61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Szanowni Członkowie
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Szanowni Sympatycy naszego Towarzystwa,
pozytywiści i organicznicy wielkopolscy…

21.01.2017


Drodzy Przyjaciele!

Tą drogą pragnę podzielić się z Wami informacją, że nasze Towarzystwo przez wiele lat rezydujące w dzierżawionym budynku w Poznaniu, przy ul. Garncarskiej 8, z dniem 1 lutego 2017 roku zmienia swoją siedzibę na bardziej odpowiadającą nowej organizacji pracy Towarzystwa i nowym naszym zadaniom. Nowa siedziba Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego znajduje się w biurowcu, w Poznaniu 61- 823, przy ul. Piekary 17 na VIII piętrze. Po niezbędnej adaptacji, nowa siedziba Towarzystwa będzie dostępna już od 15 lutego 2017 dla wszystkich naszych Członków, Przyjaciół i Interesantów. Pragnę dodać, że wszystkie dotychczasowe numery telefoniczne, numer fax Towarzystwa oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Do zobaczenia w nowej rezydencji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego…

Z pozdrowieniami

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa.


Nowatorska inicjatywa
organiczników wielkopolskich

07.01.2017

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili powstania tej organizacji wielkopolskich organiczników z wielkim zaangażowaniem wspiera wszelkie przejawy przedsiębiorczości Polaków, czego dowodem były i są między innymi  zorganizowane przez Towarzystwo Konsumenckie Konkursy Jakości Produktów i Usług najpierw o Certyfikat „Dobre bo Polskie”, a następnie, po  wejściu Polski do Unii Europejskiej o Certyfikat „Najlepsze w Polsce”. Takie wyróżnienia certyfikatami w dorocznych edycjach konkursów otrzymało już kilkaset firm i kilkaset produktów i usług, a godło znaku „Najlepsze w Polsce” stało się prestiżowym wyróżnikiem.

Wraz z postępującymi zmianami w sferze gospodarki i rynku, w Polsce, w Europie i świecie, koncentracją wielkiego kapitału i bezpardonową „grą rynkową” międzynarodowych, a często ponadnarodowych korporacji, polscy drobni i mali przedsiębiorcy musieli zmierzać się z coraz trudniejszymi warunkami ekonomicznymi funkcjonowania, z gigantyczną konkurencją i dyktatem wielkich graczy rynkowych – supermarketów, oraz sieci tak zwanych galerii handlowych prowadzonych przez zagranicznych inwestorów. Bardzo często polscy przedsiębiorcy w takich sytuacjach pozostawali bezradni. Pozostawieni sami sobie, bez zaplecza kapitałowego, bez zaplecza prawnego i bez zaplecza poważnego lobbingu na ich rzecz w instytucjach państwowych, samorządowych i organach parlamentu.

Wiele organizacji powstałych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, nakierowanych na sferę gospodarczą, głównie biznesu, dawno już wyczerpało swój zapał, a często zniknęło w ogóle. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego natomiast wierne swojemu statutowi organizacji prospołecznej nie zapomniało o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości i od co najmniej dwóch lat przygotowywało nową formułę tego wspierania. Tak w konsekwencji zrodziła się i zmaterializowała idea Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, jako organizacji służącej wszechstronnie przedsiębiorcom, właśnie w takich obszarach jak szeroko rozumiane doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne, w zakresie lobbingu, negocjacji biznesowych, przedsięwzięć innowacyjnych. Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego nawiązał robocze kontakty z poznańskimi wyższymi uczelniami, aby zapewnić sobie znakomitą kadrę wolontariuszy- konsultantów naukowych z wielu dziedzin..( Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z prawej, wręcza Ireneuszowi Vowie akt powołania go na funkcję przewodniczącego Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego )

Teraz Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego właśnie wchodzi w okres działania. W dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyło się pod przewodnictwem dr Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa, zebranie ustanawiające zarząd Klubu. Przewodniczącym powołany został Ireneusz Vowie z Kancelarii Negocjacyjno - Koordynacyjnej, wiceprezesem został Tomasz Nowaczyk prezes zarządu  spółki Natalii., wiceprezesem Filip Suś prezes Afrykańsko-Polskiej Izby Handlowej, członkiem zarządu Edmund Dudziński dyrektor Biura THC, a sekretarzem Klubu Marek Nowak ( Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z prawej, wręcza Tomaszowi Nowaczykowi akt powołania go na funkcję wiceprzewodniczącego zarządu Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego.)

Powstanie Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, to cenna, celowa  inicjatywa organiczników wielkopolskich, sytuująca się doskonale we współczesnych, zmieniających się stale realiach ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych. Teraz tylko od polskich przedsiębiorców zależy, jak będą korzystać z tej nowatorskiej oferty dla swego rozwoju i umacniania we własnym zakresie gospodarczego patriotyzmu, w najlepszym rozumieniu  tego pojęcia. (gg)


XXVI Edycja Konsumenckiego Konkursu
Jakości Produktów i Usług
 „Najlepsze w Polsce”

Godło
gospodarczego patriotyzmu…

24.11.2016


Pojęcie gospodarczego patriotyzmu – preferowanie przez konsumentów rodzimych produktów i rodzimych firm w celu wspierania rodzimej gospodarki  -  znane w wielu kulturach państw Europy i świata, upowszechnia w Polsce Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przez prowadzone od ponad 15 lat Konsumenckie Konkursy  Jakości Produktów i Usług, najpierw o godło „Dobre bo polskie”, teraz o godło „Najlepsze w Polsce”. Obecna XXVI Edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług  „Najlepsze w Polsce” dokonana we czwartek 24 listopada, w Poznaniu, w Sali Lubrańskiego, w gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jak zwykle zgromadziła przedstawicieli firm wyłonionych do otrzymania Certyfikatów Godła „Najlepsze w Polsce", a także reprezentantów środowiska gospodarczego, biznesowego, polityków, samorządowców i władz regionalnych.

Nowatorskim uzupełnieniem uroczystości XXVI Edycji Konkursu stało się połączenie tego wydarzenia z prezentacją grona Młodych Pozytywistów uznanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za przyszłe osobistości elity gospodarczej i naukowej. Tradycyjnie też podczas XXVI Edycji Konkursu  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało dwie wybitne osobistości Godnością Liderów Pracy Organicznej. Cała uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – dr Zofii Szalczyk. (Na zdjęciu główni uczestnicy Gali XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług "Najlepsze w Polsce" )

W XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług  „Najlepsze w Polsce’ laureatami okazały się następujące firmy: Spółdzielnia Mleczarska w Łapach; As-Babuni Sp. z o.o. - Niemce; Exactus Sp. z o.o. z Mosiny: Lavea Poland – Rydułtowy; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach: MB Motors Sp. z o.o. Autoryzowany Salon i Serwis Mercedes Benz z Poznania; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie;, Konspol Holding Sp. z o.o. z Nowego Sącza; Spółdzielnia Mleczarska z Wrześni; Tarczyński S.A. - Ujeździec Mały; Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne; Elisabeth Travel Agency – Pobiedziska; Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” – Pobiedziska. Wszystkie te firmy uzyskały Certyfikaty Godła „Najlepsze w Polsce”.

Statuetki Hipolita w Konkursie Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” otrzymały firmy:: Talex S.A. – Poznań, z okazji 25-lecia działalności firmy i za: wieloletnią kompleksową usługę w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania infrastruktury IT oraz w zakresie produkcji i rozwoju oprogramowania na światowym poziomie; Natalii Sp. z o.o. Drukarnia Etykiet – Rokietnica, z okazji 15-lecia działalności firmy i za największą i najnowocześniejszą produkcję etykiet wąskowstęgowych w Polsce dla branży: spożywczej, kosmetycznej, chemii gospodarczej i farmacji na europejskim poziomie, oraz TFP Sp. z o.o. – Dziećmierowo, z okazji 28-lecia działalności firmy i za: wysoką  jakość produkcji opakowań z tektury falistej i litej a także druku fleksograficznego i offsetowego – produkcji na najwyższym europejskim poziomie.

Ważnym momentem uroczystości XXVI Edycji Konkursu było – jak wspomniano wyżej -  wręczenie Statuetek Honorowego Hipolita i Godności „Lidera Pracy Organicznej” dwóm przedstawicielom wielkopolskiego   biznesu – wiceprezesom firmy  Ataner-Poznań: Wojciechowi Szałe i Pawłowi Szkudlarkowi.

Zgodnie z programem promowania przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego idei pracy organicznej wśród młodego pokolenia Polaków, zaproszonym przedstawicielom młodzieży wręczono Medale Młodego Pozytywisty wraz z tytułem Członka Klubu Młodych Pozytywistów. Wyróżnieni zostali: Agnieszka Żuchowska – prezes- Magufaktora - Mimonas – Poznań; Błażej Szymański  - dyrektor operacyjny Teletra – Comtrans  - Poznań i Michał Szott – wykładowca w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dziennikarz – Poznań. W tym miejscy pragniemy z satysfakcją poinformować, że tegorocznym sponsorem projektu „Młody Pozytywista” jest znana firma Promag S.A.

Przedstawicielom starszej generacji zasłużonych przyznano Srebrne Medale „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. Te jedne z wyróżnień Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowały postawę obywatelską i zawodową takich osobistości jak: Katarzyna Kaczmarek – nauczycielka historii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie; prof. dr Roman Budzinowski – dziekan Wydziału.Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Przemysław Kieliszewski – dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu; oraz dr inż. Jerzy Mazur – dyrektor Rolno-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda. (Opr.JG).Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem