61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Kronika

 

                                       Srebrne Medale "Labor Omnia Vincit"
                                       dla partnerów biznesowych z Niemiec
                     

Praca organiczna ma dla nas wielkie znaczenie, a synonimem jej współczesnego trwania jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – prestiżowa organizacja, która łączy lokalne wartości biznesowe i obywatelskie z polskimi i międzynarodowymi ich odpowiednikami – taka myśl była motywem przewodnim uroczystości wręczenia Srebrnych Medali Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża” dwóm prezesom z firm z Niemiec, do których koncernu należy firma „Kreisel” z Poznania. Wydarzenie odbyło się 9 maja w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. (Na zdjęciu od prawej: dr |Szczepan Gawłowski, Joanna Meinert, Mateusz Siekierczak, Hanswilli Jenke, dr Marian Król, Michael Kraus, prof. Marian Gorynia, Dominik Górny - Zdjęcia Hieronim Dymalski).

Hanswilli Jenke Prezes koncernu FIXIT TM Holding GmbH (Vorsitzender der Geschäftsführung FIXIT TM Holding GmbH) i Michael Kraus, Prezes Regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Regionen Geschäftsführer Osteuropa) zostali udekorowani Medalami przez dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w towarzystwie: prof. dr. hab Mariana Gorynii, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2008-2016; Szczepana Gawłowskiego, Prezesa Zarządu i współwłaściciela firmy KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o., członka zarządu Towarzystwa im. H. Cegielskiego oraz Dominika Górnego, członka Zarządu THC.

Wydarzenie było znakomitą okazją do zapoznania laureatów tego jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z walorami gospodarczymi Poznania i regionu Wielkopolski oraz z działalnością Towarzystwa. 

Dominik Górny

Powrót na początek strony 
                       Z wielkim smutkiem żegnamy
                      Nestora nauki polskiej
                      prof. dr hab. Eugeniusza Bilskiego
                      Laureata Nagrody "Złotego Hipolita" 2012


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z wielki smutkiem żegna Nestora nauki polskiej, prof. dr hab. Eugeniusza Bilskiego, laureata Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2012, który w wieku 92 lat zmarł w dniu 12 kwietnia 2017 roku. W Jego Osobie straciliśmy kolejnego wybitnego naukowca, który położył wielkie zasługi na polu rozwoju roślin uprawnych w Polsce i na świecie. Prof. dr nauk rolniczych Eugeniusz Bilski urodził się 17 marca 1925 roku w Poznaniu. Ukończył Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego w roku 1951, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Poznańskiego, niesformalizowane dyplomem studia matematyki w latach 1953 - 1956. Pracował naukowo w Zakładzie Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii, Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, w Zakładzie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, pracownik naukowy, w Katedrze Statystyki Matematycznej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, oraz w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, gdzie był dyrektorem naczelnym.

Wieczna cześć Jego Pamięci!

Oto Sylwetka Zmarłego:

Zainteresowania naukowe prof. Eugeniusza Bilskiego ukierunkowane były na hodowlę i genetykę roślin, nasiennictwo oraz odmianoznawstwo rolnicze, a także na problematykę związaną ze statystyką matematyczną, biometrią i doświadczalnictwem rolniczym. Prof. Eugeniusz Bilski opublikował razem ponad 106 prac, w tym: podręczniki i skrypty. Prof. E. Bilski, jako pracownik naukowy i wychowawca akademicki, prowadził w latach 1949 - 1966, na kilku wydziałach ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu zajęcia z doświadczalnictwa rolniczego, biometrii i statystyki matematycznej oraz okresowo z matematyki. Prof. Eugeniusz Bilski byt głównym inicjatorem, budowniczym, organizatorem i założycielem, a od roku 1966, przez trzydzieści lat, pierwszym dyrektorem naczelnym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej k. Poznania.

Powrót na początek strony                          Zmarła Magdalena Abakanowicz
                         artystka - plastyczka o światowej sławie
                          Laureatka Nagrody "Złotego Hipolita" 2007

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z żalem informuje, że w dniu  21 kwietnia 2017 roku w wieku 86 lat zmarła Magdalena Abakanowicz, wybitna polska artystka – plastyczka, Laureatka Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2007. Jej prace znane były na całym świecie, rozsławiając polska kulturę i sztukę. Magdalena Abakanowicz urodzona na wsi w rodzinie obywateli ziemskich, w 1954 roku ukończyła studia na Akademii Sztuk pięknych w Warszawie. Szukając własnej rzeczywistości malowała wielkowymiarowe gwasze na papierach i płótnach. Zwracała się ku technice tkactwa, która interpretowana i modyfikowana powinna dać jej materię organiczną, giętką z której mogłaby zeszywać kształty trójwymiarowe. Powstawały w ten sposób powierzchnie o głębokich reliefach i strukturach, wypukłych otworach i pęknięciach.

Wieczna cześć Jej Pamięci!


Oto Sylwetka Zmarłej:


Artystka kształtowała  monumentalne obiekty dostosowane do rozpięcia w przestrzeni. Satysfakcję dawało jej tworzenie wyobrażanego obiektu od jego początku w każdym calu zależnego od woli i wyobraźni autora. Nazwano te niezwykłe rzeźby „Abakanami”, ponieważ nic podobnego w sztuce nie istniało. W 1965 Abakanowicz otrzymała nagrodę Biennale Sztuki w Sao Paulo. Wystawiała swoje dzieła w muzeach Europy, Ameryki, Australii, Japonii. Każda wystawa była i jest tworzonym przez nią odrębnym dziełem, buduje Ona nowe przestrzenie i nowe formy z już istniejących. Człowiek staje się jej modelem. Powstają wielkie cykle: „Plecy" grupa osiemdziesięciu, „Postacie siedzące"., rząd siedemnastu, „Postacie Stojące", pięćdziesiąt sylwetek. Artystka pragnie widzieć swoje dzieła w przestrzeni otwartej wobec światła i krajobrazu, szukając jedności, tworząc przestrzenie kontemplacji.

Do najważniejszych należą: „Nierozpoznani", 112 figur odlanych w żeliwie, każda ponad 2 m wysokości na stałe w Parku Cytadela w Poznaniu, 2002 oraz „Agora", grupa 106 monumentalnych figurek odlanych w żeliwie dla Chicago, ustawionych na stałe w Grant Park na życzenie miasta. Są to grupy wśród wielu innych mówiące o kondycji człowieka, o bezgłowym tłumie wielbiącym lub nienawidzącym na komendę. Są to zaklęcia rzeczywistości, obrazy lęku wobec człowieka, jego historii.

Powrót na początek strony


                  W wieku 101 lat zmarł Bogusław Osiński
                  wielki patriota, Obrońca Warszawy
                  Laureat Złotego Medalu
                  „Labor Omnia Vincit”2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 kwietnia 2017 roku odszedł Bogusław Osiński, wielki patriota, Obrońca Warszawy, zasłużony w odbudowie Poznania po II Wojnie Światowej. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego będzie Go pamiętać jako Człowieka, który całe Zycie poświęcił Ojczyźnie.

Wieczna cześć Jego Pamięci!

Powrót na początek strony


 

                                    Pierwszy raz w historii
                      Medal "Labor Omnia Vincit" dla sztandaru
                              szkól im. Hipolita Cegielskiego
                              

To bardzo ważny moment w życiu Naszego Centrum. Czujemy się zaszczyceni” – powiedział Andrzej Hencel, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Był to wyraz podziękowania za udekorowanie sztandaru Szkół zrzeszonych w CKZiU Medalem „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. Ten pierwszy w historii Medal „Labor Omnia Vincit” dla Sztandaru zawiesili: Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego i dr. Marian Król, Prezydent THC, w towarzystwie Marka Nowaka i Dominika Górnego, członków Zarządu THC. (Na zdjęciu: prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerffer dekoruje sztandar Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie .Medalem „Labor Omnia Vincit” w towarzystwie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla – z prawej.)

Akt udekorowania sztandaru Medalem nastąpił kilka miesięcy po tym jak 1 września 2015 roku, Centrum przyjęło imię Hipolita Cegielskiego.  Jak zaznaczył dyrektor Centrum – „Brać uczniowska na pewno zapamięta ten dzień.  Dzięki sztandarowi młodzi ludzie na nowo odkryli znaczenie słów, o których na co dzień się nie pamięta. Zdali sobie również sprawę z tego, czego symbolem jest sztandar. Odtąd patriotyzm, jedność i honor będą się im kojarzyć z ich największą chlubą, ze sztandarem”. (Na zdjęciu chwila pamiątkowa po dekoracji sztandaru, na jego tle. Od lewej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska-Doerffer i członek zarządu Towarzystwa – Dominik Górny).

Dominik Górny

Powrót na początek strony


 

                      Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego
                               wspiera proces zrównoważonego rozwoju;
                         polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw…


Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego to nowatorska inicjatywa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wychodząca naprzeciw licznie zgłaszanym postulatom środowiska mikro, rodzinnych i małych przedsiębiorstw polskich, aby w ramach Towarzystwa powołać do życia obywatelską organizację wszechstronnie, niekomercyjnie wspierającą działalność gospodarczą. Przede wszystkim środowisko przedsiębiorców oczekiwało wsparcia w takich obszarach jak: podatki i polityka podatkowa, rachunkowość, doradztwo prawne, dostęp do wiedzy na temat nowatorstwa, pomocy unijnej, audytu i analiz rynkowych, a także do nowoczesnego marketingu. Powołany Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, który właśnie rozpoczyna działalność statutową przygotował się dobrze do spełniania oczekiwań przedsiębiorców. Nawiązał kontakty z wybitnymi naukowcami poznańskich wyższych uczelni oraz praktykami z dużych, renomowanych firm, zapraszając ich do woluntarystycznej współpracy z Klubem, uczestnictwem w tzw. warsztatach i spotkaniach konsultacyjnych z uczestnikami Klubu.

Dzisiaj w portalu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w dziale KRONIKA gościnnie publikujemy relację z pierwszego ważnego przedsięwzięcia Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, jakim była obecność przedstawicieli Klubu w zorganizowanej przez Instytut Św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej wielkiej konferencji gospodarczej pod nazwą „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”, jaka odbyła się w Toruniu w dniu 4 lutego 2017 roku. (Na zdjęciu Sala Konferencyjne Instytutu Św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”).

Zrównoważony rozwój gospodarczy-
szanse i zagrożenia, możliwości i bariery…

Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego na toruńską konferencję wydelegował przewodniczącego zarządu Klubu - Ireneusza Vowie oraz członka zarządu - Dominika Górnego, aby zdobyli jak najszerszą wiedzę o gospodarce i zachodzących w niej procesach, wiedzę niezbędną dla kształtowania prac klubowych, warsztatów i spotkań konsultacyjnych. Konferencja „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”, pierwsza tego typu, zgromadziła wszystkich czołowych polityków, którzy dzisiaj odpowiadają za rozwój Polski. Lista nazwisk prelegentów i omawiane przez nich w referatach tematy, to było niecodzienne spotkanie, kopalnia wiedzy o Polsce, jej sytuacji gospodarczej, szansach rozwoju, trudnościach i oczekiwaniu, że w tym rozwoju pomogą polscy przedsiębiorcy. (Na zdjęciu reprezentanci Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, podczas konferencji toruńskiej. Od lewej – członek zarządu Klubu - Dominik Górny i przewodniczący zarządu Klubu - Ireneusz Vowie).

Najważniejsze z punktu widzenia przyszłościowej działalności Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego było wystąpienie wicepremiera rządu, ministra rozwoju i finansów – Mateusza Morawieckiego, którego referat pod nazwą „Polityka rozwoju - koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B”, otworzył wszystkim oczy na otaczająca smutną rzeczywistość. Rzeczywistość, w której ma rozwijać się polska przedsiębiorczość. Zadłużenie Państwa – bilion złotych (!), trzy czwarte eksportu z Polski (!) – to eksport zagranicznych firm działających na terytorium Polski, 90 miliardów złotych każdego roku (!) wyprowadzane są z Polski w formie dywidendy przez zagranicznych inwestorów, do tego jest wielka szara strefa, miliardy złotych nieodprowadzanego VAT-u, niedoskonała ściągalność podatku CIT i akcyzy – to realna rzeczywistość, która zwraca teraz wzrok władz w kierunku przedsiębiorców. (Na zdjęciu wicepremier rządu, minister rozwoju i finansów – Mateusz Morawiecki).

Oczywiście, polscy patriotyczni przedsiębiorcy mogą pomagać i pomagają polskiej gospodarce, mogą inwestować, tworzyć nowe miejsca pracy. Ale co w zamian? Wicepremier Mateusz Morawiecki dał kilka ważnych propozycji, wśród których uwagę zwróciła zasada zaliczania w koszty działalności inwestycji w środki trwałe w całości - do kwoty stu tysięcy złotych. Jednak już wiadomo, że ten gest nie wystarczy. Zwracali na to uwagę biorący udział w konferencji przedsiębiorcy. Tego samego zdania na pewno będą też uczestnicy Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego (Na zdjęciu fragment sali konferencyjnej).

Ta wiedza zdobyta podczas konferencji toruńskiej będzie wzbogacać codzienną działalność merytoryczną Klubu, który aktywnie będzie wspierać politykę gospodarczą zrównoważonego rozwoju. Będzie wspierać aktywnie i skutecznie polskich przedsiębiorców.(opr.nz)

Powrót na początek strony


 

                             Andrzej Banaszyński - Wójt z 35-letnim stażem
                                       w gminie Mieścisko, w Wielkopolsce...


Właśnie teraz, kiedy przez Polskę przetacza się wielka i kontrowersyjna dyskusja na temat samorządów, kadencyjności samorządowców – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na marginesie tej dyskusji w Wielkopolsce, w Urzędzie Gminy Mieścisko, w dniu 1 lutego 2017 roku odbyła się niecodzienna uroczystość jubileuszu Wójta tej gminy, Andrzeja Banaszyńskiego, który swoją funkcję włodarza gminy pełni od lat 35 i to ku zadowoleniu wszystkich Mieścisławian. (Na zdjęciu: fotomontaż napisu na podstawie Statuetki Honorowego Hipolita ).


Na uroczystość, którą zorganizowano w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Mieścisko przybyli licznie przedstawiciele samorządu z terenu całej gminy, przedstawiciele gminnych instytucji i urzędów, a także goście ze stolicy Wielkopolski. Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kapczyńska – Gospodyni uroczystości serdecznie powitała Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, który jako Wojewoda Poznański w roku 1982, w dniu 1 lutego przed 35 laty, powołał Andrzeja Banaszyńskiego na tę funkcję, którą ten sprawuje do dzisiaj. Dr. Marianowi Królowi towarzyszył Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz reprezentant Urzedu Marszałkowskiego – Arkadiusz Błochowiak, obecnie dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.(Na zdjęciu Sala Sesyjna Urzędu Gminy Mieścisko – przybyłych gości wita Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kapczyńska).

Na uroczystość przybyli także Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki, Michał Piechocki Wicestarosta Wągrowiecki, Małgorzata Osuch Przewodnicząca Rady Powiatu, Maciej Kozik Dyrektor WOKiSS, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowali Paweł Tomczak Dyrektor Biura i Leszek Świętalski Sekretarz Generalny, w imieniu Wójta Gminy Wągrowiec przybyła Pani Małgorzata Bejma Kierownik Referatu Organizacyjnego, dr Marek Daniel oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mieścisko  Janusz Górski i Adam Hoffmann. (Na zdjęciu Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej dla Andrzeja Banaszyńskiego ).

Na wstępie Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kapczyńska przedstawiła w dużym skrócie sylwetkę Jubilata, a następnie wraz z wiceprzewodniczącymi złożyła Andrzejowi Banaszyńskiemu gratulacje i podziękowania za wieloletnia pracę i niezwykłe zaangażowanie w rozwój tej małej Ojczyzny jaką jest Gmina Mieścisko. Gratulacje, życzenia i wiele miłych słów usłyszał Jubilat od wszystkich gości. Następnie poinformowano, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i Kapituła „Honorowego Hipolita” przyznały Wójtowi Gminy Mieścisko Andrzejowi Banaszyńskiemu godność „Lidera Pracy Organicznej” oraz  Statuetkę „Honorowego Hipolita” za krzewienie idei pracy organicznej. Statuetkę wręczył dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa w towarzystwie   Arkadiusza Błochowiaka i Edmunda Dudzińskiego. Wzruszony Andrzej Banaszyński wszystkim bardzo serdecznie podziękował za przybycie i słowa gratulacji, jakie były skierowane pod jego adresem.( Na zdjęciu od prawej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita Liderowi Pracy Organicznej – Andrzejowi Banaszyńskiemu, Obok stoi Arkadiusz Błochowiak).

Z okazji Jubileuszu gratulacje Andrzejowi Banaszyńskiemu oraz życzenia złożyli rano pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i firma Aquanet wręczając Jubilatowi 35 czerwonych róż. O Jubileuszu nie zapomnieli także sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych. Gratulacje i życzenia otrzymał również od partnerskich gmin, a od Komitetu „Razem” i przedstawicieli gminy partnerskiej De Bilt oprócz gratulacji piękną kompozycję kwiatową. ( Na zbiorowym pamiątkowym zdjęciu od lewej: Arkadiusz Błochowiak – reprezentujący na uroczystości Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kapczyńska, Jubilat – Wójt Andrzej Banaszyński, dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.).

Powrót na początek strony                      Z żalem żegnamy Prof. Lecha Trzeciakowskiego
                      wybitnego polskiego naukowca – historyka,
                      zasłużonego dla Polski Poznańczyka
                      i Człowieka Wielkiego Formatu…

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, całe środowisko wielkopolskich organiczników z wielkim żalem żegna zmarłego w dniu 7 stycznia 2017 roku, w wieku lat 85, prof. dr. hab. Lecha Trzeciakowskiego, zasłużonego Poznańczyka, wybitnego polskiego naukowca – historyka, niezapomnianego nauczyciela akademickiego. Honorowego Obywatela miasta Poznania, Wybitną Osobistość Pracy Organicznej – Laureata Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2005 i Członka Honorowego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Człowieka Wielkiego Formatu, ikonę uniwersyteckiej inteligencji i elity intelektualnej stolicy Wielkopolski – Poznania.

Wszystkim, którzy mieli szczęście i zaszczyt znać Profesora będzie brakować Jego wysmukłej sylwetki zmierzającej w stronę uniwersyteckich gmachów, będzie brakować Jego uśmiechu i wyszukanej kultury Poznańczyka, którym sam siebie nazywał, odwołując się do wielowiekowej tradycji rodzinnego miasta. Niech spoczywa w spokoju!

Wieczna Cześć Jego Pamięci!

 

Sylwetka Zmarłego

Lech Trzeciakowski (1931 – 2017)
-  historyk, profesor zwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Kierownik Katedry Historii, urodził się 24 grudnia 1931 roku w Poznaniu. Przed wojną rozpoczął naukę w prywatnej szkole powszechnej Brunona Czajkowskiego przy ulicy Mylnej (dziś Strzałkowskiego). W czasie okupacji uczęszczał na tajne komplety, kończąc szkołę powszechną .Nie uświadamiając sobie tego brał udział w ruchu oporu. Śpieszył bowiem z pomocą jeńcom francuskim, dostarczając im pożywienie, prowadził teatrzyk kukiełek, gdzie obok bajek, wystawiał legendy, między innymi „O Wandzie co nie chciała Niemca". Koleżankom i kolegom z sąsiedztwa, którzy w większości pozbawieni byli przez okupanta możliwości nauki szkolnej, słabo bądź wcale nie posiadali umiejętności czytania i pisania, czytał „Trylogię". Po wojnie Lech Trzeciakowski ukończył Liceum im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim. W 1959 r. roku uzyskał doktorat, a w 1964 roku habilitował się. W 1973 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1981 r. profesora zwyczajnego.

Profesor Trzeciakowski specjalizował się w historii nowożytnej i najnowszej. Zajmował się dziejami Polski i Niemiec w XIX i XX wieku, stosunkami polsko-niemieckimi oraz Wielkopolski. Kierował Zakładem Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii UAM, był dyrektorem Instytutu Zachodniego i kierownikiem Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN.  Wykładał jako visiting professor na kilku uniwersytetach zagranicą: California State University at Harward (1970), University of Florida Gainesville (1977), University of Western Ontario-London( 1990), Universitat Bielefeld(1994), Meiji University Tokio (1998). Lech Trzeciakowski brał udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych jako referent. Był uczestnikiem Międzynarodowych Kongresów Nauk Historycznych w Bukareszcie, Stuttgarcie, Madrycie, Montrealu, Oslo i Sydney Miał wykłady na wielu uniwersytetach, jak: Yale, Columbia, Kansas, Sorbona, Heildelberg, Tybinga, Bonn, Berlin, Kilonia, Wiedeń, Mediolan, Perugia, Londyn, Moskwa., Jerozolima, Monachium, Waszyngton, Rochester.

Jest autorem 12 książek, opublikował ponad 350 artykułów w Polsce i zagranicą. Wypromował około 400 magistrów i 25 doktorów. Od 1973 roku był członkiem Komisji UNESCO Polsko-Niemieckiej ds. Podręczników Szkolnych, od 1985 był członkiem Cominission Internationale des Etudes Historiques Slaves pełniąc kolejno funkcje sekretarza generalnego, wiceprezydenta, prezydenta, a następnie prezydenta honorowego. Należał do Komitetu Narodowego ds. Kontaktów z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych. Lech Trzeciakowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, był wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Profesor Trzeciakowski wyróżniony był licznymi naukowymi nagrodami, w tym Nagrodą Państwową I Stopnia (zbiorową), Nagrodą Herdera (Herder Preis), Nagrodą Naukową Miasta Poznania oraz odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. Wyróżniony był także statuetką Dobosza Powstania Wielkopolskiego za badania i popularyzacje czynu zbrojnego Wielkopolan.

Powrót na początek stronyWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem