61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Dr Marian Król - Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
złożył wizytę Jego Eminencji
ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu

04.08.2011

W piątek, 22 lipca 2011 roku, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, korzystając z okazji, że Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski przebywa w Polsce, na zaproszenie tego Dostojnika Kościoła złożył Mu wizytę w Jego poznańskiej rezydencji. Wizyta, która odbyła się w niezwykle serdecznej atmosferze objęła rozmową kilka ważnych tematów, którymi ks. Kardynał od dawna żywo się interesuje, jako przyjaciel i Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, także jako Laureat Złotego Hipolita 2001 i również Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” nadanego Mu przez Towarzystwo. Wśród poruszonych przez obu rozmówców spraw należy przede wszystkim wymienić niezwykle ważną, podjętą przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego inicjatywę przygotowania książki omawiającej związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Wielkopolską i Poznaniem, oraz Jego pielgrzymki do Poznania i Polski. Dzieło to, które jest już w fazie końcowej przygotowuje autorsko dr Marian Król, który wielokrotnie miał okazję spotykać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, witać Go w Poznaniu, a także być przyjętym przez Jana Pawła II w Watykanie w roku 2001, podczas jubileuszowej audiencji generalnej. (Na zdjęciu powyżej: Ks. Zenon Kardynał Grocholewski – z lewej, w swojej poznańskiej rezydencji przyjął wizytę Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla )

W czasie tej audiencji Jan Paweł II, dzisiaj już Błogosławiony, wyniesiony na ołtarze, dał swoje Ojcowskie błogosławieństwo całej działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i życzył temu środowisku dobrej, skutecznej pracy dla społeczeństwa. W czasie tej audiencji Ojciec Święty, Jan Paweł II przyjął w darze od Towarzystwa, symbol pracy organicznej – Statuetkę Złotego Hipolita, która teraz znajduje się w zbiorach watykańskich, a jej replikę można oglądać w Domu Rodzinnym - Muzeum Jana Pawła II, w Wadowicach. 

Jeżeli chodzi o przygotowywane przez dr Mariana Króla dzieło poświęcone Janowi Pawłowi II, należy dodać, że poprzedzone będzie – co jest wydarzeniem bez precedensu - wstępem autorstwa Jego Eminencji ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego, który wyraził chęć napisania takiego wstępu. Dr Marian Król złożył Jego Eminencji serdeczne podziękowanie za ten gest w stosunku do Towarzystwa i do autora dzieła. W dalszej części spotkania, dr Marian Król obszernie poinformował ks. Kardynała o realizowanych przez Towarzystwo projektach prospołecznych, o nowych zamierzeniach. Jego Eminencja z zadowoleniem i aprobatą przyjął do wiadomości powiększanie się środowiska młodych pozytywistów dzięki projektowi „Klub Młodych Pozytywistów” oraz informację o poszerzaniu się działalności medialnej Towarzystwa, która dzisiaj obejmuje między innymi publicystyczny magazyn internetowy EuroPartner oraz dopiero co uruchomiony portal społecznościowy pod nazwą „Pozytywista.pl”. 

Jego Eminencja, ks. Zenon Kardynał Grocholewski omówił też z dr Marianem Królem niektóre inne ważne sprawy, między innymi dotyczące zagadnienia upowszechniania etosu pracy, głównie wśród młodzieży, utrwalania w tym środowisku uniwersalnych wartości moralnych i patriotycznych. Na zakończenie wizyty ks, Kardynał podarował Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianowi Królowi, z serdeczną dedykacją książkę zawierającą homilie oraz inne materiały autorstwa ks. Kardynała. Tę piękną książkę wydało Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej z okazji pobytu tam ks. Kardynała. Dr Marian Król ze wzruszeniem podziękował Jego Eminencji za ten dar i wyraził nadzieję, że w czasie następnego pobytu w Polsce ks. Kardynała, znajdzie On okazję, aby spotkać się z całym środowiskiem Towarzystwa, także z Młodymi Pozytywistami.(gg)

Oto przypomnienie sylwetki Jego Eminencji:

Jego Eminencja ks. Zenon Kardynał Grocholewski, Prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach, w województwie poznańskim. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w roku 1963 z rąk Arcybiskupa A. Baraniaka otrzymał święcenia kapłańskie. Od tego czasu datuje się Jego długa i wielka kariera duchownego, naukowca, wychowawcy nowych pokoleń najpierw w kraju, później zagranicą i na koniec w Watykanie, przy Stolicy Apostolskiej, gdzie doszedł do wysokich godności w Kościele katolickim. Kardynał Grocholewski jest autorem wielu wybitnych prac naukowych, publicystycznych, członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, pełnił wiele ważnych funkcji akademickich, posiada wiele tytułów honorowych, doktoratów honorowych, medali i odznaczeń. W Kościele katolickim ma niekwestionowaną wysoką pozycję do której doszedł swą pracą, mądrością i oddaniem Bogu i ludziom.

Kapituła ZŁOTEGO HIPOLITA przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w uznaniu zasług tego wybitnego Wielkopolanina jednomyślnie podjęła w roku 2001 decyzję o wyróżnieniu Go Statuetką Złotego Hipolita. W dyplomie dołączonym do Statuetki Złotego Hipolita zostało zapisane: „Za służbę Bogu, Ludziom i Ojczyźnie".  


Dr Marian Król – Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
przekazał Prezydentowi Rzeczypospolitej
Bronisławowi Komorowskiemu książkę
o Poznańskim Czerwcu 1956

16.06.2011

W dniu 14 czerwca 2011 roku, w Poznaniu przebywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, który przybył do stolicy Wielkopolski, aby wziąć udział w otwarciu targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, oraz w uroczystościach związanych z jubileuszem 90-lecia istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prezydent Bronisław Komorowski poznańską wizytę rozpoczął od uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej wydarzeniom Czerwca 1956 roku, ustawionej przed Holem Wschodnim Międzynarodowych Targów Poznańskich. (Na zdjęciu obok, obecny na uroczystościach dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – pierwszy z prawej, przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisławowi Komorowskiemu – pierwszy z lewej, niezwykle cenną historycznie książkę – dokument o Poznańskim Czerwcu 1956). 

Bogaty program wizyty Prezydenta Komorowskiego, poza Jego udziałem w otwarciu targów nowoczesnych technologii, przewidywał wizytę w szkole licealnej w której w 1939 roku zdawała maturę matka Prezydenta – pani Jadwiga Komorowska, spotkanie z młodzieżą tej szkoły, a następnie udział w uroczystości wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP – prestiżowej, honorowej nagrody dla najlepszych przedsiębiorców i firm, którą zawieszono w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, a którą odnowił Prezydent Bronisław Komorowski doceniając jej znaczenia dla polskiej sfery gospodarczej.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa podczas uroczystość wręczenia nagród, która  odbyła się w czasie Gali 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich, Prezydent Bronisław Komorowski powiedział: „ Cieszę się i dziękuję, że mogę przy okazji dziewięćdziesiątej rocznicy Międzynarodowych Targów Poznańskich reaktywować nagrodę prezydenta w dziedzinie gospodarki. Bo przecież przed nami następne wielkie zadania: umocnienie etosu nowoczesnego patriotyzmu, etosu pracy. Cieszę się, że mogę reaktywować nagrodę, która ma odbudować prestiż ludzi przedsiębiorczych; tych, którzy budują przyszłość ekonomiczną naszego kraju.”

Wśród laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP znalazły się między innymi  w kategorii „Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” firma Novol Sp. z o.o., a w kategorii „Innowacyjność”: firma Solaris Bus & Coach S.A.  Obie firmy niedawno były wyróżnione przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit”, przyznanymi czołowym menedżerom – właścicielom tych firm, również w uznaniu ich działalności gospodarczej.

Miły akcentem pobytu w Poznaniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego było spotkanie z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem, który przekazał Prezydentowi Komorowskiemu wydaną w końcu ubiegłego roku książkę o Poznańskim Czerwcu 1956 pt. „Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia”, owoc ośmioletniej, żmudnej pracy pana Jerzego M. Grabusa, czynnego uczestnika Poznańskiego Czerwca ’56. Prezydent RP – Bronisław Komorowski ze wzruszeniem przyjął tę książkę, zapis prawdy o Poznańskim Czerwcu’56. (Na zdjęciu obok: okładka książki w opracowaniu Jerzego M. Grabusa, czynnego uczestnika Poznańskiego Czerwca ’56, pod tytułem: „Powstanie Poznańskie 1956 roku. Akty oskarżenia”). Ga.


XIII Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Programowe
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
odbyło się w Poznaniu

23.05.2011

W Poznaniu, w sobotę, w dniu 21 maja 2011 roku, pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla oraz wiceprezydentów i członków Zarządu odbyło się doroczne, XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które zgromadziło bez mała wszystkich członków Towarzystwa, a także zaproszonych gości – laureatów wyróżnień, które zawsze w czasie Walnych Zebrań przekazywane są nominowanym przez Kapitułę Honorowego Hipolita, oraz Zarząd Towarzystwa, wybitnym, zasłużonym osobistościom. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król otwiera XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Obok za stołem prezydialnym  z lewej strony Prezydenta Jerzy Szyło – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, obok Prezydenta z prawej strony kolejno – wiceprezydenci Towarzystwa: Ryszard Szulc i Szczepan Gawłowski).

Tradycyjnie rozpoczęcie obrad każdego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa wzbogaca okazjonalny wykład lub  prelekcja jednego z poznańskich naukowców. Podczas XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zebrani wysłuchali dr. Wojciecha Laskowskiego, młodego poznańskiego naukowca, który przedstawił zebranym interesujące zagadnienia komunikacji interpersonalnej „Face to face” – „Twarzą w twarz”, niezwykle przydatne nie tylko w czasie negocjacji biznesowych, ale i czasie codziennych kontaktów międzyludzkich. (Na zdjęciu: dr Wojciech Laskowski objaśnia zebranym jak wiele można dowiedzieć się  o partnerze biznesowym ze sposobu w jaki podaje nam rękę na powitanie, jak siedząc w krześle zakłada nogę na nogę, lub jak patrzy na nas).

W drugim punkcie Walnego Zebrania odbyła się ceremonia wręczania wyróżnień osobistościom, które nominowała Kapituła Honorowego Hipolita, bądź  przedstawił do wyróżnień Zarząd Towarzystwa. Ponieważ młodzież jest naszą, także Towarzystwa, przyszłością, pierwszymi wyróżnionymi zostali Młodzi Pozytywiści, którym dyplomy i Plakietki Młodego Pozytywisty przekazali: prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, członkowie Zarządu Towarzystwa – Mariusz Paplaczyk i deputowany do Parlamentu Europejskiego - Tadeusz Zwiefka. Młodymi Pozytywistami zostali Anna Markiewicz-Zielińska – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Damian Flerkowski – wiceprezes „ELO GAZ” w Poznaniu i Filip Kukuła – przedsiębiorca. ( Na zdjęciu, w chwilę po otrzymaniu Dyplomu i Plakietki Młodego Pozytywisty, laureatka wyróżnienia Anna Markiewicz-Zielińska w otoczeniu – od lewej: Tadeusza Zwiefki – posła do Parlamentu Europejskiego, Mariusza Paplaczyka – członka Zarządu Towarzystwa i Prezydenta Towarzystwa – dr. Mariana Króla).

Godnością Lidera Pracy Organicznej i Statuetką Honorowego Hipolita uhonorowano redaktor Grażynę Banaszkiewicz, wieloletnią twórczą pracownicę Telewizji Polskiej w Poznaniu, oraz przedsiębiorcę Andrzeja Fromberga – właściciela firmy „AFE PENTAP” w Pile. Wręczenia laureatom dyplomów Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetek Honorowego Hipolita dokonali: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wraz z wiceprezydentem Towarzystwa – Zdzisławem Kowalskim. ( Na zdjęciu laureaci: Grażyna Banaszkiewicz i Andrzej Fromberg – Liderzy Pracy Organicznej – z otrzymanymi Statuetkami Honorowego Hipolita w otoczeni wiceprezydenta Towarzystwa – Zdzisława Kowalskiego – z lewej, oraz Prezydenta Towarzystwa, dr Mariana króla – z prawej strony ).

Drugą grupę osobistości wyróżnionych przez Towarzystwo, stanowili laureaci Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”: Jan Bartkowiak – przedsiębiorca ze Swarzędza, Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski, oraz Artur Różycki – prezes zarządu Enea Operator Poznań. Po ceremonii wręczenia medali za otrzymane wyróżnienie w serdecznych słowach podziękował w imieniu wszystkich laureatów wicewojewoda Przemysław Pacia. (Na zdjęciu laureat Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit” – wicewojewoda wielkopolski, Przemysław Pacia, dziękuje Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za przyznane mu wyróżnienie).

Po ceremonii wręczenia wyróżnień XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przystąpiło do normalnej pracy według stałego protokołu. Po zatwierdzeniu porządku obrad uczestnicy zebrania przyjęli protokół z XII Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z dnia 15 maja 2010 roku, wysłuchali sprawozdania Zarządu Towarzystwa z działalności w roku 2010, omówiono bilans Towarzystwa i przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na koniec XIII Walne Zebranie omówiło kierunki działania Towarzystwa i jego budżet na rok 2011 i przyjęło dotyczące omawianych kwestii uchwały (Na zdjęciu fragment Sali obrad ). (gg)Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem