61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Dr Marian Król – Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
przekazał Prezydentowi Rzeczypospolitej
Bronisławowi Komorowskiemu książkę
o Poznańskim Czerwcu 1956

16.06.2011

W dniu 14 czerwca 2011 roku, w Poznaniu przebywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, który przybył do stolicy Wielkopolski, aby wziąć udział w otwarciu targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, oraz w uroczystościach związanych z jubileuszem 90-lecia istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prezydent Bronisław Komorowski poznańską wizytę rozpoczął od uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej wydarzeniom Czerwca 1956 roku, ustawionej przed Holem Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich. (Na zdjęciu obok, obecny na uroczystościach dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – pierwszy z prawej, przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisławowi Komorowskiemu – pierwszy z lewej, niezwykle cenną historycznie książkę – dokument o Poznańskim Czerwcu 1956). 

Bogaty program wizyty Prezydenta Komorowskiego, poza Jego udziałem w otwarciu targów nowoczesnych technologii, przewidywał wizytę w szkole licealnej w której w 1939 roku zdawała maturę matka Prezydenta – pani Jadwiga Komorowska, spotkanie z młodzieżą tej szkoły, a następnie udział w uroczystości wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP – prestiżowej, honorowej nagrody dla najlepszych przedsiębiorców i firm, którą zawieszono w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, a którą odnowił Prezydent Bronisław Komorowski doceniając jej znaczenia dla polskiej sfery gospodarczej.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa podczas uroczystość wręczenia nagród, która  odbyła się w czasie Gali 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich, Prezydent Bronisław Komorowski powiedział: „ Cieszę się i dziękuję, że mogę przy okazji dziewięćdziesiątej rocznicy Międzynarodowych Targów Poznańskich reaktywować nagrodę prezydenta w dziedzinie gospodarki. Bo przecież przed nami następne wielkie zadania: umocnienie etosu nowoczesnego patriotyzmu, etosu pracy. Cieszę się, że mogę reaktywować nagrodę, która ma odbudować prestiż ludzi przedsiębiorczych; tych, którzy budują przyszłość ekonomiczną naszego kraju.”

Wśród laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP znalazły się między innymi  w kategorii „Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” firma Novol Sp. z o.o., a w kategorii „Innowacyjność”: firma Solaris Bus & Coach S.A.  Obie firmy niedawno były wyróżnione przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit”, przyznanymi czołowym menedżerom – właścicielom tych firm, również w uznaniu ich działalności gospodarczej.

Miły akcentem pobytu w Poznaniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego było spotkanie z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem, który przekazał Prezydentowi Komorowskiemu wydaną w końcu ubiegłego roku książkę o Poznańskim Czerwcu 1956 pt. „Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia”, owoc ośmioletniej, żmudnej pracy pana Jerzego M. Grabusa, czynnego uczestnika Poznańskiego Czerwca ’56. Prezydent RP – Bronisław Komorowski ze wzruszeniem przyjął tę książkę, zapis prawdy o Poznańskim Czerwcu’56. (Na zdjęciu obok: okładka książki w opracowaniu Jerzego M. Grabusa, czynnego uczestnika Poznańskiego Czerwca ’56, pod tytułem: „Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia”). Ga.


XIII Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Programowe
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
odbyło się w Poznaniu

23.05.2011

W Poznaniu, w sobotę, w dniu 21 maja 2011 roku, pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla oraz wiceprezydentów i członków Zarządu odbyło się doroczne, XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które zgromadziło bez mała wszystkich członków Towarzystwa, a także zaproszonych gości – laureatów wyróżnień, które zawsze w czasie Walnych Zebrań przekazywane są nominowanym przez Kapitułę Honorowego Hipolita, oraz Zarząd Towarzystwa, wybitnym, zasłużonym osobistościom. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król otwiera XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Obok za stołem prezydialnym  z lewej strony Prezydenta Jerzy Szyło – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, obok Prezydenta z prawej strony kolejno – wiceprezydenci Towarzystwa: Ryszard Szulc i Szczepan Gawłowski).

Tradycyjnie rozpoczęcie obrad każdego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa wzbogaca okazjonalny wykład lub  prelekcja jednego z poznańskich naukowców. Podczas XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zebrani wysłuchali dr. Wojciecha Laskowskiego, młodego poznańskiego naukowca, który przedstawił zebranym interesujące zagadnienia komunikacji interpersonalnej „Face to face” – „Twarzą w twarz”, niezwykle przydatne nie tylko w czasie negocjacji biznesowych, ale i czasie codziennych kontaktów międzyludzkich. (Na zdjęciu: dr Wojciech Laskowski objaśnia zebranym jak wiele można dowiedzieć się  o partnerze biznesowym ze sposobu w jaki podaje nam rękę na powitanie, jak siedząc w krześle zakłada nogę na nogę, lub jak patrzy na nas).

W drugim punkcie Walnego Zebrania odbyła się ceremonia wręczania wyróżnień osobistościom, które nominowała Kapituła Honorowego Hipolita, bądź  przedstawił do wyróżnień Zarząd Towarzystwa. Ponieważ młodzież jest naszą, także Towarzystwa, przyszłością, pierwszymi wyróżnionymi zostali Młodzi Pozytywiści, którym dyplomy i Plakietki Młodego Pozytywisty przekazali: prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, członkowie Zarządu Towarzystwa – Mariusz Paplaczyk i deputowany do Parlamentu Europejskiego - Tadeusz Zwiefka. Młodymi Pozytywistami zostali Anna Markiewicz-Zielińska – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Damian Flerkowski – wiceprezes „ELO GAZ” w Poznaniu i Filip Kukuła – przedsiębiorca. ( Na zdjęciu, w chwilę po otrzymaniu Dyplomu i Plakietki Młodego Pozytywisty, laureatka wyróżnienia Anna Markiewicz-Zielińska w otoczeniu – od lewej: Tadeusza Zwiefki – posła do Parlamentu Europejskiego, Mariusza Paplaczyka – członka Zarządu Towarzystwa i Prezydenta Towarzystwa – dr. Mariana Króla).

Godnością Lidera Pracy Organicznej i Statuetką Honorowego Hipolita uhonorowano redaktor Grażynę Banaszkiewicz, wieloletnią twórczą pracownicę Telewizji Polskiej w Poznaniu, oraz przedsiębiorcę Andrzeja Fromberga – właściciela firmy „AFE PENTAP” w Pile. Wręczenia laureatom dyplomów Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetek Honorowego Hipolita dokonali: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wraz z wiceprezydentem Towarzystwa – Zdzisławem Kowalskim. ( Na zdjęciu laureaci: Grażyna Banaszkiewicz i Andrzej Fromberg – Liderzy Pracy Organicznej – z otrzymanymi Statuetkami Honorowego Hipolita w otoczeni wiceprezydenta Towarzystwa – Zdzisława Kowalskiego – z lewej, oraz Prezydenta Towarzystwa, dr Mariana króla – z prawej strony ).

Drugą grupę osobistości wyróżnionych przez Towarzystwo, stanowili laureaci Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”: Jan Bartkowiak – przedsiębiorca ze Swarzędza, Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski, oraz Artur Różycki – prezes zarządu Enea Operator Poznań. Po ceremonii wręczenia medali za otrzymane wyróżnienie w serdecznych słowach podziękował w imieniu wszystkich laureatów wicewojewoda Przemysław Pacia. (Na zdjęciu laureat Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit” – wicewojewoda wielkopolski, Przemysław Pacia, dziękuje Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za przyznane mu wyróżnienie).

Po ceremonii wręczenia wyróżnień XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przystąpiło do normalnej pracy według stałego protokołu. Po zatwierdzeniu porządku obrad uczestnicy zebrania przyjęli protokół z XII Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z dnia 15 maja 2010 roku, wysłuchali sprawozdania Zarządu Towarzystwa z działalności w roku 2010, omówiono bilans Towarzystwa i przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na koniec XIII Walne Zebranie omówiło kierunki działania Towarzystwa i jego budżet na rok 2011 i przyjęło dotyczące omawianych kwestii uchwały (Na zdjęciu fragment Sali obrad ). (gg)


Zakończenie XV Edycji (2011)
Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów
Najlepsze w Polsce

02.05.2011

W piątek, 15 kwietnia 2011 roku, tradycyjnie w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w stolicy Wielkopolski – Poznaniu, odbyła się uroczysta Gala zakończenia XV Edycji ( 2011 ) Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce”.  Kwietniowa uroczystość roku 2011 odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W kwietniowej edycji konkursu certyfikaty godła „Najlepsze w Polsce” uzyskało 16 firm na ich konkursowe produkty z tym, że jedna firma -  Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA” za średzkie wyroby serowarskie została uhonorowana także Statuetką Hipolita.

Zakończenie edycji konkursu zgromadziło jak zawsze licznie przybyłych z całego kraju przedstawicieli firm-laureatów, zaproszonych gości ze sfery gospodarczej, a także przedstawicieli władz regionalnych, parlamentarzystów, naukowców, przedstawicieli wielkiego biznesu, banków i całej sfery przedsiębiorczości polskiej. Imprezę, której sponsorami były PZU S.A. i PZU Życie S.A. obsługiwały medialnie prasa, radio i TV.

Tradycyjnym już akcentem – dokonuje się to podczas każdego zakończenia każdej kolejnej edycji konkursu – było uhonorowanie jednej z wybitnych osobistości wielkopolskich dyplomem Godności Lidera Pracy Organicznej i statuetką Honorowego Hipolita. Tym razem dostojnym Laureatem imprezy kwietniowej  został wybitny naukowiec i dydaktyk prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego (dawna Akademia Rolnicza)  (Na zdjęciu obok w ceremnialnym stroju rektorskim  Jego Magnificencja rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Lider Pracy Organicznej 2011. Foto - archiwum )

Należy jeszcze dodać, że kwietniowy konkurs XV edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce”  miał wyjątkowo bogatą oprawę medialną, a jego organizatorami były następujące podmioty i redakcje:  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, TVP S.A. Oddział w Poznaniu, Radio Merkury, magazyn Merkuriusz Polska oraz portal medialny EuroPartner.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem