61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Medale "Labor Omnia Vincit"
dla naukowców poznańskiego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza

21.03.2018

16 marca, w Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Gabinecie Rektora - prof. dr hab. Andrzeja Lisieckiego,  odbyła się kameralna uroczystość wręczenia przyznanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Medali „Labor Omnia Vincit” naukowcom tego Uniwersytetu. Srebrne Medale otrzymały Panie: Prorektor UAM do spraw studenckich -  prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Prorektor UAM do spraw kształcenia  - prof. dr hab. Beata Mikołajczyk. Odznaczenia wyróżnionym Paniom wręczył Prezydent Towarzystwa, dr Marian Król, w towarzystwie Rektora UAM – prof. dr hab., Andrzeja Lisieckiego oraz Prorektora do spraw kadry i finansów – prof. dr hab. Tadeusza Wallasa,  także wiceprezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.. (Na zdjęciu w Gabinecie Rektora UAM Laureatki Medalu „Labor Omnia Vincit”. Od lewej – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Andrzej Lesicki, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska i członek THC – Dominik Górny).

"Medale „Labor Omnia Vincit” ustanowione i przyznawane  przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, nadawane są osobom szczególnie zasłużonym dla upowszechniania ideałów pracy organicznej. Wśród laureatów są osoby praktycznie ze wszystkich środowisk zawodowych. Kapitułę Medalu „Labor Omnia Vincit” szczególnie jednak cieszy fakt coraz większej grupy naukowców, nauczycieli akademickich  otrzymujących ten Medal, ponieważ to oni właśnie są wzorami pracy i szerzą ideały pracy organicznej wśród młodzieży. (Na zdjęciu prof. dr hab. Beata Mikołajczyk odbiera gratulacje od Prorektora UAM – prof. dr hab. Tadeusza Wallasa, w środku gratulacjom towarzyszy Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król).

Sami wyróżnieni zawsze wysoko cenią sobie przyznane medale. „Idea pracy organicznej jest bardzo bliska działaniom, które podejmujemy w ramach zadań naszego Uniwersytetu” – po dekoracji twierdziły  obecne  laureatki Medalu „Labor Omnia Vincit”, Panie -  prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Prorektor UAM ds. studenckich oraz prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. Kształcenia. (Na zdjęciu od lewej: Rektor UAM – prof. dr hab. Andrzej Lisiecki ręcza Dyplom Medalu „Labor Omnia Vincit” Laureatce – prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej, obok stoi Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.) Uroczystość zakończyły gratulacje dla Laureatek, rozmowy i wspólne pamiątkowe fotografie.(Zdjęcia: Łukasz Woźny i Przemysław Stanula. 


Polski Klub Przedsiębiorczości
Hipolita Cegielskiego
otrzymał swoje logo...

18.02.2018

Upowszechnianie idei pracy organicznej przez pryzmat podwyższania jakości i rozwoju polskich firm z różnych branż i dziedzin życia gospodarczego – to główne na ten rok cele podejmowania inicjatyw przez Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego. W dnu 14 lutego br. odbyło się zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie członków Klubu. Jego efektem było zatwierdzenie nowego, oficjalnego loga, które będzie emblematem wizerunku Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego.

W spotkaniu wzięli udział: Ireneusz Vowie, Prezes Klubu; Tomasz Nowaczyk, I Wiceprezes; Edmund Dudziński, Członek Zarządu; Michał Ciszak, prokurent; Sławomir Lechna, redaktor naczelny gazety „Nasz Głos Poznański”; przedsiębiorcy: Bogumił Tycz i Jan Szmidt; mecenas Wojciech Wiza, członek-założyciel i Dominik Górny, reprezentujący dr. Mariana Króla, Prezydenta THC, pomysłodawcę stworzenia PKP HC. 


Burmistrz Opalenicy
Liderem Pracy Organicznej...

09.01.2018


9 stycznia 2018 roku w hotelu „Remes Sport&Spa” w Opalenicy odbyło się tradycyjne, doroczne Spotkanie Noworoczne samorządowców gminy i miasta. Ponad dwustu uczestników mogło doświadczyć opalenickiej gościnności w niezwykle reprezentacyjnym otoczeniu. W czasie tego noworocznego spotkania Burmistrz Opalenicy – Tomasz Szulc wystąpił z przemówieniem, w którym w dłuższej retrospekcyjnej perspektywie czasowej omówił cele, które przez ten okres udało się w mieście i gminie zrealizować. Poprzednie dwanaście miesięcy minionego roku Tomasz  Szulc poddał natomiast głębszej analizie. (Na zdjęciu od lewej: Członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Dominik Górny, Burmistrz miasta i gminy Opalenica - Tomasz Szulc, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, oraz Członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Sławomir Lechna )


Po wystąpieniu gospodarza gminy na scenę zaproszeni zostali członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wśród których był prezydent Towarzystwa dr Marian Król, oraz członkowie zarządu: Dominik Górny i Sławomir Lechna – redaktor naczelny „Naszego Głosu Poznańskiego”. Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król poinformował, że decyzją Kapituły Honorowego Hipolita działającej przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego,  Burmistrz Tomasz Szulc w uznaniu jego zasług dla samorządu terytorialnego został uhonorowany Godnością Lidera Pracy Organicznej i otrzymał Statuetkę Honorowego Hipolita.

Opalenickie Spotkanie Noworoczne było czwartym z kolei tego rodzaju wydarzeniem w obecnej kadencji władz samorządowych. Imprezę zakończyło wystąpienie zespołu „Sounds Good”, formacji młodzieżowej, która powstała we wrześniu 2016 roku przy Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy.

Sponsorami Spotkania byly: Hotel „Remes” Sport&SPA, Dwór Niemierzyce, Restauracja Kamienica w Opalenicy, Restauracja „U Kowala” w Opalenicy, Gminne Składy w Opalenicy, Cukiernia „Błaszak” w Opalenicy, Piekarnia Bukowska Wojciech Szczęsny, Pizza Opalenizza oraz Piekarnia Piotr Gwóźdź.

Tomasz Matusiak
Fot.: Paulina Łącka

 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem