61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
To, co najlepsze, zostało nagrodzone...

01.12.2017

To ,co najlepsze wśród polskich firm, produktów i usług zebrało gromkie brawa Wielkopolan podczas Gali XXVIII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” – „The Best In Poland”. Wydarzenie odbyło się 23 listopada br. w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, którego Kapituła nagrodziła Certyfikatami, Statuetkami oraz prestiżowymi Medalami. Honorowy patronat nad galą objął Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Laureatami Certyfikatów zostali: L'biotica  Sp. z o.o., Gdańsk – za: linię przeciwstarzeniową L'biotica - maseczki dermomask night active; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Wielkopolski w Poznaniu za: szkolenia i kursy w zakresie rachunkowości i podatków ; Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. za: parówki paryżanki; Miłosławskie Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Miasta i gminy Miłosław za: upowszechnianie i promowanie czytelnictwa oraz kultury wśród mieszkańców gminy Miłosław; Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA“ S.A., Łubiana k/ Kościerzyny za: porcelanowe komplety dziecięce; Alfa i Omega Przeprowadzki, Poznań za: profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki; TOP s.c. H.Huszczak, B.Humerczyk, A.Humerczyk, Chodzież za: sery smażone; Termopil-Bud Sp. z o.o., Piła za: zespół budynków wielorodzinnych zlokalizowany przy ulicach Równa – Targowa – Młynarska – Promienna w Pile; Firma Handlowa „RATOS-NATURA” s.c. R.S. Zdziebło,  Baćkowice za: naturalne miody pszczele; Stacja Kontroli Pojazdów Mechanika Pojazdowa Zbigniew Kopras, Fiałkowo za: profesjonalną naprawę motocykli i samochodów; Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska, Grudziądz za: serek homogenizowany o smaku waniliowym; Orientalna, Warszawa za: bio hennę, Szczebrzeska Kapela Podwórkowa, Szczebrzeszyn za: kultywowanie folkloru miejskiego we własnych aranżacjach; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie za: kefir; Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie za: upowszechnianie czytelnictwa i długoletnią pracę na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie; Bazylia &Oregano Jacek Kubasiński, Poznań za: Restaurację Bazylia &Oregano; Towarzystwo Miłośników Łobżenicy za: projekty edukacyjne oraz publikacje związane z dziedzictwem kulturowym Krajny oraz doprowadzenie do powstania Izby Muzealnej; Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej, Gołańcz za: pielęgnowanie tradycji, obyczajów, kultury ludowej, opieka nad zabytkami oraz popularyzacja wiedzy o regionie; Firrma Szmidt Jan Szmidt, Ślesin za: profesjonalny handel kwalifikowanym materiałem siewnym; NOVUM PLUS Sp. z o.o.,  Lusówko za: Osiedle Rozalin; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu za: upowszechnianie czytelnictwa i animowanie kultury na terenie województwa wielkopolskiego; Zakład Metalowy „AGROMASZ”, Mrągowo za: ładowacze czołowe; Ratio 89 Sp. z o.o., Poznań za: redakcję codziennypoznan.pl.

Statuetki Hipolita podkreśliły jakość działalności takich firm jak: PRZETWÓRSTWO WARZYW Henryk Sondej, Lipki Wielkie za: Kapustę kiszoną i ogórki kiszone nadnoteckie produkt tradycyjny wpisany na listę Ministerstwa Rolnictwa Produktów Tradycyjnych; KJF Broker Sp. z o.o., Poznań za: Usługi ubezpieczeniowe; Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Wysokie Mazowieckie za: markę Mlekovita. Poznaliśmy „Liderów Pracy Organicznej” – laureatów Statuetki Honorowego Hipolita, o których ukazały się już dwa tomy książki, a byli to: prof. Magdalena Wyrwicka, Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej; Henryk Litka, burmistrz miasta i gminy Dolsk oraz Józef Majchrzak, wieloletni przedsiębiorca.  (Na zakończenie Gali – zbiorowa fotografia

Etos pracy organicznej, która „Wszystko Zwycięża” podziwialiśmy w uosobieniu takich organiczników jak: Jan Michał Kubacki, społecznik; Jan Szmidt, przedsiębiorca oraz Dawid Sztandera, przedsiębiorca. To właśnie ich uhonorował Srebrny Medal LABOR OMNIA VINCIT. Wśród najmłodszych laureatów Gali znaleźli się: Monika Bartkowiak florystka; Adam Nowaczewski, strażak i Krzysztof Skibicki, pasjonat automatyki. Z dumą przyjęli Medale Młodego Pozytywisty, którego leureatem w ostatnim czasie został także Rzecznik Prasowy Białego Domu. Z kolei nad projektem czuwa jego sponsor główny – firma PROMAG S.A. (Na zdjęciu od lewej: Andrzej Nowakowski – b. wojewoda wielkopolski,  młody Pozytywista – Adam Nowaczewski oraz Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr marian Król.)

Gala „Najlepsze w Polsce” była kolejnym wydarzeniem, którego uczestnicy stwierdzili, że jest gospodarczą i obywatelską wizytówkę naszego regionu.

Dominik Górny
 


Gala "Złotych Hipolitów" - statuetki rozdane...

31.10.2017

"Składam serdeczne gratulacje tegorocznym laureatom nagrodzonym prestiżową statuetką „Złotego Hipolita” i Godnością „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” – napisał Szef Kancelarii Prezydenta RP. Gratulacji było znacznie więcej, a przebieg samej gali udowodnił, że jak jej przejdzie edycje przejdzie do historii. Na ręce Kapituły "Złotego Hipolita" nadeszły listy gratulacyjne od wielu wybitnych znanych osobistości Kościoła,  administracji państwowej, samorządów oraz nauki.

Statuetki „Złotego Hipolita” – najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, uhonorowały w tym roku osiem tak znakomitych osobistości jak: Andrzej Bobiński – przedsiębiorca; Jerzy Gołębiewski – dziennikarz, publicysta; Lucjana Kuźnicka-Tylenda – przedsiębiorca, prezes firmy TFP; prof. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002-2008; Jerzy Maksymiuk – dyrygent, kompozytor; prof. Roman Słowiński – prezes Oddziału PAN w Poznaniu; ks.Prałat  dr Jan Stanisławski , a także prof. Tomasz Trojanowski – neurochirurg. (Na zdjęciu Laureaci Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – Wybitne Osobistości Pracy Organicznej. Od lewej: pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda, prof. Stanisław Lorenc, prof. Roman Słowiński, ks. Prałat Jan Stanisławski i prof. Tomasz Trojanowski ).Pierwszą Osobistością, która jako Dar, przyjęła Statuetkę „Złotego Hipolita” była Jego Świątobliwość Jan Paweł II. Akt przyjęcia Statuetki nastąpił w Watykanie, 1 sierpnia 2001 roku. „Złotego Hipolita” wręczył dr. Marian Król, pomysłodawca tej nagrody, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Dotychczas wyróżniono 129 osobistości – reprezentantów rozmaitych środowisk opiniotwórczych, świata kultury, nauki, biznesu i duchowieństwa. (Na zdjęciu Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – ks Prałat Jan Stanisławski w otoczeniu z prawej pani Halina Lorkowskiej, Przewodniczącej Kapituły Złotego Hipolita 2017 i z lewej przez dr Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ).
Kandydatury do wyróżnienia „Złotym Hipolitem” mogą zgłaszać instytucje i osoby obdarzone mandatem społecznego zaufania i – co ważne – sami laureaci. Kapituła „Złotego Hipolita” jest powoływana na okres jednego roku, zawsze w nowym składzie. Rozpatrując nominacje, Kapituła jest całkowicie niezależna, a podejmowane przez nią werdykty są jednogłośne i nie mogą być kwestionowane. (Na zdjęciu Laureatka Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda w otoczeniu z lewej pani Haliny Lorkowskiej Przewodniczącej Kapituły Złotego Hipolita 2017  i z prawej pana dr Mariana Króla Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ).
Uroczystość poprowadzili Edmund Dudziński i Dominik Górny. Kulturalnym akcentem był występ artystów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.  ( Obok zbiorowe zdjęcie fotograficzne Laureatów Honorowej Nagrody "Złotego Hipolita" - zasiadaja w pierwszym rzędzie, oraz członków Kapituły "Złotego Hipolita", organizatorów Gali z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marianem Królem na czele, stoi w środku za Laureatką, panią  Lucyną Kuźnicką - Tylendą i JE ks Prałatem dr Janem Stanisławskim).
                                                                                                                                                                                                             

Opr. Dominik Górny

 


Pierwsza Dama
Poznańskiej Elity Obywatelskiej
Zofia Cegielska – Doerffer
ukończyła 91 lat…

26.08.2017

21 sierpnia 2017 roku, Pani Zofia Cegielska – Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, ukończyła 91 rok życia. Dzień tej pięknej rocznicy urodzin był świętem nie tylko dla Dostoj-nej Jubilatki, ale dla całego środowiska organiczników wielkopolskich, zrzeszonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, którego Pani Zofia Cegielska – Doerffer jest Honorową Członkinią i jedną z najbardziej zaangażowanych postaci, biorąc udział w wielu wydarzeniach, konkursach i organizowanych przez Towarzystwo wizytacjach na przykład szkół noszących imię Jej sławnego pradziadka. (Na zdjęciu Dostojna Jubilatka, Pani Zofia Cegielska - Doerffer, w otoczeniu  Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla - z prawej i dyrektora Biura Towarzystwa - Edmunda Dudzińskiego – z lewej)
 

Zwykle kolejne rocznice urodzin Pani Zofii Cegielskiej – Doerffer świętowaliśmy w sie-dzibie naszego Towarzystwa, w tym roku, z kwiatami i życzeniami delegacja Towarzystwa w osobach Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiefo – dr Mariana Króla, dyrektora Biura Zarządu Towarzystwa – Edmunda Dudzińskiego oraz członka Zarządu Towarzystwa – Domini8ka Górnego, udała się do domu Jubilatki, aby nie narażać  Jej na trudy dojazdu do siedziby Towarzystwa przez miasto wypełnione smogiem.

Przyjęci radośnie przez Jubilatkę delegacji Towarzystwa złożyli Pani Zofii serdeczne życze-nia zdrowia i długich lat życia dla Poznania, dla legendy o Jej sławnym pradziadku, wielkim Polaku i wielkim Człowieku. (Na zdjęciu Dostojna Jubilatka w otoczeniu prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla – z prawej i członka Zarządu Towarzystwa  - Dominika Górnego – z lewej.)

Do życzeń składanych Jubiatce dołącza się także nasza redakcja.” Pani Zofio zdrowia., sił i jak najdłuższego życia”….

Oto sylwetka Zofii Cegielskiej - Doerffer

Zofia Cegielska - Doerffer - w prostej linii prawnuczka Hipolita Cegielskiego (ur. 21.08.1926r). Rodowita poznanianka, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Poznań-skiego. Przez całe życie zawodowe związana z Poznaniem. Zamiłowana turystka przez wiele lat zajmowała się też pilotowaniem wycieczek krajowych i zagranicznych. Obecnie na emeryturze. Nadal jednak czynna społecznie, bierze też aktywny udział w utrwalaniu pozytywistycznej legendy Hipolita Cegielskiego, m.in. spotykając się z młodzieżą szkolną. Pani Zofia Cegielska - Doerffer jest Honorową Członkinią Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem