61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Posiedzenie Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

20.09.2010

W dniu 17 września 2010 roku w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Towarzystwa, pod przewodnictwem prezydenta, dr Mariana Króla. Na wstępie posiedzenia dyrektor Biura Zarządu, Edmund Dudziński, przedstawił członkom Zarządu dokonania Towarzystwa w okresie od 15 maja tego roku. Jak wynikało z jego relacji w omawianym okresie, mimo trwających też w kraju wakacji, Towarzystwo nie spowolniło swojej aktywności, na którą złożyły się udziały zapraszanych przedstawicieli Towarzystwa w imprezach kulturalnych i rocznicowych organizowanych w Wielkopolsce, aktywne przygotowywanie nowych projektów Towarzystwa i dynamizowanie już realizowanych, na przykład projektu ujawniania i honorowania Liderów Pracy Organicznej. Dyrektor Edmund Dudziński wspomniał też o wzrastającej popularności Towarzystwa, o czym świadczy liczba otrzymywanych zaproszeń na uroczystości i wydarzenia kulturalne, a także liczba listów od instytucji o organizacji społecznych z prośbami o objęcie ich działalności lub konkretnych wydarzeń honorowym patronatem Towarzystwa, bądź honorowym patronatem samego prezydenta Towarzystwa, dr Mariana Króla.
( Na zdjęciu: Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przy stole obrad. W środku prezydent Towarzystwa, dr Marian Król ).

Następnie zabrał głos prezydent, dr Marian Król, który szeroko poinformował członków Zarządu o organizowanych przez Towarzystwo Konsumenckich Konkursach Jakości Produktów i Usług o godło „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”, stwierdzając, że Towarzystwo będzie zabiegać o dalsze popularyzowanie tych konkursów będących fragmentem projektu upowszechniania w społeczeństwie patriotyzmu gospodarczego. Dr Marian Król wspomniał, że ze współpracy z konkursem za brak zainteresowania i promocji idei konkursu wyłączono redakcję gazety Głos Wielkopolski, w to miejsce oferując taką współpracę miesięcznikowi „Merkuriusz Polska”. Dr Marian Król poinformował Zarząd o dokonanej modernizacji platformy medialnej Towarzystwa, Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner – www.europartner.com.pl , co czyni z tego magazynu nowoczesne  medium opiniotwórcze, dodał też, że również zmodernizowane zostały graficznie i merytorycznie strony internetowe Towarzystwa – www.thc.org.pl , natomiast utworzono oraz uruchomiono w sieci Internet  nowe, specjalne strony poświęcone konkursom o godło „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”  w adresie www.najlepsze-w-polsce.pl. W ostatnim fragmencie swojego wystąpienia prezydent Towarzystwa, dr Marian Król szeroko omówił działalność utworzonego i funkcjonującego przy Towarzystwie funduszu stypendialnego, wspierającego studiującą młodzież  z uboższych rodzin. Dr Marian Król stwierdził, że coraz więcej osób prywatnych, instytucji i firm zasila ten fundusz darowiznami, co umożliwia zwiększanie liczby stypendystów, a w przyszłości umożliwi też podniesienie wartości stypendiów w związku z rosnącymi kosztami edukacji młodzieży.

Po zdaniu relacji przez prezydenta, dr Mariana Króla rozwinęła się ożywiona dyskusja nad poruszanymi tematami. Członkowie Zarządu podjęli też uchwały dotyczące akceptacji modernizacji platform internetowych Towarzystwa, rozwijania funduszu stypendialnego, oraz uatrakcyjniania i upowszechniania Konsumenckich Konkursów Jakości. Posiedzenie Zarządu zakończyło podziękowanie jego członków dla prezydenta, dr Mariana Króla i dyrektora Edmunda Dudzińskiego, za realizację uchwał z poprzedniego posiedzenia Zarządu i za efektywne działania na rzecz rozwoju Towarzystwa.(g)


Odczuwam wielką satysfakcję…

26.08.2010

W przededniu pierwszej rocznicy odsłonięcia w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego, co dokonało się w dniu 19 września 2009 roku, o godzinie 13.00 i z okazji oddania właśnie do wiadomości opinii światowej nowej odsłony internetowych stron Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przedstawiciel Global Media Team Agency rozmawiał z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, panem dr. Marianem Królem.

 
GMT Agency: Panie Prezydencie, jakie ma Pan odczucia, kiedy przechodząc przez dolny zbieg ulicy Podgórnej z dolnym odcinkiem ulicy Święty Marcin w Poznaniu, widzi Pan górujący nad zbiegiem tych dwóch pryncypalnych ulic, jak gdyby łącząc je w jedną, wspólną ulicę biegnąca dalej w dół, pomnik Hipolita Cegielskiego?
 
Dr. Marian Król: Odczuwam wielką, osobistą satysfakcję, z faktu, że wreszcie po prawie 150 latach od dnia śmierci, po raz pierwszy w Polsce, Hipolita Cegielski, ten bohater Wielkopolski i Poznania, prekursor nowoczesnego polskiego przemysłu maszynowego i propagator pracy organicznej, społecznik, wcześniej nauczyciel humanista, a nawet redaktor, doczekał się wreszcie upamiętnienie w formie spiżowego pomnika w swoim mieście, w Poznaniu.
 
GMT Agency: Organizatorem i realizatorem budowy pomnika było Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, ale sama inicjatywa podjęcia się tego dzieła, to była osobista idea Pana Prezydenta. Dlaczego podjął Pan te inicjatywę, czy chodziło tylko o naprawienie krzywdy dziejowej, jaką było, niestety, zapomnienie przez gospodarzy Poznania o Hipolicie Cegielskim i jego dziele, czy chodziło o splendor dla Towarzystwa?
 
Dr Marian Król: W pewnym sensie chodziło o naprawienie krzywdy dziejowej, to prawda, ale przede wszystkim chodziło mnie osobiście i całemu naszemu środowisku o odnowienie, przypomnienie i ożywienie ideałów pracy organicznej w jej nowoczesnej postaci, dostosowanej do nowej epoki technologicznej i nowoczesnych prądów intelektualnych. Nikt nie myślał o żadnym splendorze. Pomnik, ta spiżowa postać Hipolita Cegielskiego miała przypominać, że praca organiczna dla wspólnego dobra, własnego, osobistego, ale i kraju nie jest przeżytkiem, że wiązanie jej z humanistycznymi wartościami nadal jest bardzo ważne i niezbędne dla naszego rozwoju. Towarzystwu i mnie osobiście chodziło też o to, aby pobudzić wyobraźnię Wielkopolan, szerzej mówiąc, wszystkich Polaków, zachęcić ich do przypomnienia sobie i młodzieży przede wszystkim historii życia tego niezwykłego człowieka, jakim był Hipolit Cegielski. I to nam się nadspodziewanie udało…
 
GMT Agency: Budowa pomnika w każdym mieście to wielkie przedsięwzięcie architektoniczne, artystyczne, finansowe i logistyczne. Skąd Towarzystwo brało środki na finansowanie budowy, jak władze miasta odniosły się do tej projektowanej inwestycji kulturowej?
 
Dr Marian Król: Zacznę od końcowego fragmentu pytania. Otóż, jeżeli chodzi o władze miasta, prezydenta miasta Poznania, poszczególnych merytorycznych pracowników urzędu miejskiego, wszędzie spotykaliśmy się z wielką życzliwością, zrozumieniem i pomocą, chociaż jest prawdą, że procedury dotyczące inwestycji tego typu są skomplikowane. Jeżeli natomiast chodzi o finanse, to pomnik wybudowali sami Wielkopolanie, Poznaniacy, ale i nasi przyjaciele rozsiani po całej Polsce, a nawet z zagranicy, wpłacając pieniądze na utworzony społeczny Fundusz Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Ponad 1100 osób fizycznych i ponad 150 firm i instytucji swoimi darami złożyło się na Pomnik. Na tę inwestycję nie wzięliśmy ani jednego grosza z centralnych środków budżetowych, czy też miejskich. Pomnik Hipolita Cegielskiego w Poznaniu to dar serca Polaków dla Polaków. Przypomnienie naszej własnej historii, dziejów walki o suwerenność gospodarczą, dziejów walki o nowoczesną świadomość, bez której nie byłoby i nie może być postępu, tego wszystkiego z czego dzisiaj korzystamy.
 
Hipolit Cegielski wrócił symbolicznie do Poznania przed rokiem, a wstęgę odsłaniającą Jego postać przecięła osobiście prawnuczka Pana Hipolita, sędziwa Dama Poznańska, pani Zofia Cegielski-Doerffer, co stało się niezwykle wzruszającym akcentem i dla samej Pani Zofii i dla wszystkich obecnych na uroczystości. Przebieg tej uroczystości odsłonięcia przed rokiem pomnika Hipolita Cegielskiego dzisiaj każdy może sobie obejrzeć w stoisku multimedialnym, zainstalowanym przy pomniku, a także na stronach www.pomnik-hipolita-cegielskiego.pl poświeconych całej budowie i temu, co jej towarzyszyło. Są tam także listy wszystkich nazwisk indywidualnych darczyńców oraz listy nazw firm i instytucji, które darowiznami również wsparły fundusz pomnikowy.
 
GMT Agency: Panie Prezydencie, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i już zapowiadamy, że wkrótce zwrócimy się do Pana o wypowiedź na temat dalszych planów i projektów realizowanych lub przygotowywanych przez Towarzystwo.
 
Dr Marian Król: Zapraszam. Zapewniam, że tych projektów pro społecznych będzie sporo, ale nie uprzedzajmy faktów. Przed nami przyszłość i musimy w tę przyszłość wnosić nasze najlepsze wzorce i wartości, także te, jakie mamy w spuściźnie po Panu Hipolicie.
 
Z dr Marianem Królem
rozmawiał red. Andrzej Saski


Kiosk multimedialny przy pomniku Hipolita Cegielskiego

26.08.2010

Niemal rok czekaliśmy na zainstalowanie i uruchomienie przy pomniku Hipolita Cegielskiego w Poznaniu kiosku multimedialnego, w którym każdy zainteresowany osobą Hipolita Cegielskiego, jego historią, czy historia budowy w Poznaniu pomnika tego bohatera pracy organicznej, będzie mógł pozna się, korzystając z monitora dotykowego kiosku na takiej samej zasadzie jak korzysta się z domowego laptopa. Ten długi okres oczekiwania na zbudowanie i uruchomienie tej zaprojektowanej razem z pomnikiem instalację spowodowany był prozaiczna trudnością „dociągnięcia” kilkunastu metrów linii energetycznej dostarczającej do kiosku prąd elektryczny. Wreszcie, na początku sierpnia 2010 roku stal się cud. Towarzystwo im. Hipolita zostało poinformowane, że cała infrastruktura jest gotowa i z Cieszyna – stamtąd pochodzi firma tworzącą kioski multimedialne – jedzie do Poznania postawić kiosk przy „Panu Hipolicie”. Dzisiaj estetyczny i funkcjonalny kiosk jest, funkcjonuje, jego zawartość medialna, to zmodyfikowana i poszerzona wersja stron www poświęconych pomnikowi – www.pomnik-hipolita-cegielskiego.pl, a dotykowy ekran sprawia, że korzystanie z umieszczonych w kiosku zasobów jest dziecinnie łatwe.


Chociaż sezon turystyczny dobiega końca, jeszcze teraz widzimy często grupki turystów krajowych, zagranicznych, a także mieszkańców Poznania zatrzymujących się przy kiosku i oglądających jego zawartość poświęconą Hipolitowi Cegielskiemu i historii budowy pomnika. Usytuowanie kiosku multimedialnego przy pomniku Hipolita Cegielskiego zamyka proces budowy tego dzieła. Hipolita Cegielski znowu jest w Poznaniu z całą swoją historią. (Na zdjęciu kiosk multimedialny z dotykowym akranem, zainstalowany przy pomniku Hipolita Cegielskiego. Jest to urządzenie najnowszej generacji i po okresie dostosowywania się do współpracy z zainstalowanym programem według zapewnień producenta będzie niezawodne. Foto: GMT )

 

 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem