61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Podziękowanie dla fundatorów, darczyńców i realizatorów budowy pomnika Hipolita Cegielskiego

W poniedziałek, 2 listopada 2009 roku, w Sali Białej urzędu miasta Poznania odbyło się uroczyste spotkanie prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, oraz prezydenta miasta Poznania – Ryszarda Grobelnego, z grupą fundatorów, darczyńców, członkami Komitetu Honorowego budowy pomnika Hipolita Cegielskiego, oraz realizatorami tego wielkiego przedsięwzięcia jakim było wystawienie w Poznaniu, w dniu 19 września 2009 roku pomnika Hipolita Cegielskiego. W spotkaniu udział wzięła pani Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka tego wybitnego Polaka, Wielkopolanina, wzorca pracy organicznej, „marki” polskiego przemysłu. ( Na zdjęciu: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król przemawia do uczestników spotkania w Białej Sali urzędu miasta Poznania )

 

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król w ciepłych słowach podziękował fundatorom i darczyńcom za to, że umożliwili zebrać środki finansowe na budowę pomnika, podziękował twórcy pomnika – prof. Krzysztofowi Jakubikowi za znakomitą realizację artystyczną, podziękował Komitetowi Honorowemu i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Hipolit Cegielski wrócił do swojego miasta, zdobiąc je rzeźbą swojej postaci i przypominając piękną legendę jego życia. Dr Marian Król podziękował też prezydentowi miasta Poznania – Ryszardowi Grobelnemu, za przychylność jego urzędu w ustalaniu lokalizacji pomnika i dopełnieniu niezbędnych procedur. Z kolei Ryszard Grobelny dziękując dr Marianowi Królowi za inicjatywę wzniesienia pomnika, podkreślił, że to dokonanie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jest niezwykłym przykładem obywatelskiego zaangażowania, darem dla całej społeczności Poznania. ( Na zdjęciu: okolicznościowy medal ustanowiony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego na pamiątkę wystawienia w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego )

Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste obdarowanie wszystkich jego uczestników, fundatorów, darczyńców, członków Komitetu Honorowego budowu pomnika, oraz wykonawców pomnika okolicznościowymi medalami ustanowionymi przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z okazji wzniesienia w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego. Każdy z uczestników wraz z medalem otrzymał też oryginalny tubus z repliką Aktu Erekcyjnego, jaki został w sierpniu 2009 roku wmurowany na wieczne czasy w fundamenty pomnika, w Poznaniu, na Placu Wiosny Ludów. Te oryginalne i miłe pamiątki staną się wkrótce z całą pewnością obiektami zainteresowania kolekcjonerów, badaczy nowoczesnych dziejów stolicy Wielkopolski, oraz kronikarzy. ( Na zdjęciu: pamiątkowy tubus zawierający replikę Aktu Erekcyjnego pomnika ).(gj)


Akt Erekcyjny pod pomnik Hipolita Cegielskiego został wmurowany w Poznaniu…

We wrześniu, w spiżowej postaci pomnika, do Poznania wróci Hipolit Cegielski, legenda i marka Wielkopolski, jej stolicy i całego kraju. Symbol pracy organicznej, patriotyzmu gospodarczego, umiejętności przystosowania się do czasu epoki, symbol wartości szerokich horyzontów intelektualnych. Aby Jego powrót do Poznania był możliwy, w piątek, w dniu 7 sierpnia 2009 roku, w samo południe, na Placu Wiosny Ludów odbyła się uroczystość wmurowania „kamienia węgielnego” w fundamenty cokołu, na którym wzniesiony będzie pomnik Pana Hipolita. ( Na zdjęciu: Moment wmurowania tubusu a Aktem Erekcyjnym w fundamenty cokołu pomnika. Dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – z prawej – z tubusem Aktu Erekcyjnego w ręku, obok – z lewej – członek Komitetu Honorowego Budowy Pomnika, Andrzej Nowakowski. Fot.GMT)

„Kamień węgielny” w postaci niezwykle pięknego, metalowego tubusu, zaprojektowanego i wykonanego przez artystę rzeźbiarza Krzysztofa Jakubika – autora projektu pomnika – zawierał spisany na ozdobnym kartonie Akt Erekcyjny. Ten tubus, ozdobiony godłem państwowym, medalem wizerunkowym Hipolita Cegielskiego oraz opasany bransoletami z nazwą Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w obecności członków Komitetu Honorowego Budowy Pomnika, członków Towarzystwa oraz grupy obywateli Poznania, w fundamenty pomnika wmurował Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, któremu w tym akcie towarzyszył Andrzej Nowakowski, były wojewoda wielkopolski w latach 2001-2005, laureat Honorowego Hipolita i członek Komitetu Honorowego Budowy Pomnika.

Tym doniosłym historycznie wydarzeniem zapoczątkowany został końcowy etap działań, podjętych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i popartych przez społeczeństwo wielkopolskie, na rzecz wybudowania w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego, pomnika, który będzie pierwszym w Polsce pomnikiem wystawionym temu wybitnemu Polakowi, prekursorowi nowoczesnego polskiego przemysłu maszynowego, wybitnemu rzecznikowi pracy dla dobra społeczeństwa. (g)


Wybitny polski naukowiec Liderem Pracy Organicznej

prof. dr hab. Adam HamrolW Poznaniu, w historycznej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, w dniu 26 czerwca 2009 roku, tradycyjnie już podczas Gali XI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług o godło „Najlepsze w Polsce – The best in Poland”, jako wydarzenie towarzyszące odbyło się uhonorowanie kolejnej osobistości godnością Lidera Pracy Organicznej. 26 czerwca 2009 roku Dyplom Godność Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetkę Honorowego Hipolita otrzymał rektor poznańskiej politechniki, prof. dr hab. Adam Hamrol. Wyróżnienie to przyznaje Kapituła Honorowego Hipolita powoływana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. W uroczystości przekazania Dostojnemu Laureatowi Dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetki Honorowego Hipolita uczestniczyli rektorzy wyższych poznańskich uczelni, profesorowie Politechniki Poznańskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich, władz miasta Poznania, oraz licznie zgromadzona publiczność przybyła na Galę zakończenia XI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce – The best in Poland”.

Adam Hamrol, prof. dr hab. Inż., w latach 1971 – 1976 odbył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, a następnie studia indywidualne na Wydziale Budowy Maszyn na kierunku Podstawowe Problemy Techniki. Pracę magisterską w zakresie teorii regulacji obronił w roku 1976. Doktorat uzyskał natomiast w roku 1982 na wydziale budowy maszyn Politechniki Poznańskiej, za dysertację: Próba optymalizacji automatycznego cyklu szlifowania wgłębnego otworów z uwzględnieniem niestacjonarnego charakteru procesu wgłębiania ściernicy. W roku 1990 Adam Hamrol habilitował się na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej rozprawą pod tytułem: Teoretyczna i eksperymentalna analiza możliwości diagnostyki i nadzorowania procesu szlifowania.

W czasie bogatej wieloletniej kariery naukowej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – naukowiec znany i wysoko ceniony w kraju i zagranicą, opublikował ponad 150 pozycji, w tym monografie, książki, podręczniki i skrypty, kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych, tyle samo artykułów w krajowych czasopismach naukowo-technicznych. Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol otrzymał liczne nagrody naukowe oraz stypendia. Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń naukowych.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem