61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Honorowe Nagrody Złotego Hipolita 2016 –
rozdane Laureatom Godności
Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej…

06.11.2016

W sobotę, 5 listopada 2016 roku odbyła się w Poznaniu, stolicy Wielkopolski, doroczna uroczystość uhonorowania kolejnych laureatów Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita” oraz Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, przyznawanej przez Kapitułę „Złotego Hipolita” działającą przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Uroczystość odbyła się w historycznej siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Sali Lubrańskiego, do której przybyli tegoroczni Laureaci - Prof. Waldemar Andrzejewski – były rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu; Prof. Mieczysław Dondajewski – były dyrygent Teatru Wielkiego w Poznaniu; Antoni Karwacki – działacz sportowy; Prof. Hanna Kóćka – Krenz – historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Prof. Wojciech Łączkowski – prawnik z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Ks. Stanisław Napierała – biskup kaliski-senior; Tadeusz Sznuk – redaktor radiowo-telewizyjny. Jan Kobuszewski – aktor - ze względu na stan zdrowia, niestety nie mógł przyjechać do Poznania.

Do Sali Lubrańskiego przybyli licznie zaproszeni Goście, przedstawiciele elity poznańskiej i wielkopolskiej, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, parlamentarzyści i naukowcy z poznańskich uczelni. Gościem honorowym była prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska–Doerffer. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego reprezentowali: Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, oraz członkowie zarządu Towarzystwa, i przedstawiciele Kapituły „Złotego Hipolita”, z jej przewodniczącym prof.. dr hab. Romanem Słowińskim - prezesem Oddziału PAN w Poznaniu, (Na zdjęciu: przybyłych na uroczystość Laureatów oraz gości powitał w imieniu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dyrektor Biura Towarzystwa – Edmund Dudziński.)

Przy zapełnionej Sali Lubrańskiego, kiedy Dostojni Laureaci Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita” zasiedli w fotelach, uroczystość rozpoczęto przedstawieniem sylwetek i omówieniem biogramów poszczególnych Laureatów. Aktu tego dokonał członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominik Górny. Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w towarzystwie przedstawiciela Kapituły „Złotego Hipolita”, jej przewodniczącego - prof.. dr hab. Romana Słowińskiego - prezesa Oddziału PAN w Poznaniu, przekazywał poszczególnym Laureatom desygnat Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita” – Statuetkę „Złotego Hipolita” oraz Dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. (Na zdjęciu moment przekazania Statuetki Złotego Hipolita Laureatce – prof. dr hab. Hannie Kóćka – Krenz. Od lewej Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, obok Laureatka ze Statuetką Złotego Hipolita w ręku i przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Roman Słowiński, prezes poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.)

Tegorocznie Laureaci powiększyli grono 113 Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej z lat poprzednich, stając się kolejnymi członkami polskiej elity wzorców osobowych, elity utrwalającej etos pracy i postaw moralnych. Tegoroczni Laureaci stali się też kontynuatorami tradycji zapoczątkowanej w roku 2001, kiedy podczas Audiencji Generalnej w Watykanie, Papież-Polak, Jan Paweł II z rąk Prezydenta Towarzystwa, dr Mariana Króla, przyjął w darze Statuetkę Złotego Hipolita, w uznaniu błogosławiąc idei tworzenia elity wzorców osobowych dla młodych pokoleń. (Na zdjęciu Dostojni Laureaci po wręczaniu im wyróżnień.)

Wśród dotychczasowych laureatów Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita”  są Osobistości ze świata kultury, sztuki, nauki, mediów, biznesu, duchowieństwa, polityki. Wszyscy oni w trwały sposób zapisali się w świadomości historycznej i społecznej współczesnych Polaków. Laureaci roku 2016 dołączyli do tego znakomitego grona. (Na zakończenie uroczystości Laureaci i goście wydarzenia zrobili sobie pamiątkową fotografię. W pierwszy rzędzie siedzą Laureaci w towarzystwie prawnuczki Hipolita Cegielskiego Zofii Cegielskiej-Doerffer – czwarta od lewej – w rzędzie drugim uczestnicy wydarzenia stoją w towarzystwie Prezydenta  Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla -  siódmy od lewej.


Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
 - Dr Marian Król z Małżonką
gościli na Gali Laureatów
 XV Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego
im. H. Wieniawskiego

28.10.2016

„Jestem bardzo wzruszona i zadowolona. To naprawdę wielki sukces i satysfakcja” powiedziała Veriko Tchumburidze, laureatka pierwszego miejsca w XV Edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego jaki odbył się w w Poznaniu. Gośćmi honorowymi Gali finałowej tego jednego z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie byli dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wraz z Małżonką Danutą. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego reprezentował także  Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa. Przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wysłuchali koncertu laureatów Konkursu: Veriko Tchumburidze (I nagroda), Bomsori Kim i Seiji Okamoto (II nagroda ex aequo), Luke Hsu (IV nagroda), Richard Lin (V nagroda), Maria Włoszczowska (VI nagroda), Ryosuke Suho (VII nagroda).( Na zdjęciu: od lewej – Danuta Król, Małżonka Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, obok - dr Marian Król i Veriko Tchumburidze – Laureatka XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego ).

Gala na zakończenie XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego była nie tylko okazją do wysłuchania gry znakomitych światowych skrzypków  z wielu państw świata, ale także do nawiązania znajomosci z Laureatami, interesujących z nimi rozmów, przybliżenia im wizerunku miasta Poznania, gdzie ten Konkurs właśnie odbył się. Oczywiście Gala była też okazją do zrobienia sobie pamiątkowych fotografii z Laureatami. (Na zdjęciu od lewej: Elzbieta Hofman - przedstawicielka elity poznańskiej, Danuta Król - artystka malarka, Małżonka dr. Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Laureatka Konkursu - Veriko Tchumburidze )

Bezpośrednio po oficjalnej części gali reprezentanci Towarzystwa spotkali się z Laureatami, dyrektorem Konkursu Andrzejem Wituskim oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa narodowego, prof. Piotrem Glińskim.  Uczestników konkursu oceniało jury złożone z 12 wspaniałych artystów, takich jak: Maksim Wiengierow (przewodniczący), Ilia Gringolts, Mayumi Seiler, Kyoko Takezawa, oraz pedagogów. Byli też laureaci poprzednich edycji Konkursu Wieniawskiego (Peter Zazofsky, Zachar Bron, Alena Bajewa). Przedstawicielami Polski byli: Konstanty Andrzej Kulka, Bartosz Bryła, Robert Kabara. Honorowym przewodniczącym jury został Krzysztof Penderecki. (Na zdjęciu: od lewej – prof. Zbigniew Młynarek,  Ryosuke  Suho, Laureat VII miejsca w Konkursie i Dominik Górny, przedstawiciel Towarzystwa im. Hiplota Cegielskiego ).

W siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego:

Pierwsza prezentacja
nowego wydania książki
o  Hipolicie Cegielskim…
.

Ta książka już w chwili jej wydania staje się ważnym dokumentem historycznym o dziejach kształtowania pracy organicznej w Wielkopolsce. Co ważne, mówi o tym, co dla jej idei jest istotne współcześnie – przyznali uczestnicy pierwszej prezentacji drugiego wydania monografii „Hipolit Cegielski” autorstwa Zdzisława Grota. Wydarzenie odbyło się 24 października br. w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczkę Hipolita Cegielskiego, prof. Adam Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Marcin Olifirowicz, kierownik Wydawnictwa Naukowego Instytutu technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badań w Radomiu, Jan Banaszak, Wiceprezes Zarządu Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w Radomiu.(Na zdjęciu nowe wydanie  książki o Hipolicie Cegielskim )

Nowe wydanie uzupełnione jest m.in. o artykuły popularnonaukowe prof. Rafała Dobka i prof. Anny Wolff-Powęskiej „Dekalog Pracy Organicznej XXI wieku”, tekst publicystyczny dr. Mariana Króla o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Podczas spotkania Kapituła „Honorowego Hipolita” działająca z ramienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowała swoimi wyróżnieniami następujące osobistości: prof. Adama Mazurkiewicza i Jana Banaszaka. Z kolei Marcin Olifirowicz udekorowany został prestiżowym Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża”.( Na zdjęciu od prawej – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego i dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, podczas prezentacji książki). 

Statuetki Liderom Pracy Organicznej wręczył i Medalem „Labor Omnia Vincit”  odznaczył Laureata – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Marian Król. Następnie Prezydent w towarzystwie: Zofii Cegielskiej-Doerffer, prawnuczki Hipolita Cegielskiego; Edmunda Dudzińskiego, dyrektora Biura Zarządu Towarzystwa  i Dominika Górnego, członka Zarządu Towarzystwa spotkali się z obecnymi na prezentacji osobistościami, dziękując za liczne przybycie. (Na zdjęciu Zofia Cegielska – Doerffer składa autograf na egzemplarzu książki o Jej  sławnym pradziadku). .


Nestor polskiej socjologii
Laureat Złotego Hipolita 2003
Członek Honorowy
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
prof. dr hab. Andrzej Kwilecki
opublikował fundamentalne dzieło naukowe...

01.10.2016

W dniu 29 września 2016 roku sala w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia naukowego. Oto emerytowany (88 l.) poznański naukowiec-socjolog, zaprezentował uniwersyteckiemu środowisku naukowemu stolicy Wielkopolski swoje najnowsze dzieło, książkę o frapującym tytule „Z pogranicza socjologii i historii – elementy warsztatu badawczego”.Ta niewielka objętościowo pozycja licząca zaledwie 149 stron, otwiera przed czytelnikiem, przede wszystkim socjologiem, zupełnie nowe, nowatorskie podejście do tej dyscypliny naukowej i pozwala też  niepraktykowany dotąd naukowy warsztat badawczy  nie tylko wzbogacić, ale w zasadzie całkowicie zmienić. . (Na zdjęciu okładka książki prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego )

Pogranicze socjologii i historii – za tym pojęciem kryje się głęboka intelektualna  refleksja nestora polskiej socjologii, który jak mało kto, zauważył jaki wpływ ma historia, czyli bieg wydarzeń na socjologię - naukę badającą w systematyczny sposób funkcjonowanie społeczeństw i zmiany w tych społeczeństwach, co więcej w poszczególnych środowiskach społeczeństw, a nawet w jednostkach. Zapowiedź ukazania się książki prof. Andrzeja Kwileckiego i jej promocja w dniu 29 września wzbudziła duże zainteresowanie. Salę w Pałacu Działyńskich wypełnili po brzegi naukowcy uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, rektorzy, profesorowie-koledzy Autora książki, a także Jego byli studenci oraz osobistości z życia politycznego i społecznego. (Na zdjęciu Autor promowanego dzieła – prof. dr hab. Andrzej Kwilecki wśród Osobistości przybyłych do Pałacu Działyńskich )..

Relacja z wydarzenia, jakim była promocja książki naukowca, nie jest miejscem do formułowania recenzji, można tylko pozwolić sobie na spostrzeżenie, iż książkę prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego należy czytać w sposób niekonwencjonalny, ponieważ Autor prowadzi nas do zrozumienia Jego socjologicznego warsztatu badawczego w istocie rzeczy przez osobiste doświadczenie życiowe i cały proces postrzegania otaczającej Go rzeczywistości. Na pozór niewielka i napisana ze swadą literacką książka prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego jest zatem dla wnikliwego, nowoczesnego socjologa dziełem trudnym i zmuszającym do wielu zaskakujących przemyśleń. Jest to książka naukowa, a zarazem publicystyczna i  ożywcza. (Na zdjęciu delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – od lewej w kole dyr. Edmund Dudziński oraz członek zarządu Towarzystwa – Dominik Górny.)

Uroczystość w Pałacu Działyńskich stała się okazją do wystąpień  prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej, która w serdecznych i ciepłych słowach przedstawiła zebranym sylwetkę prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego i Jego wielki dorobek naukowy, oraz wystąpienia prof. dr hab. Witolda Molika, który omówił wyjątkowy proces badawczy jaki w pracy naukowej stosował Autor.  Z serdecznymi słowami do Autora zwrócił się też przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dyrektor Bura Towarzystwa – Edmund Dudziński. Oczywiście głos zabrał też Autor książki opowiadając – chwilami żartobliwie -  o tym, co było przyczyną  ujawnienia się jego zainteresowań naukowych i początkiem kariery badawczej – między innymi była to sztuka, muzyka, ciekawość świata i ludzi, a nawet historia szachów, zrozumienie tej intelektualnej dziedziny zabawy  i wreszcie sama mistrzowska gra w szachy. (Na zdjęciu dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Edmund Dudziński z serdecznymi słowami gratulacji i uznania w imieniu całego środowiska Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zwrócił się do Autora.)

Podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich - prof. dr. hab. Andrzej Kwilecki jest członkiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Honorowym Członkiem Towarzystwa oraz Laureatem Honorowej Nagrody Złotego Hipolita - nie zabrakło oczywiście przedstawicieli naszego Towarzystwa. Do Pałacu Działyńskich na promocję Książki Profesora przybyli: dyrektor Biura Towarzystwa - Edmund Dudziński i członek zarządu Towarzystwa – Dominik Górny.  Z okazji wydania książki prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego dyrektor Edmund Dudziński w towarzystwie Dominika Górnego przekazał Dostojnemu Autorowi, przyznane Mu przez prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla „Medal Okolicznościowy z Okazji 200. Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego” oraz „Medal Pamiątkowy 250-lecia Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Profesor dziękując za te wyróżnienia stwierdził: „Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zawsze potrafiło doceniać ludzi, którzy swoje życie poświęcili pracy organicznej. I tak się zdarzyło, że dostrzegło także i mnie. Jestem wzruszony”.(Na zdjęciu: dyrektor Edmund Dudziński przekazuje Dostojnemu Profesorowi medale  przesłane przez  prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla.)

Uroczystość była wzbogacona recitalem muzycznym w wykonaniu Marty Wryk,  - mezzosopran i Laury Sobolewskiej - fortepian.

Andrzej Saski
Foto: Jerzy Gołębiewski ®2016

___________________________________________

A oto Sylwetka prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego
Członka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Honorowego Członka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Wielokrotnego Członka Kapituł Honorowego I Złotego Hipolita

Andrzej Kwilecki urodził się 23 października 1928 roku w Kwilczu (pow. Międzychód). Drugą wojnę światową przeżył na wysiedleniu w Generalnej Guberni, z czym łączyła się powojenna nauka najpierw w gimnazjum w Krośnie {1945), następnie w latach 1946- -1948 w Krakowie (Gimnazjum i Liceum Humanistyczne im. Króla Jana III Sobieskiego). We wrześniu 1948 roku zamieszkał w Poznaniu. Studiował na dwóch kierunkach uniwersyteckich; prawie i socjologii. W grudniu 1952 roku otrzymał tytuł magistra w tych dwóch dziedzinach. W toku studiów utrzymywał się z różnych zajęć, między innymi w latach 1950-1951 pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Raczyńskich, z której został zwolniony ze względu na „obcość klasową". Z tych samych powodów pozbawiono go - po miesiącu od przyznania - stypendium studenckiego.

W latach 1954-1958 zatrudniony był na podstawie nakazu pracy w Szkole Podstawowej nr 42 w Poznaniu. W 1958 roku rozpoczął pracę naukową. Na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza zdobywał stopnie naukowe doktora {1964), doktora habilitowanego (1969), profesora (1976). W latach 1958-1972 pracował w Instytucie Zachodnim. Na UAM od 1 kwietnia 1972 roku: dyrektor Instytutu Socjologii (1972-1981), prorektor (1982-1984). W latach 1975-1990 członek redakcji „Studiów Socjologicznych", 1982-1990 zastępca redaktora naczelnego „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego", 1985-1987 przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu w 1976 i 1979 roku. W latach 1999-2009 prowadził seminarium magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
( Wg książki "Z pogranicza socjologii i historii")Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem