61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
 - Dr Marian Król z Małżonką
gościli na Gali Laureatów
 XV Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego
im. H. Wieniawskiego

28.10.2016

„Jestem bardzo wzruszona i zadowolona. To naprawdę wielki sukces i satysfakcja” powiedziała Veriko Tchumburidze, laureatka pierwszego miejsca w XV Edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego jaki odbył się w w Poznaniu. Gośćmi honorowymi Gali finałowej tego jednego z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie byli dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wraz z Małżonką Danutą. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego reprezentował także  Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa. Przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wysłuchali koncertu laureatów Konkursu: Veriko Tchumburidze (I nagroda), Bomsori Kim i Seiji Okamoto (II nagroda ex aequo), Luke Hsu (IV nagroda), Richard Lin (V nagroda), Maria Włoszczowska (VI nagroda), Ryosuke Suho (VII nagroda).( Na zdjęciu: od lewej – Danuta Król, Małżonka Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, obok - dr Marian Król i Veriko Tchumburidze – Laureatka XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego ).

Gala na zakończenie XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego była nie tylko okazją do wysłuchania gry znakomitych światowych skrzypków  z wielu państw świata, ale także do nawiązania znajomosci z Laureatami, interesujących z nimi rozmów, przybliżenia im wizerunku miasta Poznania, gdzie ten Konkurs właśnie odbył się. Oczywiście Gala była też okazją do zrobienia sobie pamiątkowych fotografii z Laureatami. (Na zdjęciu od lewej: Elzbieta Hofman - przedstawicielka elity poznańskiej, Danuta Król - artystka malarka, Małżonka dr. Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Laureatka Konkursu - Veriko Tchumburidze )

Bezpośrednio po oficjalnej części gali reprezentanci Towarzystwa spotkali się z Laureatami, dyrektorem Konkursu Andrzejem Wituskim oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa narodowego, prof. Piotrem Glińskim.  Uczestników konkursu oceniało jury złożone z 12 wspaniałych artystów, takich jak: Maksim Wiengierow (przewodniczący), Ilia Gringolts, Mayumi Seiler, Kyoko Takezawa, oraz pedagogów. Byli też laureaci poprzednich edycji Konkursu Wieniawskiego (Peter Zazofsky, Zachar Bron, Alena Bajewa). Przedstawicielami Polski byli: Konstanty Andrzej Kulka, Bartosz Bryła, Robert Kabara. Honorowym przewodniczącym jury został Krzysztof Penderecki. (Na zdjęciu: od lewej – prof. Zbigniew Młynarek,  Ryosuke  Suho, Laureat VII miejsca w Konkursie i Dominik Górny, przedstawiciel Towarzystwa im. Hiplota Cegielskiego ).

W siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego:

Pierwsza prezentacja
nowego wydania książki
o  Hipolicie Cegielskim…
.

Ta książka już w chwili jej wydania staje się ważnym dokumentem historycznym o dziejach kształtowania pracy organicznej w Wielkopolsce. Co ważne, mówi o tym, co dla jej idei jest istotne współcześnie – przyznali uczestnicy pierwszej prezentacji drugiego wydania monografii „Hipolit Cegielski” autorstwa Zdzisława Grota. Wydarzenie odbyło się 24 października br. w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczkę Hipolita Cegielskiego, prof. Adam Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Marcin Olifirowicz, kierownik Wydawnictwa Naukowego Instytutu technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badań w Radomiu, Jan Banaszak, Wiceprezes Zarządu Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w Radomiu.(Na zdjęciu nowe wydanie  książki o Hipolicie Cegielskim )

Nowe wydanie uzupełnione jest m.in. o artykuły popularnonaukowe prof. Rafała Dobka i prof. Anny Wolff-Powęskiej „Dekalog Pracy Organicznej XXI wieku”, tekst publicystyczny dr. Mariana Króla o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Podczas spotkania Kapituła „Honorowego Hipolita” działająca z ramienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowała swoimi wyróżnieniami następujące osobistości: prof. Adama Mazurkiewicza i Jana Banaszaka. Z kolei Marcin Olifirowicz udekorowany został prestiżowym Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża”.( Na zdjęciu od prawej – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego i dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, podczas prezentacji książki). 

Statuetki Liderom Pracy Organicznej wręczył i Medalem „Labor Omnia Vincit”  odznaczył Laureata – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Marian Król. Następnie Prezydent w towarzystwie: Zofii Cegielskiej-Doerffer, prawnuczki Hipolita Cegielskiego; Edmunda Dudzińskiego, dyrektora Biura Zarządu Towarzystwa  i Dominika Górnego, członka Zarządu Towarzystwa spotkali się z obecnymi na prezentacji osobistościami, dziękując za liczne przybycie. (Na zdjęciu Zofia Cegielska – Doerffer składa autograf na egzemplarzu książki o Jej  sławnym pradziadku). .


Nestor polskiej socjologii
Laureat Złotego Hipolita 2003
Członek Honorowy
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
prof. dr hab. Andrzej Kwilecki
opublikował fundamentalne dzieło naukowe...

01.10.2016

W dniu 29 września 2016 roku sala w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia naukowego. Oto emerytowany (88 l.) poznański naukowiec-socjolog, zaprezentował uniwersyteckiemu środowisku naukowemu stolicy Wielkopolski swoje najnowsze dzieło, książkę o frapującym tytule „Z pogranicza socjologii i historii – elementy warsztatu badawczego”.Ta niewielka objętościowo pozycja licząca zaledwie 149 stron, otwiera przed czytelnikiem, przede wszystkim socjologiem, zupełnie nowe, nowatorskie podejście do tej dyscypliny naukowej i pozwala też  niepraktykowany dotąd naukowy warsztat badawczy  nie tylko wzbogacić, ale w zasadzie całkowicie zmienić. . (Na zdjęciu okładka książki prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego )

Pogranicze socjologii i historii – za tym pojęciem kryje się głęboka intelektualna  refleksja nestora polskiej socjologii, który jak mało kto, zauważył jaki wpływ ma historia, czyli bieg wydarzeń na socjologię - naukę badającą w systematyczny sposób funkcjonowanie społeczeństw i zmiany w tych społeczeństwach, co więcej w poszczególnych środowiskach społeczeństw, a nawet w jednostkach. Zapowiedź ukazania się książki prof. Andrzeja Kwileckiego i jej promocja w dniu 29 września wzbudziła duże zainteresowanie. Salę w Pałacu Działyńskich wypełnili po brzegi naukowcy uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, rektorzy, profesorowie-koledzy Autora książki, a także Jego byli studenci oraz osobistości z życia politycznego i społecznego. (Na zdjęciu Autor promowanego dzieła – prof. dr hab. Andrzej Kwilecki wśród Osobistości przybyłych do Pałacu Działyńskich )..

Relacja z wydarzenia, jakim była promocja książki naukowca, nie jest miejscem do formułowania recenzji, można tylko pozwolić sobie na spostrzeżenie, iż książkę prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego należy czytać w sposób niekonwencjonalny, ponieważ Autor prowadzi nas do zrozumienia Jego socjologicznego warsztatu badawczego w istocie rzeczy przez osobiste doświadczenie życiowe i cały proces postrzegania otaczającej Go rzeczywistości. Na pozór niewielka i napisana ze swadą literacką książka prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego jest zatem dla wnikliwego, nowoczesnego socjologa dziełem trudnym i zmuszającym do wielu zaskakujących przemyśleń. Jest to książka naukowa, a zarazem publicystyczna i  ożywcza. (Na zdjęciu delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – od lewej w kole dyr. Edmund Dudziński oraz członek zarządu Towarzystwa – Dominik Górny.)

Uroczystość w Pałacu Działyńskich stała się okazją do wystąpień  prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej, która w serdecznych i ciepłych słowach przedstawiła zebranym sylwetkę prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego i Jego wielki dorobek naukowy, oraz wystąpienia prof. dr hab. Witolda Molika, który omówił wyjątkowy proces badawczy jaki w pracy naukowej stosował Autor.  Z serdecznymi słowami do Autora zwrócił się też przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dyrektor Bura Towarzystwa – Edmund Dudziński. Oczywiście głos zabrał też Autor książki opowiadając – chwilami żartobliwie -  o tym, co było przyczyną  ujawnienia się jego zainteresowań naukowych i początkiem kariery badawczej – między innymi była to sztuka, muzyka, ciekawość świata i ludzi, a nawet historia szachów, zrozumienie tej intelektualnej dziedziny zabawy  i wreszcie sama mistrzowska gra w szachy. (Na zdjęciu dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Edmund Dudziński z serdecznymi słowami gratulacji i uznania w imieniu całego środowiska Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zwrócił się do Autora.)

Podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich - prof. dr. hab. Andrzej Kwilecki jest członkiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Honorowym Członkiem Towarzystwa oraz Laureatem Honorowej Nagrody Złotego Hipolita - nie zabrakło oczywiście przedstawicieli naszego Towarzystwa. Do Pałacu Działyńskich na promocję Książki Profesora przybyli: dyrektor Biura Towarzystwa - Edmund Dudziński i członek zarządu Towarzystwa – Dominik Górny.  Z okazji wydania książki prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego dyrektor Edmund Dudziński w towarzystwie Dominika Górnego przekazał Dostojnemu Autorowi, przyznane Mu przez prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla „Medal Okolicznościowy z Okazji 200. Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego” oraz „Medal Pamiątkowy 250-lecia Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Profesor dziękując za te wyróżnienia stwierdził: „Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zawsze potrafiło doceniać ludzi, którzy swoje życie poświęcili pracy organicznej. I tak się zdarzyło, że dostrzegło także i mnie. Jestem wzruszony”.(Na zdjęciu: dyrektor Edmund Dudziński przekazuje Dostojnemu Profesorowi medale  przesłane przez  prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla.)

Uroczystość była wzbogacona recitalem muzycznym w wykonaniu Marty Wryk,  - mezzosopran i Laury Sobolewskiej - fortepian.

Andrzej Saski
Foto: Jerzy Gołębiewski ®2016

___________________________________________

A oto Sylwetka prof. dr hab. Andrzeja Kwileckiego
Członka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Honorowego Członka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Wielokrotnego Członka Kapituł Honorowego I Złotego Hipolita

Andrzej Kwilecki urodził się 23 października 1928 roku w Kwilczu (pow. Międzychód). Drugą wojnę światową przeżył na wysiedleniu w Generalnej Guberni, z czym łączyła się powojenna nauka najpierw w gimnazjum w Krośnie {1945), następnie w latach 1946- -1948 w Krakowie (Gimnazjum i Liceum Humanistyczne im. Króla Jana III Sobieskiego). We wrześniu 1948 roku zamieszkał w Poznaniu. Studiował na dwóch kierunkach uniwersyteckich; prawie i socjologii. W grudniu 1952 roku otrzymał tytuł magistra w tych dwóch dziedzinach. W toku studiów utrzymywał się z różnych zajęć, między innymi w latach 1950-1951 pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Raczyńskich, z której został zwolniony ze względu na „obcość klasową". Z tych samych powodów pozbawiono go - po miesiącu od przyznania - stypendium studenckiego.

W latach 1954-1958 zatrudniony był na podstawie nakazu pracy w Szkole Podstawowej nr 42 w Poznaniu. W 1958 roku rozpoczął pracę naukową. Na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza zdobywał stopnie naukowe doktora {1964), doktora habilitowanego (1969), profesora (1976). W latach 1958-1972 pracował w Instytucie Zachodnim. Na UAM od 1 kwietnia 1972 roku: dyrektor Instytutu Socjologii (1972-1981), prorektor (1982-1984). W latach 1975-1990 członek redakcji „Studiów Socjologicznych", 1982-1990 zastępca redaktora naczelnego „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego", 1985-1987 przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu w 1976 i 1979 roku. W latach 1999-2009 prowadził seminarium magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
( Wg książki "Z pogranicza socjologii i historii")


Powiatowa inauguracja
roku szkolnego w Złotowie
z Hipolitem Cegielskim w tle...

07.09.2016

1 września 2016 roku, w historycznym Złotowie - za datę powstania miasta uznaje się rok 1370 – dokładnie o godzinie 11.00, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie  odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 połączona z nadaniem imienia Hipolita Cegielskiego szkołom zrzeszonym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nieposiadającym jeszcze patrona. (Na zdjęciu: Od lewej – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego oraz dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w chwilę po przybyciu na uroczystość w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie  )

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego w złotowskich szkołach było wydarzeniem szczególnym, zamykającym trwające ponad rok starania o wybranie i nadanie tym szkołom, które dotąd nie miały patrona, taką właśnie postać. Jak wspomina dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Andrzej  Hencel, decyzja w sprawie wyboru patrona dla szkół nie była łatwa, ponieważ zgłaszano wiele kandydatur. . W rezultacie jednak uznano, że patronem szkół będzie Hipolita Cegielski, historyczna, legendarna  postać Wielkopolski.  I tak się też stało.(Na zdjęciu: tablica z wizerunkiem Hipolita Cegielskiego i inskrypcją Jego przesłania, ufundowana złotowskim szkołom na pamiątkę nadanie szkołom w Złotowie imienia Hipolita Cegielskiego.)

Zanim jednak zapadła ostateczna decyzja w sprawie szkól zrzeszonych w Centrum Kształce-nia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, całemu procesowi nadawania szkołom imienia Hipolita Cegielskiego prawną procedurę zatwierdziła  Uchwała Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku. Ten ważny, mądry i dalekowzroczny dokument Rady Powiatu z satysfakcją poniżej publikujemy.

UCHWAŁA Nr XXV/150/2016
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.814) oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego liceum ogól-nokształcącego, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego technikum, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej szkoły policealnej, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4, 5A, 5B i 5E do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 roku, Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2016 roku nadaje się Technikum Nr 1 w Złotowie, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Złotowie, Szkole Policealnej dla Młodzieży w Złotowie, III Liceum Ogólnokształcącemu w Złotowie, Technikum Nr 3 w Złotowie, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Złotowie, I Liceum Ogólnokształcącemu w Jastrowiu, Technikum Nr 1 w Jastrowiu, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jastrowiu, imię Hipolita Cegielskiego.

§ 2. Ustala się pełne nazwy szkół, o których mowa w § 1 w następującym brzemieniu:
1.    „Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
2.    „Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie’,
3.    „ Szkoła Policealna dla Młodzieży im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
4.    „ III Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
5.    „ Technikum Nr 3 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
6.    „ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
7.    „ I Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”,
8.    „ Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”,
9.    „ Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie


Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.814) stanowiący, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podej-mowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

§ 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego liceum ogólnokształcącego, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego technikum, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej szkoły policealnej, stanowiących odpo-wiednio załączniki nr 4, 5A, 5B i 5E do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 roku, Nr 61, poz. 624 ze zm.) stanowiący, że organ prowadzący nadaję szkole imię na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie złożył w dniu 9 czerwca 2016 roku wspólny wniosek Rady Pedagogicznej CKZiU, Rad Rodziców oraz Samorządów Uczniowskich o nadanie imienia Hipolita Cegielskiego następującym szkołom:

-    Technikum Nr 1 w Złotowie,
-    Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Złotowie,
-    Szkole Policealnej dla Młodzieży w Złotowie
-    III Liceum Ogólnokształcącemu w Złotowie,
-    Technikum Nr 3 w Złotowie,
-    Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Złotowie,
- 1 Liceum Ogólnokształcącemu w Jastrowiu,
-    Technikum Nr 1 w Jastrowiu,
-    Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jastrowiu.

Wybór patrona był świadomy, przemyślany i akceptowany przez całą społeczność szkolną. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Starosta Złotowski

/-/ Ryszard Goławski

W dniu inauguracji roku szkolnego wszystkie szkoły zrzeszone w Centrum Kształcenia Za-wodowego i Ustawicznego mają już pełne nazwy: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie; Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie: Technikum Nr 3 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu.

Inicjatywa nadania złotowskim szkołom im. Hipolita Cegielskiego spotkała się z żywym zainteresowaniem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, którego prezydent – dr Marian Król z satysfakcją poparł wszelkie działania w tej kwestii i nasze Towarzystwo w poczyniło starania, aby złotowską uroczystość w dniu 1 września wzbogacić. Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 do Złotowa przybyła delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem prezydenta – dr Mariana Króla, a wyjątkową  Osobistością tej delegacji była Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego.(Na zdjęciu: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król gratulował młodzieży i nauczycielom wyjątkowego, znakomitego patrona ich szkół)

Obecność prawnuczki Hipolita Cegielskiego na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego nadała szczególną wymowę nie tylko odczuciom młodzieży, zespołom nauczycielskim i szkołom, ale całej społeczności miasta Złotów, które stało się wzorem nowoczesnej edukacji opartej na wzorach pracy organicznej, której rzecznikiem był Hipolita Cegielski.

W czasie uroczystości prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król pogratulował szkołom ich patrona i wyraził uznanie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które zrzesza szkoły złotowskie, rozwija je i gwarantuje wysoki poziom nauczania. Następnie prezydent dr Marian Król przekazał na ręce dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -  Andrzeja  Hencla, honorową Statuetkę Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu: Moment przekazania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Honorowej Statuetki Hipolita. Statuetkę z rąk prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Mariana Króla ( z lewej ) odbiera dyrektor CKZiU Andrzej Hencel).

Natomiast prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska Doerffer z wielkim wzruszeniem podziękowała za tablicę pamiątkową umieszczoną przy głównym wejściu do szkoły przy ulicy Norwida, tablicy z cytatem z wypowiedzi Hipolita Cegielskiego: „Chcemy wspólnymi siłami wychować młodzież wzorową, w moralności, w cnotach publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, w urzędach i zawodach prywatnych, w rolnictwie zarówno, jak i w przemyśle…”. (Na zdjęciu: Zofia Cegielska-Doerffer przy tablicy pamiątkowej)

Na zakończenie uroczystości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wyróżnił kilka osobistości złotowskich odznaczając je Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit”. Laureatami tego medalu nadawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego są: Mirosław Mincewicz - dyrektor wydziału oświaty i promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie, Ryszard Goławski - Starosta Złotowski oraz Jadwiga Harbusińska -Turek - przewodnicząca Rady Powiatowej w Złotowie. (Na zdjęciu od lewej: Dr Marian Król - prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, laureaci Srebrnego Medalu "Labor Omnia Vincit"; Mirosław Mincewicz - dyrektor wydziału oświaty i promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie, Ryszard Goławski - Starosta Złotowski, Jadwiga Harbusińska -Turek - przewodnicząca Rady Powiatowej w Złotowie, następnie stoją: Zofia Cegielska-Doerffer - Prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Andrzej Hencel - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Dominik Górny - członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Edmund Dudziński - dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego).

.(gg-foto: archiwum CKZiU). Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem