61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Pragniemy odnowić
patriotyczną legendę
Ignacego J. Paderewskiego

18.01.2012

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, środowiskowe stowarzyszenie organiczników, przedstawicieli dziedzin nauki, kultury, sztuki, gospodarki oraz obszaru samorządu terytorialnego, od chwili zaistnienia niezmiennie działa, przez realizację kolejnych projektów, na rzecz tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa zintegrowanego etosem patriotycznej pracy organicznej, służby społecznej, rozwoju małych ojczyzn – regionu, powiatu, gminy. Jednym z czołowych , zrealizowanych już projektów Towarzystwa, był projekt pobudowania w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego, jako zwieńczenie trwającej ponad dziesięć lat pracy nad przywracaniem Wielkopolanom i całej Polsce legendy tego wielkiego patrioty, organicznika i prekursora nowoczesnego przemysłu.

Teraz nadszedł moment, aby nam wszystkim przywrócić pamięć o innej wybitnej postaci polskiej historii i jej wspaniałą legendę – wielkiego artysty, gorącego patrioty i działacza państwowego – Ignacego Jana Paderewskiego, wspaniałym epizodem związanego także z Poznaniem i Wielkopolską. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podjęło to wyzwanie społeczności wielkopolskiej i projekt budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wszedł w fazę intensywnych przygotowań. O tym nowym projekcie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego rozmawiamy z prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem.

Redakcja:
„Wielkopolska Mistrzowi Paderewskiemu” – tak pozwoliłem sobie roboczo nazwać projekt budowy pomnika tego wielkiego Polaka – to projekt zakrojony na parę lat, Czy środki finansowe na budowę tego pomnika będą pochodzić tylko z darowizn i składek obywateli podobnie, jak to miało miejsce przy realizacji pomnika Hipolita Cegielskiego?

Dr Marian Król:
Realizując projekt budowy pomnika Hipolita Cegielskiego spotkaliśmy się z niezwykle pozytywnym odzewem obywateli miasta Poznania, Wielkopolski, ale i także z innych regionów kraju. Na pokrycie kosztów budowy złożyło się 1200 obywateli i 200 firm i  podmiotów gospodarczych i dzisiaj możemy z dumą mówić, że pomnik Hipolita Cegielskiego, który zdobi miasto Poznań, stolicy Wielkopolski podarowali obywatele z własnej woli, kierując się szacunkiem do tradycji i wartości z tą tradycją związanych. Jestem głęboko przekonany, że tak będzie i teraz. Już od chwili, kiedy media poinformowały o naszym nowym projekcie, spotykamy się ze spontanicznymi ofertami darowizn na pomnik Ignacego Paderewskiego.

Redakcja:
Czy ten sentyment do postaci Ignacego Paderewskiego jest nowym zjawiskiem, czy też tutaj, w Poznaniu, ma dłuższą tradycję?

Dr Marian Król:
To jest tradycja bardzo długa, bo sięgająca daty 26 grudnia 1918 roku, kiedy to Ignacy Paderewski przyjechał do Poznania, dając tym impuls do zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Od wielu, wielu lat w Poznaniu na pamiątkę tego historycznego wydarzenia, w dniu 26 grudnia każdego roku odbywa się inscenizacja przyjazdu Ignacego Paderewskiego. Inscenizacja ta stała się stałym elementem naszej kultury i naszego patriotyzmu. Głęboko wierzę, że realizując projekt budowy pomnika Ignacego Paderewskiego spotkamy się z wyjątkowym poparciem i wsparciem materialnym mieszkańców Poznania oraz innych miast i regionów kraju.

Redakcja:
Czy już wiadomo, Panie Prezydencie, gdzie, w jakim miejscu w Poznaniu, stanie pomnik Ignacego Paderewskiego i czy to miejsce jest już zapewnione?

Dr Marian Król:
Przy realizacji projektu tego typu, zawsze zaczyna się od ustalenia z władzami miasta lokalizacji dla pomnika. Pomnik Ignacego Paderewskiego stanie więc przed gmachem Akademii Muzycznej Jego imienia, w samym sercu miasta, vis-à-vis Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pomnika Adama Mickiewicza i całego centralnego placu przed Uniwersytetem, także w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego i w dalszej perspektywie Opery Poznańskiej. Pomnik Ignacego Paderewskiego – jako dzieło sztuki rzeźbiarskiej - w pewnym sensie będzie artystyczną klamrą spinającą centrum uniwersyteckie i kulturalne stolicy Wielkopolski.

Redakcja:
Znając skuteczność jaką prezentuje Towarzystwo w realizacji swoich projektów pro społecznych, można mieć pewność, że pomnik Ignacego Paderewskiego zostanie wybudowany w założonym terminie, że będzie znakomitym dziełem artystycznym i że – tak jak pomnik Hipolita Cegielskiego – będzie kolejnym punktem przypominania o tradycji i wartości patriotyzmu, o sprawie Polski. Tych ważnych czynnikach spajających ludzkie masy w społeczeństwo obywatelskie. Dziękując Panie Prezydencie za rozmowę, pozwolę sobie wszystkim zainteresowanym wsparciem finansowym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, przypomnieć, że ewentualne wpłaty można kierować na konto:
 
PKO BP S.A. nr 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 z dopiskiem: „Pomnik".

(GMT)

 


Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król
gratulował dr Wandzie Błeńskiej
Jej Jubileuszu - setnej rocznicy urodzin

21.10.2011

We czwartek, dnia 20 października 2011 roku, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w towarzystwie delegacji: dyrektora biura Towarzystwa – Edmunda Dudzińskiego, oraz rzecznika prasowego Towarzystwa - Jerzego Gołębiewskiego złożył wizytę w domu dr Wandy Błeńskiej, wielce zasłużonej lekarki, Świeckiej Misjonarki, która w tych właśnie dniach obchodzi Jubileusz setnej rocznicy Jej urodzin. Prezydent Towarzystwa, dr Marian Król złożył Dostojnej Jubilatce serdeczne życzenia zdrowia, sił i wielu jeszcze pięknych lat życia, a następnie dyrektor Edmunda Dudziński odczytał Gratulacyjny Adres jaki Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wystosowało do Nestorki polskiej medycyny tropikalnej. (Na zdjęciu: Dostojna Jubilatka, stuletnia dr Wanda Błeńska w serdecznej rozmowie z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem )

To wyjątkowe i niezwykłe urodzinowe spotkanie  delegacji Towarzystwa z dr Wandą Błeńską, laureatką nagrody Złotego Hipolita 2003 i Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, upłynęło w niezwykle serdecznej atmosferze. (Na zdjęciu: Dostojna Jubilatka, dr Wanda Błeńska razem z Prezydentem – dr Marianem Królem z zainteresowaniem, czyta treść otrzymanego od Towarzystwa Gratulacyjnego Adresu i trzymając w ręku statuetkę Złotego Hipolita - którą Kapituła Złotego Hipolita przyznała Jej już w roku 2003 – wspomina ze wzruszeniem, że ceremonia wręczenia tej Statuetki odbyła się w Sali Białej urzędu miejskiego w Poznaniu.)

Dostojna Jubilatka, która mimo podeszłego wieku w pełni zachowuje znakomitą kondycję intelektualna i fizyczną, długo rozmawiała z Prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem, między innymi wspominając duchownego misjonarza – Ojca Mariana Żelazka, który tak samo jak dr Wanda Błeńska poświęcił się opiece i leczeniu trędowatych w Afryce. ( Na zdjęciu: chwila serdecznej rozmowy i wspomnień. Od lewej: Prezydent Towarzystwa - dr Marian Król, Dostojna Jubilatka oraz dyrektor biura Towarzystwa – Edmund Dudziński. Za nimi na ścianie bogata prezentacja dyplomów i listów gratulacyjnych jakie otrzymywała dr Wanda Błeńska z całego świata, w czasie swojej działalności misyjnej w dalekiej Afryce, wśród trędowatych.)


Na zakończenie tego pięknego i budującego spotkania z Dostojną Jubilatką, dr Wanda Błeńska dokonała wpisu do Księgi Pamiątkowej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz zaprosiła Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla do wzięcia udziału w uroczystości jaką z okazji Jej Jubileuszu przygotowuje Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, którego jest nie tylko przedwojenną absolwentką, ale także Doktorem Honoris Causa. ( Na zdjęciu: Dostojna Jubilatka – dr Wanda Błeńska wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Z lewej towarzyszy temu wydarzeniu siostrzenica Dostojnej Jubilatki – Małgorzata Pyda, z prawej Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król.)

Opuszczając uroczy, pełen pamiątek dom dr Wandy Błeńskiej, Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król oraz pozostali członkowie delegacji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, jeszcze raz serdecznie  życzyli Dostojnej Jubilatce wielu słonecznych, radosnych lat życia.(g)

 

Oto sylwetka Dostojnej Jubilatki

Dr Wanda Błeńska, urodziła się w dniu 30 października 1911 roku w Poznaniu. Po ukończeniu studiów medycznych w 1951 roku wyjechała do Buluby (Uganda), gdzie została le­karzem w leprozorium sióstr franciszkanek. Leczyła i operowała tysiące trędowatych Ugandyjczyków przez po­nad 40 lat Wobec ludzi czarnego lądu chciała dać świa­dectwo białego człowieka, wyrównać dług niesprawiedli­wości i wyzysku z czasów kolonialnych. Ośrodek, w któ­rym pracowała nosi dziś nazwę „Wanda Bleńska's Training Centre" a ona sama otrzymała honorowe obywatel­stwo Ugandy. Do Polski powróciła w 1992 roku. W 1994 ro­ku otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Me­dycznej w Poznaniu. W roku 2003 dr Wanda Błeńska została przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniona Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i otrzymała Statuetkę Złotego Hipolita. ( Zdjęcie Jubilatki wykonano w dniu 20 października 2011 roku w setną rocznicę Jej urodzin ).

Wybitna lekarka i Świecka Misjonarka, Wanda Błeńska szła zawsze za głosem powołania. Jej prostota, uśmiech i skromność zdobywały serca chorych. Uczyła swoim przykładem, jakim powinien być lekarz, poświęcający ca­łe swe życie, czas i talent służbie chorym.

Swoją postawą zdobyła powszechne uznanie, a jej życie stało się wymownym świadectwem wspaniałego człowieczeństwa. Krucha i drobna doktor Błeńska mimo podeszłego wieku emanuje niezwykłą energią i optymizmem. Jest prawdziwie wielka poprzez naturalność i dobroć. Zawsze czuła się zażenowana, gdy za swoją działalność była nagra­dzana: „Jestem najgłębiej przekonana, że jeśli coś dobre­go mogłam zdziałać, to stało się to tylko dzięki dobroci Bożej, której działanie było dla mnie zawsze oczywiste podczas leczenia chorych” – mówi podkreślając swoją głęboką wiarę.


Medal „Labor Omnia Vincit”
dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
gen. prof. dr hab. Stanisława Kozieja

05.10.2011

We wtorek, 4 października 2011 roku dokonała się inauguracja nowego roku akademickiego w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas której honorowym gościem i autorem wykładu inaugurującego był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady, prof. dr hab. Stanisław Koziej. Na uroczystość inauguracyjną przybyli też licznie zaproszeni goście spoza uczelni, między innymi wojewoda wielkopolski – Piotr Florek, przedstawiciele władz samorządowych, do nowej auli uniwersyteckiej przybył też Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król. Inauguracje rozpoczął dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – prof. dr hab. Tadeusz Wallas, który serdecznie powitał gościa honorowego – gen. Stanisława Kozieja, informując, że wizyta szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego związana była z faktem uruchomienia w Wydziale nowego kierunku, pod nazwa „Bezpieczeństwo Narodowe” i chęcią przekazania informacji o BBN dla studentów tego nowego, cieszącego się dużym zainteresowaniem kierunku. (Na zdjęciu: dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – prof. dr hab. Tadeusz Wallas otwiera inaugurację nowego roku akademickiego w Wydziale )

Generał Stanisław Koziej, swoim wykładem nie zawiódł pokładanych w nim nadziej. Omawiając rolę i zadania BBN, podzielił się wieloma interesującymi refleksjami na temat tworzenia nowoczesnej struktury tego ważnego – w każdym państwie – obszaru, obejmującego niemal wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa i życia obywateli. Wykład generała-profesora spotkał się z wielkim zainteresowaniem i gromkimi oklaskami na koniec. Okazało się, że zagadnienia bezpieczeństwa narodowego są na tyle poważne, iż utworzenie studiów o tym kierunku było znakomitą decyzja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.(Na zdjęciu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej, daje wykład o wszystkich aspektach bezpieczeństwa narodowego )

W końcowej fazie ceremonii inauguracyjnej byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia, uhonorowania generała, prof. dr hab. Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznanym Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”, nadawanym osobistościom, które legitymują się szczególnym wkładem pracy dla dobra wspólnego. Stanisław Koziej, w okresie całej swojej działalności w wojsku, służbie państwowej, w nauce i teraz jako szef BBN, na takie wyróżnienie w pełni zasłużył sobie. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król informuje o przyznaniu generałowi Stanisławowi Koziejowi Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit” i omawia Jego zasługi dla państwa i nauki )

Odzwierciedlenie Jego zasług znalazło wyraz w laudacji wygłoszonej przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy – pułkownika w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza. Po tej znakomitej i wielce interesującej laudacji ( publikujemy ją poniżej) aktu dekoracji Stanisława Kozieja Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” dokonał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w towarzystwie wojewody wielkopolskiego – Piotra Florka oraz profesury Wydziału. Laureat, general, prof. dr hab. Stanisław Koziej z wielkim ukontentowaniem przyjął wyróżnienie, z zainteresowaniem oglądając medal z wizerunkiem Hipolita Cegielskiego, a następnie serdecznie podziękował za wyróżnienie. (Na zdjęciu moment dekoracji gen. Stanisława Kozieja Medalem „Labor Omnia Vincit”. Od prawe Laureat – gen. prof. dr. hab. Stanisław Koziej, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i wojewoda wielkopolski – Piotr Florek.)

To podziękowanie Laureata zmieniło się w krótki, ale jakże interesujący ponowny wykład prof. Stanisława Kozieja, tym razem na temat ideałów pracy organicznej, legendy Hipolita Cegielskiego i specyfiki Poznania i Wielkopolski jako obszarów pielęgnujących etos pracy.

Inaugurację nowego roku akademickiego w Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zakończyło tradycyjne Gaudeamus. Studentom pierwszego roku studiów Bezpieczeństwa Narodowego życzenia sukcesów złożył szef BBN – gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej. Nie ma wątpliwości, że studenci przyjęli to jako poważne zobowiązanie do solidnej nauki…

 

Na zdjęciu pierwszym Laureat, gen, prof. dr hab. Stanisław Koziej – z prawej – z dużym zainteresowaniem ogląda otrzymany od Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla Medal „Labor Omnia Vincit”. Na zdjęciu drugim ujęcie pamiątkowe: od prawej – gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej, szef BBN, dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Piotr Florek – wojewoda wielkopolski i płk. w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego )
 

Oto laudacja na cześć generała prof. dr .hab. Stanisława Kozieja
wygłoszona przez pułkownika Stanisława Tomaszkiewicza.

 

Magnificencjo, Panie Profesorze,
Panie Prezydencie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Panie i Panowie Profesorowie,
Szanowni i dostojni zgromadzeni Goście,
Drodzy Studenci,
Szanowni Państwo!

 

Jestem wielce rad, że przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sylwetki któremu Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego postanowił przyznać Srebrny Medal Hipolita „Labor Omnia Vincit” - „Praca wszystko zwycięża” za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.

Zaznaczam, że będzie to tylko przegląd osiągnięć naszego Laureata, i to oczywiście niekompletny w swej objętości, zawierający raczej tylko hasła. Jako laudator Jego osoby, z przyjemnością przypomnę niektóre aspekty działalności wojskowej, naukowej i państwowej. Dorobek Jego jest ogromny: dorobek żołnierza Wojska Polskiego, dorobek profesora doktora habilitowanego, dorobek państwowca – doradcy, podsekretarza i sekretarza stanu, ministra. Sam dorobek autorski skłania do szczególnego wyróżnienia. Laureat Medalu jest bowiem autorem i współautorem ponad 1000 publikacji z szerokiej dziedziny wojska, obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego, w tym kilkunastu podręczników i książek.

I na dowód parę pozycji, których tytuły i mnie są miłe, jako człowiekowi kultywującemu w sercu wojskowy pierwiastek. Najważniejsze z nich to: „Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego”, „Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego”, wielce intrygujący tytuł: „Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku”, i przytaczam dalej pozycje współautorskie: „Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem”, „Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich”, „Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki”, „Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”.

Nasza wyróżniona Osoba – profesor doktor habilitowany – specjalizuje się głownie w strategii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (w tym obronności), w tym także w strategicznym zarządzaniu bezpieczeństwem. W obrębie tej tematyki prowadzi wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz
w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej. Jest wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktyczny Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej, pełniący tam m.in. funkcję kierownika studium doktoranckiego, zastępcy i kierownika katedry oraz dziekana wydziału.

Laureat Medalu był promotorem dociekań wielu prac magisterskich i doktorskich. Inicjatorem i współtwórcą Wyższych Kursów Obronnych dla parlamentarzystów oraz wyższych kadr kierowniczych administracji państwowej. Nasz Laureat – generał brygady – jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, ukończył również szereg kursów i akademii zagranicznych. Pełnił służbę na stanowiskach dowódczych
i sztabowych w jednostkach wojskowych, Dowództwie Okręgu i Sztabie Generalnym WP. Brał udział w roli szefa w polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei, sprawował funkcję Zastępcy Szefa Misji OBWE w Gruzji. Był pierwszym przedstawicielem Polski w NATO ds. polityki i strategii nuklearnej.

Gdy nasza młoda polska demokracja w latach dziewięćdziesiątych nabierała rozpędu, nasz Laureat był współtwórcą polskiej doktryny obronnej w warunkach samodzielności strategicznej lat dziewięćdziesiątych oraz głównym autorem Planu obrony Rzeczypospolitej Polskiej, organizatorem i koordynatorem narodowego planowania strategicznego i przebudowy systemu obronności państwa. Głównym autorem „Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w NATO oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej”. To kolejny aspekt – państwowy rozdział działalności – laureata Medalu „Labor Omnia Vincit”, i jego role: zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Obronnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, doradcy Rzecznika Praw Obywatelskich, a w Ministerstwie Obrony Narodowej: dyrektora Departamentu Systemu Obronnego, doradcy Ministra i Podsekretarza Stanu.

Laureat nasz był wielokrotnie odznaczony i wyróżniany. Otrzymał między innymi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złote Medale: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za zasługi dla obronności kraju”.

 

Szanowni Zebrani!

Wszystko to, co powiedziałem, nasz Laureat osiągnął dzięki uporowi osobistemu i wkładanej pracy. Bez wątpliwości te cechy pozwalają mu być ekspertem i autorytetem w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego. Powiem, że wszyscy byliśmy co do tego zgodni, my jako wnioskujący Związek Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. 

Cieszę się, że dzisiejsze miejsce – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, najzacniejszej wielkopolskiej Uczelni, i nasze tu spotkanie na uroczystości inauguracji roku akademickiego i rozpoczęcie nauki na nowym kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe”, jest okazją również do niecodziennej ceremonii, jaką jest udekorowanie Srebrnym Medale Hipolita „Labor Omnia Vincit” - „Praca wszystko zwycięża” Pana generała brygady profesora doktora habilitowanego ministra Stanisława Kozieja, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem