61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Konferencja naukowa na temat życia i dzieła
Hipolita Cegielskiego           

19.04.2013

W dniu 17 kwietnia 2013 roku w poznańskiej Wyższej Szkole Handlu i Usług  odbyła się niecodzienna konferencja naukowa wpisująca się w obchody 200. rocznicy  urodzin Hipolita Cegielskiego. Obrady i wystąpienia uczestników konferencji, opisujących postać i dokonania Hipolita Cegielskiego, poprzedziła ceremonia nadania pani prof. Kamili Wilczyńskiej Godności Lidera Pracy Organicznej i przekazania jej Statuetki Honorowego Hipolita. Wyróżnienia przyznanego Pani Rektor przez Kapitułę Honorowego Hipolita usytuowaną w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Przyznane prof. Kamili Wilczyńskiej wyróżnienia przekazał Jej osobiści prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, gratulując Laureatce. (Na zdjęciu: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr  Marian Król wręcza Pani Rektor, prof. Kamili Wilczyńskiej Statuetkę Honorowego Hipolita, gratulując Jej Godności Lidera Pracy Organicznej )

Rozpoczynając Konferencję dr Marian Król stwierdził, że Wielkopolska jest dumna z dokonań Hipolita Cegielskiego; twórcy nowoczesnego polskiego przemysłu, intelektualisty, nauczyciela, dr filozofii, kupca i przedsiębiorcy.  Hipolit Cegielski (1818-1868) urodził się w środowisku wiejskim, niedaleko Trzemeszna, w rodzinie zarządcy majątku ziemskiego. Jego najważniejszym celem w młodości było zdobycie jak najlepszego wykształcenia. Od Trzemeszna, poprzez gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, trafia na Uniwersytet Berliński, gdzie kończy studia doktoratem z filozofii. Dużym wysiłkiem osobistym oraz posiadanymi zdolnościami zrealizował pierwszy, najważniejszy etap na swej drodze życiowej - mówił dr Król, przybliżając zebranym życiorys Cegielskiego.

Hipolit Cegielski – kontynuował dr Marian Król - był na specyficznym fenomenem. Potrafił dobrze prowadzić handel, był pierwszym, który w praktyce wprowadził zasady – wówczas jeszcze nieznanego - marketingu w sprzedaży swoich produktów. Wyspecjalizował się też w znajomości technicznej maszyn i i urządzeń rolniczych, co też u wybitnego humanisty było ewenementem  – podkreślił  prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król. (Na zdjęciu pomnik Hipolita Cegielskiego wybudowany i ustawiony w Poznaniu, blisko miejsca gdzie Hipolit Cegielski mieszkał i prowadził swój pierwszy sklep )

Podczas Konferencji głos zabrało wielu wybitnych naukowców przybliżając postać Cegielskiego, przede wszystkim jako prekursora nowoczesnego przemysłu. Trzeba jednak pamiętać, że Cegielski był z wykształcenia humanistą. W cieniu jego przemysłowej działalności pozostają dokonania na niwie dziennikarstwa, ściśle zresztą powiązane najpierw z jego badaniami filologicznymi a następnie z wszechstronną aktywnością w życiu publicznym.

Artykuły i rozprawy publikował na łamach szeregu czasopism i gazet wielkopolskich, zwłaszcza: „Tygodnika Literackiego” oraz założonych przezeń „Gazety Polskiej” i „Dziennika Poznańskiego”.  W wydanej w 1909 r. Książce jubileuszowej „Dziennika Poznańskiego, o Cegielskim napisano, iż zasilał numery znakomitym piórem, artykuły jego – pisane z niezwykłą werwą i temperamentem, piękną polszczyzną – były prawdziwą ozdobą, dawał w nich dowody wielkiej znajomości problemów, gruntowej wiedzy, trafności sądów i zadziwiającej bystrości umysłu – przypomniała – prof. Bogumiła Kosmanowa. ( Na zdjęciu okładka tytułowa magazyny „Kupiec Wielkopolski” witająca Rok Hipolita Cegielskiego wizerunkiem tego wybitnego Wielkopolanina, Polaka, Człowieka.

 


Młodzież Zespołu Szkół Komunikacyjnych
im. Hipolita Cegielskiego
gościła prawnuczkę Patrona Szkół
Zofię Cegielską-Doerffer

24.03.2013

Rok Hipolita Cegielskiego, którym jest rok 2013, w Wielkopolsce obfituje w coraz większą liczbę imprez i wydarzeń przypominających postać i działalność tego wielkiego Polaka, patrioty, intelektualisty o niezwykle szerokich zainteresowaniach, prekursora polskiego nowoczesnego przemysłu i wzorca pracy organicznej – legendy i ikony Wielkopolski, którego nazwisko w latach międzywojennych stało się, dzięki wyrobom poznańskich zakładów metalowych Jego imienia, polską marką handlową znaną na całym świecie. Jeszcze niedawno o silniki okrętowe z fabryki H. Cegielski zabiegały wszystkie stocznie. Dzisiaj w Roku Hipolita Cegielskiego to wszystko wspominamy, wspominając przede wszystkim samego Pana Hipolita na tle Jego epoki.(Na zdjięciu od prawej: Prawnuczka Hipolita Cegielskiego, pani Zofia Cegielska-Doerffer oraz przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dyr. Edmund Dudziński )


Wiele uwagi i organizowanych imprez, spotkań oraz konkursów wiedzy poświęconych osobie Hipolita Cegielskiego przygotowują między innymi  uczniowie wielu szkół, głównie tych, które noszą zaszczytną nazwę szkół im. Hipolita Cegielskiego. W Poznaniu, w Zespole Szkół  Komunikacyjnych im. Hipolita Cegielskiego,  21 marca 2013 roku odbył się zorganizowany przez młodzież „Konkurs Mistrza Pięknego Czytania o Hipolicie Cegielskiem”. Ideą konkursu było zainteresowanie czytaniem ze zrozumieniem tekstów o Hipolicie Cegielskim, rozbudzenie wrażliwości na piękne słowa w tych tekstach, przybliżenie młodzieży sylwetki Hipolita Cegielskiego, a także zainicjowanie  przyjemnej rywalizacji miedzy uczestnikami konkursu..(Na zdjięciu mgr Wiesława Wasielak, nauczycielka-bibliotekarka ZSK)

Konkurs odbył się w sympatycznym pomieszczeniu klubowym szkoły i zgromadził, poza uczestnikami,  duża grupę uczniów starszych klas. Gościem honorowym wydarzenia konkursowego  i w pewnym sensie również honorowym Jurorem konkursu była zaproszona przez młodzież prawnuczka Hipolita Cegielskiego, pani Zofia Cegielska-Doerffer, której towarzyszył przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dyrektor biura prezydialnego, pan mgr Edmund Dudziński, reprezentujący Prezydenta Towarzystwa, pana dr Mariana Króla. ( Na zdjęciu uczestniczka konkursu - Dominika Rybak, I La )


Po prezentacji składu komisji konkursowej przez panią dyrektor Zespołu Szkół Komunikacyjnych – Agnieszkę Brych, a warunków konkursu i jego uczestników przez nauczycielkę i zarazem bibliotekarkę ZSK - panią Wiesławę Wasielak rozpoczął się przebieg konkursu. Na małą, klubową estradę wchodzili kolejno uczestniczki i uczestnicy konkursu, a odczytać zebranym wybrane – często obszerne -  fragmenty książek o Hipolicie Cegielskim. Z satysfakcją, obecni na sali, od czytających teksty uczestniczek i uczestników konkursu dowiadywali się o Hipolicie Cegielskim tego, o czym wielokrotnie nic zupełnie nie wiedzieli. Na przykład jedna z uczennic-uczestniczka konkursu, z wielkim, prawdziwym  przejęciem odczytała zebranym z dawno wydanej książki opis pogrzebu Hipolita Cegielskiego, który jak się okazuje był wówczas w Poznaniu wielkim wydarzeniem patriotycznym, wydarzeniem nie tylko poznańskim, wielkopolskim, ale narodowym, bo nie zapominajmy, że był to grudzień  1868 roku (Hipolit Cegielski zmarł w dniu 30 listopada 1868 roku ) i Polska nie była wtedy wolnym, suwerennym państwem.(Na zdjęciu uczestniczka konkursu - Maria Malewicz z I La )

Uczestniczki i uczestnicy „Konkursu Mistrza Pięknego Czytania o Hipolicie Cegielskim” znakomicie zdali swój „egzamin” a przeczytane przez nich fragmenty tekstów głęboko zapadły w serca i umysły zebranych. Prawnuczka Hipolita Cegielskiego, pani Zofia Cegielska-Doerffer nie kryła wzruszenia, kiedy dziękowała za zaproszenie do komisji konkursowej i do udziału w tej pięknej, młodzieżowej, patriotycznej,  okolicznościowej imprezie. Młodzieży – uczennicom i uczniom  Zespołu Szkół  Komunikacyjnych im. Hipolita Cegielskiego, oraz dyrekcji ZSK serdecznie gratulujemy przeprowadzonego konkursu i liczymy na to, że jeszcze nie raz, szkoła ta przypomni o sobie jak organizator kolejnego wydarzenia związanego z trwającym  Rokiem Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu uczestnik konkursu - Amadeusz Tuliński-Janczak, I Tc ).(gmt)       


Rok Hipolita Cegielskiego - patriotyczne
wydarzenie ogólnopolskie 

13.02.2013

Rok 2013 ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Rokiem Hipolita Cegielskiego, spotkał się z żywym zainteresowaniem polskiego społeczeństwa oraz donośnym  rezonansem  wśród elity patriotycznej i intelektualnej regionu Wielkopolskiego, a także innych centrów naszego kraju. Do głównego animatora uroczystości i wydarzeń związanych z realizacja programu Roku Hipolita Cegielskiego – Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zwróciły się licznie wybitne osobistości, aby realizację programu Roku Hipolita Cegielskiego wesprzeć swoim autorytetem, ale i uczestnictwem w licznych wydarzeniach.

Protektorat Honorowy nad obchodami Roku Hipolita Cegielskiego, przypominającymi dwusetną rocznicę urodzin tego wybitnego Polaka i Wielkopolanina, objął osobiście:

Wicepremier rządu RP, minister Gospodarki
Janusz Piechociński

Natomiast Patronat Honorowy nad obchodami Roku Hipolita Cegielskiego objęły następujące Osobistości:


Zofia Cegielska – Doerffer – prawnuczka Hipolita Cegielskiego,
Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Ks. Zenon Kardynał Grocholewski
Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej przy Stolicy Apostolskiej,
Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Ks. Józef arcybiskup Kowalczyk
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski,
Dr Jan Kulczyk
przedsiębiorca,
Ks. Stanisław arcybiskup Gądecki
Metropolita Poznański,
Prof. Bronisław Marciniak
rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Prof. Łodygowski Tomasz
rektor Politechniki Poznańskiej
Prof. Grzegorz Skrzypczak
rektor Uniwersytetu Przyrodniczego,

Ukonstytuował się skład osobowy Komitetu Honorowego obchodów Roku Hipolita Cegielskiego oraz dwusetnej rocznicy Jego urodzin.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego został:

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Członkami Komitetu Honorowego zostali:

Prof. Marcin Berdyszak

Rektor Uniwersytetu Artystycznego,
Włodzimierz Bogaczyk
Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej w Poznaniu,
Lena Bretes – Dorożała
Redaktor Naczelna TVP Poznań,
Dr Andrzej Byrt
Prezes zarządu MTP,
Krzysztof Dereziński
Burmistrz Trzemeszna,
Lech Dymarski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski,
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący Rady Miasta Poznania,
Prof. Józef Garbarczyk
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
Dr Szczepan Gawłowski
Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
Prof. Marian Gorynia
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego,
Jan Grabkowski
Starosta Poznański,
Ryszard Grobelny
Prezydent miasta Poznania,
Dr Rafał Grupiński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Grzeszczak Eugeniusz
Wice Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dr Jakub Karnowski
Prezes Zarządu PKP S.A.
Prof. Hanna Koćko-Krenc
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Prof. Stanisław Lorenc
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 2002 – 2008
Prof. Andrzej Korzeniowski
Rektor Wyższej Szkoły Logistyki,
Zdzisław Kowalski
Prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej,
Prof. Andrzej Kwilecki
Socjolog – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Jarosław Lazurko 
Prezes Zarządu H. Cegielski Poznań SA,
Lisiecki Tomasz
Prezes zarządu TriGranit Development Polska
 sp. z o.o. Warszawa,
Prof. Halina Lorkowska
Rektor Akademii Muzycznej,
Dr Krystyna Łybacka
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Stefan Mikołajczak
Prezes Oddziału Wojewódzkiego
Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Sławomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Mariusz Paplaczyk
Adwokat – Prezes Zarządu Głównego
 Zrzeszenia Prawników Polskich,
Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieński,
Wiesław Pokorski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie,
Ryszard Pyssa
Dyrektor Zespołu Szkół
Komunikacji w Poznaniu im. Hipolita Cegielskiego,
Jadwiga Rotnicka
Senatorka Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej,
Stanisław Słopień
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego,
Prof. Roman Słowiński
Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk,
Prof. Jerzy Smorawiński
Rektor AWF,
Adam Szejnfeld
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Ryszard Szulc
Prezes zarządu Ataner Poznań,
Mariusz Szymyślik
Prezes zarządu Radia Merkury,
Prof. Lech Trzeciakowski
Historyk – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Elżbieta Walkowiak
Wielkopolski Kurator Oświaty,
Prof. Kamila Wilczyńska
Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług,
Lucyna Woch
Dyrektor Liceum im. Marii Magdaleny,
Prof. Anna Wolff – Powęska
Historyk -  z Uniwersytetu im. Adama Mickiwicza,
Prof. Jacek Wysocki
Rektor Uniwersytetu Medycznego,
Tadeusz Zwiefka
Poseł do Parlamentu Europejskiego,

 
 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem