61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Uchwała Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku

09.11.2018

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest środowiskowym stowarzyszeniem wielkopolskich pozytywistów - organiczników. Powołane zostało do upowszechniania ideałów pracy organicznej. Odwołuje się do historycznego dziedzictwa wybitnego Wielkopolanina - Hipolita Cegielskiego, patrioty, intelektualisty, twórcy podwalin pod budowę nowoczesnego polskiego przemysłu.

Członkowie Towarzystwa zwracają się do wielkopolskich pozytywistów- organiczników i ogółu Wielkopolan, z apelem o szczególne uświetnienie setnej Rocznicy Odzyskania Polskiej Niepodległości.

Tę wielką rocznicę chcemy zaakcentować zobowiązaniem do zwielokrotnienia działań i wysiłków w celu dalszego rozwoju Wielkopolski. Celem tego jest patriotyczne unowocześnianie oraz rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, kulturowy, społeczny i samorządowy naszych miast, gmin i wsi.

Z wyjątkową uwagą zwracamy się do młodego Pokolenia Wielkopolan, od których w najbliższych latach zależą losy Naszego Regionu i całej Polski. Życzymy im, aby patriotyzm, praca i solidaryzm społeczny były ich drogowskazem w codziennym życiu i działaniu.

Niech Nasze obywatelskie i solidarne działania służą budowaniu przyszłości dla nowych pokoleń Wielkopolan i Polaków, dla rozsławiania dumy z naszej Ojczyzny - Polski!

Niech żyje Polska!
Niech żyje Wielkopolska!
Niech żyje Naród Polski!


W imieniu Zarządu

Dr Marian Król
Prezydent  Towarzystwa

Dominik Górny
Sekretarz Towarzystwa  


XVIII Edycja Nagrody Złotego Hipolita
pod Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości
1918 – 2018...

27.10.2018


Tegoroczna Gala XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita była wydarzeniem szczególnym. Oto w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, dla tegorocznej XVIII Edycji zostało zaszczycone Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ten Patronat Najwyższego Przedstawiciela Państwa Polskiego jest dla nas wyjątkowym dowodem uznania i szacunku Pana Prezydenta, dla ideałów pracy organicznej, dla postaw pozytywistycznych, których celem jest upowszechnianie i utrwalanie etosu pracy, rozumianej jako działanie dla wspólnego dobra, dla rozwoju, dla pokoju i solidarności, dla przyszłości Narodu i Państwa. Z najwyższym szacunkiem dziękujemy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za objęcie XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita Jego Patronatem. Jest to dla wszystkich Laureatów zaszczyt i zobowiązanie. Jest to także zaszczyt i zobowiązanie dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i realizowanej przez Towarzystwo misji służenia Polsce.

Honorowa Nagroda Złotego Hipolita, dla jej Laureatów jest podziękowaniem za ich pracę, za ich działalność patriotyczną, pro państwową, społeczną, naukową, artystyczną, twórczą za to, że stanowią dla wszystkich, a szczególnie dla polskiej młodzieży wzorzec do naśladowania, wskazówkę jak żyć, jak pracować, jak mądrze służyć Ojczyźnie, jak Polskę ukazywać światu.

Wśród dotychczasowych Laureatów Nagrody Złotego Hipolita, w okresie ostatnich XVII Edycji, mieliśmy zaszczyt spotkać znakomitych polskich naukowców, artystów, wybitnych twórców sztuki, dostojników Kościoła, działaczy społecznych i samorządowych, całą plejadę Osobistości, z których Polska może być dumna.

Nagroda Złotego Hipolita, jest szczególnym wyróżnieniem środowiskowym przyznawanym przez Kapitułę, corocznie konstytuowaną przez grupę uznanych, niezależnych autorytetów społecznych. Decyzje nominacyjne Kapituła podejmuje z wielką rozwagą i odpowiedzialnością, kierując się rozumieniem wagi tych decyzji.

Stale bowiem pamiętamy o tym, że pierwszą w świecie Osobistością, która otrzymała w Darze od środowiska polskich pozytywistów Statuetkę Złotego Hipolita, był w dniu 1 sierpnia 2001 roku polski Papież, Jan Paweł II, wyniesiona na Ołtarze polski Święty. Następca Świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej, umiłowany wielki polski patriota, którego Pontyfikat zmienił oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

Laureatami XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita zostali
:

Edmund Dudziński
– działacz społeczny i kulturalny, odtwórca roli Ignacego Jana Paderewskiego – Poznań.

Dr Szczepan Gawłowski – przedsiębiorca, działacz społeczny – Poznań.

Katarzyna Gärtner
– kompozytorka, pianistka, autorka aranży – Komaszyce.

Prof. Zbigniew Jasiewicz – etnolog, nauczyciel akademicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ks. dr Mieczysław Mokrzycki
– arcybiskup, Metropolita Lwowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Prof. Zbigniew Młynarek
– naukowiec, geotechnik, Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki – Poznań.

Prof. Józef Orczyk – ekonomista, nauczyciel akademicki, rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Prof. Stanisław Sołtysińsk
i – naukowiec, prawnik, przedsiębiorca – Warszawa.

Wszystkim Dostojnym Laureatom Gratulujemy. Życzymy im sukcesów zawodowych i dalszej skutecznej pracy oraz działalności dla wspólnego dobra, dla Polski! 


Wielka Gala Koncertowa
20-lecia Towarzystwa im. H. Cegielskiego
Wielkopolanie bili brawo na stojąco!

25.10.2018

„Ta organizacja robi wielkie rzeczy dla regionu, które są widoczne w całym kraju. Dla nas wszystkich. Powinniśmy z tego czerpać pełnymi garściami i korzystać z tego dobra” – takie opinie powtarzały się wśród publiczności Wielkiej Gali Koncertowej 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 20 października br. Blisko 400 Wielkopolan, w tym goście z zagranicy. Orkiestrowe i orkiestrowo-chóralne prawykonanie Pieśni „Labor Omnia Vincit” – Hymnu Towarzystwa im. H. Cegielskiego, stworzonego z okazji jego 20-lecia. Brawa na stojąco. „Tego nie da się zapomnieć” – powtarzali goście Gali.

„Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego niezmiernie ceni sobie współpracę z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego. Mamy piękny pomnik naszego patrona. Gratuluję tego jubileuszu, w szczególności twórcy-założycielowi Towarzystwa – dr. Marianowi Królowi, Prezydentowi oraz Zarządowi THC. Szczerze gratuluję pięknej Pieśni Labor Omnia Vincit – jej twórcom oraz wykonawcom. Mamy szczęście, że możemy być bezpośrednimi świadkami jej prawykonania – powiedziała prof. Halina Lorkowska, Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Jej Magnificencja przyjęła Złoty Medal „Verba Docent – Exempla Trahunt” – „Słowa uczą – przykłady pociągają” przyznany przez Kapitułę Towarzystwa. (Na zdjęciu od prawej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marina Król, Rektor Akademii Muzycznej - prof. dr Halina Lorkowska oraz Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Dominik Górny ).


Zaraz po wystąpieniu Pierwszej Damy tej Uczelni, na scenie pojawił się dyrygent pracy organicznej w Wielkopolsce –  dr Marian Król, który podziękował za to wszystko, co stanowi o trwałości pracy organicznej i pozycji Towarzystwa przez ostatnie 20 lat. Międzynarodowym akcentem było wystąpienie Adama Szejnfelda, europosła, który w dobitny sposób podkreślił rolę Towarzystwa dla Wielkopolski, oraz nawiązał do 100-lecia Odzyskania Niepodległości i setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Na scenie Auli Nova ideę pracy organicznej przemieniały w nuty i słowa takie osobistości jak: Tola Skomar (sopran); artyści fortepianu: Joanna Zaremba, Łukasz Byrdy, Michał Francuz; prof. Mariusz Derewecki (wirtuoz skrzypiec)… Od Andante Spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur po. 22 Chopina, przez refleksję Arii Lukrecji z opery Beatrix Cenci Różyckiego aż po trzy miniatury Paderewskiego podnosiła impuls naszych serc pierwsza odsłona gali. Nastało krótkie andante o imieniu pauzy. A zaraz potem usłyszeliśmy Orkiestrę Kameralną Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia „Poznańskie Smyczki” oraz Chór Męski Arion C.K. Zamek: dźwięki i głosy pod batutą Jacka Pawełczaka, dyrygenta, autora muzyki do Pieśni „Labor Omnia Vincit”. To właśnie ten hymn stanowił klamrę przeżyć i emocji drugiej części gali. (Na zdjęciu widok ogólny publiczności zdromadzonej w Auli Nova podczas koncertu Gali ).

Widzieliśmy to przecież – Hipolit Cegielski usiadł w pierwszym rzędzie wzruszenia i przyznał się do tego, że jest melomanem. Publiczność wysłuchała hymnu „Labor Omnia Vincit” na stojąco – oddając pokłon dziedzictwu Cegielskiego. „To, że nasz hymn został tak dobrze przyjęty jest dowodem artystycznego kunsztu jego twórców: Jacka Pawełczaka i Dominika Górnego. Ta pieśń mówi o rzeczach najistotniejszych, związanych z najlepszymi tradycjami Regionu Wielkopolski. Możemy być szczęśliwi, że mamy pieśń tak sugestywnie oddającą idee pracy organicznej naszej ojczyzny, która dzięki temu jest doceniana również przez środowisko międzynarodowe. To miał być hymn 20-lecia . Chciałbym, żebyśmy traktowali go jako stały hymn Naszego Towarzystwa, który został napisany z okazji naszego jubileuszu” – zaznaczył dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa. (Na zdjęciu od prawej: dyrygent orkiestry - Jacek Pawelczak, kompozytor muzyki do Hymnu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Rektor Akademii Muzycznej - prof. dr Halina Lorkowska, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, oraz Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Dominik Górny ).

Wielka Gala Koncertowa 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wybrzmiała z pełną klasą – na pięciolinii przeżyć powitaliśmy szacunek do tradycji pracy organicznej i poznaliśmy jej współczesny wydźwięk – ten dosłowny oraz artystyczny. (Informacja własna ).Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem