61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Zakończenie XV Edycji (2011)
Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów
Najlepsze w Polsce

02.05.2011

W piątek, 15 kwietnia 2011 roku, tradycyjnie w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w stolicy Wielkopolski – Poznaniu, odbyła się uroczysta Gala zakończenia XV Edycji ( 2011 ) Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce”.  Kwietniowa uroczystość roku 2011 odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kwietniowej edycji konkursu certyfikaty godła „Najlepsze w Polsce” uzyskało 16 firm na ich konkursowe produkty z tym, że jedna firma -  Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA” za średzkie wyroby serowarskie została uhonorowana także Statuetką Hipolita.

Zakończenie edycji konkursu zgromadziło jak zawsze licznie przybyłych z całego kraju przedstawicieli firm-laureatów, zaproszonych gości ze sfery gospodarczej, a także przedstawicieli władz regionalnych, parlamentarzystów, naukowców, przedstawicieli wielkiego biznesu, banków i całej sfery przedsiębiorczości polskiej. Imprezę, której sponsorami były PZU S.A. i PZU Życie S.A. obsługiwały medialnie prasa, radio i TV.

Tradycyjnym już akcentem – dokonuje się to podczas każdego zakończenia każdej kolejnej edycji konkursu – było uhonorowanie jednej z wybitnych osobistości wielkopolskich dyplomem Godności Lidera Pracy Organicznej i statuetką Honorowego Hipolita. Tym razem dostojnym Laureatem imprezy kwietniowej  został wybitny naukowiec i dydaktyk prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego (dawna Akademia Rolnicza)  (Na zdjęciu obok w ceremnialnym stroju rektorskim  Jego Magnificencja rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Lider Pracy Organicznej 2011. Foto - archiwum )

Należy jeszcze dodać, że kwietniowy konkurs XV edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce”  miał wyjątkowo bogatą oprawę medialną, a jego organizatorami były następujące podmioty i redakcje:  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, TVP S.A. Oddział w Poznaniu, Radio Merkury, magazyn Merkuriusz Polska oraz portal medialny EuroPartner.


Srebrny Medal Labor Omnia Vincit
dla Jana Krzysztofa Bieleckiego
przewodniczącego Rady Gospodarczej
przy Prezesie Rady Ministrów RP

08.04.2011

W dniu 6 kwietnia 2011 roku, z wizytą w Poznaniu, w Uniwersytecie Ekonomicznym przebywał przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów – Jan Krzysztof Bielecki. Jego wizyta w poznańskiej uczelni ekonomicznej wpisywała się w cały ciąg wizyt wybitnych osobistości polskiej polityki gospodarczej i życia gospodarczego, odbywających się w ramach obchodów 85 rocznicy utworzenia tej uczelni. Jan Krzysztof Bielecki po powitaniu Go przez rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Mariana Gorynię, w pierwszym punkcie programu swojej wizyty spotkał się na konferencji prasowej z przedstawicielami miejscowych mediów, którym wyjaśnił cel swojej wizyty w Uniwersytecie Ekonomicznym – spotkanie się ze studentami tej uczelni, a następnie odpowiadał na pytania dziennikarzy, głównie dotyczące reformy emerytalnej, o której jest ostatnio głośno. (Na zdjęciu: takim plakatem studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu byli informowani o przyjeździe znakomitego gościa i jego zapowiedzianym wykładzie ).

Po konferencji prasowej Jan Krzysztof Bielecki w towarzystwie rektora, prof. dr hab. Mariana Goryni udał się do auli uniwersyteckiej, gdzie wygłosił wykład na temat sytuacji finansowej państwa i związanej z nią reformy emerytalnej. Przy wypełnionej po brzegi studentami i naukowcami uniwersyteckimi auli Jan Krzysztof Bielecki ze swadą ukazywał wszelkie problemy i dylematy z jakimi współczesne państwo musi się zmierzyć, aby uporządkować finanse publiczne, a zarazem ominąć wszelkie nieodłącznie związane z tym przedsięwzięciem rafy polityczne, społeczne i ekonomiczne. Po wykładzie Jan Krzysztof Bielecki z uznaniem podziękował uczestnikom spotkania w auli za wielkie zainteresowanie tematem i wnikliwe pytania jakie po wykładzie zadawali mu studenci. ( Na zdjęciu: Jan Krzysztof Bielecki podczas wykładu w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ).

Wśród gości zaproszonych na spotkanie z Janem Krzysztofem Bieleckim - przedstawicieli sfery gospodarczej Poznania, przedstawicieli innych poznańskich uczelni, reprezentantów środowisk społecznych, byli obecni także przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: prezydent Towarzystwa - dr Marian Król, wiceprezydenci Towarzystwa – Zdzisław Kowalski i Szczepan Gawłowski oraz dyrektor biura Towarzystwa – Edmund Dudziński, którzy pobyt w Poznaniu Jana Krzysztofa Bieleckiego postanowili wykorzystać do przekazania przewodniczącemu Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP, przyznanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego  Srebrnego Medalu Labor  Omnia Vincit.( Na zdjęciu od lewej: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. dr hab. Marian Gorynia, Jan Krzysztof Bielecki, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król oraz wiceprezydent Towarzystwa -  Szczepan Gawłowski)

Ta miła, kameralna uroczystość udekorowania Jana Krzysztofa Bieleckiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit, odbyła się zaraz po wykładzie, w czasie nieformalnego spotkania z Janem Krzysztofem Bieleckim, na które przybyłych gości zaprosił rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Dekoracji Jana Krzysztofa Bieleckiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit, na prośbę prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i w jego obecności dokonał rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Marian Gorynia. (Na zdjęciu: w chwilę po udekorowaniu Jana Krzysztofa Bieleckiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit, od lewej Laureat - Jan Krzysztof Bielecki, oraz dr Marian Król, Szczepan Gawłowski i Zdzisław Kowalski )

Jan Krzysztof Bielecki podziękował za to honorowe wyróżnienie, a następnie prze dłuższą chwilę – jest znakomitym gawędziarzem – bawił obecnych barwnymi opowieściami ze swojego życia, wspominając konspiracyjne lata osiemdziesiąte, pracę w Wielkiej Brytanii, podzielił się też refleksjami na temat współczesnych problemów ekonomicznych świata. To sympatyczne spotkanie z przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów zakończyło się wieloma jeszcze bezpośrednimi rozmowami, wzajemną wymianą wizytówek i licznymi zaprosinami kierowanymi do Jana Krzysztofa Bieleckiego, aby częściej odwiedzał Poznań i miejscowe środowisko gospodarcze. ( Na zdjęciu: Jan Krzysztof Bielecki udekorowany Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit i z dyplomem honorowym w ręku  dziękuje za przyznane mu wyróżnienie ).

A oto sylwetka Laureata:

Jan Krzysztof Bielecki (ur. 3 maja 1951 w Bydgoszczy) Polski polityk, ekonomista, premier Polski - w 1991, minister - członek Rady Ministrów do spraw kontaktów, z   Europejską Wspólnotą Gospodarczą, w latach 1992-1993, poseł na Sejm X i I Kadencji, od 2003 do 2010 prezes zarządu Banku POKO S.A. Jan Krzysztof Bielecki to absolwent II LO im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku. Ukończył następnie w 1973 studia na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie na Wydziale Ekonomiki Transportu ze specjalnością ekonomiki transportu morskiego. W latach 70. XX wieku pracował jako asystent w Instytucie Ekonomiki Transportu Wodnego. Był jednym z ekspertów "Solidarności". W okresie stanu wojennego współpracował z podziemnymi władzami związku. W maju 1982 za działalność opozycyjną został usunięty z pracy w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego, gdzie był zatrudniony od 1980 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych. W latach 1982-1985 prowadził własną działalność gospodarczą następnie założył spółdzielnię "Doradca", zatrudniającą m.in. represjonowanych działaczy opozycji.

Z ramienia Komitetu Obywatelskiego pełnił funkcję posła X kadencji, należał do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Od stycznia do grudnia 1991 sprawował urząd Prezesa Rady Ministrów, desygnowanego przez Lecha Wałęsę. Znalazł się wśród założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, w wyborach do Sejmu w 1991 z list tej partii został ponownie posłem, uzyskując największą w kraju liczbę głosów (115 002). W rządzie Hanny Suchockiej zajmował stanowisko ministra ds. integracji europejskiej.

Od listopada 1993 był dyrektorem i przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną należał (do 2001) do Unii Wolności.

1 października 2003 objął funkcję prezesa zarządu Banku Pekao S.A. W listopadzie 2009 podał się do dymisji z zajmowanego stanowiska, zakończył urzędowanie w styczniu 2010. 15 stycznia 2010 został przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 9 marca 2010 został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.Jan Krzysztof Bielecki jest Laureat Nagrody Kisiela z1991 roku, posiada liczne ordery i odznaczenia z najwyższym polskim odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego – 2010. W dniu 6 kwietnia 2011 roku odznaczony został przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit.


Prezes Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Marek Belka odznaczony
Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”

04.03.2011

W dniach 23 -24 lutego 2011 roku w Poznaniu odbyły się III Dni Uniwersytetu Ekonomicznego, na które przybyli wybitni ekonomiści, politycy gospodarczy oraz znakomici absolwenci tej wyjątkowej uczelni, aby spotkać się ze studentami i kadrą nauczycielską uniwersytetu. Okazją do zorganizowani tych Dni był niewątpliwie obchodzony jubileusz 85-lecia uczelni. Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy bowiem do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Stanowi ważny, 13-tysięczny ośrodek naukowo-dydaktyczny specjalizujący się w kształceniu liderów biznesu, wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. ( Na zdjęciu prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król – z prawej, gratuluje prof. Markowi Belce wyróżnienia Go przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”)

III Dni Uniwersytetu Ekonomicznego stały się okazją do tego, aby przebywający w Poznaniu z okolicznościowym wykładem prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka mógł odebrać przyznany mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” , szczególne wyróżnienie nadawane pozytywistom, ludziom twórczej, organicznej pracy. W obecności wypełniającej aulę Uniwersytetu Ekonomicznego młodzieży studenckiej oraz licznie zaproszonych gości, przy aplauzie zebranych profesora Marka Belkę Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” udekorował prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w asyście rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Mariana Goryni.( Na zdjęciu: po dekoracji prof. Marka Belki pamiątkowa fotografia. Od lewej stoją: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu -  prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes Narodowego Banku Polskiego -  prof. dr hab. Marek Belka i prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego -  dr Marian Król.)

Po dekoracji Dostojny Laureat serdecznie podziękował za wyróżnienie, które jego zdaniem jest wyrazem uznania dla pracy na rzecz społeczeństwa i państwa.

Oto sylwetka prof. dr hab. Marka Belki

Prof. dr hab. Marek Belka, Prezes NBP, urodził się 9 stycznia 1952 roku w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. W 1972 r. został magistrem ekonomii i ekonomii handlu zagranicznego, w 1978 r. uzyskał stopień doktora ekonomii na UŁ, a w 1994 r. tytuł profesora nauk ekonomicznych. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, następnie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W latach 1994-96 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Profesor Marek Belka, to były premier i dwukrotny wicepremier - minister finansów. Ostatnio pracował na stanowisku dyrektora w MFW. Szefem Rady Ministrów Marek Belka został tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kwietniu 2004 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski wskazał go jako kandydata na następcę premiera Leszka Millera. 2 maja 2004 r. prof. Belka został powołany na stanowisko premiera, a obowiązki te pełnił do końca października 2005 r. Po raz pierwszy Belka wszedł do Rady Ministrów w 1997 r. Zastąpił wtedy Grzegorza Kołodkę na stanowisku wicepremiera i ministra finansów w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Funkcję tę pełnił do października 1997 r. W październiku 2001 r. ponownie został szefem resortu finansów i wicepremierem, tym razem w rządzie Leszka Millera. W fotelu ministra zasiadał do lipca 2002 r.

W 2003 r. Marek Belka pełnił funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie tymczasowego rządu w tym kraju. Potem był dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku. Do jego kompetencji należała reforma walutowa, stworzenie od podstaw nowego systemu bankowego i ogólny nadzór nad gospodarką kraju. W grudniu 2005 r. został sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy, a od stycznia 2009 r. do 27 maja 2010 r. prof. Belka był dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ustąpił ze stanowiska po tym, jak został oficjalnym kandydatem na szefa NBP.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem