61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Listy nadesłane do THC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 

Powrót na początek strony

 +Stanisław Napierała
Biskup Kaliski, senior


Kalisz, Zmartwychwstanie Pańskie 2019 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Zmartwychwstał mocą Bożego Ducha,  Mocą  Bożego Ducha, ożywia Kościół i nim kieruje. Przemienia chleb w Ciało swoje i wino w Krew swoją, sprawuje święte sakramenty.

Mocą Bożego Ducha Zmartwychwstały Pan napełnia łudzi swoim pokojem, radością, łaskami.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia paschalne

/-/ Stanisław Napierała

Powrót na początek strony


Prof. dr mult. Mirosław Matyja

Szanowny Pan Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita  Cegielskiego
Dr Marian Król

Szanowny Panie Doktorze,

Z ogromną radością odebrałem wczoraj przesyłką ze Srebrnym Medalem i Dyplomem «Labor Omnia Vincit» Towarzystwa im. Hipolita  Cegielskiego w Poznaniu.

To wyróżnienie jest dla mnie wielkim zaszczytem i jednocześnie sprawia mi wielką satysfakcję.

Składam podziękowanie Panu i Zarządowi THC za przyznanie mi tego ważnego odznaczenia.

Oczywiście ta nagroda mobilizuje  mnie do dalszej wytrwałej pracy dla naszej Ojczyzny i dla dobra milionów Polek i Polaków w kraju i zagranicą.

Jeszcze raz bardzo dziękują i serdecznie pozdrawiam

 Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ Prof. dr mult. Mirosław Matyja

Szwajcaria, w kwietniu  2019

Powrót na początek strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót na początek strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót na początek strony
 


Sekretariat Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
   
Poznań, dnia 21 marca 2019 roku


Szanowny
Pan dr Marian Król GCCStS
Wielki Mistrz K.O.Ś.St. BM
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego


Szanowny Wielki Mistrzu!
W imieniu Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, wyrażam wdzięczność za list, w którym Szanowny Pan Doktor zechciał przekazać Jego Ekscelencji gratulacje z okazji wyboru na Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Ksiądz Arcybiskup składa gorące podziękowanie za wszelkie duchowe wsparcie, a nade wszystko, za modlitwę zanoszoną przez Damy i Kawalerów Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w intencji Jego osoby i pełnionej przez Niego posługi.

Przekazując serdeczne pozdrowienia od Jego Ekscelencji, łączę wyrazy szacunku

Sekretarz Arcybiskupa Metropolity

Ks. dr Jan Frąckowiak

 

 

 

 

Powrót na początek strony
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Powrót na początek strony

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót na początek strony

 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zastępca dyrektora – Dawid Drabik


Warszawa, dnia 11 marca 2019 roku.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za przekazaną na ręce Prezydenta RP korespondencję zawierającą podziękowanie za uczczenie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz zaproszenie do spotkania Prezydenta RP z wielkopolską młodzieżą. W chwili obecnej zobowiązania wynikające z napiętego kalendarza Głowy Państwa uniemożliwiają udział w takim spotkaniu.

Dziękując za okazaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego życzliwość Prezydent RP podjął decyzję o przekazaniu Państwu okolicznościowej flagi państwowej, wraz z dołączonym przesłaniem Prezydenta RP. Przesyłka w ciągu kilku dni powinna dotrzeć na adres korespondencyjny Towarzystwa.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

/-/ Dawid Drabik

Powrót na początek strony
 


Towarzystwo
im.HipolitaCegielskiego
Ul. Piekary 17,
61-823 Poznań


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na list informujący o przyznaniu mi stypendium, chciałabym serdecznie podziękować za wsparcie finansowe mojej edukacji. Moje przyjęcie do grona stypendystów umożliwiło mi zakup kursu przygotowującego mnie do tegorocznej matury. Oczywiście skłoniło mnie to do pogłębienia wiedzy na temat zasłużonego Hipolita Cegielskiego i jako stypendystka upowszechniam idee pracy organicznej, oraz własne refleksje na temat zasług patrona fundacji. Uważam, że wartości  krzewione przez Hipolita Cegielskiego są jak najbardziej aktualne i zainspirowały mnie do zmian we własnym życiu.

Jeszcze raz dziękuję bardzo za przyznane stypendium, dzięki któremu mogę się rozwijać i czuć się usatysfakcjonowana z uzyskiwanych wyników.

Przesyłam także dokumenty stanowiące podstawę do wypłacenia kolejnej raty

Z wyrazami szacunku

 /-/ Karolina Jarzyńska

Powrót na początek strony


 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem