61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Kronika

 
Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego
dla Muzeum Narodowego w Poznaniu…


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które statutowo interesuje się także wspieraniem sztuki i kultury, w dniu 28 kwietnia 2019 roku podczas wernisażu wystawy Choroba jako źródło sztuki, przyznało  poznańskiemu oddziałowi Muzeum Narodowego Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego.  Statuetkę w imieniu muzeum odebrał dr Adam Soćko p.o. dyrektora muzeum. W imieniu dr. Mariana Króla, Prezydenta THC, statuetkę wręczył i laudację wygłosił Dominik Górny - Sekretarz Zarządu THC. Podkreślił w niej, że „przyznanie Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego dla Muzeum Narodowego Oddział w Poznaniu, jest godnym ukłonem w stronę tradycji dla sztuki muzealniczej w Polsce, przez pryzmat docenienia Poznańskiego Oddziału Muzeum Narodowego. Podziwiając obrazy, rzeźby i inne ekspozycje zgromadzone w jego zbiorach, dotykamy namacalnie własnej tożsamości, której kolorytem jest patriotyzm lokalny, regionalny i ogólnopolski. Zdarzenia w historii tego Muzeum mają w sobie m.in. dynamizm barw i artystyczną mądrość obrazów Jana Matejki. I właśnie to między innymi jest pożądanym niedopowiedzeniem, którego tak łaknie prawdziwa sztuka; które tworzy wartość nadrzędną naszego bycia w społeczeństwie – kulturę”. (Na zdjęciu dr Adam Soćko, p.o. dyrektora Muzeum – z lewej, odbiera Statuetkę z rąk Dominika Górnego, Sekretarza Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto: Sławomir Obst ).

Dominik Górny.

Powrót na początek strony

 
 
Odszedł Wielkopolski Dziennikarz
redaktor Jerzy Mianowski...

 
Z wielkim żalem Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego żegna Redaktora Jerzego Mianowskiego, wielce zasłużonego Wągrowieckiego dziennikarza, publicysta, wydawcy, Człowieka wybitnej indywidualności, Lidera Pracy Organicznej 2019 - Laureata Honorowej Statuetki Hipolita, działacza społecznego, który w wieku 70 lat, w czasie walki z chorobą, zmarł w dniu 3 kwietnia 2019 roku w Wągrowcu. Wielkopolska straciła w Jego Osobie kolejnego reprezentanta wielkopolskiej elity pozytywistów - organiczników, kształtującego opinię publiczną. Straciła patriotę naszego regionu, Człowieka powszechnie szanowanego i obdarzonego zaufaniem. Przez 30 lat dziennikarskiej – publicystycznej działalności, nigdy nie sprzeniewierzył się etosowi polskiego dziennikarstwa, ani najwyższym standardom moralnym.

Jego śmierć, tak tragiczna i niezrozumiała zabrała Go niemal w dniu Gali „Głosu Wągrowieckiego” jaka odbyła się w Sali MDK, w niedzielę 31 marca 2019 roku, podczas której Redaktor Jerzy Mianowski świętował Jubileusz 30-lecia pracy dziennikarskiej.

Niech spoczywa w spokoju, a pamięć o Nim niech będzie wiecznie zapisem  w historii Jego miasta i zapamiętana w dziejach wielkopolskiego dziennikarstwa.

Na historycznym już zdjęciu obok, tym obrazem zrobionym w dniu 3 kwietnia 2019 roku, zapamiętaliśmy Jerzego Mianowskiego  jak przejmował z rąk przedstawiciela Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominika Górnego, Sekretarza Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  Dyplom i Insygnium Lidera Pracy Organicznej.

Cześć Jego Świetlanej  Pamięci!Powrót na początek strony
 

 
 
Dama polskiej mody
uhonorowana Srebrnym Medalem
"Labor Omnia Vincit"...

„Jestem niezmiernie wzruszona i zaszczycona tym medalem. Jest piękny i dostaję go za piękną działalność. Dziękuję Kapitule. Ten medal to symbol pracy, która prowadzi do sukcesu” – powiedziała Hanna Bieńkowska, jedna z najwybitniejszych polskich projektantek i kreatorek mody. 24 lutego 2019 roku Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowała Hannę Bieńkowską Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”. Wyróżnienie w imieniu dr. Mariana Króla, Prezydenta THC, wręczyli: Dominik Górny, Sekretarz Zarządu THC, Wiceprezes Polskiej Akademii Mody i Stefan Kostecki, Prezes PAM. To był wielki finał Gali Polskiej Mody zorganizowany przez Polską Akademię Mody. Partnerem wydarzenia było Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.  Wręczenie Medalu "Labor Omnia Vincit" wpisało się w założenie, że moda jest sztuką użytkową. Wcześniej Towarzystwo uhonorowało takie osobistości świata mody jak m.in.: Teresa Rosati, Barbara Chwesiuk i Ewa Minge. (Na zdjęciu pani Hanna Bieńkowska dziękuje Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za wyróżnienie.)

Hanna Bieńkowska to projektantka, którą można określić mianem nowoczesnej tradycjonalistki - wszędzie szuka inspiracji. Poszukuje nowych rozwiązań, funkcji, formy, zestawień kolorystycznych w ubiorach, a swoimi projektami udowodniła, że jeśli projektant nie odtwarza, a tworzy to za określeniem – sukienka, mogą się kryć zaskakujące, oryginalne modele. (Na zdjęciu Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Dominik Górny dekoruje Hannę Bieńkowską Srebrnym Medalem "Labor Omnia Vincit")

W uzasadnieniu Kapituły czytamy:Pani Hanna Bieńkowska została uhonorowana jako„Wybitna projektantka i wizjonerka świata mody, a jej kreacje mają uznanie międzynarodowe” (dg).

Powrót na początek strony


 

Z wielkim bólem i żalem,
żegnamy Przyjaciela, Człowieka Prawego,
Kawalera Królewskiego Orderu
Świętego Stanisława Biskupa Męczennika,
Lidera Pracy Organicznej - Wielkopolanina.

Zmarł Aleksander Tecław...

Aleksander Tecław, starszy Cechu Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy, jest najdłużej panującym starszym cechu, dowodzi poznańskimi rzeźnikami i wędliniarzami od 1989 r.  Aleksander Tecław urodził się u progu II wojny światowej. Jego ojciec, Teofil, powtarzał synowi od urodzenia:  kto się w rzeźnictwie urodził, też musi być rzeźnikiem. Teofil Tecław tuż po wojnie wziął się za odbudowę powstałej w 1920 r. firmy. Chociaż młody Aleksander chciał być żołnierzem, jako dorosły uświadomił sobie, że decydując się na karierę wojskowego, musiałby wyrzec się rodzinnych korzeni. Poza tym od 1952 r. marzył przede wszystkim o tym, by odtworzyć zakład ojca. Pierwsza ku temu okazja pojawiła się 1956 r. Aleksander Tecław wyszkolił się na rzeźnika.

Firmę ojca udało mu się odbudować - przy pomocy brata Hieronima - w 1977 r. Krok po kroku rozwijali biznes, by po 14 latach trafić na listę stu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". Dumą życia Aleksandra była wmurowana w poznańskiej farze tabliczka z Jego nazwiskiem. To w podzięce za wkład w remont tej historycznej świątyni. Zawsze podczas Festynu Farnego "Warkocz Magdaleny" rzeźnicy częstowali poznaniaków swoimi wyrobami. Produkty te  można było kupić, a pieniądze przeznaczane były na dokończenie remontu świątyni. Aleksandra Tecława - gorliwego katolika - cieszyły harmonijne kontakty Cechu z Kościołem. Radość rozpierała Go, gdy Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański przychodził na Jego zaproszenia na Cechowe Spotkania.

Aleksander Tecław od 30 lat współpracował z dr. Marianem Królem. Należał do współzałożycieli Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej, którą przez 15 lat kierował dr. Marian Król, jako prezes zarządu. Po utworzeniu w 1998 roku Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Aleksander Tecław był związany z działalnością Towarzystwa. Aktywnie działał na rzecz krzewienia idei pracy organicznej. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Wśród nich – Srebrny Medal Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”, Statuetkę Honorowego Hipolita i Godność Lidera Pracy Organicznej, oraz wiele medali okolicznościowych. Zawsze był gotów do działania i służenia drugiemu człowiekowi.

Śmierć zabrała Aleksandra Tecława nagle, w ułamku sekund odszedł Szlachetny, Dobry i Prawy Człowiek osierocając najbliższych i przyjaciół. Z bólem serc łączymy się z Jego rodziną.

Niech spoczywa w pokoju, a Bóg niech przyjmie Go do swego Królestwa!

Wieczna Cześć Jego Pamięci!

Powrót na początek strony
 


Nauka polska poniosła kolejną stratę
zmarł prof. dr hab. Zbigniew Pawłowski
nauczyciel akademicki, badacz naukowy
lekarz - parazytolog, działacz misyjny...


W niedzielę, 27 stycznia 2019 roku, w wieku 93 lat w Łężeczkach zmarł profesor Zbigniew Pawłowski, ceniony, długoletni kierownik Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wybitna Osobistość Pracy Organicznej - Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2010. Zbigniew Pawłowski urodził się w Poznaniu w 1926 roku. W1951 roku ukończył studia na ówczesnej Akademii Me¬dycznej. W1961 roku obronił doktorat. W roku 1964 w Instytucie Tropikalnym w Liverpool uzyskał dyplom z zakresu medycyny tropikalnej i higieny. Habilitował się w roku 1967, a dziesięć lat później otrzymał nominację profesorską. Profesor Zbigniew Pawłowski był również jednym z założycieli mającej siedzibę w Poznaniu Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

W latach 1970-1996 Zbigniew Pawłowski kierował Kliniką Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1979-86 pracował w Światowej Organizacji Zdrowia i do roku 2011 był jej ekspertem. W roku 2009 uhonorowano go tytułem doctora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od wielu lat profesor Zbigniew Pawłowski był zaangażowany w działalność misyjną. W1992 roku razem z księdzem Ambrożym Andrzejakiem i ówczesnym studentem medycyny Norbertem Rehlisem założyli Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Jej celem było stworzenie profesjonalnego zaplecza medycznego dla polskich misji. Od tamtego czasu związani z Fundacją lekarze z Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu, prowadząc w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wykłady dla misjonarzy, którzy przygotowują się do pracy w tropiku.  

Cześć Jego Pamięci!

Powrót na początek strony
 


Pierwsza w historii Statua
Pomnika Ignacego J.Paderewskiego
przyznana firmie "Natalii"...

„Dziękujemy. Zawsze sobie ceniliśmy współpracę z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, które wyznacza właściwe kierunki współczesnego rozwoju pracy organicznej. Zyskuje na tym region oraz różne instytucje i firmy, w tym takie jak nasza” – powiedzieli Marta i Tomasz Nowaczyk, współwłaściciele firmy Natalii – Fundatorzy Główni budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. 29 stycznia w siedzibie firmy, zostali uhonorowani pierwszą w historii Statuą Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. (Na zdjęciu fotokopia Certyfikatu nadania przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego firmie Natalii pierwszej w historii Statui Pomnika Ignacego J. Paderewskiego.)

Statuę wręczył dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa, a dyplom odczytał Dominik Górny, Sekretarz Zarządu Towarzystwa. Podczas uroczystości została wyróżniona również Marta Nowaczyk, Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Rokietnica, Bartosz Derech. Obecni byli również kontynuatorzy działań twórców firmy: Natalia i Artur Nowaczyk. (Na zakończenie kameralnej uroczystości przekazania firmie Natalii Statui Pomnika Ignacego J. Paderewskiego wykonano pamiątkowe zdjęcie Zarządu firmy z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem.)

Powrót na początek strony
 


Uczniowie Zespołu Szkół Komunikacji
im. Hipolita Cegielskiego z wizytą
w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego

W ramach realizacji XV edycji projektu "Ferie z niespodzianką", 21 stycznia 2019 roku grupa 13 uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego wraz z nauczycielem - opiekunem Klubu Szkół im. Hipolita Cegielskiego , udała się na godzinne spotkanie do siedziby Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przy ul. Piekary, by tam spotkać się z Prezydentem Towarzystwa - dr Marianem Królem. (Na zdjęciu uczniowie z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego).

Przy drożdżówce i herbacie sekretarz THC Dominik Górny przedstawił historię i dzień dzisiejszy THC. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć gabinety, w których podejmowane są ważne decyzje. Podczas spotkani Marek Grzegorz Nowak otrzymał pamiątkowy medal 20-lecia THC i 150-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, z prawej, prezentuje Dyplom Medalu 20-lecia THC, jakim został wyróżniony Marek Nowak, w środku. Z lewej Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominik Górny.)


Powrót na początek strony


Obrady Wielkiej Kapituły i Przeorów
Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM


W sobotę, 19 stycznia 2019 roku w Poznaniu, odbyło się posiedzenie Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, której przewodniczył Wielki Mistrz Królewskiego Orderu – dr Marian Król GCCStS. Tematem obrad Wielkiej Kapituły było przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdań członków Wielkiej Kapituły Orderu i poszczególnych Przeorów za 2018 rok; podsumowanie pracy Wielkiej Kapituły, Przeoratów i Konfraterni w minionym roku; omówienie przygotowanych zmian do Konstytucji Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM oraz przyjęcie ustaleń dot. II Nadzwyczajnej Konferencji Królewskiego Orderu  Św. Stanisława BM.

Witając przybyłych na posiedzenie członków Wielkiej Kapituły, Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM – dr Marian Król GCCStS, nawiązując do niektórych zjawisk w środowisku stwierdził: „W naszym Orderze powinna panować jedność i do jej przestrzegania i pielęgnowania jesteśmy zobowiązani wszyscy”. Ta wypowiedź nadała ton całemu posiedzeniu. Przed rozpoczęciem merytorycznej dyskusji zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Kawalerów w Orderze: Jana Sylwestrzaka - Przeora Konfraterni Zachodnio-Pomorskiej; Kawalera dr. Szczepana Gawłowskiego - Komandora z Konfraterni Poznańskiej, oraz Pawła Adamowicza - Prezydenta Gdańska – w związku z ogłoszeniem po Jego śmierci Dnia Żałoby Narodowej w całym Państwie, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Na zdjęciu: Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM – dr Marian Król GCCStS ).
 
Dr Marian Król GCCStS, Wielki Mistrz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, po szczegółowej analizie i weryfikacji współpracy z danymi konfraterniami, zauważył, że w roku 2018 najwięcej działań merytorycznych, organizacyjnych i charytatywnych na rzecz Orderu podejmowały Konfraternie: Szlachecka, Poznańska, Pomorska i Południowo-Zachodnia.

Wielki Mistrz w czasie posiedzenia Wielkiej Kapituły wielokrotnie podkreślał potrzebę ściślejszej współpracy w duchu idei orderowych przy dalszych pracach nad nową Konstytucją Orderu. Prosił o odrzucenie wszelkich ewentualnych osobistych emocji, które mogłyby negatywnie wpływać na działanie i kondycję mentalną całego środowiska orderowego. Zwrócił też uwagę na wagę i rangę podejmowanych prac. Podkreślił też wielką odpowiedzialność jaka spoczywa na osobach, które biorą udział w przygotowywaniu zmian do Konstytucji Orderu. Na zakończenie Wielki Mistrz upomniał członków Wielkiej Kapituły, a za ich pośrednictwem całe środowisko orderowe o tym, że cytuję -  „W naszej działalności należy pamiętać, że nasz patron – Św. Stanisław; patron Naszej Ojczyzny jest symbolem ładu moralnego w społeczeństwie". (Na zdjęciu: członkowie Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczeniika oraz Przeorowie Orderu, po obradach na pamiątkowej fotografii z Wielkim Mistrzem, dr Marianem Królem GCCStS - w pierwszym rzędzie w środku ).


Powrót na początek strony


Dyrektor poznańskiej telewizji
odznaczona medalem "Labor Omnia Vincit"


„Dziękuję za ten wyjątkowy medal. Z ideą pracy organicznej jestem związana, również poprzez tradycje pochodzenia mojej rodziny. Przyjmuję to wyróżnienie z tym większą radością i satysfakcją” – powiedziała Agata Ławniczak, dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu, która 24 stycznia br. spotkała się z przedstawcielami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Medalem „Labor Omnia Vincit” przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Laureatkę udekorował dr. MarianKról, Prezydent Towarzystwa, a laudację wygłosił Dominik Górny, Sekretarz Zarządu Towarzystwa. (Na zdjęciu Laureatka - dyrektor Agata Ławniczak prezentuje Dyplom  nadania Medalu "Labor Omnia Vincit" )

Odnosząc się do werdyktu Kapituły Medalu, Dominik Górny podkreślił, że „Przyznanie Pani Agacie Ławniczak prestiżowego Medalu „Labor Omnia Vincit” jest wyrazem szczególnego uznania środowiska pozytywistów wielkopolskich m.in. dla umiejętności medialnego promowania ponadczasowych wartości społecznych, oraz wzbogacania i promowania  idei pracy organicznej w tekstach komentarzy dotyczących problematyki społecznej, za celność informacji i umiejscawiania ich w trwałych kontekstach kulturotwórczych”. (Na zdjęciu chwila po dekoracji dyrektor Agaty Ławniczak. Od prawej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, Laureatka i Sekretarz Towarzystwa - Dominik Górny).

Powrót na początek stronyOdszedł Marian Jakubowicz
Człowiek zasłużony, kombatant, społecznik,
Lider Pracy Organicznej 2009...

…za smutkiem żegnamy kolejnego zasłużonego dla Wielkopolski Człowieka wielkiego formatu, kombatanta, więźnia obozów koncentracyjnych, syna Powstańca Wielkopolskiego, Lidera Pracy Organicznej, działacza społecznego. Wieloletniego prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Poznaniu,  prezesa honorowego Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów poltycznych. Z wielką czcią i szacunkiem wspominamy zasługi Mariana  Jakubowicza w sprowadzeniu szczątków gen. Stanisława Taczaka z Malborka do Poznania w 70 rocznicę Powstania, oraz wszystkie inne Jego działania służące zachowaniu szacunku dla polskiej i wielkopolskiej historii, dla ludzi, którzy dla wolności, dla naszej Ojczyzny walczyli,  przelewali krew w Najświętszej Sprawie, jaką jest dla nas wszystkich Polska.

Będziemy pamiętać Mariana Jakubowicza jako głównego współzałożyciela Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, jako skutecznego działacza utrwalającego miejsca Pamięci i Człowieka pracującego na rzecz integracji środowisk m.in. przy budowie Pomnika Powstańców Wielkopolskich. Miał swój ważny udział w budowie pomnika Armii Poznań, który stanął na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu. Będziemy też wspominać  Mariana Jakubowicza jako Osobistość związaną z ruchem wielkopolskich pozytywistów - organiczników, jako Przyjaciela Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Lidera Pracy Organicznej, jako jednego spośród nas. (Na zdjęciu historyczne ujęcie chwili, w której Marian Jakubowicz z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla – z prawej,  przejmuje Statuetkę  Honorowego Hipolita, desygnat Godności Lidera Pracy Organicznej – 20.11. 2009 rok )

Wieczna cześć Jego świetlanej Pamięci !

Powrót na początek strony


Z bólem i smutkiem żegnamy
inicjatora  Ruchu Regionalnego Wielkopolan,
polityka, publicystę, Lidera Pracy Organicznej…

Zmarł Ludwik Ratajczak
Człowiek mądry, prawy i szlachetny


Wiadomość o śmierci Ludwika Ratajczaka, bliskiego nam przyjaciela, znakomitego regionalisty, konstytucjonalisty, publicysty i organicznika wielkiego formatu, zaskoczyła nas i ogarnęła smutkiem. Przyzwyczailiśmy się bowiem do tego, że Ludwik jest wśród nas od zawsze i zawsze. Z podziwem obserwowaliśmy jego działalność nakierowaną na rozsławianie Wielkopolski, na niezwykle państwowotwórcze i patriotyczne  zabieganie o szacunek dla regionów i zrozumienie ich specyfiki  kulturowej i cywilizacyjnej. W setkach publikacji wskazywał, że regiony są fundamentem państwa. A ukochana przez Niego Wielkopolska z całym jej szeroko rozumianym bogactwem materialnym i ludzkim, jest perłą w koronie Rzeczypospolitej. Ludwik Ratajczak był Wielkopolaninem zakorzenionym w Wielkopolsce od wielu pokoleń, z tej Ziemi powstał i teraz do tej Ziemi wraca.

Będzie nam Ciebie bardzo brakować Ludwiku! Pozostaniesz jednak na zawsze w naszych sercach i naszej pamięci. Wielkopolska nigdy nie zapomni o Tobie! Stałeś się częścią jej historii!

Cześć Twojej Pamięci!  

Powrót na początek strony


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem