61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Medal „Labor Omnia Vincit”
dla szwajcarskiego naukowca
historyka - profesora dr Mirosława Matyi
z Polish University Abroad w Londynie  

06.04.2019


Analizując naukowe dokonania profesora Mirosława Matyi i doceniająć Jego wielkie polskie zaangażowanie patriotyczne, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, wyróżnił profesora Mirosława Matyję z Polish University Abroad w Londynie przyznając Mu Medal „Labor Omnia Vincit”, nadawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Osobistościom  szczególnie zasłużonym dla kontynuowania i upowszechniania patriotycznych ideałów pracy organicznej, pozytywistycznych działań, służących dobru wspólnemu. Działań  obecnie upowszechniających się  już w skali globalnej. Działań służących ludzkości
.
Mirosław Matyja
– politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w Université de Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk humanistycznych w Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w dziedzinie nauk społecznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r. Mirosław Matyja jest profesorem w Polish University Abroad w Londynie, gdzie kieruje Zakładem Kultury Politycznej i Badan nad Demokracja. Autor i współautor 15 monografii i ponad 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Autor książek “Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?” (2018), „Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III RP” (2019), „Utopia or Chance. Direct Democracy in Switzerland, Poland, and Other Countries (2019) oraz “Ewolucja zamiast rewolucji” (2019). Mieszka i pracuje w Szwajcarii, żonaty, ma dwóch bliźniaczych synów. Zwolennik wprowadzenia instrumentow oddolno-demokratycznych w polskim systemie politycznym na zasadzie "przez obywateli dla obywateli".

Ostatnio prof. Mirosław Matyja opublikował fundamentalną książkę historyczną o tle politologicznym pod tytułem „Polska semidemokracja”, wydaną w kwietniu 2018 r. przez wydawnictwo PAFERE. Książka ta, wydana także w języku angielskim, na rynku zagranicznych publikacji historycznych i politologicznych stała się bestsellerem, a obecnie opublikował nową pozycję pod tytułem „Ewolucja zamiast Rewolucji”, która również przełożona na język angielski będzie kolejnym bestsellerem. (opr.AS)
 


Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Stefana Mikołajczaka – Wielkopolanina
Pierwszego Marszałka
Województwa Wielkopolskiego…

 

02.04.2019

…który w wieku 68 lat, po ciężkiej i długiej chorobie zmarł w Poznaniu, w dniu 1 kwietnia 2019 roku. Odszedł Człowiek wielkiego formatu, zasłużony działacz społeczny, państwowy i samorządowy, organizator nowego samorządu województwa wielkopolskiego, znakomity Marszałek Województwa Wielkopolskiego (1998–2005), Człowiek przyjazny ludziom, troskliwy i twórczy, inicjator nowatorskich projektów unowocześniania całego regionu, Człowiek niezwykłej pracowitości i rzetelności, zawsze gotów wspierać każdą inicjatywę służącą budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Odszedł Człowiek pracy organicznej, sympatyk i praktycznie zwolennik społecznego ruchu pozytywistów wielkopolskich, zasłużony dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego nasz Wielki Przyjaciel, Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Lider Pracy Organicznej 2005..

Jego odejście jest wielką szkodą dla elity wielkopolskiej i wszystkich tych, którzy mieli zaszczyt poznać Go, współpracować z Nim, cieszyć się z Jego udziału w wydarzeniach o znaczeniu i charakterze społecznym tych, którzy korzystali z Jego rad, wparcia i uznania. Odszedł Człowiek wielkich wartości moralnych, patriota – odszedł Człowiek!

Niech Wieczna Pamięć towarzyszy Jego Imieniu!

Oto sylwetka Stefana Mikołajczaka
 
Stefan Wojciech Mikołajcza
k – urodził się 26 października 1951 roku w Krzyżankach. Był absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Przez kilkanaście lat pełnił kierownicze funkcje w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie. W latach 1988 - 1990 zajmował stanowisko wicewojewody poznańskiego, następnie do 1998 roku był dyrektorem Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 1998 – 2006 przez dwie kadencje zasiadał w sejmiku wielkopolskim. W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stefan Mikołajczak był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego, oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP. W latach 1998 – 2006 przez dwie kadencje Stefan Mikołajczak zasiadał w Sejmiku Wielkopolskim.

Stefan Mikołajczak związany był z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, chociaż nie należał do tej partii, ale był sympatykiem Lewicy. W latach 2005 i 2007 bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych (odpowiednio do Senatu z własnego komitetu i do Sejmu z listy LiD).

W 2000 roku Stefan Mikołajczak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 roku otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a następnie odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmarł w dniu 1 kwietnia 2019 roku w Poznaniu.  


Prof. dr Księżna Ingrid Detter de Frankopan
światowej sławy naukowiec - specjalistka
w zakresie prawa międzynarodowego
w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego…  

27.03.2019

„Praca organiczna jest budującą siłą działania i rozwoju narodów. Bardzo sobie cenię Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, z którym od wielu lat utrzymuję dobre kontakty. Jego wkład w kulturę jest nie do przecenienia” – powiedziała Księżna Ingrid Detter de Frankopan, członkini Królewskiej Rodziny Brytyjskiej, która 25 marca br. złożyła kwiaty pod Pomnikiem Hipolita Cegielskiego. Był to jeden z najważniejszych punktów oficjalnego programu pobytu Księżnej w Poznaniu.

„Wznieśliśmy Pomnik Cegielskiego pracą i zaangażowaniem wszystkich Wielkopolan. Wizyta Księżnej De Frankopan w Poznaniu i jej gest złożenia kwiatów pod tym pomnikiem, podkreśla jak ważnym elementem kultury jest Nasze wspólne dzieło” – mówi dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa. Z kolei Dominik Górny, Sekretarz Zarządu dodaje – „Legenda Hipolita Cegielskiego spotyka się z Księżną w stolicy Wielkopolski nie bez przyczyny. Nasza mała ojczyzna i to, co wspólnie robimy dla dobra regionu, może mieć znaczenie międzynarodowe. Przepełniony szacunkiem, stosunek Księżnej do Wielkopolskich Tradycji, w dobitny sposób to podkreśla”.

Przed południem Księżna odwiedziła siedzibę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. w kameralnym gronie prowadziła rozmowy o międzynarodowych aspektach prawa i humanitarnego podejścia do człowieka. Zaznaczyła, że Nasz Naród i kraj bardzo wysoko plasuje zarówno podczas osobistych rozmów jak i w mediach społecznościowych. Po południu spotkała się również ze środowiskiem naukowym i akademickim miasta Poznania. Na Wydziale Prawa i Administracji miała interesujący wykład. (Na zdjęciu spotkanie z Księżną pod Pomnikiem Hipolita Cegielskiego) '.(dg).   

 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem