61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Statuetka Honorowego Hipolita
dla prezesa "Mlekovity"... 

10.05.2018

„Nagroda za pracę organiczną to niezwykle ważna nagroda. Cieszy mnie, że moje wysiłki na rzecz umacniania jakości polskich wyrobów z mleka zostały docenione” – powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita”. Było to podziękowanie za wyróżnienie Statuetką Honorowego Hipolita wraz z Godności „Lidera Pracy Organicznej”. Statuetka została przyznana przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie wręczył prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Kapituły, a dyplom Mariusz Paplaczyk, Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich. Gratulacje złożyli osobiście: Waldemar Witkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Piotr Zalewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, reprezentujący Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego, Filip Suś, Prezes Polsko-Afrykańskiej Izby Handlowej i Michał Ciszak, przedsiębiorca. Laudację wygłosił Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, reprezentujący dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa. (Na zdjęciu prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący Kapituły – z lewej, wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita Dariuszowi Sapińskiemu – prezesowi Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita” )   

To niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od 2002 roku. Otrzymują je najlepsi liderzy czołowych branż i dziedzin polskiego życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, samorządowego i wielu innych. Jego laureatów można bliżej poznać dzięki dwóm tomom książki „Liderzy Pracy Organicznej”.

Wydarzenie odbyło się 8 maja 2018 roku na stoisku „Mlekovity” w ramach Targów Polagra Food na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Dominik Górny  


Medale "Labor Omnia Vincit"
dla naukowców poznańskiego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza

21.03.2018

16 marca, w Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Gabinecie Rektora - prof. dr hab. Andrzeja Lisieckiego,  odbyła się kameralna uroczystość wręczenia przyznanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Medali „Labor Omnia Vincit” naukowcom tego Uniwersytetu. Srebrne Medale otrzymały Panie: Prorektor UAM do spraw studenckich -  prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Prorektor UAM do spraw kształcenia  - prof. dr hab. Beata Mikołajczyk. Odznaczenia wyróżnionym Paniom wręczył Prezydent Towarzystwa, dr Marian Król, w towarzystwie Rektora UAM – prof. dr hab., Andrzeja Lisieckiego oraz Prorektora do spraw kadry i finansów – prof. dr hab. Tadeusza Wallasa,  także wiceprezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.. (Na zdjęciu w Gabinecie Rektora UAM Laureatki Medalu „Labor Omnia Vincit”. Od lewej – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Andrzej Lesicki, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska i członek THC – Dominik Górny).

"Medale „Labor Omnia Vincit” ustanowione i przyznawane  przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, nadawane są osobom szczególnie zasłużonym dla upowszechniania ideałów pracy organicznej. Wśród laureatów są osoby praktycznie ze wszystkich środowisk zawodowych. Kapitułę Medalu „Labor Omnia Vincit” szczególnie jednak cieszy fakt coraz większej grupy naukowców, nauczycieli akademickich  otrzymujących ten Medal, ponieważ to oni właśnie są wzorami pracy i szerzą ideały pracy organicznej wśród młodzieży. (Na zdjęciu prof. dr hab. Beata Mikołajczyk odbiera gratulacje od Prorektora UAM – prof. dr hab. Tadeusza Wallasa, w środku gratulacjom towarzyszy Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król).

Sami wyróżnieni zawsze wysoko cenią sobie przyznane medale. „Idea pracy organicznej jest bardzo bliska działaniom, które podejmujemy w ramach zadań naszego Uniwersytetu” – po dekoracji twierdziły  obecne  laureatki Medalu „Labor Omnia Vincit”, Panie -  prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Prorektor UAM ds. studenckich oraz prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. Kształcenia. (Na zdjęciu od lewej: Rektor UAM – prof. dr hab. Andrzej Lisiecki ręcza Dyplom Medalu „Labor Omnia Vincit” Laureatce – prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej, obok stoi Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.) Uroczystość zakończyły gratulacje dla Laureatek, rozmowy i wspólne pamiątkowe fotografie.(Zdjęcia: Łukasz Woźny i Przemysław Stanula. 


Polski Klub Przedsiębiorczości
Hipolita Cegielskiego
otrzymał swoje logo...

18.02.2018

Upowszechnianie idei pracy organicznej przez pryzmat podwyższania jakości i rozwoju polskich firm z różnych branż i dziedzin życia gospodarczego – to główne na ten rok cele podejmowania inicjatyw przez Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego. W dnu 14 lutego br. odbyło się zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie członków Klubu. Jego efektem było zatwierdzenie nowego, oficjalnego loga, które będzie emblematem wizerunku Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego.

W spotkaniu wzięli udział: Ireneusz Vowie, Prezes Klubu; Tomasz Nowaczyk, I Wiceprezes; Edmund Dudziński, Członek Zarządu; Michał Ciszak, prokurent; Sławomir Lechna, redaktor naczelny gazety „Nasz Głos Poznański”; przedsiębiorcy: Bogumił Tycz i Jan Szmidt; mecenas Wojciech Wiza, członek-założyciel i Dominik Górny, reprezentujący dr. Mariana Króla, Prezydenta THC, pomysłodawcę stworzenia PKP HC. Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem