61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
"Poezja i maszyny" - pokaz filmu
o Hipolicie Cegielskim

03.02.2013

 Rok 2013, ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rokiem Hipolita Cegielskiego już od pierwszych dni stycznia zaczyna obfitować w wiele ważnych wydarzeń związanych z dwusetna rocznicą urodzin tego wybitnego Polaka, Wielkopolanina, bohatera, którego nazwisko stało się polską marką firmową. 6 stycznia 2013 roku, o godzinie 10.00 w Archikatedrze Poznańskiej podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez Metropolitę Poznańskiego, JE arcybiskupa Stanisława Gądeckiego zainicjowano uroczyście obchody Roku Hipolita Cegielskiego. W dniu 12 stycznia 2013 roku otwarto w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,  zorganizowaną wspólnie przez Muzeum oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wystawę czasową  pod nazwą  „Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin”. A już w dniu 1 lutego 2013 roku, w Sali Muzeum Historii miasta Poznania byliśmy świadkami i uczestnikami nowego wydarzenia, premiery trzyczęściowego filmu o Hipolicie Cegielskim wyprodukowanego z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przez Wydawnictwo Miejskie Posnania i Towarzystwo, przy wsparciu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, Banku Gospodarstwa Krajowego, Zakładami H. Cegielski – Poznań S.A., TVP Historia i Muzeum Narodowego w Poznaniu. (Na zdjęciu czołowa klatka filmu „Poezja i maszyny”

Pierwsze zdjęcia scen do filmu odbyły się 17 września 2012 roku w dworku w Koszutach, gdzie usytuowane jest Muzeum Ziemi Średzkiej. Autorzy scenariusza i realizatorzy filmu - Jacek Kubiak  i Mirosław Skrzypczak, w umieścili w filmie wypowiedzi znawców i badaczy historii i postaci Hipolita Cegielskiego na tle jego epoki, sięgnęli po wielkopolskie plenery i zabytkowe wnętrza, wszystko związane z życiem i pracą Hipolita Cegielskiego. Nie pominęli też i takich wątków, jak na przykład historia miłości do Walentyny, jego żony, niestety przedwcześnie zmarłej, co Hipolit Cegielski przeżył bardzo dramatycznie. Realizatorzy ukazali  Hipolita Cegielskiego w kilku wymiarach:, jako wybitnego intelektualistę – profesora literatury, poetę, dziennikarza-publicystę, ale też jako przemysłowca, a przede wszystkim jako gorącego patriotę,  który rozumiał i propagował wyzwalającą godność pracy i jej znaczenia dla pomyślności obywateli. (Na zdjęciu dom w którym urodził się Hipolit Cegielski )

Oficjalna premiera filmu, któremu ostatecznie nadano tytuł „Poezja i maszyny - Hipolit Cegielski 1813-1868” zorganizowana w Sali Muzeum Historii miasta Poznania, zgromadziła całą elitę intelektualną Poznania, włącznie z osobistościami - naukowcami i aktorami - które wystąpiły w filmie w roli komentatorów dziejących się na ekranie wydarzeń. Honorowym gościem tej niecodziennej premiery była prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerffer, która ze wzruszeniem odbierała filmowy przekaz o Jej wybitnym antenacie. Pokaz filmu, składającego się – był to celowy zamiar realizatorów – z trzech odcinków, wszyscy obecni odebrali w wielkim skupieniu, milczeniu i z widocznym wzruszeniem wywołanym przywołaną obrazami filmowymi legendą Bohatera Wielkopolski. (Hipolit Cegielski był niezwykle pracowity. Na zdjęciu inscenizacja  Hipolita Cegielskiego przy pracy )

Film, dzieło Jacka Kubiaka i Mirosława Skrzypczaka, można to stwierdzić w pełni  obiektywnie – znakomicie oddał, oczywiście w pewnym, niezbędnym dla filmu skrócie najważniejsze epizody z życia  Hipolita Cegielskiego, przybliżając także Jego postać aktorsko – we współpracy przy inscenizacjach ze Stanisławem Kubiakiem – Teatr Wolandejski. Jak na te możliwości jakimi dysponowali scenarzysta i realizatorzy, niestety po Hipolicie Cegielskim zachowało się bardzo mało eksponatów-pamiątek, autorzy filmu znakomicie zdali egzamin. Film „Poezja i maszyny - Hipolit Cegielski 1813-1868”, który jak już dzisiaj wiadomo, trafi do szerokich rzesz odbiorców, do szkól i bibliotek, będzie trudnym do przeceniania dokumentem, przyczynkiem do poznania i zrozumienia historii nie tylko Wielkopolski, ale całego kraju, do odczytania przesłania jakie nam pozostawił Hipolit Cegielski, że tylko  „praca organiczna i nie poddawanie się przeciwnościom losu” mogą być źródłem sukcesu. (Hipolit Cegielski wraz z małżonką prowadzili bogate życie towarzystwie. Tutaj inscenizacja przygotowań do wyjścia z domu do teatru)

Realizatorom filmu gratulujemy stworzenia ważnego i pięknego dzieła, a producentom – Wydawnictwu Miejskiemu Posnania i Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego dziękujemy za ich mądrą i dalekowzroczną decyzję, aby taki film o Hipolicie Cegielskim stworzyć.  W tym miejscu należy dodać, że po zakończeniu projekcji filmu, realizatorzy zostali przez salę nagrodzeni brawami, zaś scenarzysta i realizator – Jacek Kubiak z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i towarzyszącego Mu rektora AWF – prof. dr hab. Jerzego Smorawińskiego odebrał przyznany Mu dyplom Lidera Pracy Organicznej i Statuetkę Honorowego Hipolita, co także spotkało się z aplauzem obecnych. (Na zdjęciu lokomobila z zakładów H. Cegielski znajdująca się w Muzeum w Szreniawie. Pomimo „zbliżania się do setnych narodzin” maszyna ta jest w pełni sprawna, co pokazano na filmie )

 „Poezja i maszyny - Hipolit Cegielski 1813-1868” – dokumentalny film Roku Hipolita Cegielskiego „wchodzi na ekrany”! ( Jak zapowiadaja producenci filmu, na nagraniu filmu na kasetach będzie on rozprowadzany do szkól, bibliotek, domów kultury oraz innych placowek, w ktorych znajdzie na pewno życzliwych i zainteresowanych odbiorcow. (Na naszym zdjęciu zamieszczonym obok, filmowa inscenizacja  spotkania towarzyskiego w rezydencji państwa Cegielskich. Podczas takich właśnie spotkań towarzystkich rozmawiano o literaturze, poezji, codziennych sprawach związanych z pracą Hipolita Cegielskiego,  a także o ważnych sprawach społecznych )

Realizator filmu, Jacek Kubiak  za znakomite oddanie prawdy  o Hipolicie Cegielskim zyskał ogromne uznanie osobistości przybyłych na pokaz filmu, natomiast Kapituła Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego - o czym wspomniano już wyżej - nagrodziła tego znakomitego realizatora filmu Godnością Lidera Pracy Organicznej i Statuetką Honorowego Hipolita. (Na zdjęciu moment wręczania Jackowi Kubiakowi dyplomu Lidera Pracy Organicznej i Statuetki Honorowego Hipolita: od lewej przewodniczący Kapituły – rektor AWF prof. Jerzy Smorawiński, Laureat – Jacek Kubiak i Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.

 

 

 
 
 


 Premierowy pokaz filmu
 o Hipolicie Cegielskim

23.01.2013

Już w piątek, 1 lutego 2013 roku, w Muzeum Historii Miasta Poznania, w Poznańskim Ratuszu odbędzie się o godzinie 18.00 premierowy pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868” w reżyserii Jacka Kubiaka. Ten już od dawna oczekiwany  film przypominający życie i dzieło Wybitnego Wielkopolanina, ukazujący interesująco i rzetelnie drogę życia i kariery Hipolita Cegielskiego, wzbogacony został o nieznane wcześniej szerszemu ogółowi szczegóły. Przykładem jest widok domku wiejskiego, w którym w latach swej młodości mieszkał Hipolit Cegielski, a w którym dzisiaj mieszka wielkopolska rodzina, dumna ze swojego historycznego domostwa. Film „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868”  na pewno spotka się z wielkim zainteresowaniem i dobrym przyjęciem nie tylko przez Wielkopolan.

W tym miejscu należy dodać, że to dzieło wielkopolskich filmowców-dokumentalistów powstało z inicjatywy i wsparcia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, które to podmioty są producentami filmu i w partnerstwie z Wielkopolską Spółką Gazowniczą, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, TV Historia, Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz zakładami H. Cegielski-Poznań S.A.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy ma premierę filmu „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868”, już w dniu 1 lutego, w piątek, o godzinie 18.00, która odbędzie się w Muzeum Historii Miasta Poznania, w Poznańskim Ratuszu.(g)


Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin…

15.01.2013

…taki tytuł nosi wystawa udostępniona w dniu 12 stycznia 2013 roku, w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, a zorganizowana wspólnie przez Muzeum oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, w ramach programu wydarzeń uświetniających Rok Hipolita Cegielskiego. Każdy, kto odwiedzi te wystawę poświęcona bohaterowi Wielkopolski – a na pewno przez pawilony mieszczące wystawę już wkrótce zaczną przechodzić tłumy, będzie mile zaskoczony tym, co zobaczy w szreniawskim Muzeum. (Na zdjęciu budynek wejściowy na teren Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Za tą niepozorną budowlą, kryje się znakomicie zorganizowana i bogato wyposażona w eksponaty placówka muzealna, zaplecze naukowe dla wszystkich interesujących się rolnictwem, jego historią i współczesnością.).

Dzisiaj jednak na to, co stało się w dniu 12 stycznia 2013 roku w Szreniawie, trzeba spojrzeć znacznie szerzej, aniżeli umożliwiają to zgromadzone eksponaty z epoki „Pana Hipolita”. Otwarta wystawa jest bowiem wystawą jakiej jeszcze nigdy Wielkopolska i Polska nie widziały, chociaż było wiele okazji, aby podobną wystawę zorganizować i to nie jako wystawę czasową, z okazji świętowania Roku Hipolita Cegielskiego, ale jako stałą ekspozycję, miejsce nauki o Wielkim Człowieku, Jego epoce, Jego dziele. Otwarta wystawa jawi się jako wyjątkowe miejsce zdobywania – szczególnie przez młode pokolenia - przekonania do uniwersalnych wartościach postaw Patriotyzmu, Pracy i Przyzwoitości, wartości jakie zawsze kierowały Hipolitem Cegielskim i współcześnie powinny być przenoszone z pokolenia na pokolenie Polaków. ( Niezwykłe wrażenie przy wejściu do pawilonu 8 robi wielka plansza informująca o Roku Hipolita Cegielskiego i wystawie przygotowanej przez Muzeum w Szreniawie i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ).

Wystawa w Muzeum w Szreniawie, uświetniona stwierdzeniem rzymskiego poety epoki augustiańskiej – Wergiliusza, przypominającym nam jeszcze dzisiaj, po ponad dwóch tysiącach lat, że „Labor omnia vincit improbus” ( Ustawiczna praca wszystko zwycięża ) już na samym wstępie oddaje hołd Hipolitowi Cegielskiemu, który wszak zanim został przemysłowcem i budowniczym maszyn, najpierw był nauczycielem, filologiem klasycznym i na pewno Georgiki Wergiliusza nie tylko doskonale znał, ale i uczył o nich swoich polskich uczniów. (W pawilonie 8 Muzeum w Szreniawie pokazano całą gamę narzędzi rolniczych zarówno wytworzonych w zakładach H. Cegielski jak i innych wytwórców, z epoki Hipolita Cegielskiego).

Dlatego też poza znakomicie i z nowoczesnym rozmachem urządzoną wielką prezentacją eksponatów ( w pawilonach 8 i 12 ) związanych bezpośredni z Hipolitem Cegielskim oraz eksponatów z Jego epoki, wystawę w Muzeum szreniawskim połączono z wyjątkowym wydarzeniem naukowym, mianowicie z zorganizowanym seminarium ( materiały z tego wyjątkowego wydarzenia ukażą się jako pozycja wydawnicza w marcu tego roku ). (Na wystawie nie zbrakło też modelu lokomotywy z zakładów H. Cegielski w Poznaniu. Te parowe lokomotywy, w latach międzywojennych uznawane za najbardziej nowoczesne, były towarem eksportowym zakładów H. Cegielski. Budując Polską Markę w świecie trafiały między innymi do egzotycznych Indii, gdzie podobno niektóre z nich nadal z powodzeniem służą kolejom w Indiach )
 
Udział w tym naukowym wydarzeniu wzięli: prof. dr hab. Janusz Karwat, który omówił pojęcie pracy organicznej na tle epoki; prof. dr hab. Ignacy Lewandowski który przypomniał, że Hipolit Cegielski był filologiem klasycznym; dr Marek Rezler, który omówił związki Hipolita Cegielskiego z poznańskimi organicznikami, takimi jak miedzy innymi Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski, Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. ( Oto w wielkim powiększeniu historyczna plansza przedstawiająca wygląd zakładów H. Cegielski, za życie jego twórcy Hipolita Cegielskiego ).
 
Inny uczestnik seminarium, Bolesław Januszkiewicz porównał Hipolita Cegielskiego do postaci literackiej Stanisława Wokulskiego, wykreowanej przez Bolesława Prusa w powieści „Lalka”, co każe zastanowić się nad tym, czy być może Bolesław Prus powołując do życia literackiego Wokulskiego, brał wzór nie tylko z Jakuba Lange, szwajcarskiego przedsiębiorcy, co sugerują badacze literatury, ale właśnie – sam będąc uznanym pozytywistą – wzorował się na znanej już w jego czasach historii Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu: odtworzony na podstawie dokumentów i szczątkowych relacji gabinet Hipolita Cegielskiego, skromny tak jak skromnym był jego właściciel ).
 
Podczas seminarium nie zabrakło też tematyki bezpośrednio związanej z samą wystawą i zgromadzonymi na niej eksponatami. Rafał Cierzniak, wybitny specjalista od zagadnień technicznych, szeroko opowiedział uczestnikom seminarium o maszynach i narzędziach rolniczych firmy H. Cegielski znajdujących się w zbiorach szreniawskiego Muzeum. ( A oto historyczna, wyprodukowana w zakładach Hipolita Cegielskiego lokomobila z 1924 roku, teraz jako eksponat na wystawie w pawilonie 12 Muzeum, ale jak się okazuje nadal w pełni sprawna, co przy innej okazji zademonstrowano zwiedzającym Muzealne zbiory ).
 
Na koniec głos zabrał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, który bardzo szeroko omówił działalność Towarzystwa, zwrócił uwagę na działania Towarzystwa, zmierzające do ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego, wspomniał też o zainteresowaniu jakim ustanowienie Roku Hipolita Cegielskiego cieszy się w społeczeństwie. Dr Marian Król podziękował naukowcom biorącym czynny udział w seminarium, a specjalnie serdecznie podziękował też dyrektorowi Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie, dr Janowi Maćkowiakowi za udział Muzeum w programie obchodów Roku Hipolita Cegielskiego, za wyjątkową wystawę poświęconą pamięci Hipolita Cegielskiego. ( Na zdjęciu: Odwiedzających wystawę zatytułowaną „Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin” wita popiersie tego Wielkiego Polaka).
 
Nie zabrakło też podziękowań dla licznie przybyłych na spotkanie z naukowcami i na otwarcie wystawy osobistościami – naukowcami, przedstawicielami organizacji społecznych, a także władz samorządowych województwa – przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Lecha Dymarskiego oraz wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Tomasza Bugajskiego. Należy dodać, że na zakończenie seminarium Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król odznaczył Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit” nadawanymi przez Towarzystwo: prof. dr hab. Janusza Karwata, prof. dr hab. Ignacego Lewandowskiego, oraz wice dyr. Muzeum w Szreniawie – Wojciecha Szczepkowskiego. (Na zdjęciu awers Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, przyznawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobistościom zasłużonym w szerzeniu ideałów pracy organicznej ).
 
Honorowym Gościem i uczestnikiem całego wydarzenia w Muzeum była przybyła specjalnie do Szreniawy prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerffer, Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, która po zakończeniu seminarium otoczona przez wszystkich zebranych, uroczyście – w towarzystwie Prezydenta - dr Mariana Króla i dyr. Muzeum dr Jana Maćkowiaka - otworzyła wystawę, wyrażając swoje wielkie uznanie dla jej organizatorów. „Na taką wystawę poświęconą pamięci Hipolita Cegielskiego, Wielkiego polskiego patrioty, Człowieka czynu, Człowieka, który pozostawił nam wolę walki z przeciwnościami losu i do wielkiej cnoty podnosił rangę pracy, na taką wystawę czekaliśmy od dawna” – powiedziała po zwiedzeniu wystawy Zofia Cegielska-Doerffer , wyrażając wielkie uznanie dla realizatorów ekspozycji i całego programu towarzyszącego. ( Na zdjęciu: Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego ).Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem