61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Godność Wybitnej Osobistości
Pracy Organicznej i Statuetka Złotego Hipolita
dla dr Mariana Króla
twórcy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

12.04.2016

Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu ( dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy ), a doktorat z nauk ekonomicznych obronił  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dr Marian Król jest wieloletnim działaczem państwowym, byłym Wojewodą Poznańskim, posłem na Sejm RP dwóch kadencji, byłym członkiem Komisji Konstytucyjnej, oraz członkiem wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych. Dr Marian Król jest charyzmatycznym, powszechnie szanowanym i uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim i w kraju, jako organizator wielu przedsięwzięć gospodarczych, projektów społecznych i kulturalnych. Dr Marian Król jest też autorem  licznych publikacji specjalistycznych z zakresu ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej, oraz ważnych pozycji książkowych, m.in. opisujących pobyt papieża Polaka, Jana Pawła II w Poznaniu i na Ziemi Wielkopolskiej, (Na zdjęciu: Wybitna Osobistość Pracy Organicznej, Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, charyzmatyczny twórca Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.)

Dr Marian Król posiada wielu wysokich odznaczeń państwowych, wyróżnień i odznak honorowych. Dr Marian Król pełni też zaszczytną, patriotyczną ogólnopolską oraz światową funkcję Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. W dniu 9 kwietnia 2016 roku podczas Walnego Zebrania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przewodniczący  Kapituły Złotego Hipolita prof. dr hab. Józef Orczyk przekazał dr. Marianowi Królowi dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej oraz Statuetkę Złotego Hipolita, decyzją Kapituły nadane Dostojnemu Laureatowi jeszcze w roku ubiegłym. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbiera Statuetkę Złotego Hipolita z rąk przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita, prof. dr hab. Józefa Orczyka ).

Wydarzenie to spotkało się aplauzem zebranych członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, którzy gromkimi oklaskami okazali swoją solidarność z decyzją Kapituły Złotego Hipolita. Wszyscy byłi niezwykle usatysfakcjonowani faktem, że Kapituła Złotego Hipolita uznała za słuszne wyróżnić wreszcie Honorową Nagrodą Złotego Hipolita twórcę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, głównego animatora wszelkich wielkich projektów tworzonych przez Towarzystwo, nieustępliwego realizatora tych projektów, a także niezwykłe wrażliwego  działacza społecznego – dr Mariana Króla, prezydenta Towarzystwa. (Na zdjęciu: chwila dla fotoreporterów: Prezydent dr Marian Król w otoczeniu najbliższych współpracowników z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: z lewej – dyrektor Biura Towarzystwa, Edmund Dudziński, z prawej – członek Zarządu Towarzystwa, Dominik Górny )

Człowieka, który odnowił dla Polski i utrwala nadal  legendę Hipolita Cegielskiego, przywrócił społeczeństwu pojęcie etosu pracy organicznej, uczestniczy skutecznie  osobistym autorytetem w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce. Przyjmując w dnu 9 kwietnia 2016 roku Honorową Nagrodę Złotego Hipolita, dr Marian Król stał się w środowisku polskich pozytywistów kolejnym ważnym wzorcem osobowym dla młodych generacji nowoczesnych Polaków i Europejczyków.(Na zdjęciu Dostojny Laureat Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, Honorowej Nagrody Złotego Hipolita – dr Marian Król, z dyplomem i Statuetką Złotego Hipolita w chwilę po odebraniu wyróżnienia ).

Andrzej Saski
Zdjęcia:. Jerzy Gołębiewski 


Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński
ks. Arcybiskup Wojciech Polak uznany
Liderem Pracy Organicznej

16.12.2015


Dzień 15 grudnia 2015 roku, w historii Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w historii miasta Gniezna i w historii Urzędu Prymasa Polski zapisany został jako ważnie wydarzenie kulturowe i społeczne. W tym bowiem dniu Jego Eminencja, ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski – Wojciech Polak przyjął w Pałacu Prymasowskim delegację Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, aby odebrać Dyplom i Honorową Statuetkę Hipolita potwierdzające, że Jego Eminencja uznany został przez środowisko organiczników wielkopolskich jako Lider Pracy Organicznej. (Na zdjęciu: W chwilę po wręczeniu Jego Eminencji, Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski insygnium Godności Lidera Pracy Organicznej – Statuetki Honorowego Hipolita. Od lewej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Jego Eminencja Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski – Wojciech Polak oraz Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska – Doerffer. Foto: Andrzej Tonicki ).

Środowisko to uznało, a Kapituła Honorowego Hipolita potwierdziła, że Posługa Ewangeliczna, w szerokim rozumieniu jej zakresu jest w pełni zgodna z filozofią pracy organicznej, albowiem formuje i wychowuje człowieka do dobrego życia, działalności na rzecz wspólnoty, skutecznej obrony uniwersalnych wartości przed wszelkimi zagrożeniami, oraz tworzenia bezpieczeństwa  ekonomicznego rodziny i narodu jako całości. Takie uzasadnienie uhonorowania Jego Eminencji Prymasa Polski, Arcybiskupa Wojciecha Polaka godnością Lidera Pracy Organicznej otworzyło więc nowy obszar zainteresowania środowiska organiczników  polskim duchowieństwem i Posługą Pasterską naszych kapłanów, realizujących  zadania wynikające z programu edukacji katolickiej.

Do Pałacu Prymasowskiego, rezydencji Prymasa Polski w Gnieźnie, w dniu 15 grudnia 2015 roku przybyła delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w składzie: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Zofia Cegielska – Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Honorowa Członkini Towarzystwa, Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa, Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa i Jan Wesołowski – działacz społeczny Towarzystwa. Do delegacji dołączyli: Prof. dr hab. Józef Garbarczyk – rektor PWST im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,  Tomasz Budasz – Prezyden miasta Gniezna, oraz Starościna Powiatu Gnieźnieńskiego – Beata Tarczyńska. (Na zdjęciu: Jego Eminencja, Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski – Wojciech  Polak z zainteresowaniem ogląda  w towarzystwie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej. Foto: Andrzej Tonicki.)

Delegacja została serdecznie powitana przez Jego Eminencję, Prymasa Polski – Arcybiskupa Wojciecha Polaka, który nie ukrywał, że z zadowoleniem widzi tak reprezentatywne grono. Po powitaniu, w saloniku Prymasa Polski odbyła się kameralna uroczystość przekazania Jego Eminencji przyznanego wyróżnienia, poprzedzona laudacją, przypomnieniem bogatego życiorysu tego Dostojnika Kościoła Powszechnego i Jego zasług dla Kościoła i Polski. Wręczenia Prymasowi Polski Statuetki Honorowego Hipolita dokonał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, jednocześnie gratulując Laureatowi i dziękując za to wszystko, co Prymas Polski czyni realizując Posługę Prymasowską. Jego Eminencja nie ukrywał zadowolenia z otrzymanej Godności Lidera Pracy Organicznej i w serdecznych słowach za wyróżnienie podziękował. (Na zdjęciu: od lewej stoją: prof. dr hab. Józef Garbarczyk - rektor PWST im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Beata Tarczyńska - Starościna Powiatu Gnieźnieńskiego, Jego Eminencja Arcybiskup, Metropolita. Gnieźnieński, Prymas Polski - Wojciech Polak, Zofia Cegielska-Doerffer - prawnuczka Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz Edmund Dudziński - dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W drugim rzędzie stoją: Jan Wesołowski - działacz społeczny Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Tomasz Budasz - Prezydent miasta Gniezna, oraz Dominik Górny - członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto: Andrzej Tonicki.)

Kameralną uroczystość zakończyła rozmowa uczestników delegacji z Prymasem Polski oraz wspólna pamiątkowa fotografia.(g)


Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król laureatem  plebiscytu
"Medialna 5. Wielkopolski"

29.11.2015

25 listopada 2015 roku w siedzibie Collegium Da Vinci w Poznaniu odbyło się zakończenie plebiscytu zorganizowanego przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej na najbardziej przyjazne dla przedstawicieli mediów, dziennikarzy, osobistości publiczne i instytucje, organizacje i firmy. Zadaniem plebiscytu było wyłonienie „ Medialnej 5. Wielkopolski” – wskazanie jak dla pracy dziennikarzy i dla obiegu informacji w społeczeństwie ważne jest otwarcie na pytania płynące od społeczeństwa, jak ważne jest też finansowe wspieranie niezależnych mediów kierowaniem do nich reklam, sponsorowanych artykułów. (Na zdjęciu od lewej: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król odbiera przyznany Mu Dyplom z rąk Dominika Górnego  członka Oddziału SDRP  - w obecności Stefana Kosteckiego – drugi z lewej).

– Jak doskonale wiemy dla opinii publicznej jest niezmiernie ważne aby osoby, firmy oraz instytucje, do których zwracają się dziennikarze, były im życzliwe i skłonne do współpracy. Postanowiliśmy więc wybierać pięć osób, z którymi dziennikarzom najlepiej współpracowało się w kończącym się  roku. Wybieramy też Redaktora Roku, w którym najwyżej cenimy dziennikarski profesjonalizm oraz przestrzeganie etycznych kanonów zawodu – powiedział prowadzący Galę „Medialnej 5. Wielkopolski” redaktor Dominik Górny.Uroczystość wręczenia statuetek wraz z dyplomami odbyła się w siedzibie Collegium Da Vinci, a sponsorem wydarzenia były  firmy Auto Salon Polody i Press-Service Monitoring Mediów. Statuetki wykonał artysta-rzeźbiarz, Kazimierz Rafalik.


Laureatami plebiscytu zostali: prezes firmy KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. dr Szczepan Gawłowski, a statuetkę w imieniu prezesa Gawłowskiego odebrał Ireneusz Antkowiak – dyrektor w firmie KREISEL); prezes Polskiej Akademii Mody Stefan Kostecki, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król i wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP mecenas Zbigniew Standar, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa. Podczas Gali wręczono również Nagrodę „Redaktor Roku” Ryszardowi Ćwirlejowi, zastępcy redaktora naczelnego Radia Merkury. (Na zdjęciu pamiątkowym od lewej:  red. Ryszard Ćwirlej, Ireneusz Antkowiak, KREISEL, Zbigniew Standar, dr. Marian Król, Dominik Górny, Natalia Piechowiak, Stefan Kostecki.). 

Ceremonię uświetnił recital Natalii Piechowiak, która zaśpiewała utwory m.in. Edith Piaf oraz piosenka „Stay here one Day” w wykonaniu Dominika Górnego z repertuaru zespołu autorskiego „Delikatni”.

Fot. Hieronim Dymalski  i Sławomir LechnaWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem