61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Nagrody Złotego Hipolita 2012 rozdane
Wybitnym Osobistościom Pracy Organicznej

22.10.2012

Nie można ukształtować społeczeństwa obywatelskiego z narodu, jeśli członkowie tego narodu nie mają odniesienia do wzorców osobowych, do pozytywnych przykładów z działania starszych pokoleń, nie można ukształtować społeczeństwa obywatelskiego i tworzyć pola dla spełniania wszelkich aspiracji poszczególnych jego członków bez czerpania z doświadczeń poprzedników. Nie uprawia się róż na ugorach. Historyczne doświadczenia Polaków, szczególnie doświadczenia II wojny światowej, okupacji niemieckiej, a następnie egzystencja przez kilkadziesiąt lat w systemie totalitarnym, poczyniły wielkie spustoszenie w tym, co stanowi o społeczeństwie obywatelskim: w elicie liderów społecznych, w elicie znakomitości, które pragnie się naśladować.(Na zdjęciu, w pierwszym rzędzie siedzą Laureaci nagród Złotego Hipolita, za nimi Gospodarze uroczystości: członkowie Kapituły Złotego Hipolita, oraz Członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto:  Ryszard Galowski )

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które gromadzi liczne  środowisko intelektualistów wielkopolskich z wielu dziedzin, już w końcu lat dziewięćdziesiątych zauważyło ten brak liderów i wzorców i ustanowiło – aby te wzorce odbudować i ujawnić – honorową nagrodę Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, której desygnatem jest Statuetka Złotego Hipolita, patrona Towarzystwa, wizjonera społeczeństwa obywatelskiego zorganizowanego przez pracę dla wspólnego dobra, przez wartości patriotyczne i przez uniwersalne wartości moralne.

Kiedy w dniu 1 sierpnia 2001 roku w Watykanie, podczas jubileuszowej audiencji generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II, delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z jego prezydentem, dr Marianem Królem na czele , przekazała papieżowi Polakowi w darze pierwszą Statuetkę Złotego Hipolita informując równocześnie  Jego Świątobliwość o inicjowanym projekcie honorowej nagrody dla Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej – wzorców dla tworzącego się nowego polskiego społeczeństwa, Ojciec Święty, Jan Paweł II pobłogosławił temu projektowi i działalności Towarzystwa.

Od roku 2001 Kapituła Złotego Hipolita, powoływana każdorocznie do kolejnych edycji nagrody, składająca się zawsze z najbardziej wybitnych  i zaangażowanych społecznie osobistości wielkopolskich, do roku 2012, kiedy w dniu 20 października odbyła się kolejna edycja nagrody Złotego Hipolita, wskazała społeczeństwu bez mała sto Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, a wśród nich naukowców, społeczników, duchownych, pisarzy i kompozytorów, ludzi kultury i sztuki.

Nagroda Złotego Hipolita i Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, w okresie dobiegających końca lat dwunastu, stała się nagrodą wyjątkowo prestiżową, a jej Laureaci  z dumą legitymują się Złotym Hipolitem. Tym – jeśli można użyć takiego porównania – polskim „Noblem” za pracę na rzecz rozwoju społeczeństwa, za twórczy patriotyzm i niezłomną wierność zasadom moralnym.

Polskie społeczeństwo, przekształcając się w nowoczesne, europejskie społeczeństwo obywatelskie nowej epoki, głównie jego młode pokolenia mają już więc wzorce osobowe, punkty odniesienia do odpowiedzi na stawiane sobie pytania: jak żyć? Jak pracować? Jak tworzyć? Kim być? Ku czemu zmierzać?

W dniu 20 października 2012 roku, w historycznej Białej Sali ratusza miejskiego w Poznaniu, w obecności licznie przybyłych gości, przedstawicieli wszystkich elitarnych środowisk stolicy Wielkopolski, odbyła się uroczystość wręczenia Statuetek Złotego Hipolita i dyplomów Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej. W tym roku to prestiżowe wyróżnienie otrzymali: Jan Berdyszak – profesor Uniwersytetu Artystycznego, wybitny artysta plastyk z Poznania; Eugeniusz Bilski – profesor nauk rolniczych, naukowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, znakomity genetyk roślin; Jerzy Hoffman – reżyser, twórca niezapomnianych, kultowych realizacji filmowych, z Warszawy; ks. Michał Heller – profesor teologii, światowej sławy filozof, badacz  kosmologii relatywistycznej, z Krakowa; Roman Malinowski – dr nauk rolniczych, wieloletni działacz państwowy, z Warszawy; Antoni Rajkiewicz – profesor, nestor ekonomii polskiej, autor podręczników akademickich  tłumaczonych na wiele języków, z Warszawy; Anna Rodzińska-Iwiańska – profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, rzeźbiarka, autorka wielu znakomitych pomników i monumentów, z Poznania; Anna Wolff-Powęska – historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza, wielce zasłużona dla normalizacji stosunków polsko-niemieckich.

W Poznaniu, w dniu 20 października 2012 roku swoje nagrody Złotego Hipolita odebrali z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Mariana Króla, oraz przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita 2012 – prof. dr hab. Jerzego Smorawińskiego, następujący Laureaci: Jan Berdyszak, Eugeniusz Bilski, Anna Rodzińska-Iwiańska i Anna Wolff-Powęska. Ks. profesor Michał Heller zgodnie z Jego życzeniem odebrał nagrodę Złotego Hipolita wcześniej podczas uroczystości w Krakowie, Jerzy Hoffman i  Roman Malinowski odbiorą nagrody w Warszawie podczas uroczystych spotkań środowiskowych, natomiast profesor-nestor Antoni Rajkiewicz już wcześniej odebrał nagrodę Złotego Hipolita podczas konferencji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. Edycja Złotych Hipolitów 2012 zamyka liczbę 90 Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, Laureatów nagrody Złotego Hipolita, uhonorowanych od roku 2001.

Uroczystość jaka odbyła się w dniu 20 października 2012 roku w Sali Białej  uświetniona była krótkim koncertem młodych muzyków-studentów Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, z klasy klarnetu profesora Zdzisława Nowaka, po czym  nastąpiły gratulacje dla Laureatów. I w tym miejscu należy z satysfakcją dodać, że wśród bardzo licznych gratulacji skierowanych do Laureatów wyróżnionych Godnością Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej i Statuetkami Złotego Hipolita, nie zabrakło także tej najważniejszej, osobistej, od Głowy Państwa Polskiego -  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, który nadesłał list następującej treści:


„Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości wręczenia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita oraz Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej w Poznaniu!

Szanowni Laureaci! Panie i Panowie!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim przybyłym do pięknego poznańskiego ratusza na uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita i nadania Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Cieszy mnie, że dzięki Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego idee, które półtora wieku temu przyświecały działalności najwybitniejszych Wielkopolan, nie tylko pozostają w pamięci współczesnych, ale nadal zachowują aktualność. Najlepszym na to dowodem są osoby uhonorowane tymi laurami w ciągu minionych 12 lat, do których grona dołącza dzisiaj ośmioro wybitnych przedstawicieli świata nauki i sztuki. Wszystkim wyróżnionym składam wyrazy uznania i gratulacje.

Spośród regionów naszego kraju Wielkopolska od dawna wyróżnia się szczególnym przywiązaniem do etosu pracy. Jej mieszkańcy troskę o dobro wspólne, działanie na rzecz rozwoju i pomyślności Ojczyzny zawsze pojmowali jako praktyczne wskazanie, którym należy się kierować w codziennym życiu. Gdy Polacy utracili własne państwo i znaleźli się pod władzą zaborców, ten duch przetrwał i znalazł swój najpełniejszy wyraz w teorii organicyzmu. W późniejszych polskich zmaganiach o wolność Wielkopolanie niejednokrotnie chwytali za broń, od czasu wojen napoleońskich aż po nasze jedyne zwycięskie powstanie w roku 1918. Zbrojne wystąpienia zawsze jednak miały tutaj charakter wyjątkowy i nigdy nie dominowały w myśleniu kolejnych pokoleń o niepodległości. Na co dzień tą drogą była rzetelność w wykonywaniu obowiązków, podejmowanie wysiłków dla zdobycia wykształcenia i podwyższenia poziomu cywilizacyjnego, staranie o polepszenie bytu materialnego i stanu polskiego posiadania.

Temu właśnie etos wielkopolski zawdzięcza swoje ponadczasowe trwanie. Jego czas nie minął bowiem wraz z Drugą i Trzecią Rzeczypospolitą. Przeciwnie, odzyskawszy swoje suwerenne państwo, winniśmy czerpać z doświadczeń patrona nagrody i jego współczesnych. Ich postawa wyraża w sposób pełny to, co określa się obecnie jako nowoczesny patriotyzm. Takiego patriotyzmu, który urzeczywistnia się w codziennej pracy, umiejętności działania na rzecz innych i z myślą o rozwoju kraju, Polacy potrzebują dzisiaj dalece bardziej niż wielkich słów i heroicznych gestów. Jestem przekonany, że ten rodzaj patriotyzmu pozostaje również o wiele atrakcyjniejszy dla młodych ludzi, ważnych uczestników naszej dynamicznej rzeczywistości. To oni będą jutro odpowiedzialni i za Polskę, i za obraz świata, w którym przyjdzie naszym następcom funkcjonować. Niech będzie mi zatem wolno, jeszcze raz gratulując laureatom, wyrazić nadzieję, że wzorce osobowe propagowane przez inicjatorów nagrody, będą z roku na rok upowszechniać się, znajdując coraz liczniejszych naśladowców — z pożytkiem dla Polski i jej obywateli.

/-/ Bronisław Komorowski”„Poezja i maszyny -
Hipolit Cegielski 1813-1868…”

17.09.2012

W związku ze zbliżającą się dwusetną rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego, ikony pracy organicznej i prekursora nowoczesnego przemysłu maszynowego w Polsce, z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zrodziła się idea przygotowania i zrealizowania filmu dokumentalnego poświęconego postaci Hipolita Cegielskiego, tego Wybitnego Syna Ziemi Wielkopolskiej. Dzisiaj z satysfakcją można już poinformować opinię publiczną, że ruszyły prace nad realizacją tego filmu. Pierwsze zdjęcia scen do filmu odbyły się 17 września 2012 roku w dworku w Koszutach, gdzie usytuowane jest Muzeum Ziemi Średzkiej.

Jak informują realizatorzy, w filmie znajdą się wypowiedzi znawców i badaczy historii i postaci Hipolita Cegielskiego na tle jego epoki, będą plenery i wnętrza związane z obecnością życiem i pracą Hipolita Cegielskiego, nie zabraknie też i takich wątków, jak na przykład historia miłości do Walentyny, jego żony, niestety przedwcześnie zmarłej, co Hipolit Cegielski bardzo dramatycznie przeżył. Realizatorzy pragną bowiem Hipolita Cegielskiego przedstawić w kilku wymiarach: jako przemysłowca, ale też jako wybitnego intelektualistę – profesora literatury, poetę, dziennikarza-publicystę, a przede wszystkim jako gorącego patriotę, w który rozumiał i propagował wyzwalającą godność pracy i jej znaczenia dla pomyślności obywateli.

Realizowany film będzie stanowić jeden z fragmentów uroczystości planowanych na rok 2013 przez Towarzystwo jego imienia oraz inne podmioty: miasto Poznań, organizacje społeczne, szkoły imienia Hipolita Cegielskiego, etc., z okazji dwustulecia urodzin Hipolita Cegielskiego

Filmowa historia Hipolita Cegielskiego będzie opowieścią o przekraczaniu granic. Bohater ukazany zostanie jako – gdyby użyć dzisiejszych oznaczeń - typowy self-made man. Potrafił stworzyć siebie jako osobistość, ponosił porażki, ale potrafił z nich wyjść. Gdy osiągnął sukces, pozwolił sobie na 20-pokojową willę, ale jednocześnie bardziej niż ktokolwiek inny uosabiał postawę odpowiedzialności za słabszych społecznie i za społeczność lokalną. Był wielkim patriotą, lecz zamiast spisków i dramatycznych gestów wobec ówczesnych zaborców, w jego czasach z góry skazanych na niepowodzenie obrał działania na rzecz cywilizacyjnego rozwoju, jako najlepszej rękojmi nie wyłącznie własnego powodzenia, lecz pomyślności Polaków.

[„Poezja i maszyny
Hipolit Cegielski 1813-1868” - film dokumentalny. Scenariusz i realizacja: Jacek Kubiak. Zdjęcia: Mirosław Skrzypczak. Współpraca przy inscenizacjach: Stanisław Kubiak - Teatr Wolandejski.]

 

Produkcja:


Wydawnictwo Miejskie Posnania


Towarzystwo Hipolita Cegielskiego

 

Partnerzy filmowej realizacji:

 Wielkopolska Spóła Gazownictwa Sp. z o.o.


H. Cegielski - Poznań S.A.
Bank Gospodarstwa Krajowego


Muzeum Narodowe w Poznaniu
 
 
TVP HISTORIA

 

 

 

 
 
 
 
 
 


Jego Eminencja
ks. Zenon  Kardynał Grocholewski
przyjął wizytę dr Mariana Króla
autora książki o Janie Pawle II

13.07.2012

We czwartek, 12 lipca 2012 roku, Jego Eminencja, ks Zenon Kardynał Grocholewski przyjął w swojej prywatnej rezydencji dr Mariana Króla – prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który przybył wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami Towarzystwa, aby przekazać na ręce Jego Eminencji opublikowaną właśnie książkę autorstwa dr Mariana Króla, wspominającą papieża Polaka, Jana Pawła II i Jego pielgrzymki do rodzinnego kraju. Szczególną okazją do złożenia wizyty Jego Eminencji było to, że ks Zenon Kardynał Grocholewski, kiedy dowiedział się, że dr Marian Król przygotowuje książkę o Janie Pawle II był łaskaw ubogacić jej treść znakomitym artykułem wstępnym. Kiedy więc, we czwartek, 12 lipca 2012 roku, autor – dr Marian Król przekazywał ks Kardynałowi dowiezione prosto z drukarni egzemplarze Książku, Gospodarz wizyty – Jego Eminencja, był szczerze wzruszony i z zainteresowaniem oglądał to niecodzienne dzieło bezpośredniego świadka pielgrzymek Jana Pawła II do Wielkopolski w latach 1979 i 1983, obserwatora późniejszych pielgrzymek Ojca Świętego do rodzinnej Ziemi i uczestnika wielu innych wydarzeń związanych z Janem Pawłem II. (Na zdjęciu: „Wspominając Jana Pawła II…” książka autorstwa dr Mariana Króla ze wstępem autorstwa Jego Eminencji ks Zenona Kardynała Grocholewskiego )

Książka autorstwa dr Marian Króla znakomicie uzupełnia literaturę dokumentującą ten fragment Pontyfikatu Jana Pawła II, który dotyczy Polski i polskich spraw, jakie dzięki Papieżowi Polakowi nabierały w latach Jego Pontyfikatu znaczenia nie tylko historycznego, ale ogólnoświatowego, w sensie dokonującej się transformacji globalnej. 280 stron dzieła dr Marian Króla, dzieła o niezwykle skromnym tytule „Wspominając Jana Pawła II…” – to lektura pasjonująca podjętą tematyką dotyczącą Ojca Świętego, dzisiaj wyniesionego na ołtarze, a zarazem stanowiącą drobiazgową, szczegółową dokumentację. Autor okazał się nie tylko aktywnym uczestnikiem pamiętnych wydarzeń, nie tylko wnikliwym ich obserwatorem, ale również perfekcyjnym kronikarzem. Daty, dni, godziny, nazwiska, relacje z rozmów, powitań i spotkań – to wszystko czyni z czytelnika tej książki jak gdyby bezpośredniego uczestnika Wielkich Dni i spotkań z Wielkim Papieżem, uczestnika wielkiej historii. ( Na zdjęciu: dr Marian Król – z lewej – z radością przekazuje Jego Eminencji ks Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, dowiezioną wprost z drukarni książkę swego autorstwa o Janie Pawle II )

Jego Eminencja ks Zenon Kardynał Grocholewski, sam bezpośredni uczestnik opisanych wydarzeń, książe Kościoła towarzyszący Pontyfikatowi Jana Pawła II, powitał wydanie książki „Wspominając Jana Pawła II…” z uznaniem i zadowoleniem, dziękując autorowi za inicjatywę i pracę włożona w to dzieło. Po prezentacji książki, Jego Eminencja ks Zenon Kardynal Grocholewski wiele czasu poświęcił na bezpośrednie, serdeczne rozmowy z dr Marianem Królem i towarzyszącymi mu osobami, wspominając niektóre wydarzenia, oraz swoje zagraniczne podróże do uniwersytetów katolickich, które wizytował jako prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego. (Na zdjęciu delegacja Towarzystwa prezentuje Jego Eminencji książkę „Wspominając Jana Pawła II…”. Od lewej: dr Marian Król, Jego Eminencja ks Zenon Kardynal Grocholewski, dyr. Edmund Dudziński, prof. dr Zbigniew Młynarek )

Cała wizyta u Jego Eminencji, ks Zenona Kardynała Grocholewskiego  upłynęła w serdecznej, miłej atmosferze, stworzonej przez Gospodarza, który – o czym ponownie przekonali się Jego goście - posiada w sobie tak rzadkie współcześnie cenne, równoczesne  dary jak wielki intelekt, połączony z wielką mądrością życiową, ogromną wiedzą o świecie, dobrocią, oraz zwykłą, człowieczą, taką codzienną, ujmującą skromnością , świadczącą o Jego wielkości. (Na zdjęciu zrobionym w prywatanym apartamencie Jego Eminencji, od lewej: Kardynał Zenon Grocholewski, prof. dr Zbigniew Młynarek, dr Marian Król i dyr. Edmund Dudziński )gmt.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem