61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Listy nadesłane do THC

 

Przewodniczący Zarządu
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność:

 Poznań, 12 kwietnia 2017 r.

Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" pragnę serdecznie podziękować za wyróżnienie Sztandaru „Solidarności" naszego Regionu Medalem Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit" za krzewienie pracy organicznej, a także za przyznanie Statuetki za „Dbałość o Ludzi Pracy oraz kształtowanie postaw patriotycznych i narodowych oraz krzewienie idei pracy organicznej."

„Solidarność" od początku swojego istnienia stawiała sobie za zadanie przywrócenie narodowej tożsamości i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Siłą woli skupionych w niej ludzi dokonała w sposób pokojowy czegoś, co wówczas wydawało się niemożliwe, a co właśnie dzięki determinacji i przywiązaniu ludzi „Solidarności" do tradycji narodowych i wartości patriotycznych przyniosło Polsce wolność i niepodległość.

Z tej wspólnoty myślenia o obowiązkach wobec Ojczyzny, z szacunku dla ludzkiej pracy w każdym miejscu jej wykonywania, z działania razem dla wspólnego dobra zrodził się etos „Solidarności".
Wielkopolska „Solidarność", wierna temu etosowi, tak właśnie postrzega swoją misję społeczną i swoje zadanie wobec zrzeszonych w niej ludzi.

Dlatego uhonorowanie naszej działalności przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, wielkiego polskiego patrioty i działacza społecznego jest dla nas szczególnym powodem do dumy i satysfakcji. Jednocześnie pragnę poinformować, że Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" dołączy do grona instytucji wspierających fundusz stypendialny dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jarosław Lange
Przewodniczący Zarządu
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność:

Powrót na początek strony


 

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański


Poznań, dnia 27 marca 2017 roku N. 1810/2017

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego


Wielce Szanowny Panie Doktorze!

Przed dwudziestu pięciu laty dane mi było poprzez sakrę biskupią podjąć pasterską posługę w Kościele. W ostatnich dniach - wraz z wieloma osobami, którym bliskie są sprawy wiary i Kościoła - dziękowałem dobremu Bogu za wszelkie otrzymane w minionych latach łaski i prosiłem, aby Jego błogosławieństwo towarzyszyło dalszej służbie dla dobra ludu Bożego.

Zwracam się zatem z serca płynącym podziękowaniem za skierowane do mnie przy tej okazji życzenia. Wyrażając wdzięczność za wszelkie dobre słowo, a także za modlitwę, która jest wsparciem dla mojej pracy w Archidiecezji Poznańskiej i pomocą w realizacji zadań, które mam do spełnienia w Kościele powszechnym, zapewniam o mojej życzliwości i modlitewnej pamięci.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam,


 
/-/ + Stanisław Gądecki
Arcybiskup
Metropolita Poznański 

 

 
Powrót na początek strony
 Jego Eminencja ks. Kazimierz
Kardynał Nycz

Wielkanoc 2017

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas!
O, jak niepojęta jest Twoja miłość:
aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna…
(Orędzie Paschalne)

Święta Wielkanocne pozwalają nam  co roku przeżywać i podziwiać tę przedziwną łaskawość boga, który z miłości do nas, w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dokonał dzieła naszego zbawienia.

Życzę z całego serca, aby te święta pomogły nam na nowo doświadczyć, że nic nie może nas odłączyć od miłości Boga i uzdalniały do bycia wobec innych autentycznymi świadkami tej miłości.

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

/-/+ Kazimierz Kardynał Nycz

Powrót na początek stronyJego Ekscelencja ks. Stanisław Napierała
Biskup Kaliski, senior   


Kalisz, Zmartwychwstanie Pańskie 2017r.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

wiara nasza nie jest daremna. Chrystus Zmartwychwstał!  Prawdziwie Zmartwychwstał! Jest Bogiem, naszym Zbawicielem. Alleluja!

Proszę przyjąć serdeczne życzenia paschalne pokoju, radości, niezawodnej nadziei.

Łączę wyrazy wdzięczności i szacunku. Szczęść Boże!

/-/ + Stanisław Napierała

Powrót na początek strony
 


 

Radio Merkury S.A. Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu


Poznań, 23 marca 2017 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

z prawdziwą przyjemnością pragnę zaprosić Pana na uroczystą Galę z okazji Jubileuszu 90-lecia Polskiego Radia w Poznaniu. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku o godz. 19.00 w Auli UAM przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu. Dokładnie tego dnia, przed 90 laty, po raz pierwszy zabrzmiał program Radja Poznańskiego, które powstało z woli i za pieniądze Wielkopolan.

W części artystycznej Gali wystąpi Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, który wraz z Retro Jazz Quartet i Swing and Classic Quartet wykona utwory skomponowane przez Krzysztofa Komedę. Krzysztof Komeda związany był przez wiele lat z poznańską rozgłośnią radiową. Po koncercie zapraszamy na spotkanie w foyer Auli na urodzinowy tort.

Ze względu na konieczność przydzielenia konkretnych miejsc w Auli UAM, bardzo proszę o potwierdzenie zamiaru skorzystania z zaproszenia w terminie do dnia 10 kwietnia br. (maiłowo na adres office@radiomerkury.pl lub telefonicznie 61 66 44 957). Zaproszenia będą czekały w dniu uroczystości przy wejściu do Auli UAM na stoisku Radia Merkury lub na Pana życzenie zostaną przesłane pocztą pod wskazany adres.

Z poważaniem

/-/ Filip Michał Rdesiński
Prezes Zarządu Radia Merkury SA

Powrót na początek strony


 

 

 

Watykan, 20 marca 2017

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Nie mogąc przybyć na uroczystość 90-lecia urodzin prof. Józefa Stasińskiego, która będzie miała miejsce w dniu 23 marca br. w siedzibie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, przekazuję wyrazy serdecznej łączności z wszystkimi uczestnikami tego podniosłego świętowania oraz jak najlepsze życzenia dla Dostojnego Jubilata, wielce zasłużonego artysty plastyka, rzeźbiarza i medaliera. Niech Dobry Bóg darzy go zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Pozdrawiam i z serca błogosławię…

/-/+Zenon Kardynał Grocholewski

Powrót na początek strony
 Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
+Edward Dajczak


Koszalin, dnia 13 marca 2017 r.

Szanowny Pan    
dr Marian Król

Szanowny Panie,

Dziękuję za zaproszenie do udziału w Inwestyturze Kawalerów i Dam Królewskiego Orderu św. Stanisława, która odbędzie się 13 maja 2017 r. w Słupsku.

Niestety z powodu moich obowiązków duszpasterskich i wcześniejszych zobowiązań nie będę mógł wziąć udziału w tej uroczystości. Już dziś zapewniam, że będę łączyć się duchowo z uczestnikami uroczystości i składam z serca płynące życzenia błogosławieństwa Bożego.

Szczęść Boże!

/-/+ Edward Dajczak
 Biskup Koszalińsko-Kolobrzeski

Powrót na początek stronyMaria Jaskiemia
Studentka Politechniki Krakowskiej
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Marcyporęba, 15.03.2017 r.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

kieruję do Pana słowa ogromnego podziękowania za włączenie mnie w roku akademickim 2016/2017 w zaszczytne grono Stypendystów Fundacji im. Hipolita Cegielskiego.

Uzyskanie od Fundacji stypendium w obecnym roku akademickim jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem. To szansa i realne wsparcie materialne, które stało się dla mnie ogromną pomocą w realizowanych studiach. Środki stypendium pozwoliły mi na zakup niezbędnych materiałów na studia architektoniczne. Otrzymane od Państwa stypendium jest dla mnie jednocześnie motywacją do tego, by jeszcze czynniej wypełniać obowiązki edukacyjne, ale i angażować się w działalność społeczną na terenie swojej małej miejscowości i regionu.

Jestem pełna dla Państwa szacunku i uznania, z jak wielkim zrozumieniem i empatią pochyliliście się nad moją sytuacją edukacyjną i materialną. Dzięki Waszej działalności, dochodzi do zwiększania szans na zyskanie dobrego wykształcenia przez młodych ludzi, pochodzących z bardzo małych miejscowości. Wkładacie niekwestionowany wkład w kształcenie i właściwy rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych młodego pokolenia Polaków, pochodzących z terenów wiejskich.

Otrzymane wreszcie stypendium stało się dla mnie okazją do jeszcze dokładniejszego poznania życia samego Hipolita Cegielskiego, jakże wybitnego Polaka, który wniósł tak wielki wkład w budowanie polskiej tożsamości i kultury narodowej, jak i w modernizację rodzimej gospodarki i przemysłu. Jego osoba, przybliżana nam dzięki Państwa działalności, jest inspiracją do tego, aby podejmować wyzwania, stawiać sobie wysokie cele do osiągnięcia i poprzez systematyczną, solidną pracę je realizować.

Kończąc, raz jeszcze chcę podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i włączenie do grona Stypendystów Fundacji im. Hipolita Cegielskiego. To ogromne wsparcie, zapewniam, że jest i dla mnie jednocześnie wyzwaniem, do jeszcze solidniejszej nauki i pracy, w myśl idei tak bliskich samemu Wielkiemu Patronowi Fundacji Hipolitowi Cegielskiemu.

/-/ Maria Jaskiemia
Stypendystka Fundacji, studentka Politechniki Krakowskiej

Powrót na początek strony
 


 

Izabela Sekular

Choszcze 11.03.2017 r.Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo!

Hipolit Cegielski - wybitny pedagog, przemysłowiec, społecznik, człowiek wszechstronny, pomysłowy, niezwykle pracowity i zaangażowany we wszystko co robił, był jednostką wyjątkową w ówczesnych czasach, czasach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Idea Hipolita Cegielskiego, a więc:
-    wkładać serce, zdolności, umiejętności w to, co się robi
-    dawać początek różnym dziełom, inicjatywom, czasami wbrew i niesprzyjającym okolicznościom
-    być ambitnym, nie poprzestawać na małym
-    dużo wymagać od siebie i innych
-    rozwijać swoje talenty
-    kochać rodzinę, szanować ludzi, z którymi się pracuje
-    prezentować postawę otwartą wobec nowych prądów, trendów, bycie „elastycznym”, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych wartości moralnych, etycznych to przykład dla nas wszystkich, wzorzec wciąż żywy.

Dzisiejsze czasy potrzebują autorytetów, gdy wokół szum internetowy, gdy tak łatwo pokazuje się osoby, które ładnie wyglądają, a mają tak mało do powiedzenia, lub mówią dużo, a płytko. Potrzeba osób gruntownie wykształconych, a jednocześnie potrafiących zdobytą wiedzę wykorzystać na różnych etapach własnego życia, potrzeba osób pomysłowych, kreatywnych, empatycznych, reprezentujących właściwą postawę, kulturalnych, a przede wszystkim z pasją, takich jak był właśnie Hipolit Cegielski. Tylko, gdy kocha się to, co się robi, gdy żyje się marzeniami i dąży do ich spełnienia, możliwy jest rozwój społeczny, materialny, a co najważniejsze duchowy.

Należy szerzyć życie kulturalne, otaczać się i koncentrować na sprawach naprawdę istotnych, niezbędnych, dziękować za wszystko, co się posiada. Jednostka prawdziwie wybitna nie „przepycha się łokciami”, ale walczy o własne interesy zachowując godność, wypowiada się mądrze, inteligentnie, nie pokazuje za wszelką cenę jak wiele znaczy, ale okazuje swą wielkość działaniem, umiejętnością zachowania się w różnorodnych sytuacjach, czasami trudnych.

Praca organiczna - praca u podstaw, tak wiele znaczyła w czasach Hipolita Cegielskiego. Jak ważne znaczenie ma dzisiaj - gdy z podstaw się naigrywa, kpi. Tym bardziej krzewienie kultury, wychowywanie w wartościach prawdziwych, nauka odróżniania dobra od zła, odwaga w realizacji celów, wprowadzanie wszelkiego rodzaju innowacji, popieranie osób ambitnych, mających ciekawe pomysły, walka z egoizmem, postawami butnymi, kłamliwymi, pysznymi, ma ogromne znaczenie dla przyszłości nas wszystkich. Trzeba pokazywać słowem, czynem, postawą, że tylko życie prawdziwe, ambitne, nastawione na rozwój własnej osobowości i w trosce o rozwój własnej rodziny, w ujęciu szerszym - społeczeństwa, daje szczęście i zadowolenie, ubogaca wewnętrznie i promieniuje na zewnątrz. Co staram się, jako studentka Wydziału Edukacji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a prywatnie jako żona i mama dwojga dzieci, czynić.

P.S. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaliczenie mnie do grona stypendystów Towarzystwa, to dla mnie zaszczyt. Państwa pomoc finansowa znacznie ułatwiła mi realizację semestru 5 studiów, teraz jestem w trakcie sem. 6 i prawdopodobnie w lipcu, jeśli wszystko będzie dobrze, będę bronić pracę licencjacką. Pozdrawiam serdecznie i życzę, aby Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego szerzyło jak najdłużej ideę nauki, krzewienia kultury i aby spod Państwa „skrzydeł” wychodziło wiele jednostek wybitnych, które okazane przez Państwa dobro przekażą dalej.

Pozdrawiam ciepło

/-/ Izabela Sekular

Powrót na początek stronyJarosław Lange
Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ ”Solidarność”


Poznań, 13 marca 2017 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

decyzja Zarządu Towarzystwa przyznająca mi tak wyjątkowy dla Wielkopolan Medal „Labor Omnia Vincit” jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i wyróżnieniem. Pragnę z serca podziękować za to Panu Prezydentowi oraz Zarządowi.

Przyznam, że długo zastanawiałem się, czy jest rzeczą właściwą odpisać na Pana pismo w sposób, jaki to czynię. Uznałem jednak, że w takich chwilach ważna jest szczerość.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że praca oraz aktywność społeczna, którą wykonuję opiera się przede wszystkim na wspólnym działaniu z innymi, na ważnej dla naszego środowiska solidarności międzyludzkiej. Taki jest bowiem charakter funkcjonowania NSZZ „Solidarność” i taki jest też wymiar pracy każdego z nas pracujących w „Solidarności”. Eksponowanie i docenienie takiego właśnie, wspólnotowego charakteru działalności jest powodem do satysfakcji każdego z nas konstytuujących ideowy i ważny - zarówno historycznie i współcześnie - dla narodu i Polski Związek, który w Regionie Wielkopolska mam zaszczyt i honor reprezentować.

Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym (jeśli jest taka możliwość) to wielkie i ważne wyróżnienie mógł odebrać jako Medal przyznany Zarządowi Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jarosław Lange

Powrót na początek strony
 


 

 Magdalena Pawłowska
 
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wrocław, dn. 3 marca 2017 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Piekary 17 61-823 Poznań

Szanowni Państwo,

Dziękuję za przyznanie mi po raz kolejny stypendium, cieszę się, że mogłam zostać stypendystką Państwa Towarzystwa. W tej chwili jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej na temat: Struktura bilansu energetycznego i ablacja na Lodowcu Hansa (Spitsbergen) w świetle typów pogody i typów cyrkulacji atmosferycznej. Po skończeniu studiów magisterskich będę starać się o przyjęcie na studia doktoranckie geografii (w tym roku). Poza studiami kończę również szkołę policealną w zawodzie Technik informatyk. Zdałam już egzamin zawodowy E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, jestem również po egzaminie E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, oczekuję na wyniki. Przede mną do zdania została ostatnia kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W wolnym czasie jeżdżę na konferencje. W październiku na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy wystąpiłam z referatem pt. Charakterystyka społeczna wysp rejonu arktycznego na przykładzie archipelagu Svalbard (Norwegia), reprezentując Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego, którego jestem członkinią. Brałam również udział w 39. Zjeździe Studenckich Kół Naukowych Geografów i przedstawiłam poster pt. Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w Krakowie a zdrowie człowieka. Na ten temat napisałam artykuł do publikacji pokonferencyjnej, przechodzi proces recenzji. W trakcie trwania wrocławskiego GISday 2016 uczestniczyłam w warsztatach pt. Możliwości wykorzystania programów GIS w praktyce, a także po raz kolejny wzięłam udział w ogólnopolskim liczeniu nietoperzy w Szklarach.

Jestem także w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji IV Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych, pn. Rola transportu we współczesnej gospodarce. Zgłosiłam się na konferencję VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych z posterem pt. Typy pogody a cyrkulacja atmosfery w Hornsundzie w latach 2004-2006, zgłoszenie zostało przyjęte. Planuję także zgłosić się na: III Ogólnopolską Konferencję Klimatologiczną a także Konferencję Młodych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych.

Mam nadzieję, że to, co sobie zaplanowałam dojdzie do skutku. Dobrze jest mieć w życiu możliwości, które można wykorzystać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyznanie stypendium.

Z wyrazami szacunku

/-/ Magdalena Pawłowska

Powrót na początek strony
 


 

Dyrektor Generalny
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Poznań, 2017.03.02

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Wojewody Wielkopolskiego mam zaszczyt zaprosić Pana Prezydenta na uroczystość wręczenia Pani Lucjanie Kuźnickiej-Tylendzie oraz Panom: Sławomirowi Lechnie, Tomaszowi Nowaczykowi i Dominikowi Górnemu odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, w sali im. W. Celichowskiego, budynek „C”, III piętro.

Z poważaniem

Dyrektor Generalny
/-/ Jacek Woźniak

Powrót na początek strony


Akademia Muzyczna
Im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Rektor
Prof. AM dr hab. Halina Lorkowska


Poznań, 1 marca 2017 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Senatu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pragnę złożyć serdeczne podziękowania za dar jaki Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przekazało Uczelni, którą mam zaszczyt kierować. Unikatowy obraz autorstwa artysty-malarza Kazimierza Burzyńskiego Pomnik przed Akademią przedstawia postać wielkiego Polaka, patrona poznańskiej Akademii Muzycznej. Budowa pomnika jak i uroczystość odsłonięcia były wielkim wydarzeniem w życiu Uczelni. Dlatego dar jaki otrzymałam z rąk Pana Prezydenta znajdzie godne miejsce w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i przypominać będzie całej społeczności o tym niezwykłym wydarzeniu.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie najgorętszych podziękowań autorowi obrazu Pomnik przed Akademią za przekazanie dzieła.

Z wyrazami najwyższego szacunku

/-/ Halina Lorkowska

Powrót na początek strony


 

Izabela Ewa Kwiatkowska
Honorarkonsul der Republik Ósterreich

Poznań, 7 luty 2017 roku

Szanowny  Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

To już jedenasta edycja ART OF PACKAGING stworzonej z myślą o polskim rynku nagrodzie na najlepsze opakowanie roku. Od samego początku patronuję temu wydarzeniu pełniąc funkcję przewodniczącej Jury. Co roku wręczam również unikatową, ręcznie wykonaną w Austrii u dmuchaczy szkła Swarovskiego, prestiżową statuetkę -„Perłę wśród opakowań". Dzięki ART OF PACKAGING nagradzane jest twórcze, designerskie, innowacyjne opakowanie produktu. To nagroda nie tylko dla najlepszego opakowania komercyjnego ale i najlepszego debiutu młodego artysty.

ART CF PACKAGING promuje polskie opakowania, w kraju oraz za granicą. Swoją formułą i założeniami wpisuje się między innymi w program „Poznań stolicą polskiego designu". W tym roku zwycięzcy ART OF PACKAGING będą mogli podążać międzynarodową karierą i akredytować swoje prace w światowym konkursie Word Star organizowanym przez Światową Organizację Opakowań WPO z siedzibą w USA. W tym roku ART OF PACKAGING przyzna międzynarodową nagrodę Golden Pixel za najlepiej wydrukowane opakowanie w Polsce. Uzyskanie wyżej wymienionych międzynarodowych akredytacji pozwala też promować polskie opakowania nie tylko w kraju ale i za granicą oraz świadczy też o randze jaką wypracowaliśmy przez ostatnie lata.

Uroczysta Gala ART OF PACKAGING, na którą przybywa grono profesorskie ze wszystkich uczelni artystycznych w Polsce a także przedstawiciele środowiska biznesu oraz goście z całej Polski, a także Europy odbędzie się w tym roku 6 marca o godzinie 19.00 w Sali Ziemi w Poznaniu.

Byłabym wielce zaszczycona mogąc gościć Pana Prezydenta wraz z osobą towarzyszącą na uroczystej Gali a to przede wszystkim w związku z zaznaczeniem rangi tego znaczącego wydarzenia w świecie biznesu i sztuki, które odbywa się właśnie w Poznaniu. W załączeniu przekazuję zaproszenie dla dwóch osób i serdecznie zapraszam na Galę, która zostanie uświetniona występem artystycznym niespodzianką./-/

/-/ Izabela Ewa Kwiatkowska
Ósterreichisches Konsulat

Powrót na początek strony


 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
\prof. dr hab. Jan Pikul


Poznań, 30 grudnia 2016 roku

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

uprzejmie  dziękuję za zaproszenie do udziału w nowej inicjatywie Towarzystwa pn. Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, którego ideą jest upowszechnianie patriotyzmu gospodarczego oraz innowacji i konkurencyjności przedsiębiorstw. To bardzo cenna i nowatorska forma wsparcia polskiego sektora gospodarczego.

Osoba reprezentującą Uniwersytet Przyrodniczy w gronie Partnerów tego nowego przedsięwzięcia biznesowego będzie Pan prof. dr hab. Krzysztof  Szoszkiewicz, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Z poważaniem,

/-/ Prof. dr hab. Jan Pikul

Powrót na początek strony
 Stanisław Napierała
Biskup Kaliski, senior

Kalisz, Boże Narodzenie 2016 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita  Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Pasterze udali się z pośpiechem do Betlejem. .Znaleźli tam Maryję,  Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. Bardzo się uradowali. Opowiedzieli, co im Anioł z nieba objawił o tym Dziecięciu. A potem wracafi do swoich wielbiąc i wysławiając Boga. Szli i głosili, co słyszeli i widzieli - oni – pierwsi  powiernicy orędzia o Bożym Narodzeniu,  pierwsi jego świadkowie, pierwsi głosiciele.

Narodził  się  nam  Zbawiciel - Mesjasz Pan.  Potrzeba  nam  było  Jego  przyjścia.  Potrzeba  nam Jego  królowania,  królowania Miłości  miłosiernej. 

Proszę przyjąć serdeczne życzenia  hojnych  łask  Bożonarodzeniowych:  radości,  pokoju, błogosławieństwa

Łączą wyrazy pełne szacunku i wielkiej wdzięczności

/-/ + Stanisław Napierała

Powrót na początek stronyWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Poznań, dn. 23.12.2016 r.

Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi za objęcie Honorowym Patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Wybrane aspekty turystyki i rekreacji”, która odbyła się dnia 6 grudnia br. w naszej Uczelni. W konferencji wzięło udział 32 prelegentów i 127 uczestników z kraju i zagranicy (Ukraina, Białoruś, Hiszpania, Portugalia, Mołdawia, Kazachstan, Rosja).

Konferencja poprzedziła XV Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych „Gwiazdka 2016” z udziałem 12 szkół ponad gimnazjalnych z terenu kraju oraz ponad tysiącem zwiedzających. W każdej części uroczystości wyczytywana była informacja o Patronacie.

W imieniu organizatorów pięciodniowej uroczystości w naszej Uczelni serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi za objęcie Patronatem Honorowym tych uroczystości. Sądzimy, że godnie reprezentowaliśmy nasze województwo i kraj w trakcie Konferencji i Pokazu Świątecznego. W załączeniu; Program konferencji; Honorowy Dyplom Uczestnictwa; Publikacja Konferencyjna

/-/ Dr Leęh  Drożdzyński
Przewodniczący Konwentu WSHiG

/-/ Dr Ewa Mucha -Szajek
 prof. WSHiG -  Koordynator ds. Organizacyjno - Programowych WSHiG.

Powrót na początek stronyWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem