61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Wybitny polski naukowiec Liderem Pracy Organicznej

prof. dr hab. Adam HamrolW Poznaniu, w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, w dniu 26 czerwca 2009 roku, tradycyjnie już podczas Gali XI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług o godło „Najlepsze w Polsce – The best in Poland”, jako wydarzenie towarzyszące odbyło się uhonorowanie kolejnej osobistości godnością Lidera Pracy Organicznej. 26 czerwca 2009 roku Dyplom Godność Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetkę Honorowego Hipolita otrzymał rektor poznańskiej politechniki, prof. dr hab. Adam Hamrol. Wyróżnienie to przyznaje Kapituła Honorowego Hipolita powoływana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. W uroczystości przekazania Dostojnemu Laureatowi Dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetki Honorowego Hipolita uczestniczyli rektorzy wyższych poznańskich uczelni, profesorowie Politechniki Poznańskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich, władz miasta Poznania, oraz licznie zgromadzona publiczność przybyła na Galę zakończenia XI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce – The best in Poland”.

Adam Hamrol, prof. dr hab. Inż., w latach 1971 – 1976 odbył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, a następnie studia indywidualne na Wydziale Budowy Maszyn na kierunku Podstawowe Problemy Techniki. Pracę magisterską w zakresie teorii regulacji obronił w roku 1976. Doktorat uzyskał natomiast w roku 1982 na wydziale budowy maszyn Politechniki Poznańskiej, za dysertację: Próba optymalizacji automatycznego cyklu szlifowania wgłębnego otworów z uwzględnieniem niestacjonarnego charakteru procesu wgłębiania ściernicy. W roku 1990 Adam Hamrol habilitował się na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej rozprawą pod tytułem: Teoretyczna i eksperymentalna analiza możliwości diagnostyki i nadzorowania procesu szlifowania.

W czasie bogatej wieloletniej kariery naukowej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – naukowiec znany i wysoko ceniony w kraju i zagranicą, opublikował ponad 150 pozycji, w tym monografie, książki, podręczniki i skrypty, kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych, tyle samo artykułów w krajowych czasopismach naukowo-technicznych. Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol otrzymał liczne nagrody naukowe oraz stypendia. Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń naukowych.


XI Edycja Konsumenckiego Konkursu Usług „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”

XI Edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług już trwa. Konsumenci mogą nadsyłać swoje propozycje nagrodzenia konkretnych usług świadczonych przez firmy na kuponach – publikowanych na stronach www Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, na stronach www Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner – www.europartner.com.pl – oraz w prasie codziennej, a także zgłaszać swoje typy bezpośrednio lub telefonicznie w Biurze Konkursu w Poznaniu, przy ul. Garncarskiej 8, tel.: 061 852-38-92 lub 061 858-24-46.

Konsumencki Konkurs Jakości Usług o godło „Najlepsze w Polsce” - „The best in Poland|” organizowany od lat przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego stał się trwałym elementem promocji najlepszych usług świadczonych obywatelom przez przedsiębiorstwa usługowe. Każdego roku odbywają się dwie edycje konkursu – wiosenna i jesienna – które stają się ważnym wydarzeniem dla firm, które podczas uroczystej gali wręczania przyznanych certyfikatów jakości mogą zaprezentować się szerokiej publiczności.

W tym roku XI Edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług zakończy się w dniu 26 czerwca, kiedy zwycięskim firmom wydane zostaną certyfikaty podczas tradycyjnej gali w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Konsumentów, osoby korzystające z usług zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnień. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 czerwca.

Wytypuj najlepszego usługodawcę, zarekomenduj usługi najwyższej jakości!


Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Liderem Pracy Organicznej

XI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2009 roku w Poznaniu było niezwykle bogate w wydarzenia ważne dla Towarzystwa. Wśród tych wydarzeń wymienić należy przede wszystkim szczególnie uroczyste nadanie Godności Lidera Pracy Organicznej Jego Magnificencji, rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Bronisławowi Marciniakowi. W obecności wszystkich przybyłych na Wale Zebranie członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a także zaproszonych gości wśród których znajdowali się m.in. były rektor UAM, prof. dr hab. Stanisław Lorenc, związaną z Godnością Lidera Pracy Organicznej Statuetkę Honorowego Hipolita laureatowi wręczył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król. ( Na zdjęciu dostojny Laureat, rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak ze Statuetką Honorowego Hipolita, w chwilę po otrzymaniu wyróżnienia )

 

Uhonorowanie prestiżowym wyróżnieniem rektora UAM – prof. dr hab. Bronisława Marciniaka zebrani przyjęli burzliwymi oklaskami. Laureat natomiast, dziękując za wyróżnienie zrewanżował się wykładem na temat konieczności rozwoju edukacji i nauki, unowocześniania programów edukacyjnych oraz związku etosu pracy organicznej z etosem nauki. W niezwykle interesującym wystąpieniu rektor Bronisław Marciniak przypomniał związki Hipolita Cegielskiego z nauką, o czym na co dzień nie zawsze się pamięta, a co jest bardzo ważne dla pełnego zrozumienia legendy tego organicznika z dziewiętnastego wieku. ( Na zdjęciu: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król – z lewej – wręcza rektorowi Bronisławowi Marcinikowi Statuetkę Honorowego Hipolita )

Rektor Bronisław Marciniak powiedział między innymi, że – cytuję z pamięci - „Z punktu widzenia rektora Uniwersytetu nie mogę nie wspomnieć o pracy naukowej i dydaktycznej doktora Cegielskiego. Cegielski, jeszcze przed założeniem fabryki pracował w szkole i dostrzegał mankamenty wykształcenia czysto humanistycznego. Zauważył konieczność zmian w programie nauczania. Propagował zmniejszenie ilości godzin nauki języków klasycznych na rzecz języków współczesnych i nauk stosowanych (matematyczno-przyrodniczych). Uważał, że społeczeństwu polskiemu potrzebni są absolwenci szkół średnich, którzy znaliby się na handlu, rolnictwie i rzemiośle, by wykorzystując swe umiejętności pracowali dla dobra ojczyzny. Swe przemyślenia zawarł w pracy "O zasadach wychowania po szkołach wyższych" (ówczesne gimnazja). Pisywał artykuły, wydawał podręczniki, naukowo zajmował się literaturą a najwięcej zajmowała go twórczość Adama Mickiewicza”.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem