61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj








Spotkanie z Bronisławem Komorowskim
prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

13.03.2015

Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego w stolicy Wielkopolski – Poznaniu, jest zawsze ważnym wydarzeniem dla obywateli Poznania i dla samego prezydenta, chętnie podkreślającego jego sentyment do tego miasta, w którym w latach młodzieńczych  przez pewien czas mieszkał. Marcowa wizyta Bronisława Komorowskiego w Poznaniu miała związek z jego przedwyborczą kampanią w czasie której zabiega o wybór na drugą prezydencką kadencję, oraz z chęcią odbycia spotkań z samorządowcami oraz przedstawicielami szeroko rozumianej obywatelskiej elity wielkopolskiej.( Na zdjęciu od lewej: twórca Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski, oraz członkowie Zarządu Towarzystwa – Dominik Górny i Sławomir Lechna. Foto archiwum THC )

W poznańskim programie prezydenta Bronisława Komorowskiego nie zabrakło też spotkania z przedstawicielami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, środowiska wielkopolskich organiczników. Do takiego spotkania doszło w historycznym już Poznańskim Hotelu Bazar, w dniu 6 marca br. Na spotkanie z Bronisławem Komorowskim przybyli: twórca Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa – Edmund Dudziński, oraz członkowie Zarządu Towarzystwa – Dominik Górny, Sławomir Lechna i Filip Suś.

Podczas spotkania, które upłynęło w serdecznej i miłej atmosferze – dr Marian Król przekazał Bronisławowi Komorowskiego dokument określający „Stanowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w kwestii zbliżających się wyborów prezydenckich”. W „Stanowisku” tym, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, całe środowisko organiczników, jednoznacznie popiera kandydaturę Bronisława Komorowskiego w jego staraniach o drugą kadencję na Urzędzie Prezydenta RP.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jakkolwiek jest organizacją niepolityczną i wolną od uzależnień ideologicznych, z powodów patriotycznych i zobowiązań społecznych wnikliwie obserwuje bieg wydarzeń w naszym państwie. Dlatego właśnie środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w zbliżających się wyborach prezydenckich popierać będzie kandydaturę Bronisława Komorowskiego, a także zachęca ogół obywateli do wyrażenia wotum  zaufania na drugą kadencję obecnemu prezydentowi.

W opinii środowiska Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dobiegająca końca pierwsza kadencja prezydentury Bronisława Komorowskiego  była czasem dobrym dla Polski, a sam prezydent Bronisław Komorowski skutecznie stabilizował państwo, umacniał pozycję Polski w kontekście międzynarodowym, uspokajał wewnętrzne konflikty polityczne i dobrze strzegł zapisów Konstytucji RP. Na Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski okazał się wyważonym, rozważnym i odpowiedzialnym Mężem Stanu. Jego druga kadencja na tym Urzędzie, to gwarancja kontynuacji i zapobieżenia różnym politycznym eksperymentom, które w obecnej sytuacji międzynarodowej, wewnętrznej społecznej i gospodarczej, nie są dla Polski ani potrzebne, ani wskazane

Prezydent Bronisław Komorowski serdecznie podziękował przedstawicielom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za okazane poparcie dla jego kandydatury, podkreślając przy tym swoje uznanie dla ruchu organiczników wielkopolskich, zainicjowanego przez dr Mariana Króla, twórcę Towarzystwa.(gg


Wicepremier, Minister Gospodarki
Janusz Piechociński wyróżniony
Srebrnym Medalem "Labor Omnia Vincit"

13.02.2015

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, organizacja grupująca środowisko wielkopolskich organiczników, od chwili zaistnienia upowszechniająca i umacniająca w społeczeństwie ideały pracy organicznej, jest już od długiego czasu postrzegana nie tylko przez inne organizacje społeczne, zawodowe i branżowe, komórki samorządowe i firmy, ale także przez władze państwowe, przez poszczególne resorty zajmujące się gospodarką, kulturą, zagadnieniami społecznymi.  jako ważny podmiot i w wielu przedsięwzięciach także  jako partner pozarządowy. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, dekoruje Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”. Foto archiwum THC )

Między innymi działalnością Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w obszarze promowania i wspierania polskiej przedsiębiorczości, żywo interesuje się Ministerstwo Gospodarki, osobiście szef tego resortu – Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. To właśnie życzliwe zainteresowanie Ministra Janusza Piechocińskiego stało się okazja do złożenia Mu w dniu 11 lutego br., wizyty przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, który tę wizytę poświęcił przekazaniu Ministrowi Januszowi Piechocińskiemu Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, wyróżnienia przyznanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu: Wicepremier Janusz Piechociński z Medalem „Labor Omnia Vincit”. Foto archiwum THC )

Wicepremier Janusz Piechociński z zadowoleniem przyjął wyróżnienie i z kolei sam, w uznaniu działalności pro gospodarczej i pro społecznej Towarzystwa, na ręce prezydenta  dr. Mariana Króla przekazał dla wyróżniającej się dużej grupy wielkopolskich organiczników okazjonalne  „Dyplomy  Ministra Gospodarki”  zawierające podziękowanie Ministra następującej treści: „ Z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki”. Taki sam Dyplom został przez Ministra Janusza Piechocińskiego nadany także Prezydentowi Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianowi Królowi. Podczas spotkania Wicepremier Janusz Piechociński  żywo interesował się projektami obecnie realizowanym prze Towarzystwo, z uwagą wysłuchał informacji o planach i zamierzeniach  Towarzystwa.  Z uznaniem odniósł się do promowania i wspierania przez Towarzystwo małej i średniej polskiej przedsiębiorczości w regionie wielkopolskim(gj)
 


Srebrny Medal "Labor Omnia Vincit"
dla polskiego zdobywcy Korony Ziemi

08.02.2015

Medale „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”  są honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobom, które w sposób szczególny, dzięki determinacji i własnej pracy osiągnęły niecodzienne wyniki w dziedzinach w których działają, na przykład w nauce, twórczości, biznesie, działalności społecznej, etc. W dniu 3 lutego 2015 roku Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” wyróżniany został człowiek, który łącząc pracę zawodową przedsiębiorcy - menadżera z szeroką, wyczynową działalnością sportową, osiągnął sukcesy na miarę światową, przynosząc zaszczyt i sławę naszemu krajowi. (Na zdjęciu Ireneusz Szpot w chwile po dekoracji Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” prezentuje Dyplom Medalu nadanego Mu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Foto archiwum THC)

Człowiekiem tym jest Ireneusz Szpot, Poznaniak, właściciel firmy motoryzacyjnej "Szpot Sp. z o.o", od najmłodszych lat zafascynowany sportem wysokogórskim, biegami maratońskimi, kolarstwem. Człowiek, który w albumie swoich dokonań sportowych ma zapisane zdobycie w 2011 roku „Korony Ziemi” – Mount  Everest ( najwyższy szczyt górski naszej planety ), zdobycie najwyższych szczytów górskich na siedmiu kontynentach, zaliczył kilkadziesiąt prestiżowych biegów maratońskich w stolicach wielu państw, obecnie przygotowuje się do startu w triathlonie na Hawajach – wyjątkowo trudnej dyscyplinie sportowej.

Skromna, kameralna uroczystość uhonorowania Irenusza Szpota przyznanym Mu Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” odbyła się w siedzibie Jego firmy. Dekoracji laureata dokonał prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, któremu towarzyszył dyrektor biura Towarzystwa – mgr Edmund Dudziński. Irenusz Szpot  dziękując za wyróżnienie, mówił o jego pasji sportowej, fascynacji mierzenia się z własnymi możliwościami i przyrodą, podejmowania coraz to nowych wyzwań zarówno w sporcie jak i w codziennej działalności zawodowej.
 



Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem