważnym wydarzeniem dla obywateli Poznania i dla samego prezydenta, chętnie podkreślającego jego sentyment do tego miasta, w którym w latach młodzieńczych  przez pewien czas mieszkał. Marcowa wizyta Bronisława Komorowskiego w Poznaniu miała związek z jego przedwyborczą kampanią w czasie której zabiega o wybór na drugą prezydencką kadencję, oraz z chęcią odbycia spotkań z samorządowcami oraz przedstawicielami szeroko rozumianej obywatelskiej elity wielkopolskiej.( Na zdjęciu od lewej: twórca Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, oraz członkowie Zarządu Towarzystwa – Dominik Górny i Sławomir Lechna. Foto archiwum THC )

W poznańskim programie prezydenta Bronisława Komorowskiego nie zabrakło też spotkania z przedstawicielami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, środowiska wielkopolskich organiczników. Do takiego spotkania doszło w historycznym już Poznańskim Hotelu Bazar, w dniu 6 marca br. Na spotkanie z Bronisławem Komorowskim przybyli: twórca Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa – Edmund Dudziński, oraz członkowie Zarządu Towarzystwa – Dominik Górny, Sławomir Lechna i Filip Suś.

Podczas spotkania, które upłynęło w serdecznej i miłej atmosferze – dr Marian Król przekazał Bronisławowi Komorowskiego dokument określający „Stanowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w kwestii zbliżających się wyborów prezydenckich”. W „Stanowisku” tym, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, całe środowisko organiczników, jednoznacznie popiera kandydaturę Bronisława Komorowskiego w jego staraniach o drugą kadencję na Urzędzie Prezydenta RP.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jakkolwiek jest organizacją niepolityczną i wolną od uzależnień ideologicznych, z powodów patriotycznych i zobowiązań społecznych wnikliwie obserwuje bieg wydarzeń w naszym państwie. Dlatego właśnie środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w zbliżających się wyborach prezydenckich popierać będzie kandydaturę Bronisława Komorowskiego, a także zachęca ogół obywateli do wyrażenia wotum  zaufania na drugą kadencję obecnemu prezydentowi.

W opinii środowiska Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dobiegająca końca pierwsza kadencja prezydentury Bronisława Komorowskiego  była czasem dobrym dla Polski, a sam prezydent Bronisław Komorowski skutecznie stabilizował państwo, umacniał pozycję Polski w kontekście międzynarodowym, uspokajał wewnętrzne konflikty polityczne i dobrze strzegł zapisów Konstytucji RP. Na Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski okazał się wyważonym, rozważnym i odpowiedzialnym Mężem Stanu. Jego druga kadencja na tym Urzędzie, to gwarancja kontynuacji i zapobieżenia różnym politycznym eksperymentom, które w obecnej sytuacji międzynarodowej, wewnętrznej społecznej i gospodarczej, nie są dla Polski ani potrzebne, ani wskazane

Prezydent Bronisław Komorowski serdecznie podziękował przedstawicielom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za okazane poparcie dla jego kandydatury, podkreślając przy tym swoje uznanie dla ruchu organiczników wielkopolskich, zainicjowanego przez dr Mariana Króla, twórcę Towarzystwa.(gg


Wicepremier, Minister Gospodarki
Janusz Piechociński wyróżniony
Srebrnym Medalem "Labor Omnia Vincit"

13.02.2015

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, organizacja grupująca środowisko wielkopolskich organiczników, od chwili zaistnienia upowszechniająca i umacniająca w społeczeństwie ideały pracy organicznej, jest już od długiego czasu postrzegana nie tylko przez inne organizacje społeczne, zawodowe i branżowe, komórki samorządowe i firmy, ale także przez władze państwowe, przez poszczególne resorty zajmujące się gospodarką, kulturą, zagadnieniami społecznymi.  jako ważny podmiot i w wielu przedsięwzięciach także  jako partner pozarządowy. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, dekoruje Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”. Foto archiwum THC )

Między innymi działalnością Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w obszarze promowania i wspierania polskiej przedsiębiorczości, żywo interesuje się Ministerstwo Gospodarki, osobiście szef tego resortu – Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. To właśnie życzliwe zainteresowanie Ministra Janusza Piechocińskiego stało się okazja do złożenia Mu w dniu 11 lutego br., wizyty przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, który tę wizytę poświęcił przekazaniu Ministrowi Januszowi Piechocińskiemu Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, wyróżnienia przyznanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu: Wicepremier Janusz Piechociński z Medalem „Labor Omnia Vincit”. Foto archiwum THC )

Wicepremier Janusz Piechociński z zadowoleniem przyjął wyróżnienie i z kolei sam, w uznaniu działalności pro gospodarczej i pro społecznej Towarzystwa, na ręce prezydenta  dr. Mariana Króla przekazał dla wyróżniającej się dużej grupy wielkopolskich organiczników okazjonalne  „Dyplomy  Ministra Gospodarki”  zawierające podziękowanie Ministra następującej treści: „ Z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki”. Taki sam Dyplom został przez Ministra Janusza Piechocińskiego nadany także Prezydentowi Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianowi Królowi. Podczas spotkania Wicepremier Janusz Piechociński  żywo interesował się projektami obecnie realizowanym prze Towarzystwo, z uwagą wysłuchał informacji o planach i zamierzeniach  Towarzystwa.  Z uznaniem odniósł się do promowania i wspierania przez Towarzystwo małej i średniej polskiej przedsiębiorczości w regionie wielkopolskim(gj)
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem