61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Z wielkim smutkiem żegnamy
wybitnego polskiego artystę – rzeźbiarza.
Przyjaciela – Lidera Pracy Organicznej

24.07.2018

Całe środowisko pozytywistów wielkopolskich zgromadzonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego z ogromnym żalem przyjęło do wiadomości, że w dniu 23 lipca 2018 roku, po ciężkiej chorobie zmarł Krzysztof Jakubik ( 67 l. ), wybitny polski, wielkopolski artysta – rzeźbiarz i medalier, twórca znakomitych pomników, tablic, popiersi i rzeźb plenerowych, wykonawca ponad 1000 medali i małych form rzeźbiarskich. Artysta, którego dzieła znajdują się w muzeach: Poznania, Warszawy, Wrocławia, Pragi Czeskiej, w Gnieźnie, Lublinie, Madrycie, Ravennie, Barcelonie, Toruniu, Watykanie, Legnicy, Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w zbiorach pałacu w Wilanowie. Jego dzieła znajdują się także w zbiorach  Papieża Jan Pawła  II, Kanclerza Niemiec H. Kohla, Prezydenta Francji J. Chiraca, Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego, Kardynała J. Glempa, Arcybiskupa T. Pete, Prezydenta THC  M. Króla, oraz w  zbiorach innych znanych osób prywatnych w Polsce, Czechach, Danii, Słowacji, w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, USA, RPA, Kazachstanie, Rosji, Finlandii, Irlandii, Szwecji, Anglii, Syrii, Holandii, Kanadzie, Austrii.

Odszedł nasz Przyjaciel - Lider Pracy Organicznej, twórca pomnika Hipolita Cegielskiego, dzieła wzbogacającego stolicę Wielkopolski – Poznań i przypominającego legendę tego wybitnego XIX – wiecznego patrioty, rzecznika prasy organicznej, intelektualisty i przemysłowca, którego nazwisko stało się polską marką. Odszedł Artysta obsypany nagrodami i wyróżnieniami, medalami i orderami, autor dziesiątków wystaw w kraju i zagranicą, ale Człowiek bardzo skromny, otwarty i życzliwy każdemu. W Osobie Krzysztofa Jakubika odszedł Człowiek trwale związany z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, podzielający ideały patriotyzmu i pracy organicznej. Był takiej pracy wzorcem.

Polska kultura, polska sztuka wraz ze śmiercią Krzysztofa Jakubika, poniosła kolejną, wielką stratę. Wielką stratę ponieśliśmy my wszyscy, którzy Zmarłego darzyliśmy wielkim szacunkiem, serdeczną przyjaźnią i byliśmy dumni z tego, że jest wśród nas. Bardzo będzie nam brakować Mistrza Jakubika

Wieczna Cześć Jego Pamięci!    


Kapituła „Złotego Hipolita” 2018
zainicjowała swoje tegoroczne obrady… 

14.06.2018

"Cieszę się, że możemy się spotkać na pierwszym w tym roku spotkaniu Kapituły Statuetki Złotego Hipolita 2018 – najwyższego wyróżnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego” – powiedziała dr. Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a zarazem nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Statuetki Złotego Hipolita 2018. Następnie Dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa, powitał poszczególnych członków tego prestiżowego gremium.W tym roku Kapituła będzie obradowała w składzie: dr Zofia Szalczyk – przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Renata Borowska-Juszczyńska – dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego w Poznaniu; prof. Roman Budzinowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; Dominik Górny – poeta, dziennikarz, twórca; Katarzyna Kamińska – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu; dr Marian Król – Prezydent THC; Sławomir Lechna – redaktor naczelny czasopisma „Nasz Głos Poznański”; Agata Ławniczak – dyrektor naczelna TVP Poznań; prof. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej; Andrzej Nowak – architekt Miasta Poznania w latach 2007 – 2016 oraz Lucyna Woch – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu.. Razem 8 wybitnych Osobistości, reprezentantów elity poznańskiej. (Na zdjęciu skład Kapituły Złotego Hipolita 2018 )

Laureatów Statuetki Honorowego Hipolita poznamy podczas uroczystej Gali, która przewidziana jest na koniec października br.

Jak wiadomo, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: Towarzystwo ustanowiło honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości - statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej w roku 2001 i od tego czasu laureatami tej honorowej nagrody zostało bez mała 200 znakomitości polskiej nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisali się we wszystkich obszarach życia w naszym kraju.

Pierwowzór, desygnat  Statuetki Złotego Hipolita w roku 2001 przyjął w Watykanie, w darze od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  z rąk Prezydenta Towarzystwa - dr Marian Króla, Jego Świątobliwość, Papież Polak -  Jan Paweł II, błogosławiąc idei tej nagrody i  także działalności oraz projektom prospołecznym  Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego.

Kapitułę Złotego Hipolita od początku jej ustanawiania – w każdym roku jest powoływana w nowym składzie - stanowi elita intelektualistów poznańskich reprezentujących różne nurty społeczne, naukę, kościół, kulturę i media. Rozpatrując nominacje do wyróżnienia statuetką Złotego Hipolita oraz Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, Kapituła jest całkowicie niezależna, a podejmowane przez nią werdykty nie mogą być kwestionowane. Do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia Złotym Hipolitem oraz Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej upoważnione są instytucje i osoby obdarzone mandatem społecznego zaufania. Miłym akcentem pierwszego w tym roku posiedzenia Kapituły  Złotego Hipolita 2018 było uhonorowanie prof. Romana Budzinowskiego Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit. (Na zdjęciu Laureat Srebrnego Medalu Labor Omnia  Vincit - prof. Roman Budzinowski w otoczeniu - z lewej dr Zofii Szalczyk i z prawej prof. Tomasza Łodygowskiego).  (opracowanie red., na podstawie relacji dg)


Jubileusz 20–lecia
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

27.05.2018

W sobotę, 26 maja 2018 roku, w Poznaniu, w Auli Lubrańskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dokonała się uroczystość Jubileuszu 20 lat istnienia i działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – patriotycznej organizacji wielkopolskich pozytywistów, organiczników. Uroczystość zainaugurowało premierowe wykonanie pieśni „Labor Omnia Vincit” – hymnu 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przez chór męski Arion CK Zamek. Następnie przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Szczepan Gawłowski, w asyście członków założycieli Towarzystwa: Edmunda Dudzińskiego, Jerzego Szyło, Krzysztofa Karonia oraz Marka Nowaka, wprowadził do Auli sztandar organizacyjny THC. (Na zdjęciu moment przekazania Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Prezydentowi Towarzystwa - dr  Marianowi Królowi. Od lewej na zdjęciu: Członkowie Założyciele THC - Edmund Dudziński i Jerzy Szyło, Sztandar wręcza Prezydentowi dr Szczepan Gawłowski).

Sztandar przejął Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, twórca Towarzystwa - dr Marian Król, a następnie symbolicznie przekazał go przedstawicielom młodego pokolenia organiczników: Łukaszowi Dembskiemu, Filipowi Susiowi i Dominikowi Górnemu. (Na zdjęciu moment przekazania Sztandaru Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przedstawicielom młodej generacji organiczników wielkopolskich, członkom Klubu Młodych Pozytywistów jaki istnieje przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Sztandar przekazuje Prezydenbt Towarzystwa - dr Marian Król, z lewej, a Sztandar odbiera i składa na jego obrzeżu symboliczny pocałunek wierności lider Młodych Pozytywistów i członek Zarządu Towarzystwa - Dominik Górny. )

Po uroczystym wbiciu gwoździ w drzewiec sztandaru, dokonało się uhonorowanie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”; Kombatanckim Certyfikatem Pamięci oraz medalem Deutsch-Polnische Geprüfte Qualität – „Polsko-Niemiecka Najwyższa Jakość”. Sztandar THC udekorowano Wielkim Krzyżem Zasługi nadanym przez Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska.

W czasie uroczystości przedstawiono nowych laureatów Godności Liderów Pracy Organicznej. Statuetki Honorowego Hipolita otrzymali: prof. Jan Pikul, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego; prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej; Maciej Kozik, prezes stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Jacek Pawełczak, dyrygent, kompozytor, autor muzyki do hymnu 20-lecia THC.

Natomiast Srebrne Medale Labor Omnia Vincit - Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, otrzymali: Wojciech Wiza, wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich i Piotr Waśko, dziennikarz, inicjator i organizator przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych. Medalami Młodego Pozytywisty wyróżniono: Karolinę Fabiś-Szulc, UMP, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Poznania; Justynę Żarczyńską, historyka sztuki, pracującego w Muzeum Historii Miasta Poznania oraz Łukasza Mikułę, przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej w Radzie Miasta Poznania. Złoty Medal Verba Docent – Exempla Trahunt otrzymał Zbigniew Ścigocki, prezesa Chóru Męskiego Arion CK Zamek.

Członkowie Towarzystwa, jego sympatycy i zaproszeni na uroczystość Jubileuszu THC goście, mieli okazję po raz pierwszy podziwiać znaczki wydane przez Pocztę Polską: okolicznościowy arkusz znaczków sygnowany „20-leciem THC” (edycja limitowana, 250 egzemplarzy, do nabycia wyłącznie w biurze THC); kartka pocztowa ze specjalną grafiką dwóch pomników powstałych z inicjatywy Towarzystwa: Hipolita Cegielskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego (tylko 520 sztuk) oraz datownik stały, ozdobny ze zmienną datą. Ten ostatni jest używany od 2 maja br. w placówce pocztowej w Poznaniu „Poznań 9” (ulica Janiny Lewandowskiej 28, dawniej ulica 23 lutego 28).

Opracowanie  - dg.
Zdjęcia - Ryszard GalowskiWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem