61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
XI edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” już trwa

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego już po raz jedenasty zainicjowało ogólnopolski Konsumencki Konkurs Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”. Obecna XI edycja tego konkursu przyciąga wielką uwagę zarówno konsumentów jak i producentów artykułów z różnych branż. Konsumenci, którzy zechcą wziąć udział w konkursie mają jeszcze szansę zagłosować na ich zdaniem najlepsze produkty znajdujące się na rynku w Polsce, wytwarzane w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Dla tych z naszych Czytelników, którzy zechcą wziąć udział w konkursie na naszych stronach www zamieściliśmy linki do kuponów konkursowych, które można wypełnić i przesłać elektronicznie.

XI edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów o godło „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland”, będzie zakończona w dniu 24 kwietnia bieżącego roku podczas uroczystej gali rozdania certyfikatów godła „Najlepsze w Polsce” – „The best in Poland” oraz statuetek Hipolita dla zwycięskich producentów za ich wyroby.

Konsumenci, uczestnicy konkursu, będą brać udział w losowaniu upominków ufundowanych przez zwycięskie firmy. Komisja Konkursowa czeka więc na Państwa opinie wyrażone na kuponach konkursowych.


Godność Lidera Pracy Organicznej dla wielkopolskiego architekta

Siedziba poznańskiego oddziału S.A.R.P, w Poznaniu, na Rynku Starego Miasta, w dniu 12 lutego 2009 roku była miejscem uroczystego uhonorowania Andrzeja J. Nowaka – znakomitego wielkopolskiego architekta – Godnością Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetką Honorowego Hipolita. Wyróżnienia te Andrzejowi J. Nowakowi przyznała Kapituła Honorowego Hipolita, działająca w strukturach Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w uznaniu całokształtu dotychczasowej działalności zawodowej i społecznej Laureata. Na uroczystość wręczenia Laureatowi wyróżnień przybyli licznie koledzy-architekci, a także zaproszenie wszyscy byli wojewodowie poznańscy pod których kierownictwem pracował Andrzej J. Nowak, w czasie kiedy zajmował kluczowe stanowisko Głównego Architekta Wojewódzkiego. ( Na zdjęciu Andrzej J. Nowak w chwilę po otrzymaniu wyróżnień. Foto: THC )

Wręczenia Laureatowi Dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetki Honorowego Hipolita doskonal Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król w towarzystwie przedstawicieli Kapituły oraz Towarzystwa.

Andrzej J. Nowak urodził się 12 lutego 1949 roku w Szamotułach. W 1966 roku zdał maturę w szamotulskim Liceum Ogólnokształcącym im. księdza Piotra Skargi. W latach 1966 - 1971 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie 18 października 1971 roku obronił pracę dyplomową uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.

W grudniu 1971 roku Andrzej J. Nowak rozpoczął pracę w Poznaniu w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt - Poznań". W 1980 roku Andrzej J. Nowak projektem dużego hotelu w Borowcu - zimowej stolicy Bułgarii, rozpoczął prace projektowe zagranicą, a w lipcu 1988 roku Andrzej J. Nowak rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na stanowisku Głównego Architekta Wojewódzkiego. Kierował kolejno pracą wydziałów: Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1988), Budownictwa Urbanistyki i Architektury (1988 - 1990), Gospodarki Przestrzennej (1990 -1998), Architektury i Budownictwa (1999 - 2002) i Rozwoju Regionalnego (2002 - 2006).

( Na zdjęciu: w siedzibie poznańskiego S.A.R.P pamiątkowa fotografia na zakończenie uroczystości wręczenia Andrzejowi J. Nowakowi przyznanych mu wyróżnień. W pierwszym rzędzie między kolegami-architektami siedzi Laureat, za nimi Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król – trzeci od lewej, oraz zaproszeni goście, a wśród nich wszyscy byli wojewodowie poznańscy oraz przedstawiciele S.A.R.P i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto: THC )


Uroczystości w 140 rocznicę śmierci Hipolita Cegielskiego

W niedzielę 30 listopada 2008 roku, w 140 rocznicę śmierci Hipolita Cegielskiego poznańska Fara zapełniła się członkami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem na czele, sympatykami tej organizacji społecznej, przedstawicielami Zakładów Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego oraz mieszkańcami Poznania, przybyłymi aby wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Hipolita Cegielskiego. Szczególnym, honorowym uczestnikiem uroczystości była prawnuczka Hipolita Cegielskiego – pani Zofia Cegielska-Doerfer. Punktualnie o godzinie 12.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta upamiętniająca rocznicę zgonu Hipolita Cegielskiego, wybitnego Polaka, Wielkopolanina, rzecznika pracy organicznej i prekursora nowoczesnego przemysłu maszynowego. Mszę Świętą poprowadził ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, który w okolicznościowej homilii szeroko omówił i przypomniał postać Hipolita Cegielskiego nawiązując do współczesności, do odradzającego się etosu pracy organicznej dla wspólnego dobra.

Po Mszy Świętej zgromadzenie udali się do krużganka przy Farze, gdzie nastąpiło osłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać Hipolita Cegielskiego. Odsłonięcia tablicy dokonała prawnuczka Hipolita Cegielskiego – pani Zofia Cegielska-Doerfer w asyście prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla oraz przedstawiciela zakładów im. H. Cegielskiego. Piękna tablica, ufundowana wspólnie przez Towarzystwo i zakłady im. H. Cegielskiego jest dziełem wybitnego artysty poznańskiego – Krzysztofa Jakubika, który także był obecny podczas uroczystości. Odsłonięcie tablicy oraz przebieg całej uroczystości notowały miejscowe media, radio i telewizja.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem