61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Doktorat Honoris Causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
dla JE Kardynała Zenona Grocholewskiego
Laureata Nagrody Złotego Hipolita 2001
Dostojnego Członka Honorowego
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego…

28.11.2018

Jego Eminencja Kardynał Zenon Grocholewski, Wielkopolanin, wielki humanista i uczony, twórca nowoczesnego pojmowania roli współczesnego szkolnictwa i nauki otrzymał w dniu 22 listopada 2018 roku tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktorat Honoris Causa dla Jego Eminencji został przyznany na wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako wyraz uznania dla Jego Eminencji, jako  wielkiego autorytetu moralnego wyznaczającego postawy etyczne środowisk akademickich na całym świecie. (Na zdjęciu moment wręczenia JE Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu – z lewej, Dyplomu Doktoratu Honoris Causa przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - prof. dr hab. Jana Pikula – z prawej.)

 „Wielki to zaszczyt dla najstarszego na naszej uczelni, obecnie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii zainicjowanie postępowania o nadanie godności Doktora Honoris Causa Wielkopolaninowi, Osobistości znamienitej, która universitatis postrzega jako uniwersyteckie oddanie się badaniom naukowym oraz nauczaniu i formacji studentów, którzy z własnej woli towarzyszą swym nauczycielom, są złączeni z nimi ideą miłości wiedzy.” – mówiła w swym przemówieniu prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP.
 

Ceremonia wręczenia dyplomu rozpoczęła obchody Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, corocznego święta uczelni nawiązującego do korzeni istnienia uczelni – rocznicy powstania Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie i postaci jej patrona, Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Witając  zgromadzonych gości w Kolegium Rungego prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego  podkreślał ważkość takich uroczystości   „Nadanie godności Doktora Honoris Causa to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego w dowód uznania ich szczególnych zasług. To laur dla wybitnych jednostek, umysłów nieprzeciętnych o wyjątkowych zdolnościach i gorliwości w działaniu, które uczelnia wskazuje jako wzorzec godny naśladowania dla członków swojej społeczności. Jako Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu raduje mnie fakt, iż mogę w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką Osobistość”.

Jego Eminencja, Doktor Honoris Causa - Zenon Kardynał Grocholewski, podczas uroczystości wygłosił wykład zatytułowany „Ekologia integralna”, który rozpoczął słowami „Czuję się bardzo zaszczycony przyznaniem mi Doktoratu Honoris Causa przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ujmuje fakt, że u podłoża tej uczelni leży nie tylko zainteresowanie naukowe i profit gospodarczy, ale także, a może przede wszystkim, potrzeba serca, umiłowanie przyrody i troska o jej należne użytkowanie”.
 
JE Kardynał Zenon Grocholewski ( ur.1939 r. ) – syn Ziemi Wielkopolskiej, w Watykanie jest przy Stolicy Apostolskiej prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego i jest odpowiedzialny za kościelne szkolnictwo wyższe i akademickie na całym świecie. Jak mało kto jest prawdziwym ambasadorem naszego narodu. Jest Członkiem Honorowym Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu (2001), honorowym członkiem wielu stowarzyszeń Kanonistów, honorowym obywatelem miast w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i na Słowacji. Jest doktorem Honoris Causa ośmiu uczelni: Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Passau, Uniwersytetu w Glasgow, Godność Doktora Honoris Causa Kardynałowi nadały ponad 23 uczelnie na całym świecie, między innymi  Uniwersytet w Bratysławie, Papieski Uniwersytet Katolicki w Buenos Aires, Uniwersytet w Taipei na Tajwanie, oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
. .
 


Uchwała Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku

09.11.2018

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest środowiskowym stowarzyszeniem wielkopolskich pozytywistów - organiczników. Powołane zostało do upowszechniania ideałów pracy organicznej. Odwołuje się do historycznego dziedzictwa wybitnego Wielkopolanina - Hipolita Cegielskiego, patrioty, intelektualisty, twórcy podwalin pod budowę nowoczesnego polskiego przemysłu.

Członkowie Towarzystwa zwracają się do wielkopolskich pozytywistów- organiczników i ogółu Wielkopolan, z apelem o szczególne uświetnienie setnej Rocznicy Odzyskania Polskiej Niepodległości.

Tę wielką rocznicę chcemy zaakcentować zobowiązaniem do zwielokrotnienia działań i wysiłków w celu dalszego rozwoju Wielkopolski. Celem tego jest patriotyczne unowocześnianie oraz rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, kulturowy, społeczny i samorządowy naszych miast, gmin i wsi.

Z wyjątkową uwagą zwracamy się do młodego Pokolenia Wielkopolan, od których w najbliższych latach zależą losy Naszego Regionu i całej Polski. Życzymy im, aby patriotyzm, praca i solidaryzm społeczny były ich drogowskazem w codziennym życiu i działaniu.

Niech Nasze obywatelskie i solidarne działania służą budowaniu przyszłości dla nowych pokoleń Wielkopolan i Polaków, dla rozsławiania dumy z naszej Ojczyzny - Polski!

Niech żyje Polska!
Niech żyje Wielkopolska!
Niech żyje Naród Polski!


W imieniu Zarządu

Dr Marian Król
Prezydent  Towarzystwa

Dominik Górny
Sekretarz Towarzystwa  


XVIII Edycja Nagrody Złotego Hipolita
pod Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości
1918 – 2018...

27.10.2018


Tegoroczna Gala XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita była wydarzeniem szczególnym. Oto w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, dla tegorocznej XVIII Edycji zostało zaszczycone Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ten Patronat Najwyższego Przedstawiciela Państwa Polskiego jest dla nas wyjątkowym dowodem uznania i szacunku Pana Prezydenta, dla ideałów pracy organicznej, dla postaw pozytywistycznych, których celem jest upowszechnianie i utrwalanie etosu pracy, rozumianej jako działanie dla wspólnego dobra, dla rozwoju, dla pokoju i solidarności, dla przyszłości Narodu i Państwa. Z najwyższym szacunkiem dziękujemy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za objęcie XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita Jego Patronatem. Jest to dla wszystkich Laureatów zaszczyt i zobowiązanie. Jest to także zaszczyt i zobowiązanie dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i realizowanej przez Towarzystwo misji służenia Polsce.

Honorowa Nagroda Złotego Hipolita, dla jej Laureatów jest podziękowaniem za ich pracę, za ich działalność patriotyczną, pro państwową, społeczną, naukową, artystyczną, twórczą za to, że stanowią dla wszystkich, a szczególnie dla polskiej młodzieży wzorzec do naśladowania, wskazówkę jak żyć, jak pracować, jak mądrze służyć Ojczyźnie, jak Polskę ukazywać światu.

Wśród dotychczasowych Laureatów Nagrody Złotego Hipolita, w okresie ostatnich XVII Edycji, mieliśmy zaszczyt spotkać znakomitych polskich naukowców, artystów, wybitnych twórców sztuki, dostojników Kościoła, działaczy społecznych i samorządowych, całą plejadę Osobistości, z których Polska może być dumna.

Nagroda Złotego Hipolita, jest szczególnym wyróżnieniem środowiskowym przyznawanym przez Kapitułę, corocznie konstytuowaną przez grupę uznanych, niezależnych autorytetów społecznych. Decyzje nominacyjne Kapituła podejmuje z wielką rozwagą i odpowiedzialnością, kierując się rozumieniem wagi tych decyzji.

Stale bowiem pamiętamy o tym, że pierwszą w świecie Osobistością, która otrzymała w Darze od środowiska polskich pozytywistów Statuetkę Złotego Hipolita, był w dniu 1 sierpnia 2001 roku polski Papież, Jan Paweł II, wyniesiona na Ołtarze polski Święty. Następca Świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej, umiłowany wielki polski patriota, którego Pontyfikat zmienił oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

Laureatami XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita zostali
:

Edmund Dudziński
– działacz społeczny i kulturalny, odtwórca roli Ignacego Jana Paderewskiego – Poznań.

Dr Szczepan Gawłowski – przedsiębiorca, działacz społeczny – Poznań.

Katarzyna Gärtner
– kompozytorka, pianistka, autorka aranży – Komaszyce.

Prof. Zbigniew Jasiewicz – etnolog, nauczyciel akademicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ks. dr Mieczysław Mokrzycki
– arcybiskup, Metropolita Lwowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Prof. Zbigniew Młynarek
– naukowiec, geotechnik, Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki – Poznań.

Prof. Józef Orczyk – ekonomista, nauczyciel akademicki, rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Prof. Stanisław Sołtysińsk
i – naukowiec, prawnik, przedsiębiorca – Warszawa.

Wszystkim Dostojnym Laureatom Gratulujemy. Życzymy im sukcesów zawodowych i dalszej skutecznej pracy oraz działalności dla wspólnego dobra, dla Polski! Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem