61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny Liderem Pracy Organicznej

13.01.2011

W piątek, w dniu 7 stycznia 2011 roku, w Poznaniu, w auli Politechniki Poznańskiej odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego z reprezentantami różnych środowisk miejskich, przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, organizacji i stowarzyszeń działających w stolicy Wielkopolski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też przedstawicieli Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które reprezentowali : Prezydent Towarzystwa dr Marian Król, dr Szczepan Gawłowskiwiceprezydent Towarzystwa oraz dyrektor Biura Towarzystwamgr Edmund Dudziński, reprezentując również Kapitułę Honorowego Hipolita, która w roku 2010 przyznała Prezydentowi Miasta Poznania, panu Ryszardowi Grobelnemu Godność Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetkę Honorowego Hipolita. ( Na zdjęciu: Prezydent Ryszard Grobelny – z lewej, z zainteresowaniem ogląda przyznaną Mu Statuetkę Honorowego Hipolita, razem z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem – z prawej.)

Po noworocznym wystąpieniu Gospodarza Spotkania – Prezydenta Ryszarda Grobelnego, przeprowadzono ceremonię przekazania Ryszardowi Grobelnemu Dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetki Honorowego Hipolita. Dr Marian Król, w okazjonalnej laudacji na rzecz Laureata podkreślił zasługi, jakie Prezydent Grobelny piastując swój urząd przez kolejne kadencje, położył dla rozwoju i unowocześniania stolicy Wielkopolski. Podziękował też Prezydentowi Grobelnemu za Jego poparcie dla idei Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, upowszechniającego etos pracy organicznej oraz do idei postawienia w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego i objęcie honorowego patronatu nad realizacja całego projektu. „ Dzisiaj – stwierdził dr Marian Król – pomnik Hipolita Cegielskiego zdobi już miasto Poznań, przypominając o ukształtowanym tutaj przed wiekiem, a dzisiaj przypominanym etosie pracy organicznej. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – kontynuował dr Marian Król – wysoko ocenia współpracę z urzędem Prezydenta Miasta Poznania, i osobiście z Prezydentem Ryszardem Grobelnym, który wielokrotnie udowodnił, iż organizacje społeczne, takie jak środowiskowe Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego były, są i będą ważnym czynnikiem kształtującym obraz i kulturę miasta, czynnikiem wspomagającym realizację programów miejskich”. Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król przekazał Dostojnemu Laureatowi Statuetkę Honorowego Hipolita, a Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej przekazał Laureatowi dr Szczepan Gawłowski.

Dziękując Kapitule Honorowego Hipolita i Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za przyznane honorowe wyróżnienie, Prezydent Grobelny wyraził przekonanie, że miasto Poznań i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego będą nadal, tak jak dotąd, owocnie współpracować dla dalszego rozwoju, postępu i unowocześniania stolicy Wielkopolski. Zapewnił też swoją pełną otwartość na wszelkie pro społeczne inicjatywy jakie podejmuje Towarzystwo.

Panu Prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu serdecznie gratulujemy uzyskania Godności Lidera Pracy Organicznej. ( g)


Nagrody Złotego Hipolita 2010
dla Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej

30.11.2010

Uroczystość wręczenia tegorocznym laureatom nagród Złotego Hipolita 2010 oraz dyplomów Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej odbyła się tradycyjnie w dniu 27 listopada, w ostatnią sobotę tego miesiąca , w Poznaniu, w historycznej Białej Sali Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. W tym roku, była to już jubileuszowa, dziesiąta uroczystość honorowania Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej nagrodą Złotego Hipolita. Nagroda została ustanowiona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w roku 2001 i wtedy to, pierwszą, specjalną Statuetkę Złotego Hipolita, symbolizująca nagrodę, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król przekazał w dniu 1 sierpnia 2001 w Watykanie, podczas jubileuszowej audiencji generalnej, jako dar  od Towarzystwa dla Ojca Świętego, Jana Pawła II. Od tamtego pamiętnego wydarzenia, kiedy Papież-Polak, Jan Paweł II pobłogosławił inicjatywie Towarzystwa, aby wyróżniać i nagradzać osobistości będące wzorcem  pracy dla dobra ogółu, nagrody Złotego Hipolita otrzymało już ponad stu laureatów.

 
W tegorocznej ceremonii, Kapituła Złotego Hipolita nagrodą Dyplomu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej oraz Statuetką Złotego Hipolita wyróżniła następujące osoby: Prof. Leszka Balcerowicza – byłego I wicepremiera w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007; Prof. Jadwigę Kaliszewską – wybitną artystkę skrzypaczkę, pedagoga w Akademii Muzycznej w Poznaniu; Prof. Andrzeja Legockiego – przewodniczącego Wydziału II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, wybitnego naukowca i odkrywcę; Księdza Eugeniusza Makulskiego -  kustosza- seniora Sanktuarium, budowniczego Sanktuarium Maryjnego w Licheniu; Prof. Zbigniewa Pawłowskiego – wybitnego parazytologa, profesora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;  Adama Smorawińskiego – przedsiębiorcę, mecenasa sztuki łowieckiej; Prof. Jacka Wiesiołowskiego – prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród tegorocznych laureatów zasiadł również Bogusław Kaczyński - publicysta i animator kultury muzycznej, laureat Złotego Hipolita 2009, który w ubiegłym roku, w listopadzie 2009, z powodu poważnej choroby nie mógł przybyć do Poznania na podobną do tegorocznej uroczystości.

Do tegorocznych Laureatów Nagrody Złotego Hipolita specjalny list gratulacyjny wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. W liście tym czytamy m.in.:” Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania na uroczystości wręczenia statuetek Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego — Złotych Hipolitów.  

Gratulacje i słowa uznania kieruję do tegorocznych laureatów, Profesorów Jadwigi Kaliszewskiej, Leszka Balcerowicza, Andrzeja Legockiego, Zbigniewa Pawłowskiego, Jacka Wesołowskiego, Księdza Eugeniusza Makulskiego oraz Pana Adama Smorawińskiego. Mimo, że sztuka, nauka, biznes, świat polityki i duszpasterstwo to dziedziny tak odległe od siebie, łączy Państwa pasja i zaangażowanie, z jakimi oddają się Państwo swojej pracy oraz starania o umacnianie solidaryzmu społecznego. Wybitne osiągnięcia Państwa - te obecnie nagradzane i wiele następnych, których Państwu życzę — stanowią wielką wartość w perspektywie modernizacji i rozwoju cywilizacyjnego naszej Ojczyzny, będąc kluczem do zapewnienia Polsce lepszego kształtu w przyszłości.  

Cieszę się, że na początku XXI wieku nie brak popularyzatorów myśli Hipolita Cegielskiego oraz tych, którzy zasługują na miano jego naśladowców. Proszę zatem. Szanowni Laureaci, o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji — tej związanej z realizacją własnych zamierzeń i szlachetnych ambicji, oraz tej wypływającej z poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i społeczeństwa”. 

Białą Salę Urzędu Miasta Poznania podczas ceremonii wręczania nagród Złotego Hipolita wypełniła po brzegi cała elita poznańskiego środowiska osobistości nauki, kultury, polityki, sfery gospodarczej, władz miasta i regionu. Uroczystość wzbogacił  wykład prof. dr hab. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i zarazem przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita 2010 ( Zapis tego interesującego wykładu publikujemy poniżej ). Statuetki Złotego Hipolita oraz Dyplomy Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej  laureatom wręczali: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król oraz przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Marian Gorynia. Po odebraniu nagrody, Dostojni Laureaci dzielili się z zebraną publicznością swoimi refleksjami na temat ideałów pracy organicznej i jej znaczenia we współczesnej epoce. Ceremonię zakończyło jak zawsze spotkanie uczestników z laureatami, wymiana opinii, gratulacje.(GMT)

 

Głównym Sponsorem tegorocznej uroczystości wręczenia Statuetek Złotego Hipolita była Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, której dziękujemy za wsparcie finansowe organizacji uroczystości.


Dalszymi sponsorami byli : PZU S.A. Oddział w Poznaniu, oraz Bank BGŻ S.A., BRE Bank S.A., FAWOR Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska i Strauss Cafe Poland S. z o.o. Wszystkim sponsorom Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego składa serdeczne podziękowanie. 
 

Oto zapis wykładu prof. dr hab. Mariana Goryni
rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita 2010
 
Szanowni Państwo,
 
stoję dziś przed Państwem w podwójnej roli, bowiem dane mi jest spotkać się z Państwem nie tylko jako Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale również jako członkowiKapituły „Złotego Hipolita”, przyznającej godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, co poczytuję sobie za zaszczyt i szczególne wyróżnienie. Te dwie role są zresztą z sobą ściśle powiązane. Gdybym nie był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z pewnością nie dostąpiłbym godności przewodniczenia Kapitule.
 
W dzisiejszych skomercjalizowanych czasach, w polityce i gospodarce, w nauce i mediach, w kulturze i sztuce niezmiernie trudno dostrzec w naszej zbiorowości niezwykłe oraz charyzmatyczne i kreatywne postacie, które swoimi dokonaniami i zachowaniami porywałyby ogół społeczeństwa. A przecież nasze społeczeństwo, podobnie jak wszystkie inne nacje, potrzebuje liderów, jednostek określających zasady postępowania, styl życia, czy nawet formy rozrywki odpowiadające możliwościom i aspiracjom współczesnego człowieka. Wszak nie brakuje nam ludzi zdolnych do tego, aby być liderami w różnych dziedzinach naszego życia. Wiem coś o tym na przykładzie mojej Uczelni. To ogromne wyzwanie również dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aby ich wyłowić, wypromować oraz pielęgnować ich talenty i możliwości. Bowiem nasza Uczelnia jest miejscem nie tylko zdobywania wysokich umiejętności zawodowych, ale także miejscem poszukiwania wartości i świadomego kształtowania osobowości przez członków przyszłej elity kulturalnej, naukowej oraz politycznej Polski.
 
Chylę tu czoła przed całokształtem działań Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które ma niekwestionowane zasługi na tym polu, powołując w ramach swoich struktur Klub Młodych Pozytywistów, czy organizując uroczystości takie, jak dzisiejsza, podczas której siedem wybitnych postaci ze świata nauki, biznesu i tzw. sfery duchowej odbierze statuetki Złotego Hipolita oraz Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej za rok 2010.
           
Szanowni Państwo,
 
chciałbym podzielić się z wszystkimi tutaj obecnymi kilkoma refleksjami ujmującymi percepcję tegorocznych Laureatów z punktu widzenia Kapituły, która wszystkie kandydatury szczegółowo analizowała i oceniała.
 
Proszę mi pozwolić na początku wspomnieć o jednym z Laureatów ubiegłorocznych, który nie mógł odebrać statuetki w 2009 roku. Mam na myśli Pana Bogusława Kaczyńskiego, którego encyklopedyczną wiedzę na temat muzyki i niezwykły kunszt w jej wykorzystaniu wszyscy znamy i podziwiamy. Jest On osobistością w pełnym tego słowa znaczeniu, osobistością niezwykle popularną, a jednocześnie szanowaną za profesjonalizm i wdzięk, wręcz uwielbianą, w szczególności przez szerokie rzesze telewidzów. Pana Bogusława Kaczyńskiego proszę o przyjęcie najlepszych gratulacji od Kapituły Złotego Hipolita 2010.
 
O tym, jak zacne i szacowne jest gremium tegorocznych Laureatów świadczy między innymi fakt, iż czworo spośród wyróżnionych dziś osób uhonorowano godnością doktora honoris causa kilkunastu uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jest w tym gronie również pan profesor Leszek Balcerowicz, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z czego szczególnie jestem dumny. Sylwetki Pana Profesora przedstawiać nikomu nie trzeba, a jego zasług i dokonań – ze względu na ograniczenia czasowe – wymienić tu nie sposób. Miałem przyjemność i honor szczegółowo przedstawić i ocenić działalność profesora Leszka Balcerowicza pełniąc w tym roku funkcję recenzenta w postępowaniu o nadanie Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
Ogromnie się cieszę, iż Kapituła wyróżniła godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej osobę pani profesor Jadwigi Kaliszewskiej, doktora honoris causa i pedagoga zaprzyjaźnionej z nami Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, wybitnej skrzypaczki, laureatki wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych, której niekwestionowane zasługi promowania młodych talentów trudno przecenić. Spod skrzydeł Pani Profesor wyszło blisko siedemdziesięciu absolwentów, wśród których znajdują się zdobywcy około 200 nagród przyznanych na krajowych i międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Pani Profesor jest również jedną z założycielek Państwowego Liceum Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu zwanego „Szkołą Talentów”, a także jurorem wielu konkursów skrzypcowych oraz kameralnych w Polsce i za granicą.
 
Środowisko naukowe naszego miasta i uniwersytetu jest dumne z uhonorowania całokształtu pracy naukowej i organizacyjnej kolejnego laureata – pana profesora Andrzeja Legockiego, wybitnego Wielkopolanina, doktora honoris causa kilku polskich uczelni, twórcy jednego z najsilniejszych w Polsce ośrodków biologii strukturalnej i molekularnej, długoletniego dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk. Poza niezwykłym wprost zaangażowaniem w prace Polskiej Akademii Nauk, Pan Profesor prowadzi również nowoczesne badania nad opartymi o rośliny transgeniczne szczepionkami, mającymi chronić ludzi i zwierzęta. Na olbrzymie uznanie zasługują więc zarówno osiągnięcia badawcze, jak i organizacyjne Pana Profesora.
 
Z ogromnym szacunkiem odnoszę się również do całokształtu dokonań księdza Eugeniusza Makulskiego – inicjatora powstania, a następnie Kustosza-Seniora, największej świątyni w Polsce i jednej z największych na świecie –   Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
 
Trudno przecenić także zasługi i dokonania pana profesora Zbigniewa Pawłowskiego – nestora polskiej medycyny tropikalnej, profesora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz doktora honoris causa Wojskowego Uniwersytetu Medycznego, wielkiego lekarza i uczonego o międzynarodowej pozycji i ogromnych osiągnięciach, zasłużonego dla polskiej parazytologii i rozwoju tej dziedziny w naszym kraju.
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zawsze przykładał ogromną wagę do współpracy z praktyką gospodarczą. Zatem z niekłamaną i szczególną satysfakcją witam w gronie Laureatów osobę pana Adama Smorawińskiego, wybitnego przedsiębiorcę, 13-krotnego Mistrza Polski w rajdach oraz wyścigach samochodowych, członka Kadry Narodowej Polskiego Związku Motorowego, który potrafił „przekuć” sukces na arenie sportowej w doskonale prosperujący biznes, podpisując pod koniec 1990 roku umowę importerską z producentem samochodów BMW. Umowa ta zaowocowała uzyskaniem przez rodzinne przedsiębiorstwo braci Andrzeja i Wojciecha Smorawińskich statusu Wyłącznego Importera BMW AG w Polsce. To świetny przykład do naśladowania dla studentów naszego Uniwersytetu.
 
Szacowne grono laureatów zamyka – oczywiście ze względu na  porządek alfabetyczny – myślę, że mogę tak powiedzieć, przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pan profesor Jacek Wiesiołowski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitny historyk, a zarazem prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który – z dumą stwierdzam – uświetnia co roku uroczystości inaugurujące nowy rok akademicki na naszej Uczelni.
 
Szanowni Państwo,
 
kiedy przyglądam się tak szacownemu gronu dzisiejszych Laureatów, odnoszę nieodparte wrażenie, iż Patron Towarzystwa – Hipolit Cegielski, byłby dumny, że rozpoczęte przez Niego dzieło pracy organicznej ma tak godnych i zacnych następców. Można z całą odpowiedzialnością i doniosłością podkreślić, że tegoroczni Laureaci to współczesne wcielenia Hipolita Cegielskiego. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zgodzą się z tym sformułowaniem.
 
Postać Hipolita Cegielskiego, to ponad wszelką wątpliwość doskonały wzór do naśladowania dla wszystkich przedsiębiorczych i ambitnych ludzi, którzy chcą w karierze zawodowej osiągnąć sukces. Ten wybitny Wielkopolanin potrafił porażkę zawodową, „przekuć” w spektakularny sukces, przekształcając sklep z wyrobami żelaznymi w fabrykę, która wyrosła na symbol Wielkopolski i na trwałe wpisała się w historię naszego miasta, regionu i kraju.
 
Marzeniem moim, jako rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest, aby absolwenci naszej Uczelni z równą naszym dzisiejszym laureatom łatwością, umieli łączyć zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną z wielką kulturą osobistą, z humanistycznymi ideałami, pożytkując tę wiedzę dla rozwoju naszego kraju.
 
Szanowni Państwo, Szanowni Laureaci,
 
w imieniu Kapituły „Złoty Hipolit” 2010 wszystkim Laureatom bardzo serdecznie gratuluję.
Moje wystąpienie daje mi także okazję do publicznego podziękowania wszystkim członkom Kapituły Złotego Hipolita 2010 za znakomitą współpracę w wyłonieniu Laureatów.
 
Dziękuję uprzejmie za uwagę.

 


Ks. biskup Marek Jędraszewski
Liderem Pracy Organicznej…

17.11.2010

We wtorek, 16 listopada 2010 roku, w godzinach popołudniowych w siedzibie biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej – ks. biskupa Marka Jędraszewskiego, odbyła się kameralna uroczystość przekazania księdzu biskupowi dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetki Honorowego Hipolita, wyróżnień przyznanych ks. biskupowi Markowi Jędraszewskiemu przez Kapitułę Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Dyplom oraz Statuetkę Honorowego Hipolita Dostojnemu Laureatowi przekazał prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, któremu towarzyszył dyrektor gabinetu Towarzystwa – mgr. Edmund Dudziński. W uroczystości wziął również udział ks. prałat  dr Jan Stanisławski. Ks. biskup Marek Jędraszewski przyznane Mu wyróżnienie przyjął z zadowoleniem, jako wyraz uznania wielkopolskiego środowiska organiczników dla jego duszpasterskiej i naukowej działalności. Te właśnie aspekty decyzji Kapituły podkreślił prezydent Towarzystwa, dr Marian Król kiedy zwracając się do Laureata przypomniał również o dorobku pisarskim ks. biskupa i Jego wkładzie do nauki antropologii filozoficznej, tak zwanej filozofii spotkania, oraz historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Na zakończenie krótkiej ceremonii Jego Ekscelencja, ks. biskup Marek Jędraszewski zaprosił przybyłych na pogawędkę przy filiżance kawy. Ceremonii przekazania Laureatowi wyróżnienia i całemu spotkaniu, oraz rozmowom towarzyszyła charakterystyczna dla Gospodarza miła i niezwykle serdeczna atmosfera. (Na zdjęciu JE ks. biskup Marek Jędraszewski w chwilę po odebraniu wyróżnień przekazanych Mu przez prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla. Ze Statuetką Honorowego Hipolita w ręku, ksiądz biskup  dziękuje prezydentowi za uhonorowanie jego dokonań duszpasterskich i naukowych   przez Kapitułę Honorowego Hipolita i całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego)

 
Oto sylwetka Dostojnego Laureata
 
Ks. biskup Marek Jędraszewski, urodzony w Poznaniu, w roku 1949, jest profesorem, filozofem i teologiem.  Ks. biskup Marek Jędraszewski odbył studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, a także w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po święceniach kapłańskich w 1973 r. wówczas ks. Marek Jędraszewski do roku 1975 był wikariuszem w Odolanowie. Od 1980 do 1987 r. był prefektem w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Później w latach 1987-1996 pracował w redakcji „Przewodnika Katolickiego” (od 1990 r. – jako redaktor naczelny). Od 1980 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a równocześnie w latach 1980-1984 był wykładowcą w poznańskiej Akademii Ekonomicznej, i od roku 1992 także w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Ks. biskup Marek Jędraszewski habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1991). W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniu 26 listopada 1998 roku ks. biskup Marek Jędraszewski otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej w Wydziale Teologicznym UAM. W 2002 roku ks. biskup Marek Jędraszewski otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Ks. biskup Marek Jędraszewski jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, oraz visiting profesorem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
 
Sakrę biskupią ks. Marek Jędraszewski otrzymał w 1997 roku i obecnie jest biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym Archidiecezji Poznańskiej.  Ks. biskup Marek Jędraszewski jest członkiem  Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego, członkiem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży; delegatem CCEE (Rady Konferencji Episkopatów Europy) ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
 
Ks. biskup Marek Jędraszewski został wyróżniony za licencjat Złotym Medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz za doktorat Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II. Główne obszary Jego badań to: antropologia filozoficzna, filozofia spotkania, historia filozofii nowożytnej i współczesnej. Ks. biskup Marek Jędraszewski jest autorem wielu fundamentalnych publikacji. Oto najważniejsze publikacje książkowe: Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Emamnuel Levinas (1980); Jan Paweł II w Poznaniu (1986); Filozofia i modlitwa (1986); Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa (1990); Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów (1991); Odzyskać samych siebie (1993); W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre – E. Levinas (1994); Znak niezawodnej nadziei (1994); Pejzaże rzymskie (1996); Modlitewnik filozofów (1997); Homo: capax alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa myślenie o człowieku i Bogu (1999); Edyta Stein. Filozof i łaska wiary (2003); Wybrać większą wolność. Karol Wojtyła o człowieku (2004) ); Poznać Boga i człowieka. Augustyn, Marcel, Stein, Levinas (2007); Credo (2008); Teczki na Baraniaka (2009); Człowiek drogą (do) Boga (2010).Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem