61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego
w darze dla Metropolity Poznańskiego
JE ks Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego...  

30.01.2019

30 stycznia 2019 roku Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w Arcybiskupiej Rezydencji na Ostrowie Tumskim, przyjął Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i towarzyszącego Mu sekretarza Towarzystwa – Dominika Górnego, którzy przybyli, aby przekazać Arcypasterzowi w darze symboliczną Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego. Jej autorem jest Rafał Nowak - artysta rzeźbiarz, twórca pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, jaki z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego został wzniesiony w 2015 roku, aby oddać hołd wielkiemu Polakowi i patriocie. (Na zdjęciu moment przekazywania w darze JE ks Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego. Jego Ekscelencja w otoczeniu z prawej – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i z lewej Sekretarza Towarzystwa – Dominika Górnego.). 

Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego symbolizuje działania organiczne na rzecz utrwalania patriotyzmu i jest przypomnieniem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-lecia wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w tej Statuetce przekazuje swoją wierność ideałom pracy organicznej, wierność uniwersalnym wartościom i oddanie patriotycznemu działaniu dla Polski.

Jego Ekscelencja, ks Arcybiskup Stanisław Gądecki z zadowoleniem przyjął oferowany Mu dar
wraz z podziękowaniem ze strony dr Mariana Króla, za Pasterską Posługę naszego Arcybiskupa, za Jego życzliwość i moralne wsparcie działań Towarzystwa.  W odpowiedzi Jego Ekscelencja stwierdził: „Obserwuję i dobrze życzę działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Dziękuję za przepiękne inicjatywy propagujące pamięć o Ojczyźnie i Jej Bohaterach” .

W rozmowie jaka następnie nawiązała się Jego Ekscelencja ks Arcybiskup mówiąc o kwestii spraw społecznych i kulturotwórczych podkreślił znaczenie  chrześcijańskiego wymiaru budowania relacji pomiędzy instytucjami oraz ludźmi.  Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król serdecznie podziękował za te słowa, upewniając Arcypasterza, że taki właśnie ideał przyświeca działalności Towarzystwa. (inf.wł.)   


Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego
dla Zakładów „H.Cegielski - Poznań S.A.”

30.01.2019

28 stycznia 2019 roku delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w osobach Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, członka Zarządu Towarzystwa – Jacka Witkowskiego, oraz sekretarza Towarzystwa – Dominika Górnego, złożyła wizytę w Zakładach „H.Cegielski-Poznań S.A., której celem było przekazanie Kierownictwu Zakładów Statuteki Ignacego Jana Paderewskiego, wyróżnienia przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie to przyznano legendarnej firmie poznańskiej – Zakładom „H.Cegielski-Poznań S.A., w uznaniu za wieloletnią owocna współpracę z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego w obszarach patriotycznym i obywatelskim.(Na zdjęciu moment przekazania Prezesowi Zakładów „H.Cegielski-Poznań S.A.” Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego. Od prawej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Prezes Zakładów „H.Cegielski-Poznań S.A. – Rafał Kreduszyński i członek Zarządu Towarzystwa – Jacek Witkowski.)

Podczas spotkania w biurze Prezesa Zakładów „H.Cegielski – Poznań S.A. – z prezesem Rafałem Kreduszyńskim, przyznaną Zakładom Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego przekazał Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, wyrażając jednocześnie wobec Rafała Kreduszyńskiego podziękowanie za współpracę z Towarzystwem. Aby pokreślić osobistą rolę Prezesa Rafała Kreduszyńskiego w tej owocnej współpracy, dr Marian Król odznaczył Go Medalem „Labor Omina Vincit, przypominając, że Prezes Rafał Kreduszyński od chwili związania się z Zakładem „H.Cegielski-Poznań S.A.” zawsze wspierał podejmowane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego inicjatywy i projekty, promujące legendę twórcy tych Zakładów – Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu dr Marian Król dekoruje Rafała Kreduszyńskiego Medalem „Labor Omnia Vincit”)

Spotkanie zakończyły rozmowy na temat dalszej współpracy równie owocnej i skutecznej jak to zawsze miało miejsce.(inf.wł.) 


16.01.2019

        Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem