61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Liderem Pracy Organicznej

XI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2009 roku w Poznaniu było niezwykle bogate w wydarzenia ważne dla Towarzystwa. Wśród tych wydarzeń wymienić należy przede wszystkim szczególnie uroczyste nadanie Godności Lidera Pracy Organicznej Jego Magnificencji, rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Bronisławowi Marciniakowi. W obecności wszystkich przybyłych na Wale Zebranie członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a także zaproszonych gości wśród których znajdowali się m.in. były rektor UAM, prof. dr hab. Stanisław Lorenc, związaną z Godnością Lidera Pracy Organicznej Statuetkę Honorowego Hipolita laureatowi wręczył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król. ( Na zdjęciu dostojny Laureat, rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak ze Statuetką Honorowego Hipolita, w chwilę po otrzymaniu wyróżnienia )

 

Uhonorowanie prestiżowym wyróżnieniem rektora UAM – prof. dr hab. Bronisława Marciniaka zebrani przyjęli burzliwymi oklaskami. Laureat natomiast, dziękując za wyróżnienie zrewanżował się wykładem na temat konieczności rozwoju edukacji i nauki, unowocześniania programów edukacyjnych oraz związku etosu pracy organicznej z etosem nauki. W niezwykle interesującym wystąpieniu rektor Bronisław Marciniak przypomniał związki Hipolita Cegielskiego z nauką, o czym na co dzień nie zawsze się pamięta, a co jest bardzo ważne dla pełnego zrozumienia legendy tego organicznika z dziewiętnastego wieku. ( Na zdjęciu: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król – z lewej – wręcza rektorowi Bronisławowi Marcinikowi Statuetkę Honorowego Hipolita )

Rektor Bronisław Marciniak powiedział między innymi, że – cytuję z pamięci - „Z punktu widzenia rektora Uniwersytetu nie mogę nie wspomnieć o pracy naukowej i dydaktycznej doktora Cegielskiego. Cegielski, jeszcze przed założeniem fabryki pracował w szkole i dostrzegał mankamenty wykształcenia czysto humanistycznego. Zauważył konieczność zmian w programie nauczania. Propagował zmniejszenie ilości godzin nauki języków klasycznych na rzecz języków współczesnych i nauk stosowanych (matematyczno-przyrodniczych). Uważał, że społeczeństwu polskiemu potrzebni są absolwenci szkół średnich, którzy znaliby się na handlu, rolnictwie i rzemiośle, by wykorzystując swe umiejętności pracowali dla dobra ojczyzny. Swe przemyślenia zawarł w pracy "O zasadach wychowania po szkołach wyższych" (ówczesne gimnazja). Pisywał artykuły, wydawał podręczniki, naukowo zajmował się literaturą a najwięcej zajmowała go twórczość Adama Mickiewicza”.


XI edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” już trwa

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego już po raz jedenasty zainicjowało ogólnopolski Konsumencki Konkurs Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”. Obecna XI edycja tego konkursu przyciąga wielką uwagę zarówno konsumentów jak i producentów artykułów z różnych branż. Konsumenci, którzy zechcą wziąć udział w konkursie mają jeszcze szansę zagłosować na ich zdaniem najlepsze produkty znajdujące się na rynku w Polsce, wytwarzane w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Dla tych z naszych Czytelników, którzy zechcą wziąć udział w konkursie na naszych stronach www zamieściliśmy linki do kuponów konkursowych, które można wypełnić i przesłać elektronicznie.

XI edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”, będzie zakończona w dniu 24 kwietnia bieżącego roku podczas uroczystej gali rozdania certyfikatów godła „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” oraz statuetek Hipolita dla zwycięskich producentów za ich wyroby.

Konsumenci, uczestnicy konkursu, będą brać udział w losowaniu upominków ufundowanych przez zwycięskie firmy. Komisja Konkursowa czeka więc na Państwa opinie wyrażone na kuponach konkursowych.


Godność Lidera Pracy Organicznej dla wielkopolskiego architekta

Siedziba poznańskiego oddziału S.A.R.P, w Poznaniu, na Rynku Starego Miasta, w dniu 12 lutego 2009 roku była miejscem uroczystego uhonorowania Andrzeja J. Nowaka – znakomitego wielkopolskiego architekta – Godnością Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetką Honorowego Hipolita. Wyróżnienia te Andrzejowi J. Nowakowi przyznała Kapituła Honorowego Hipolita, działająca w strukturach Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w uznaniu całokształtu dotychczasowej działalności zawodowej i społecznej Laureata. Na uroczystość wręczenia Laureatowi wyróżnień przybyli licznie koledzy-architekci, a także zaproszenie wszyscy byli wojewodowie poznańscy pod których kierownictwem pracował Andrzej J. Nowak, w czasie kiedy zajmował kluczowe stanowisko Głównego Architekta Wojewódzkiego. ( Na zdjęciu Andrzej J. Nowak w chwilę po otrzymaniu wyróżnień. Foto: THC )

Wręczenia Laureatowi Dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetki Honorowego Hipolita doskonal Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król w towarzystwie przedstawicieli Kapituły oraz Towarzystwa.

Andrzej J. Nowak urodził się 12 lutego 1949 roku w Szamotułach. W 1966 roku zdał maturę w szamotulskim Liceum Ogólnokształcącym im. księdza Piotra Skargi. W latach 1966 - 1971 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie 18 października 1971 roku obronił pracę dyplomową uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.

W grudniu 1971 roku Andrzej J. Nowak rozpoczął pracę w Poznaniu w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt - Poznań". W 1980 roku Andrzej J. Nowak projektem dużego hotelu w Borowcu - zimowej stolicy Bułgarii, rozpoczął prace projektowe zagranicą, a w lipcu 1988 roku Andrzej J. Nowak rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na stanowisku Głównego Architekta Wojewódzkiego. Kierował kolejno pracą wydziałów: Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1988), Budownictwa Urbanistyki i Architektury (1988 - 1990), Gospodarki Przestrzennej (1990 -1998), Architektury i Budownictwa (1999 - 2002) i Rozwoju Regionalnego (2002 - 2006).

( Na zdjęciu: w siedzibie poznańskiego S.A.R.P pamiątkowa fotografia na zakończenie uroczystości wręczenia Andrzejowi J. Nowakowi przyznanych mu wyróżnień. W pierwszym rzędzie między kolegami-architektami siedzi Laureat, za nimi Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król – trzeci od lewej, oraz zaproszeni goście, a wśród nich wszyscy byli wojewodowie poznańscy oraz przedstawiciele S.A.R.P i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto: THC )Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem