61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król z wizytą u Prymasa Polski   
ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka

03.04.2012

W poniedziałek,   2 kwietnia 2012 roku Prymas Polski, ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk przyjął w swojej rezydencji w  Gnieźnie  Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, który przybył do Jego Eminencji , ks.Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, aby przedstawić Prymasowi Polski podejmowane ostatnio inicjatywy Towarzystwa, przede wszystkim dotyczące przygotowań do obchodów w roku 2013 dwusetnej rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego, postaci niezwykłej w polskiej kulturze i gospodarce, będącej wzorcem pracy organicznej i dumą Wielkopolan. Drugim tematem spotkania z prezydenta , dr Mariana Króla z Prymasem Polski, była rozpoczęta realizacja obywatelskiej inicjatywy pobudowania w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, drugiego wielkiego historycznego bohatera miasta Poznania i całej Wielkopolski, wspominanego przede wszystkim jako polityka, który przybywając do stolicy Wielkopolski w dniu 26 grudnia 1918 roku, stał się iskrą wywołującą Powstanie Wielkopolskie, w rezultacie jedyne zwycięskie powstanie polskie. (Na zdjęciu: Jego Eminencja, ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski, odbiera z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla list specjalny dotyczący inicjatywy budowy pomnika Ignacego J. Paderewskiego )

Jego Eminencja ks. Prymas Polski – Arcybiskup Józef Kowalczyk z wielkim i serdecznym zainteresowaniem i uwagą odniósł się do  wszystkich przedstawionych Mu przez prezydenta – dr Mariana Króla relacji i projektów, zapowiedział wspieranie ich, przyjął też honorowy patronat nad budową w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, co dla tej obywatelskiej inicjatywy jest szczególnie cennym darem Prmasa Polski. Jego Eminencja, ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk, były Nuncjusz Papieski w Polsce, dzisiaj Prymas Polski i Metropolita Gnieźnieński, jest niezwykle zainteresowany inicjatywami obywatelskimi, także inicjatywami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które zawsze otaczał swoją życzliwością i dawał temu niejednokrotnie wyraz. Spotkanie Prymasa Polski z Prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem, jakie miało miejsce w dniu 2 kwietnia br. w Gnieźnie, było kolejnym przejawem tej życzliwości, stało się również wyjątkową okazją do dłuższej, serdecznej i pełnej wzajemnego zrozumienia  rozmowy obu Osobistości na inne jeszcze tematy. Na zakończenie spotkania Jego Eminencja ks. Prymas Polski, Arcybiskup Józef Kowalczyk zapewnił Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla o serdecznym, duchowym wsparciu podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw. Dziękując za przyjęcie i rozmowę, Prezydent – dr Marian Król zapewnił z kolei Prymasa Polski o wielkim szacunku jakim Jego Osoba i Jego Posługa Pasterska cieszą się w całym środowisku Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i w całym regionie wielkopolskim.  (Powyżej fotografia upamiętniająca wizytę u Prymasa Polski: od prawej – prezydent dr Marian Król, Jego Eminencja ks. Prymas Polski  i towarzyszący podczas wizyty Prezydentowi dr Marianowi Królowi, Komandor Gnieźnieński Orderu św. Stanisława - Jerzy Pietrak (g)

 

 


Pragniemy odnowić
patriotyczną legendę
Ignacego J. Paderewskiego

18.01.2012

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, środowiskowe stowarzyszenie organiczników, przedstawicieli dziedzin nauki, kultury, sztuki, gospodarki oraz obszaru samorządu terytorialnego, od chwili zaistnienia niezmiennie działa, przez realizację kolejnych projektów, na rzecz tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa zintegrowanego etosem patriotycznej pracy organicznej, służby społecznej, rozwoju małych ojczyzn – regionu, powiatu, gminy. Jednym z czołowych , zrealizowanych już projektów Towarzystwa, był projekt pobudowania w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego, jako zwieńczenie trwającej ponad dziesięć lat pracy nad przywracaniem Wielkopolanom i całej Polsce legendy tego wielkiego patrioty, organicznika i prekursora nowoczesnego przemysłu.

Teraz nadszedł moment, aby nam wszystkim przywrócić pamięć o innej wybitnej postaci polskiej historii i jej wspaniałą legendę – wielkiego artysty, gorącego patrioty i działacza państwowego – Ignacego Jana Paderewskiego, wspaniałym epizodem związanego także z Poznaniem i Wielkopolską. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podjęło to wyzwanie społeczności wielkopolskiej i projekt budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wszedł w fazę intensywnych przygotowań. O tym nowym projekcie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego rozmawiamy z prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem.

Redakcja:
„Wielkopolska Mistrzowi Paderewskiemu” – tak pozwoliłem sobie roboczo nazwać projekt budowy pomnika tego wielkiego Polaka – to projekt zakrojony na parę lat, Czy środki finansowe na budowę tego pomnika będą pochodzić tylko z darowizn i składek obywateli podobnie, jak to miało miejsce przy realizacji pomnika Hipolita Cegielskiego?

Dr Marian Król:
Realizując projekt budowy pomnika Hipolita Cegielskiego spotkaliśmy się z niezwykle pozytywnym odzewem obywateli miasta Poznania, Wielkopolski, ale i także z innych regionów kraju. Na pokrycie kosztów budowy złożyło się 1200 obywateli i 200 firm i  podmiotów gospodarczych i dzisiaj możemy z dumą mówić, że pomnik Hipolita Cegielskiego, który zdobi miasto Poznań, stolicy Wielkopolski podarowali obywatele z własnej woli, kierując się szacunkiem do tradycji i wartości z tą tradycją związanych. Jestem głęboko przekonany, że tak będzie i teraz. Już od chwili, kiedy media poinformowały o naszym nowym projekcie, spotykamy się ze spontanicznymi ofertami darowizn na pomnik Ignacego Paderewskiego.

Redakcja:
Czy ten sentyment do postaci Ignacego Paderewskiego jest nowym zjawiskiem, czy też tutaj, w Poznaniu, ma dłuższą tradycję?

Dr Marian Król:
To jest tradycja bardzo długa, bo sięgająca daty 26 grudnia 1918 roku, kiedy to Ignacy Paderewski przyjechał do Poznania, dając tym impuls do zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Od wielu, wielu lat w Poznaniu na pamiątkę tego historycznego wydarzenia, w dniu 26 grudnia każdego roku odbywa się inscenizacja przyjazdu Ignacego Paderewskiego. Inscenizacja ta stała się stałym elementem naszej kultury i naszego patriotyzmu. Głęboko wierzę, że realizując projekt budowy pomnika Ignacego Paderewskiego spotkamy się z wyjątkowym poparciem i wsparciem materialnym mieszkańców Poznania oraz innych miast i regionów kraju.

Redakcja:
Czy już wiadomo, Panie Prezydencie, gdzie, w jakim miejscu w Poznaniu, stanie pomnik Ignacego Paderewskiego i czy to miejsce jest już zapewnione?

Dr Marian Król:
Przy realizacji projektu tego typu, zawsze zaczyna się od ustalenia z władzami miasta lokalizacji dla pomnika. Pomnik Ignacego Paderewskiego stanie więc przed gmachem Akademii Muzycznej Jego imienia, w samym sercu miasta, vis-à-vis Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pomnika Adama Mickiewicza i całego centralnego placu przed Uniwersytetem, także w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego i w dalszej perspektywie Opery Poznańskiej. Pomnik Ignacego Paderewskiego – jako dzieło sztuki rzeźbiarskiej - w pewnym sensie będzie artystyczną klamrą spinającą centrum uniwersyteckie i kulturalne stolicy Wielkopolski.

Redakcja:
Znając skuteczność jaką prezentuje Towarzystwo w realizacji swoich projektów pro społecznych, można mieć pewność, że pomnik Ignacego Paderewskiego zostanie wybudowany w założonym terminie, że będzie znakomitym dziełem artystycznym i że – tak jak pomnik Hipolita Cegielskiego – będzie kolejnym punktem przypominania o tradycji i wartości patriotyzmu, o sprawie Polski. Tych ważnych czynnikach spajających ludzkie masy w społeczeństwo obywatelskie. Dziękując Panie Prezydencie za rozmowę, pozwolę sobie wszystkim zainteresowanym wsparciem finansowym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, przypomnieć, że ewentualne wpłaty można kierować na konto:
 
PKO BP S.A. nr 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 z dopiskiem: „Pomnik".

(GMT)

 


Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król
gratulował dr Wandzie Błeńskiej
Jej Jubileuszu - setnej rocznicy urodzin

21.10.2011

We czwartek, dnia 20 października 2011 roku, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w towarzystwie delegacji: dyrektora biura Towarzystwa – Edmunda Dudzińskiego, oraz rzecznika prasowego Towarzystwa - Jerzego Gołębiewskiego złożył wizytę w domu dr Wandy Błeńskiej, wielce zasłużonej lekarki, Świeckiej Misjonarki, która w tych właśnie dniach obchodzi Jubileusz setnej rocznicy Jej urodzin. Prezydent Towarzystwa, dr Marian Król złożył Dostojnej Jubilatce serdeczne życzenia zdrowia, sił i wielu jeszcze pięknych lat życia, a następnie dyrektor Edmunda Dudziński odczytał Gratulacyjny Adres jaki Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wystosowało do Nestorki polskiej medycyny tropikalnej. (Na zdjęciu: Dostojna Jubilatka, stuletnia dr Wanda Błeńska w serdecznej rozmowie z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem )

To wyjątkowe i niezwykłe urodzinowe spotkanie  delegacji Towarzystwa z dr Wandą Błeńską, laureatką nagrody Złotego Hipolita 2003 i Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, upłynęło w niezwykle serdecznej atmosferze. (Na zdjęciu: Dostojna Jubilatka, dr Wanda Błeńska razem z Prezydentem – dr Marianem Królem z zainteresowaniem, czyta treść otrzymanego od Towarzystwa Gratulacyjnego Adresu i trzymając w ręku statuetkę Złotego Hipolita - którą Kapituła Złotego Hipolita przyznała Jej już w roku 2003 – wspomina ze wzruszeniem, że ceremonia wręczenia tej Statuetki odbyła się w Sali Białej urzędu miejskiego w Poznaniu.)

Dostojna Jubilatka, która mimo podeszłego wieku w pełni zachowuje znakomitą kondycję intelektualna i fizyczną, długo rozmawiała z Prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem, między innymi wspominając duchownego misjonarza – Ojca Mariana Żelazka, który tak samo jak dr Wanda Błeńska poświęcił się opiece i leczeniu trędowatych w Afryce. ( Na zdjęciu: chwila serdecznej rozmowy i wspomnień. Od lewej: Prezydent Towarzystwa - dr Marian Król, Dostojna Jubilatka oraz dyrektor biura Towarzystwa – Edmund Dudziński. Za nimi na ścianie bogata prezentacja dyplomów i listów gratulacyjnych jakie otrzymywała dr Wanda Błeńska z całego świata, w czasie swojej działalności misyjnej w dalekiej Afryce, wśród trędowatych.)


Na zakończenie tego pięknego i budującego spotkania z Dostojną Jubilatką, dr Wanda Błeńska dokonała wpisu do Księgi Pamiątkowej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz zaprosiła Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla do wzięcia udziału w uroczystości jaką z okazji Jej Jubileuszu przygotowuje Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, którego jest nie tylko przedwojenną absolwentką, ale także Doktorem Honoris Causa. ( Na zdjęciu: Dostojna Jubilatka – dr Wanda Błeńska wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Z lewej towarzyszy temu wydarzeniu siostrzenica Dostojnej Jubilatki – Małgorzata Pyda, z prawej Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król.)

Opuszczając uroczy, pełen pamiątek dom dr Wandy Błeńskiej, Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król oraz pozostali członkowie delegacji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, jeszcze raz serdecznie  życzyli Dostojnej Jubilatce wielu słonecznych, radosnych lat życia.(g)

 

Oto sylwetka Dostojnej Jubilatki

Dr Wanda Błeńska, urodziła się w dniu 30 października 1911 roku w Poznaniu. Po ukończeniu studiów medycznych w 1951 roku wyjechała do Buluby (Uganda), gdzie została le­karzem w leprozorium sióstr franciszkanek. Leczyła i operowała tysiące trędowatych Ugandyjczyków przez po­nad 40 lat Wobec ludzi czarnego lądu chciała dać świa­dectwo białego człowieka, wyrównać dług niesprawiedli­wości i wyzysku z czasów kolonialnych. Ośrodek, w któ­rym pracowała nosi dziś nazwę „Wanda Bleńska's Training Centre" a ona sama otrzymała honorowe obywatel­stwo Ugandy. Do Polski powróciła w 1992 roku. W 1994 ro­ku otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Me­dycznej w Poznaniu. W roku 2003 dr Wanda Błeńska została przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniona Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i otrzymała Statuetkę Złotego Hipolita. ( Zdjęcie Jubilatki wykonano w dniu 20 października 2011 roku w setną rocznicę Jej urodzin ).

Wybitna lekarka i Świecka Misjonarka, Wanda Błeńska szła zawsze za głosem powołania. Jej prostota, uśmiech i skromność zdobywały serca chorych. Uczyła swoim przykładem, jakim powinien być lekarz, poświęcający ca­łe swe życie, czas i talent służbie chorym.

Swoją postawą zdobyła powszechne uznanie, a jej życie stało się wymownym świadectwem wspaniałego człowieczeństwa. Krucha i drobna doktor Błeńska mimo podeszłego wieku emanuje niezwykłą energią i optymizmem. Jest prawdziwie wielka poprzez naturalność i dobroć. Zawsze czuła się zażenowana, gdy za swoją działalność była nagra­dzana: „Jestem najgłębiej przekonana, że jeśli coś dobre­go mogłam zdziałać, to stało się to tylko dzięki dobroci Bożej, której działanie było dla mnie zawsze oczywiste podczas leczenia chorych” – mówi podkreślając swoją głęboką wiarę.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem